Language: NOR | ENG

Faggruppe for film- og fjernsynsvitenskap

Film- og Fjernsynsvitenskap sine teoretiske studier gir kunnskap i hvordan de audiovisuelle mediene produseres og kommuniserer, analytisk kompetanse innenfor levende bilder og god bransje-kunnskap.

Her finner du Senter for audiovisuelle medier med en anerkjent, sterk kompetanse i vitenskapen rundt de audiovisuelle mediene.

Studiene finner du på Lillehammer og som nettstudium.