Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi

https://www.inn.no/om-hoegskolen/fakultet/fakultet-for-anvendt-oekologi-landbruksfag-og-bioteknologi-alb
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi