Language: NOR | ENG

Institutt for bioteknologi

Institutt for bioteknologi ligger på Hamar. Her er det 29 ansatte og 60 studenter. På instituttet undervises det i et ettårig studium i bioteknologi og en master i næringsrettet bioteknologi hvor du kan velge mellom en spesialisering i eksperimentell bioteknologi eller kommersialisering av bioteknologi.

Instituttet jobber tett med det bioteknologiske næringslivet i Hamarregionen ( www.heidner.no). Instituttet har mange forskere som også er de aktive lærerne. Forskningen på instituttet er spesielt rettet mot reproduksjon av fisk og husdyr, genetikk knyttet til avl, bioprospektering og bioinformatikk.

Les mer om forskning innen bioteknologi

Studier ved Institutt for bioteknologi: