Language: NOR | ENG

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi

Fakultetet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (ALB) driver med utdanninger innen bærekraftig bruk av jordbruks-, skogbruks- og utmarksarealer, samt  produkter og tjenester som videreutvikles fra biologisk materiale.

Vår forskning på anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi er nært knyttet til våre utdanninger og baserer seg på bærekraftig produksjon, bruk og forvaltning av biologiske ressurser som vilt, fisk, skog, kulturplanter og husdyr; samt produkter og tjenester som utvikles fra biologisk material.

Tilsvarende fokuserer vi mye på innovasjon for en bærekraftig og ansvarlig forretningsvirksomhet innen våre fagområder.

Internasjonalisering er et viktig satsingsområde for fakultetet, og vi driver internasjonale nettverk for å høyne studiekvaliteteten på våre bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger ( www.nordnatur.net og www.irsae.no). Vi driver utdanninger og forskning på høyt internasjonalt nivå, selv om mange av problemstillingene vi jobber med er regionale. Tilsvarende jobber vi med internasjonale problemstillinger på et regionalt nivå.

 

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi har følgende institutt:

Nyheter fra ALB

Studiestart 2021

Velkommen til studiestart 2021, som for de aller fleste er mandag 16. august. Etter introduksjonen på studiet tar Fadderuka 2021 ov...