Yvonne Fritze

Førsteamanuensis
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for pedagogikk – Lillehammer
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Publikasjoner (99)

Utvalgte (99)

 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Bjørgen, Anne Mette; Haugsbakk, Geir Olav; Berild, Sveinung; Antonsen, Stein; Gillund, Mari; Akre, Ann-Grete Dybvik (). Introducing Digital Storytelling across the University.
 • Fritze, Yvonne; Bjørgen, Anne Mette (). Media practices and media literacy in Media Education. A case study of student`s use of media in a Norwegian university college.
 • Tangvald-Pedersen, Aslaug; Fritze, Yvonne (). Forsker: – Mobilen bør ut av skolen.
 • Bjørgen, Anne Mette; Fritze, Yvonne (). When students and teachers' expectations of media use collide. Preliminary results from a Norwegian case study.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). The perception of the NRK TV series “Skam” among different groups of youth.
 • Bjørgen, Anne Mette; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Når det enkle kan bli mer komplekst. Læreres refleksjoner om muligheter og utfordringer med bruk av nettbrett i barneskolen.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digital disturbances in school.
 • Bjørgen, Anne Mette; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Tablets in primary schools – teachers balancing possibilities and challenges. Preliminary results from a research project in two Norwegian primary schools.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Bjørgen, Anne Mette; Fritze, Yvonne (). Vet ikke om nettbrett virker.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digitale forstyrrelser i skolen – erfaringer med begrensninger av elevers mobilbruk.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Computer games in the family - parents and children’s negotiations between prohibition and freedom.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). The scholarship of integration and digital storytelling as "bildung" in higher education.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Begrensninger i elevers bruk av mobiltelefon - forsøk på to skoler.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Cellphones in school – why banning them.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). 30 years of ICT and learning in education - actors, perspectives and results in a Norwegian context.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Hva skjedde da det ble satt grenser for mobilbruk i skolen?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Fritze, Yvonne (). Dataspill i familien.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Why a formal training for TV and Filmmaking?.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Visual ‘Bildung’ between Iconoclasm and Idolatry.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Kunsten å undervise kunstnere – en studie av film og tv-fagenes arbeidsmåter.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Det fleksible engasjement.
 • Fritze, Yvonne (). Hva skjer med SHP – i 2018?.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Ungdommens stemme i Amandus-filmer.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Banning of mobile phones in school.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne (). Digitalt innfødte eller bare medialiserte?.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Mediepedagogiske perspektiver : en introduksjon.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Mediepedagogiske perspektiver : mediesosialisering, undervisning om og med medier. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202436124. 234 s.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Understanding the Nordic didactics of film- and TV-education.
 • Arnesen, Tor; Fritze, Yvonne; Museth, Jon; Nørstegård, Bjørn (). Forskningsmiljø bør samles på Storhove.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digitalt innfødte og dødfødte dialoger.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digital Storytelling and reflected use of ICT – a didactical perspective.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). «Digitalt innfødte og skolen».
 • Ohnstad, Bente; Fritze, Yvonne (). Framtidig forskningsstruktur.
 • Ohnstad, Bente; Fritze, Yvonne (). Framtidig forskningsstruktur.
 • Ohnstad, Bente; Fritze, Yvonne (). Forskning og undervisning.
 • Fritze, Yvonne (). Den nye folkeopplysningen.
 • Fritze, Yvonne (). Opponent på Anne Møllholm sin disputas. Tittel på avhandlinga er "Striden om organiseringen af viden - blinde pletter i iagttagelser".
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). The art of teaching an art - about the didactics of Filmmaking and TV-production.
 • Ohnstad, Bente; Fritze, Yvonne (). Forskningsdagene.
 • Kristiansen, Line; Bjørgen, Anne Mette; Svoen, Brit Ragnhild; Fritze, Yvonne (). I Feel Lucky and Proud! The Significance of Dialogic Collaborative Groups in Developing Professional Competence among Ambulance Workers.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). The Voice of Youth : On Reflexivity in Young Filmmakers’ Films.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Fritze, Yvonne (). Reflexivity, Bildung and Young People’s Film Making.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Ungdommens stemme. Hva lager ungdom film om?.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Fritze, Yvonne (). The voice of the youth - On reflexivity in young people's own films.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Media Pedagogy : Scandinavian Perspectives.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Online dating and education.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Learning and technology : different roads to Rome or Venus/Mars confusion?.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Visuell danning og kampen mellom ord og bilde.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Fritze, Yvonne (). Digital Storytelling – between the subjective and objective dimensions of ”Bildung”.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Media Bildung in a contemporary educational discourse in Norway.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne (). Digital natives, - a mass- or elite-phenomenon?.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Visual Bildung and the battle between words and images.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Reflekterte studenter i digitale læringsmiljø.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir (). The visual in teaching ? from Bologna to YouTubiversity.
 • Fritze, Yvonne (). Opponent på Pernille Krogh Fryds disputas. Tittel på avhandlingen er ”Team & Test. En systemteoretisk komparativ interviewundersøgelse af implementeringen af accountability-reformpolitik i grundskolen i Danmark og USA”.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Svoen, Brit (). Tidskriftet Seminar.net : en casestudie av et tidsskrift i en remedieringsprosess. 21 s.
 • Fritze, Yvonne (). E-portfolios as arena for learning : learning without a teacher?.
 • Fritze, Yvonne (). Hvorfor udvikle læremidler, når studerende bare skal skrive om sig selv? : læremiddelteoretisk perspektiv på portfolien.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Bjørgen, Anne Mette; Fritze, Yvonne (). Fra digitale mapper 1.0 til 2.0?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir (). Improving the e-journal.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Å se seg selv utenfra.
 • Fritze, Yvonne (). Intervju på Østnytt.
 • Buhl, Mie; Fritze, Yvonne (). Videokonferencer - om kommunikative forskelle mellem undervisning over afstand og i en kontekst af nærvær.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne (). Kjærlighet på nett : flørt som kommunikasjonens motor.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Netdating, undervisningskommunikation og dannelse i et luhmannsk perspektiv.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digital portfolios in Norwegian higher education.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Vi blir det vi elsker! : sjekking på nett - en ny veg til erkjennesle.
 • Fritze, Yvonne (). Netdating og dannelse i et luhmannsk perspektiv.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Communication generating communication. The technology of erotic chat - what's in it for distance education/open learning?.
 • Fritze, Yvonne; Solheim, Liv Johanne (). Mulighetenes mangfold : en evaluering av et videoproduksjonsprosjekt. ISBN 8271843222. 43 s.
 • Fritze, Yvonne (). Media make a difference : a comparative investigation of face-to-face and distance education.
 • Fritze, Yvonne (). Mediet gjør en forskjell.
 • Fritze, Yvonne (). Når gamle undervisningsformer udsættes for nye medier.
 • Fritze, Yvonne (). Hva gjør nye medier med kommunikasjon i undervisning?.
 • Fritze, Yvonne (). Mediet gør en forskel : en komparativ undersøgelse af kommunikation i nærundervisning og fjernundervisning. 378 s.
 • Fritze, Yvonne (). Themes and contributions : differences in how systems reproduce communication in tutoring face-to-face and on-line.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Presentasjon av Senter for mediepedagogikk.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne (). Den digitale samtalen - utfordringer og dilemmaer.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). Tema: Mediepedagogikk.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). Mediepedagogikk. Universitetsforlaget. 110 s.
 • Fritze, Yvonne (). Simulering som strategi - om nærværets kommunikasjon i videobaserte forelesninger : paper.
 • Fritze, Yvonne (). Dialogiske monologer og monologiske dialoger.
 • Fritze, Yvonne (). Dialogiske monologer og monologiske dialoger : paper.
 • Fritze, Yvonne (). Produktion af tillid i teknologibaseret vejledning - en sammenligning af nogen sider ved vejledningsprocessen i nærundervisning og fjernundervisning : paper.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Comparing lectures : effects of the technological context of the studio.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). Dialog og nærhet i fleksibel undervisning : en innledning.
 • Haugsbakk, Geir; Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Dialog og nærhet : IKT og undervisning. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276345298. 216 s.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Comparing lectures : effects of the technological context of the studio.
 • Fritze, Yvonne (). Kompensation som strategi - om kommunikation i den teknologibaserede eksamen.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Comparing lectures in the studio and the lecture theatre - what effects do the technological context of the studio have?.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Rønning, Rolf (). Fleksibilitet som utfordring : noen erfaringer og refleksjoner. ISBN 8291308276. 198 s.
 • Fritze, Yvonne (). Communication in the technology-based examination.
 • Fritze, Yvonne (). Kommunikation i den teknologibaserede eksamen.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Bjørgen, Anne Mette; Eriksson, Per; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir (). Om didaktikk i fleksibel undervisning. ISBN 8271842552. 96 s.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Hetland, Per (). Interaktivitet, teknologi og læring.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir (). Interaktivitet, teknologi og læring - en grunnleggende analyse av interaktivitet som begrep og fenomen.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Fra pedagogikk til elektronikk - en surf gjennom høgskolens teknologihistorie.
 • Berild, Sveinung; Fritze, Yvonne (). Fleksibilitet og teknologi: om utvikling av læremidler i fjernundervisninsstudiet Omstilling og Forhandlinger (OF-studiet).
 • Bredvold, Randi; Fritze, Yvonne (). Fleksibilitet og læring : rapport om videreutvikling av studiet" Omstilling og forhandlinger" ved Høgskolen i Lillehammer. 46 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (26)

 • Bjørgen, Anne Mette; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Når det enkle kan bli mer komplekst. Læreres refleksjoner om muligheter og utfordringer med bruk av nettbrett i barneskolen.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digitale forstyrrelser i skolen – erfaringer med begrensninger av elevers mobilbruk.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). The scholarship of integration and digital storytelling as "bildung" in higher education.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Fritze, Yvonne (). Dataspill i familien.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Why a formal training for TV and Filmmaking?.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Visual ‘Bildung’ between Iconoclasm and Idolatry.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Kunsten å undervise kunstnere – en studie av film og tv-fagenes arbeidsmåter.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Det fleksible engasjement.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Ungdommens stemme i Amandus-filmer.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne (). Digitalt innfødte eller bare medialiserte?.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Mediepedagogiske perspektiver : en introduksjon.
 • Kristiansen, Line; Bjørgen, Anne Mette; Svoen, Brit Ragnhild; Fritze, Yvonne (). I Feel Lucky and Proud! The Significance of Dialogic Collaborative Groups in Developing Professional Competence among Ambulance Workers.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). The Voice of Youth : On Reflexivity in Young Filmmakers’ Films.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Media Pedagogy : Scandinavian Perspectives.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Online dating and education.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Visuell danning og kampen mellom ord og bilde.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Bjørgen, Anne Mette; Fritze, Yvonne (). Fra digitale mapper 1.0 til 2.0?.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Å se seg selv utenfra.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Netdating, undervisningskommunikation og dannelse i et luhmannsk perspektiv.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne (). Den digitale samtalen - utfordringer og dilemmaer.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). Tema: Mediepedagogikk.
 • Fritze, Yvonne (). Dialogiske monologer og monologiske dialoger.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). Dialog og nærhet i fleksibel undervisning : en innledning.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Comparing lectures : effects of the technological context of the studio.
 • Fritze, Yvonne (). Kompensation som strategi - om kommunikation i den teknologibaserede eksamen.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Fra pedagogikk til elektronikk - en surf gjennom høgskolens teknologihistorie.

Bøker (9)

 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Mediepedagogiske perspektiver : mediesosialisering, undervisning om og med medier. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202436124. 234 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Svoen, Brit (). Tidskriftet Seminar.net : en casestudie av et tidsskrift i en remedieringsprosess. 21 s.
 • Fritze, Yvonne; Solheim, Liv Johanne (). Mulighetenes mangfold : en evaluering av et videoproduksjonsprosjekt. ISBN 8271843222. 43 s.
 • Fritze, Yvonne (). Mediet gør en forskel : en komparativ undersøgelse af kommunikation i nærundervisning og fjernundervisning. 378 s.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). Mediepedagogikk. Universitetsforlaget. 110 s.
 • Haugsbakk, Geir; Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Dialog og nærhet : IKT og undervisning. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276345298. 216 s.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Rønning, Rolf (). Fleksibilitet som utfordring : noen erfaringer og refleksjoner. ISBN 8291308276. 198 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Bjørgen, Anne Mette; Eriksson, Per; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir (). Om didaktikk i fleksibel undervisning. ISBN 8271842552. 96 s.
 • Bredvold, Randi; Fritze, Yvonne (). Fleksibilitet og læring : rapport om videreutvikling av studiet" Omstilling og forhandlinger" ved Høgskolen i Lillehammer. 46 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (49)

 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Bjørgen, Anne Mette; Haugsbakk, Geir Olav; Berild, Sveinung; Antonsen, Stein; Gillund, Mari; Akre, Ann-Grete Dybvik (). Introducing Digital Storytelling across the University.
 • Fritze, Yvonne; Bjørgen, Anne Mette (). Media practices and media literacy in Media Education. A case study of student`s use of media in a Norwegian university college.
 • Bjørgen, Anne Mette; Fritze, Yvonne (). When students and teachers' expectations of media use collide. Preliminary results from a Norwegian case study.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). The perception of the NRK TV series “Skam” among different groups of youth.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digital disturbances in school.
 • Bjørgen, Anne Mette; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Tablets in primary schools – teachers balancing possibilities and challenges. Preliminary results from a research project in two Norwegian primary schools.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Computer games in the family - parents and children’s negotiations between prohibition and freedom.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Begrensninger i elevers bruk av mobiltelefon - forsøk på to skoler.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). 30 years of ICT and learning in education - actors, perspectives and results in a Norwegian context.
 • Fritze, Yvonne (). Hva skjer med SHP – i 2018?.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Banning of mobile phones in school.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Understanding the Nordic didactics of film- and TV-education.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digital Storytelling and reflected use of ICT – a didactical perspective.
 • Fritze, Yvonne (). Opponent på Anne Møllholm sin disputas. Tittel på avhandlinga er "Striden om organiseringen af viden - blinde pletter i iagttagelser".
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). The art of teaching an art - about the didactics of Filmmaking and TV-production.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Fritze, Yvonne (). Reflexivity, Bildung and Young People’s Film Making.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Ungdommens stemme. Hva lager ungdom film om?.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Fritze, Yvonne (). The voice of the youth - On reflexivity in young people's own films.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Learning and technology : different roads to Rome or Venus/Mars confusion?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Fritze, Yvonne (). Digital Storytelling – between the subjective and objective dimensions of ”Bildung”.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Media Bildung in a contemporary educational discourse in Norway.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne (). Digital natives, - a mass- or elite-phenomenon?.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Visual Bildung and the battle between words and images.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Reflekterte studenter i digitale læringsmiljø.
 • Fritze, Yvonne (). Opponent på Pernille Krogh Fryds disputas. Tittel på avhandlingen er ”Team & Test. En systemteoretisk komparativ interviewundersøgelse af implementeringen af accountability-reformpolitik i grundskolen i Danmark og USA”.
 • Fritze, Yvonne (). E-portfolios as arena for learning : learning without a teacher?.
 • Fritze, Yvonne (). Hvorfor udvikle læremidler, når studerende bare skal skrive om sig selv? : læremiddelteoretisk perspektiv på portfolien.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir (). Improving the e-journal.
 • Buhl, Mie; Fritze, Yvonne (). Videokonferencer - om kommunikative forskelle mellem undervisning over afstand og i en kontekst af nærvær.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne (). Kjærlighet på nett : flørt som kommunikasjonens motor.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digital portfolios in Norwegian higher education.
 • Fritze, Yvonne (). Netdating og dannelse i et luhmannsk perspektiv.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Communication generating communication. The technology of erotic chat - what's in it for distance education/open learning?.
 • Fritze, Yvonne (). Media make a difference : a comparative investigation of face-to-face and distance education.
 • Fritze, Yvonne (). Mediet gjør en forskjell.
 • Fritze, Yvonne (). Når gamle undervisningsformer udsættes for nye medier.
 • Fritze, Yvonne (). Hva gjør nye medier med kommunikasjon i undervisning?.
 • Fritze, Yvonne (). Themes and contributions : differences in how systems reproduce communication in tutoring face-to-face and on-line.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Presentasjon av Senter for mediepedagogikk.
 • Fritze, Yvonne (). Simulering som strategi - om nærværets kommunikasjon i videobaserte forelesninger : paper.
 • Fritze, Yvonne (). Dialogiske monologer og monologiske dialoger : paper.
 • Fritze, Yvonne (). Produktion af tillid i teknologibaseret vejledning - en sammenligning af nogen sider ved vejledningsprocessen i nærundervisning og fjernundervisning : paper.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Comparing lectures : effects of the technological context of the studio.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Comparing lectures in the studio and the lecture theatre - what effects do the technological context of the studio have?.
 • Fritze, Yvonne (). Communication in the technology-based examination.
 • Fritze, Yvonne (). Kommunikation i den teknologibaserede eksamen.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Hetland, Per (). Interaktivitet, teknologi og læring.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir (). Interaktivitet, teknologi og læring - en grunnleggende analyse av interaktivitet som begrep og fenomen.
 • Berild, Sveinung; Fritze, Yvonne (). Fleksibilitet og teknologi: om utvikling av læremidler i fjernundervisninsstudiet Omstilling og Forhandlinger (OF-studiet).

Annet (15)

 • Tangvald-Pedersen, Aslaug; Fritze, Yvonne (). Forsker: – Mobilen bør ut av skolen.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Bjørgen, Anne Mette; Fritze, Yvonne (). Vet ikke om nettbrett virker.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Cellphones in school – why banning them.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Hva skjedde da det ble satt grenser for mobilbruk i skolen?.
 • Arnesen, Tor; Fritze, Yvonne; Museth, Jon; Nørstegård, Bjørn (). Forskningsmiljø bør samles på Storhove.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digitalt innfødte og dødfødte dialoger.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). «Digitalt innfødte og skolen».
 • Ohnstad, Bente; Fritze, Yvonne (). Framtidig forskningsstruktur.
 • Ohnstad, Bente; Fritze, Yvonne (). Framtidig forskningsstruktur.
 • Ohnstad, Bente; Fritze, Yvonne (). Forskning og undervisning.
 • Fritze, Yvonne (). Den nye folkeopplysningen.
 • Ohnstad, Bente; Fritze, Yvonne (). Forskningsdagene.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir (). The visual in teaching ? from Bologna to YouTubiversity.
 • Fritze, Yvonne (). Intervju på Østnytt.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Vi blir det vi elsker! : sjekking på nett - en ny veg til erkjennesle.