Language: NOR | ENG

Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi

Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK) tilbyr praktiske utdanninger i AR og VR, 3D/animasjon, spillteknologi og TV-produksjon, samt teoretiske studier i film – og fjernsynsvitenskap.

Fakultetet har en stor samlet ekspertise på audiovisuelle medier. Vi har stor bransjenærhet med mange tette samarbeid med spill-, TV- og filmbransjen.

Fakultet har bachelorstudier i Animasjon og digital kunst, Spillteknologi og simulering, TV-regi, TV-ledelse og TV-tekniske fagfunksjoner. Fakultetet har årsstudium i Audiovisuelle medier, og en videreutdanning (årsstudium) i Augmented og Virtual Reality.

Vi har en ph.d. i Audiovisuelle medier i samarbeid med NTNU, og tilbyr etter-og videreutdanning i Filmmusikkomposisjon.

Fakultetet har 55 faste ansatte og 550 studenter.  De ansatte driver forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og annen utviklingsvirksomhet innen audiovisuell produksjon og kreativ teknologi.

 

Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi har følgende institutt og faggrupper:

Nyheter fra AMEK

Nye koronatiltak ved høgskolen

Høgskolen i Innlandet holder studiestedene åpne, men reduserer den sosiale aktiviteten i lokalene etter regjeringens innstramminger...