Language: NOR | ENG

Institutt for jordbruksfag

Jordbruksfagene holder til på Blæstad utenfor Hamar (Foto: HINN)

Instituttet for jordbruksfag ligger på Blæstad, rett utenfor Hamar. Her underviser vi i landbruksteknikk, agronomi og økologisk landbruk. Både landbruksteknikk og økologisk landbruk er unike  studier i nordisk sammenheng. Økologisk landbruk er et årsstudium som går over 2 år og er nett- og samlingsbasert slik at det passer for alle, også de som er i en jobbsituasjon.

Landbruksteknikk og agronomi foregår på campus og det er forventet stor tilstedeværelse av studenter. På campus er det rundt 15 ansatte og 150 studenter.

Høgskoleanlegget på Blæstad ligger i en faglig klynge sammen med andre aktører i landbruket ( www.blæstad.no). Våre  studenter er attraktive i jobbmarkedet, og sammen med våre ansatte er de med og utvikler nye redskaper og metoder for bruk i landbruket.

Studier ved Institutt for jordbruksfag: