Yngve Troye Nordkvelle

Professor
E-post:
yngve.nordkvelle@inn.no
Telefon:
+47 61 28 82 86
Mobiltelefon:
+47 414 78 838
Avd./Fakultet:
Utdanningsavdelingen
Enhet:
Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Faglige interesser

Mediepedagogikk, Utdanningspolitikk, utdanningshistorie, fleksibel utdanning, universitets- og høgskolepedagogikk

Bakgrunn

Lærerutdannet fra Eik Lærerhøgskole i 1976, lærer i Lardal og Øyer kommuner, ungdomsarbeider i Lillehammer kommune, hovedfag i sosialpedagogikk ved Universitetet i Oslo 1984, stipendiat ved UiO og NAVF. 1.amauensis ved Oppland DH fra 1992, senere Høgskolen i Lillehammer. Professor i pedagogikk siden 1999 samme sted.

Prosjekter (2)

Forskningsområder

Skole, barnehage og utdanning

Forskningsemner

Pedagogikk

Publikasjoner (275)

Utvalgte (275)

 • Stalheim, Odd Rune; Nordkvelle, Yngve Troye (). Skal vi la pasienten døy? Sjukepleiarstudentar sine erfaringar med å handtere utfordringar i simulering.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Stalheim, Odd Rune; Fossland, Trine; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line; Nerland, Monika (). Simulating: Bridging the Gap Between Practice and Theory in Higher Professional Education.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Bjørgen, Anne Mette; Haugsbakk, Geir Olav; Berild, Sveinung; Antonsen, Stein; Gillund, Mari; Akre, Ann-Grete Dybvik (). Introducing Digital Storytelling across the University.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Surveillance Of Children's Gaming Behaviour - "Media Panic" or Painful Learning.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Hvor lurt er det å legge ned små skoler?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Er det lurt å legge ned små skoler?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Nye Rustad skole får opp mot 800 elever. Professor: – Skoler med mer enn 500 elever anbefales ikke.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digital disturbances in school.
 • Stalheim, Odd Rune; Nordkvelle, Yngve Troye (). I Saved the Patient: Simulation and Self-Efficacy in Health Education.
 • Stalheim, Odd Rune; Nordkvelle, Yngve Troye (). Shall we let him die?- Experiences with simulation as a student centered activity in nursing.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Stalheim, Odd Rune (). Simulation in a practicum course in nursing.
 • Eriksen, Stig; Nordkvelle, Yngve Troye; Strøm, Bjarne W. (). EVALUATING EMERGING PROFESSIONAL SCHOLARS OF TEACHING AND LEARNING.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). The actors and discourses of ICT and learning.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digitale forstyrrelser i skolen – erfaringer med begrensninger av elevers mobilbruk.
 • Eide, Egil; Glosvik, Øyvind; Haraldseid, Gunn; Nordkvelle, Yngve Troye (). Den gløymde karrierevegen.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Ungdomsskoleelever lærer skyting på skolen.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). 30 years of ICT and learning in education - the dominating arguments and discourses.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Computer games in the family - parents and children’s negotiations between prohibition and freedom.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). The Long March: The origins of Voice, Emotion and Image in Higher education.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Introduction to the scholarship of integration.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). The scholarship of integration and digital storytelling as "bildung" in higher education.
 • Jamissen, Grete; Hardy, Pip; Nordkvelle, Yngve Troye; Pleasants, Heather (). Digital Storytelling in Higher Education. International Perspectives. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-319-51057-6. 399 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Troen på at større skoler fører til bedre resultater er ren ønsketenkning.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Er det lurt å legge ned små skoler?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Flere søker private grunnskoler.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Fleire vel privatskule.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Engelsrud, Gunn; Lefdal, Hans Erik (). Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk: perspektiver på framtidig rolle for uh-pedagoger i lys av St.Mld. 16 (2016-2017).
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Voice, emotion, images and reflection - the historic background to digital storytelling in higher education.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Management by objectives as an administratives as an administrative strategy in norwegian in norwegian schools: Interpretations and judgments in contrived liberation.
 • Stalheim, Odd Rune; Nordkvelle, Yngve Troye (). «Shall we let him die». Simulation as a method for integrating theory and practice in nursing.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye; Netteland, Grete (). Kvalitetskjeden i høyere utdanning. ISBN 978-82-91308-57-9. 52 s.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Begrensninger i elevers bruk av mobiltelefon - forsøk på to skoler.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Behov for et nytt fagråd i UHR?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Lærebøker - formidling eller påvirkning?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Førstelektorkvalifisering, - teorier og dokumentasjonspraksis.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Førstelektorkvalifisering og e-læring.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Digital Storytelling and the four scholarships.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Flere og flere skoler med mobilforbud.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Forskere om mobilfrie skoler.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Cellphones in school – why banning them.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). 30 years of ICT and learning in education - actors, perspectives and results in a Norwegian context.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Hva skjedde da det ble satt grenser for mobilbruk i skolen?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Fritze, Yvonne (). Dataspill i familien.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Why a formal training for TV and Filmmaking?.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Visual ‘Bildung’ between Iconoclasm and Idolatry.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Lærebøker - påvirkning eller formidling.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). En helt vanlig bondegutt.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Utflytterhilsen.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Kunsten å undervise kunstnere – en studie av film og tv-fagenes arbeidsmåter.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Det fleksible engasjement.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Kvalitetens anatomi og grammatikk i høyere utdanning. Kommer vi lenger med kriterier?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Innledning om «Digital overvåking».
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Jakten på kvaliteten. Kan kriterier hjelpe oss?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Veiledningens gleder.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Om skolesaken på vestsida.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Digital overvåkning.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Lærer- og elevkommunikasjon i nettbaserte undervisningsmiljø.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Intervju om skolesaken på Vestsida oppvekstsenter.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Lefdal, Hans Erik; Engelsrud, Gunn; Solbrekke, Tone Dyrdal (). Krever undervisningskompetanse. 1 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). 1.opponent på Anders Øgaards PhD-avhandling "Fjernundervisning i skolen i Grønland" (Kalalilit Nunaanni atuarfinni ungasissumiit atuartitsineq kalaallisut eqikkaaneq) ved Grønlands universitet..
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Banning of mobile phones in school.
 • Damsa, Crina I.; de Lange, Thomas; Elken, Mari; Esterhazy, Rachelle; Fossland, Trine; Frølich, Nicoline; Hovdhaugen, Elisabeth; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Nordkvelle, Yngve Troye; Stensaker, Bjørn; Tømte, Cathrine Edelhard; Vabø, Agnete; Wiers-Jenssen, Jannecke; Aamodt, Per O (). Quality in Norwegian Higher Education: A review of research on aspects affecting student learning. ISBN 978-82-327-0127-8. 90 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Fleksibel utdanning og teknologi.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Den grimme elling. Grep som må tas for å gjøre førstelektorkvalifisering til en PhD.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Netteland, Grete (). Organisering og styring av læring gjennom "Learning Management System" : Et medium eller et "pedagogisk jernbur"?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne (). Digitalt innfødte eller bare medialiserte?.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Mediepedagogiske perspektiver : en introduksjon.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Mediepedagogiske perspektiver : mediesosialisering, undervisning om og med medier. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202436124. 234 s.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Understanding the Nordic didactics of film- and TV-education.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Pedagogy and Education in the Context of Globalisation: A Historical Reconstruction of Eurocentrism in Pedagogy.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Opposisjon på disputasen til Vigdis Vangsnes, ved hennes forsvar av avhandlinga “The Dramaturgy and Didactics of Computer Gaming. A Study of a Medium in the Educational Context of Kindergartens” ved Universitetet i Bergen 6. juni 2014.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Yngve Nordkvelle var opponent på Ragnhild Sandvolds avhandling ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Professor Yngve Nordkvelle var opponent i doktordisputasen til MA Yngve Refseth ved Institutt for spesialpedagogikk, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Vurderingsformer og eksamen.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digital historiefortelling – noen didaktiske perspektiver.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Yngve Nordkvelle var 1.opponent på Jonna Gintberg Jensen sin disputas ved Århus Universitet, Institut for uddannelse og pedagogik.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Yngve Nordkvelle var 2.opponent på Dordy Wilson sin disputas ved NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Kvalitet i pedagogisk bruk av IKT.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digitalt innfødte og dødfødte dialoger.
 • Netteland, Grete; Nordkvelle, Yngve Troye (). Korleis kan LMS medverke til auka kvalitet i høgare utdanning?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Kvalitet – stort sett. Synspunkter på kvalitet og bærekraft i høgere utdanning.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digital Storytelling and reflected use of ICT – a didactical perspective.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Om dobbeltkommunikasjon.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). «Digitalt innfødte og skolen».
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). "The digital learning context - Tendencies and discourses to explore".
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Førstelektoren og én PhD for alle.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Sandvig, Anders (). Digital historiefortelling og barneperspektivet.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). The art of teaching an art - about the didactics of Filmmaking and TV-production.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fossland, Trine; Netteland, Grete (). Kvalitet i fleksibel høyere utdaning. Akademika forlag. ISBN 9788232102921. 250 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Tilstandsrapportering i høyere utdanning : hvorfor ingen informasjon om lærernes pedagogiske kompetanse?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Kunsten å utvikle kvalitet i høyere utdanning.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Digital storytelling.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Den tredje vei i akademisk undervisningsforståelse.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Productive support and the dilemmas of teaching and learning.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Collaboration for quality.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Veier og omveier til en god skole.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Netteland, Grete (). LMS : En arena for kvalitetsutvikling?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fossland, Trine; Netteland, Grete (). Kvalitet i IKT-støttet utdanning.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fossland, Trine; Netteland, Grete (). Kvalitet i fleksibel høyere utdanning - nordiske perspektiver. Akademika forlag. ISBN 978-82-32102-92-1. 208 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Professor Yngve Nordkvelle var opponent på Eva Edman Stålbrandt sin disputas ved Åbo Akademi, Vasa, Finland.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Forskningsmelding med budskap om undervisning :.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Den motvillige teknologien og læringssamfunnet.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Media Pedagogy : Scandinavian Perspectives.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). 2.opponent på avhandlinga til Torill Aagot Halvorsen "Fanget i språket? IKT og språkvalg i tanzaniansk høyere utdanning, en revitalisering av Kiswahili? En studie utført ved Universitetet i Dar es Salaam".
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Om vandrepedagogikk på Maihaugen. Historie og internasjonal sammenlikning.
 • Hjelsvold, Rune; Fan, Jingjing; Nordkvelle, Yngve Troye; Refsvik, Kjell Are (). Å tagge eller ikke tagge Kan studenter i høyere utdanning bidra til læringsobjekter av økt gjenbruksverdi og kvalitet?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Utdanningsledelse : erfaringer fra Høgskolen i Lillehammer.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Forskningstid og undervisningstid - pliktarbeid og forskningsfri :.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Online dating and education.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Kvalitet - stort sett.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Learning and technology : different roads to Rome or Venus/Mars confusion?.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Visuell danning og kampen mellom ord og bilde.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Didaktikken, "profesjonen" og pedagogikken.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). The media ecology of media students - do they represent the future of the mediatized individual?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Profesjonalitet i undervisning og fleksibel utdanning - henger det sammen?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Fritze, Yvonne (). Digital Storytelling – between the subjective and objective dimensions of ”Bildung”.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). Pedagogisk utvikling.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). Forord.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). Pedagogisk utvikling : veier og omveier til en god skole. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-39864-4. 244 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Tvete, Ingrid (). Verdensborgerskap, læreplanutvikling og lærebøker.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Norwegian Didactics - the fate of an unrecognized discipline.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Den visuelle vending i høyere utdanning – fra «det levende ord» til læreren som «performer».
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Knowing about communication and media.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Researching teaching in higher education.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Frafall og kvalitet i høyere utdanning.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Teknologifagene og studiefagsdidaktikken.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Med læringsutbytter skal landet bygges?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Invitert kommentar til keynote av Stephen Downes.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne (). Digital natives, - a mass- or elite-phenomenon?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Universitets- og høgskolepedagogens rolle ved innføring av kvalifikasjonsrammeverket.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Visual Bildung and the battle between words and images.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Reflekterte studenter i digitale læringsmiljø.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Nye medier og danning.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Mythbusting the digital native.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Petrus Ramus : libertas philosophandi og universitetspedagogisk martyrium.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Kvalitet og pasjon i pedagogisk bruk av IKT.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Skovdahl, Tom (). Tekst og teknologi - er lærebokens tid forbi?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Kunnskapsprosesser.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Kultur for kvalitet - fortsatt på vent?.
 • Hjelsvold, Rune; Fan, Jingjing; Nordkvelle, Yngve Troye; Refsvik, Kjell Are (). Exploring Quality Issues in the Use of LOs: To Tag or Not to Tag?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Kunsten å ile langsomt : et problemnotat om organisering av pedagogisk bruk av IKT i norsk høyere utdanning. ISBN 9788291308524. 63 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir (). The visual in teaching ? from Bologna to YouTubiversity.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Hva sier internasjonal forskning på området og hvilke erfaringer har podcastprosjektet "Læring rett i lomma" høstet?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Studenters digitale ytringer.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Sånn er livet.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Opponent ved disputas dr.polit, Maria Falkesgaard Slots avhandling Læremidler i danskfaget : En undersøgelse af gymnasieelevers brug af tre læremidler i danskfaget - set i relation til udviklingen af tekstkompetence.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Tvete, Ingrid (). Adjø, solidaritet.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Tvete, Ingrid (). - Vage læreplaner.
 • Tvete, Ingrid; Nordkvelle, Yngve Troye (). Lærebøkenes blikk på verden.
 • Tvete, Ingrid; Nordkvelle, Yngve Troye (). Global citizenship and global perspectives in Norwegian textbooks for social studies and religious instruction.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). The International Handbook of Children, Media and Culture / Kirsten Drotner & Sonia Livingstone (Eds.).
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Globale perspektiver på IKT og endringer i høyere utdanning.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Opponent ved disputas dr.polit. (1. opponent) Nini Ebeltofts avhandling med tittelen: "Forbindelsespedagogikk og forandringsstatistikk - en studie av internasjonale undervisningsprogrammer på nettet.".
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Opponent ved disputas dr.polit. (1. opponent) på Aslaug Grov Almås' doktorgradsavhandling "Teachers in the Digital Network Society: Visions and Realities. A study of teachers' experiences with the use of ICT in teaching and learning".
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Mellom skriftlig og muntlig kultur.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Wilhelmsen, Janne; Ramberg, Kirsti Rye (). Kunsten å ile langsomt.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). The Visual in Distance Education.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). The visual in teaching from Bologna to YouTubiversity.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Svoen, Brit (). Tidskriftet Seminar.net : en casestudie av et tidsskrift i en remedieringsprosess. 21 s.
 • Tosterud, Randi; Nordkvelle, Yngve Troye (). Computers and the management of Learning in Distance Education.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Bjørgen, Anne Mette; Fritze, Yvonne (). Fra digitale mapper 1.0 til 2.0?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Erindringer om universitetspedagogikkens fortid og samtid : Intervju med Gunnar Handal, Per Lauvås og Kirsten Hofgaard Lycke.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). The history of norwegian didactics.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir (). Improving the e-journal.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Profesjonalisering av lærerrollen i høyere utdanning.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). The non-academic/academic duality in career paths of Norwegian higher education.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Opponent på Preben Olund Kirkegaards avhandling "Nedslag i pædagogikkens teorihistoriske udvikling - en undersøgelse i Erling Lars Dales forfatterskab".
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Innledning på Karlstad Universitets "Inspirationsdag" hvor temaet var "Lärarutbildning på distans: Hur kommer distansutbildning/flexibel utbildning att utvecklas?".
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Å se seg selv utenfra.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Didaktikkens kulturhistorie.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Teknologiens didaktikk/didaktikkens teknologi.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Digitale mapper i høyere utdanning : omfang, bruk og trender for framtida. ISBN 9788291308463. 100 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Research positions in the quest for "new" learning environments.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Research findings in the field of Web2.0 and eportfolios : the case of Norway.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne (). Kjærlighet på nett : flørt som kommunikasjonens motor.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Netdating, undervisningskommunikation og dannelse i et luhmannsk perspektiv.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Om økseskaft, virtuelle klasserom og taktile studier på nettet: Studier i re-mediering av undervisning.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digital portfolios in Norwegian higher education.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Vi blir det vi elsker! : sjekking på nett - en ny veg til erkjennesle.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Forelesningen som studentaktiv undervisningsform : et argument fra undervisningens kulturhistorie.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Non-academic/academic duality in career paths in Norwegian higher education: towards a "bare-foot academic" role?.
 • Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). The Rhetoric of ICT and the New Language of Learning : a critical Analysis of the use of ICT in the Curricular Field.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa; Nordkvelle, Yngve Troye (). Perspectives on group work in distance learning.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Strøm, Bjarne W. (). Om høgskolepedagogikken som samarbeid mellom de tre Innlandshøgskolene: Gjøvik, Hedmark og Lillehammer. 33 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Skolens internasjonalisering : mellom "utbytting" og "solidaritet".
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Communication generating communication. The technology of erotic chat - what's in it for distance education/open learning?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Høgskole, næring og virkemiddelapparat : i samarbeid for en "kultivering" av kommunen.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). E-portfolio i et læremiddelperspektiv.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Professional development of higher education teachers, can distance education make a difference?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Editorial.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Editorial.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Next generation LMS - can we avoid the "iron cage" of educational computing?.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa; Nordkvelle, Yngve Troye (). Gruppearbeid: paradoks eller god metode i fjernundervisning?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). 2. generasjon LMS - mer av det samme?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Olson, John (). Visions for ICT, Ethics and the Practice of Teachers.
 • Bjørgen, Anne Mette; Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Selv-evaluering og organisasjonslæring ved bruk av Learning Management Systems.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Presentasjon av Senter for mediepedagogikk.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Førsteårsstudenten i pedagogikk.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Forelesning eller nettbasert dialog : høgskolepedagogikk i spenning mellom gamle og nye medier.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Livslang læring og læringsteori.
 • Bjørgen, Anne Mette; Nordkvelle, Yngve Troye (). Self-evaluation and organizational learning using learning management systems.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Book Review: Putting the university online : information,technology and organizational change / James Cornford and Neil Pollock.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Etikk og lærerens pedagogiske bruk av IKT.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). IKT, læring og etiske dilemmaer.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Pedagogy and education in a context of globalization : a historical reconstruction of eurocentrism in pedagogy.
 • Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). The rhetoric of ICT and the new language of learning : a critical analysis of the use of ICT in the curricular field.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne (). Den digitale samtalen - utfordringer og dilemmaer.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Technology and didactics: historical mediations of a relation.
 • Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). Læreplanene og IKT - noen tanker etter Kultur for læring.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). Tema: Mediepedagogikk.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Pedagogisk eurosentrisme - eller eurosentrismens pedagogikk?.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). Mediepedagogikk. Universitetsforlaget. 110 s.
 • Nyhus, Lene; Nordkvelle, Yngve Troye (). Tre bøker om evaluering.
 • Bjørgen, Anne Mette; Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Evaluation of on-line education : the role of self-evaluation for a "learing organization".
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Svoen, Brit; Nordgreen, Ragnar (). Kulturbasert næringsutvikling og Høgskolen i Lillehammer : nHS 2005-2006.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Didactics: from classical rhetoric to kitchen-Latin.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Teachers professionalism, etrichs and politicising technology.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Overvåking av lærende dialoger.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Høgskoledidaktiske riss : momenter til en historie om undervisningsdialogen i høyere utdanning fram til 1900-tallet. 43 s.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Comparing lectures : effects of the technological context of the studio.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). Dialog og nærhet i fleksibel undervisning : en innledning.
 • Haugsbakk, Geir; Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Dialog og nærhet : IKT og undervisning. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276345298. 216 s.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Comparing lectures : effects of the technological context of the studio.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Om didaktikken i pedagogikkens skygge fra europeisk renessanse til i dag Didaktikk på norsk. ISBN 8271842803. 42 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Tosterud, Randi (). Nettbaserte læringsmiljøer og overvåking. Overvåkede studenters fenomenologiske etikk.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Tosterud, Randi (). Learning management systems as superpanopticon - some ethical considerations.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Tosterud, Randi (). Ethical Questions regarding computer supported collaborative learning and the use of LMS.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Fjernundervisningens didaktikk - en egen art eller bare egenart?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Erfaringer, forskning og praktiske anvisninger - om behovet for bedre kommunikasjon i nettbaserte studier.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Reflecting students : how students of "Pedagogy" reflect in their first-year experience of higher education. 58 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). The Empirical dialogue - historical roots for the dialogue in higher and distance education.
 • Monsen, Lars; Nordkvelle, Yngve Troye; Struijk, Bertje (). Age-homogenous students in an age-heterogenous setting. How do Norwegian first-year students of "Pedagogy" reflect on learning?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Technology and didactics - shall the twain never meet?.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Comparing lectures in the studio and the lecture theatre - what effects do the technological context of the studio have?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Didaktikk : fra retorikk til kjøkkenlatin Didactics : from rhetoric to kitchen-Latin.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Går det an å bli en bedre lærer i høgskolen-og-kan fjernundervisning bidra?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Didaktikk og teknologi - to sider av samme sak?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Didaktikk og teknologi - to sider av samme sak?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Innledning. Didaktikk og teknologi - skal de noen gang møtes?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Bjørgen, Anne Mette; Eriksson, Per; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir (). Om didaktikk i fleksibel undervisning. ISBN 8271842552. 96 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Pedagogikk og etnosentrisme.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Monsen, Lars (). Comparing full-time and part-time students' first-year experiences in a small Norwegian higher education college.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Didactical imagination - what is old and what is new in flexible education?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). A nordic rationale for learning about the international community.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Post-kolonialistike perspektiver på didaktikk-historie.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Fra pult til skjerm.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Fra pult til skjerm.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Fra pedagogikk til elektronikk - en surf gjennom høgskolens teknologihistorie.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). The Idea of Method in Teaching and Doing Research. A Post-Colonial View on the Roots of Educational Theory after Pierre de la Ramée (1515-1572). 18 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). The Idea of Method in Teaching and doing Research. A post-Colonial View on the Roots of Educational Theory after Pierre de la Ramée (1515-1572).
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Internationalising the curriculum for vocational eduction in Norway : probems and possibilities.
 • Monsen, Lars; Nordkvelle, Yngve Troye (). Reform and change in social studies : 1998 SSEC Annual Conference. ISBN 8271842188. 72 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Eksistensielle hull og utprøving av selvet : noen pedagogiske refleksjoner.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fauske, Halvor; Nyhus, Lene (). Jenters og gutters utdanningsvalg : hvordan øke mulighetene for bevisste valg?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Thuen, Harald; Struijk, Bertje; Haaland, Øivind; Støfring, Egil; Monsen, Lars; Overland, Bjørn; Lossius, Anne Ragnhild (). Pedagogikk - normalvitenskap eller lappeteppe : rapport fra 7.nasjonale fagkonferanse i pedagogikk. ISBN 8271842137. 1 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Kompetanse for det internasjonale samfunn.
 • Norddkvelle, Yngve; Skogen, Kaare (). Utdanning og evealuering : et fagkritisk reisebrev fra midt i Europa.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Kompetanse for det internasjonale samfunn.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Veiledningsprosessen over tid i fjernundervisning : "den blaserte veileder".
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Kaland, Nils (). Asperger syndrom og kognitive profiler : en dansk-norsk studie.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Globalisering og postkolonialistisk teori : mulige konsekvenser for pedagogikk som vitenskapsfag, studiefag og fagdidaktikk.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Sosialisering og læring i det refleksivt moderne.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). ECER '97.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Skolen og internasjonaliseringen.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Instituttevaluering på tysk : tredje faglige reisebrev fra Tyskland.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Neueste Entwicklungen im norwegischen Bildungswesen.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Socialisation in Norway : foredrag.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fauske, Halvor (). Interntionalising the curriculum for vocational education : problems and possibilities.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Askheim, Ole Petter; Monsen, Lars; Struijk, Bertje; Thuen, Harald (). Pedagogikk og teknologi : nye utfordringer : foredragene fra den 24. N FPF-kongressen på Lillehammer. ISBN 8271841831. 67 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Faglig reisebrev fra midt i Europa.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Daniel og dobbeltministeren : beretningen om hvordan de abstrakte reformerte all dannelse og helse på åtte år.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Global undervisning i småskolen.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Thuen, Harald; Askheim, Ole Petter; Monsen, Lars (). Pedagogikk og teknologi : en introduksjon.
 • Subba, Lok; Nordkvelle, Yngve Troye (). The treatment of human rights issues in the Norwegian secondary school level social studies textbooks.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (78)

 • Stalheim, Odd Rune; Nordkvelle, Yngve Troye (). Skal vi la pasienten døy? Sjukepleiarstudentar sine erfaringar med å handtere utfordringar i simulering.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Stalheim, Odd Rune; Fossland, Trine; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line; Nerland, Monika (). Simulating: Bridging the Gap Between Practice and Theory in Higher Professional Education.
 • Stalheim, Odd Rune; Nordkvelle, Yngve Troye (). I Saved the Patient: Simulation and Self-Efficacy in Health Education.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Stalheim, Odd Rune (). Simulation in a practicum course in nursing.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digitale forstyrrelser i skolen – erfaringer med begrensninger av elevers mobilbruk.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). The Long March: The origins of Voice, Emotion and Image in Higher education.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Introduction to the scholarship of integration.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). The scholarship of integration and digital storytelling as "bildung" in higher education.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Management by objectives as an administratives as an administrative strategy in norwegian in norwegian schools: Interpretations and judgments in contrived liberation.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Fritze, Yvonne (). Dataspill i familien.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Why a formal training for TV and Filmmaking?.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Visual ‘Bildung’ between Iconoclasm and Idolatry.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Lærebøker - påvirkning eller formidling.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Kunsten å undervise kunstnere – en studie av film og tv-fagenes arbeidsmåter.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Det fleksible engasjement.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Digital overvåkning.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Lærer- og elevkommunikasjon i nettbaserte undervisningsmiljø.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Netteland, Grete (). Organisering og styring av læring gjennom "Learning Management System" : Et medium eller et "pedagogisk jernbur"?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne (). Digitalt innfødte eller bare medialiserte?.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Mediepedagogiske perspektiver : en introduksjon.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Pedagogy and Education in the Context of Globalisation: A Historical Reconstruction of Eurocentrism in Pedagogy.
 • Netteland, Grete; Nordkvelle, Yngve Troye (). Korleis kan LMS medverke til auka kvalitet i høgare utdanning?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Netteland, Grete (). LMS : En arena for kvalitetsutvikling?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fossland, Trine; Netteland, Grete (). Kvalitet i IKT-støttet utdanning.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Den motvillige teknologien og læringssamfunnet.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Media Pedagogy : Scandinavian Perspectives.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Om vandrepedagogikk på Maihaugen. Historie og internasjonal sammenlikning.
 • Hjelsvold, Rune; Fan, Jingjing; Nordkvelle, Yngve Troye; Refsvik, Kjell Are (). Å tagge eller ikke tagge Kan studenter i høyere utdanning bidra til læringsobjekter av økt gjenbruksverdi og kvalitet?.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Online dating and education.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Visuell danning og kampen mellom ord og bilde.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Didaktikken, "profesjonen" og pedagogikken.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). Pedagogisk utvikling.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). Forord.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Tvete, Ingrid (). Verdensborgerskap, læreplanutvikling og lærebøker.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Norwegian Didactics - the fate of an unrecognized discipline.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Den visuelle vending i høyere utdanning – fra «det levende ord» til læreren som «performer».
 • Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Nye medier og danning.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Petrus Ramus : libertas philosophandi og universitetspedagogisk martyrium.
 • Hjelsvold, Rune; Fan, Jingjing; Nordkvelle, Yngve Troye; Refsvik, Kjell Are (). Exploring Quality Issues in the Use of LOs: To Tag or Not to Tag?.
 • Tosterud, Randi; Nordkvelle, Yngve Troye (). Computers and the management of Learning in Distance Education.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Bjørgen, Anne Mette; Fritze, Yvonne (). Fra digitale mapper 1.0 til 2.0?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Erindringer om universitetspedagogikkens fortid og samtid : Intervju med Gunnar Handal, Per Lauvås og Kirsten Hofgaard Lycke.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Å se seg selv utenfra.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Netdating, undervisningskommunikation og dannelse i et luhmannsk perspektiv.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Om økseskaft, virtuelle klasserom og taktile studier på nettet: Studier i re-mediering av undervisning.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Forelesningen som studentaktiv undervisningsform : et argument fra undervisningens kulturhistorie.
 • Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). The Rhetoric of ICT and the New Language of Learning : a critical Analysis of the use of ICT in the Curricular Field.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa; Nordkvelle, Yngve Troye (). Perspectives on group work in distance learning.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Skolens internasjonalisering : mellom "utbytting" og "solidaritet".
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Professional development of higher education teachers, can distance education make a difference?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Editorial.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Editorial.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa; Nordkvelle, Yngve Troye (). Gruppearbeid: paradoks eller god metode i fjernundervisning?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Olson, John (). Visions for ICT, Ethics and the Practice of Teachers.
 • Bjørgen, Anne Mette; Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Selv-evaluering og organisasjonslæring ved bruk av Learning Management Systems.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne (). Den digitale samtalen - utfordringer og dilemmaer.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Technology and didactics: historical mediations of a relation.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). Tema: Mediepedagogikk.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Pedagogisk eurosentrisme - eller eurosentrismens pedagogikk?.
 • Nyhus, Lene; Nordkvelle, Yngve Troye (). Tre bøker om evaluering.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Didactics: from classical rhetoric to kitchen-Latin.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Overvåking av lærende dialoger.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). Dialog og nærhet i fleksibel undervisning : en innledning.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Comparing lectures : effects of the technological context of the studio.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Fjernundervisningens didaktikk - en egen art eller bare egenart?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Erfaringer, forskning og praktiske anvisninger - om behovet for bedre kommunikasjon i nettbaserte studier.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Didaktikk : fra retorikk til kjøkkenlatin Didactics : from rhetoric to kitchen-Latin.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Går det an å bli en bedre lærer i høgskolen-og-kan fjernundervisning bidra?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Didaktikk og teknologi - to sider av samme sak?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Didaktikk og teknologi - to sider av samme sak?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Innledning. Didaktikk og teknologi - skal de noen gang møtes?.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Fra pedagogikk til elektronikk - en surf gjennom høgskolens teknologihistorie.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Internationalising the curriculum for vocational eduction in Norway : probems and possibilities.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Kompetanse for det internasjonale samfunn.
 • Norddkvelle, Yngve; Skogen, Kaare (). Utdanning og evealuering : et fagkritisk reisebrev fra midt i Europa.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Neueste Entwicklungen im norwegischen Bildungswesen.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Global undervisning i småskolen.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Thuen, Harald; Askheim, Ole Petter; Monsen, Lars (). Pedagogikk og teknologi : en introduksjon.

Bøker (22)

 • Jamissen, Grete; Hardy, Pip; Nordkvelle, Yngve Troye; Pleasants, Heather (). Digital Storytelling in Higher Education. International Perspectives. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-319-51057-6. 399 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye; Netteland, Grete (). Kvalitetskjeden i høyere utdanning. ISBN 978-82-91308-57-9. 52 s.
 • Damsa, Crina I.; de Lange, Thomas; Elken, Mari; Esterhazy, Rachelle; Fossland, Trine; Frølich, Nicoline; Hovdhaugen, Elisabeth; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Nordkvelle, Yngve Troye; Stensaker, Bjørn; Tømte, Cathrine Edelhard; Vabø, Agnete; Wiers-Jenssen, Jannecke; Aamodt, Per O (). Quality in Norwegian Higher Education: A review of research on aspects affecting student learning. ISBN 978-82-327-0127-8. 90 s.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Mediepedagogiske perspektiver : mediesosialisering, undervisning om og med medier. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202436124. 234 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fossland, Trine; Netteland, Grete (). Kvalitet i fleksibel høyere utdaning. Akademika forlag. ISBN 9788232102921. 250 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fossland, Trine; Netteland, Grete (). Kvalitet i fleksibel høyere utdanning - nordiske perspektiver. Akademika forlag. ISBN 978-82-32102-92-1. 208 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Nyhus, Lene (). Pedagogisk utvikling : veier og omveier til en god skole. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-39864-4. 244 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Kunsten å ile langsomt : et problemnotat om organisering av pedagogisk bruk av IKT i norsk høyere utdanning. ISBN 9788291308524. 63 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Svoen, Brit (). Tidskriftet Seminar.net : en casestudie av et tidsskrift i en remedieringsprosess. 21 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Digitale mapper i høyere utdanning : omfang, bruk og trender for framtida. ISBN 9788291308463. 100 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Strøm, Bjarne W. (). Om høgskolepedagogikken som samarbeid mellom de tre Innlandshøgskolene: Gjøvik, Hedmark og Lillehammer. 33 s.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). Mediepedagogikk. Universitetsforlaget. 110 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Svoen, Brit; Nordgreen, Ragnar (). Kulturbasert næringsutvikling og Høgskolen i Lillehammer : nHS 2005-2006.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Høgskoledidaktiske riss : momenter til en historie om undervisningsdialogen i høyere utdanning fram til 1900-tallet. 43 s.
 • Haugsbakk, Geir; Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Dialog og nærhet : IKT og undervisning. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276345298. 216 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Om didaktikken i pedagogikkens skygge fra europeisk renessanse til i dag Didaktikk på norsk. ISBN 8271842803. 42 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Reflecting students : how students of "Pedagogy" reflect in their first-year experience of higher education. 58 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Bjørgen, Anne Mette; Eriksson, Per; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir (). Om didaktikk i fleksibel undervisning. ISBN 8271842552. 96 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). The Idea of Method in Teaching and Doing Research. A Post-Colonial View on the Roots of Educational Theory after Pierre de la Ramée (1515-1572). 18 s.
 • Monsen, Lars; Nordkvelle, Yngve Troye (). Reform and change in social studies : 1998 SSEC Annual Conference. ISBN 8271842188. 72 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Thuen, Harald; Struijk, Bertje; Haaland, Øivind; Støfring, Egil; Monsen, Lars; Overland, Bjørn; Lossius, Anne Ragnhild (). Pedagogikk - normalvitenskap eller lappeteppe : rapport fra 7.nasjonale fagkonferanse i pedagogikk. ISBN 8271842137. 1 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Askheim, Ole Petter; Monsen, Lars; Struijk, Bertje; Thuen, Harald (). Pedagogikk og teknologi : nye utfordringer : foredragene fra den 24. N FPF-kongressen på Lillehammer. ISBN 8271841831. 67 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (110)

 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Bjørgen, Anne Mette; Haugsbakk, Geir Olav; Berild, Sveinung; Antonsen, Stein; Gillund, Mari; Akre, Ann-Grete Dybvik (). Introducing Digital Storytelling across the University.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Surveillance Of Children's Gaming Behaviour - "Media Panic" or Painful Learning.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digital disturbances in school.
 • Stalheim, Odd Rune; Nordkvelle, Yngve Troye (). Shall we let him die?- Experiences with simulation as a student centered activity in nursing.
 • Eriksen, Stig; Nordkvelle, Yngve Troye; Strøm, Bjarne W. (). EVALUATING EMERGING PROFESSIONAL SCHOLARS OF TEACHING AND LEARNING.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). The actors and discourses of ICT and learning.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). 30 years of ICT and learning in education - the dominating arguments and discourses.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Computer games in the family - parents and children’s negotiations between prohibition and freedom.
 • Stalheim, Odd Rune; Nordkvelle, Yngve Troye (). «Shall we let him die». Simulation as a method for integrating theory and practice in nursing.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Begrensninger i elevers bruk av mobiltelefon - forsøk på to skoler.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Digital Storytelling and the four scholarships.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). 30 years of ICT and learning in education - actors, perspectives and results in a Norwegian context.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). 1.opponent på Anders Øgaards PhD-avhandling "Fjernundervisning i skolen i Grønland" (Kalalilit Nunaanni atuarfinni ungasissumiit atuartitsineq kalaallisut eqikkaaneq) ved Grønlands universitet..
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Banning of mobile phones in school.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Den grimme elling. Grep som må tas for å gjøre førstelektorkvalifisering til en PhD.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Understanding the Nordic didactics of film- and TV-education.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Opposisjon på disputasen til Vigdis Vangsnes, ved hennes forsvar av avhandlinga “The Dramaturgy and Didactics of Computer Gaming. A Study of a Medium in the Educational Context of Kindergartens” ved Universitetet i Bergen 6. juni 2014.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Yngve Nordkvelle var opponent på Ragnhild Sandvolds avhandling ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Professor Yngve Nordkvelle var opponent i doktordisputasen til MA Yngve Refseth ved Institutt for spesialpedagogikk, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digital historiefortelling – noen didaktiske perspektiver.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Yngve Nordkvelle var 1.opponent på Jonna Gintberg Jensen sin disputas ved Århus Universitet, Institut for uddannelse og pedagogik.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Yngve Nordkvelle var 2.opponent på Dordy Wilson sin disputas ved NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Kvalitet i pedagogisk bruk av IKT.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Kvalitet – stort sett. Synspunkter på kvalitet og bærekraft i høgere utdanning.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digital Storytelling and reflected use of ICT – a didactical perspective.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Om dobbeltkommunikasjon.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). "The digital learning context - Tendencies and discourses to explore".
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Førstelektoren og én PhD for alle.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Sandvig, Anders (). Digital historiefortelling og barneperspektivet.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). The art of teaching an art - about the didactics of Filmmaking and TV-production.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Digital storytelling.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Den tredje vei i akademisk undervisningsforståelse.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Productive support and the dilemmas of teaching and learning.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Collaboration for quality.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Veier og omveier til en god skole.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Professor Yngve Nordkvelle var opponent på Eva Edman Stålbrandt sin disputas ved Åbo Akademi, Vasa, Finland.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). 2.opponent på avhandlinga til Torill Aagot Halvorsen "Fanget i språket? IKT og språkvalg i tanzaniansk høyere utdanning, en revitalisering av Kiswahili? En studie utført ved Universitetet i Dar es Salaam".
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Utdanningsledelse : erfaringer fra Høgskolen i Lillehammer.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Kvalitet - stort sett.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav (). Learning and technology : different roads to Rome or Venus/Mars confusion?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). The media ecology of media students - do they represent the future of the mediatized individual?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Profesjonalitet i undervisning og fleksibel utdanning - henger det sammen?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav; Fritze, Yvonne (). Digital Storytelling – between the subjective and objective dimensions of ”Bildung”.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Invitert kommentar til keynote av Stephen Downes.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne (). Digital natives, - a mass- or elite-phenomenon?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Universitets- og høgskolepedagogens rolle ved innføring av kvalifikasjonsrammeverket.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Visual Bildung and the battle between words and images.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Reflekterte studenter i digitale læringsmiljø.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Mythbusting the digital native.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Kvalitet og pasjon i pedagogisk bruk av IKT.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Hva sier internasjonal forskning på området og hvilke erfaringer har podcastprosjektet "Læring rett i lomma" høstet?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Studenters digitale ytringer.
 • Tvete, Ingrid; Nordkvelle, Yngve Troye (). Global citizenship and global perspectives in Norwegian textbooks for social studies and religious instruction.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Globale perspektiver på IKT og endringer i høyere utdanning.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Wilhelmsen, Janne; Ramberg, Kirsti Rye (). Kunsten å ile langsomt.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). The Visual in Distance Education.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). The visual in teaching from Bologna to YouTubiversity.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). The history of norwegian didactics.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir (). Improving the e-journal.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Profesjonalisering av lærerrollen i høyere utdanning.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). The non-academic/academic duality in career paths of Norwegian higher education.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Innledning på Karlstad Universitets "Inspirationsdag" hvor temaet var "Lärarutbildning på distans: Hur kommer distansutbildning/flexibel utbildning att utvecklas?".
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Didaktikkens kulturhistorie.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Teknologiens didaktikk/didaktikkens teknologi.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Research positions in the quest for "new" learning environments.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Research findings in the field of Web2.0 and eportfolios : the case of Norway.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne (). Kjærlighet på nett : flørt som kommunikasjonens motor.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digital portfolios in Norwegian higher education.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Non-academic/academic duality in career paths in Norwegian higher education: towards a "bare-foot academic" role?.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Communication generating communication. The technology of erotic chat - what's in it for distance education/open learning?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Høgskole, næring og virkemiddelapparat : i samarbeid for en "kultivering" av kommunen.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). E-portfolio i et læremiddelperspektiv.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Next generation LMS - can we avoid the "iron cage" of educational computing?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). 2. generasjon LMS - mer av det samme?.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Presentasjon av Senter for mediepedagogikk.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Førsteårsstudenten i pedagogikk.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Forelesning eller nettbasert dialog : høgskolepedagogikk i spenning mellom gamle og nye medier.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Livslang læring og læringsteori.
 • Bjørgen, Anne Mette; Nordkvelle, Yngve Troye (). Self-evaluation and organizational learning using learning management systems.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Etikk og lærerens pedagogiske bruk av IKT.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). IKT, læring og etiske dilemmaer.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Pedagogy and education in a context of globalization : a historical reconstruction of eurocentrism in pedagogy.
 • Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). The rhetoric of ICT and the new language of learning : a critical analysis of the use of ICT in the curricular field.
 • Bjørgen, Anne Mette; Nordkvelle, Yngve Troye; Nyhus, Lene (). Evaluation of on-line education : the role of self-evaluation for a "learing organization".
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Teachers professionalism, etrichs and politicising technology.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Comparing lectures : effects of the technological context of the studio.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Tosterud, Randi (). Nettbaserte læringsmiljøer og overvåking. Overvåkede studenters fenomenologiske etikk.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Tosterud, Randi (). Learning management systems as superpanopticon - some ethical considerations.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Tosterud, Randi (). Ethical Questions regarding computer supported collaborative learning and the use of LMS.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). The Empirical dialogue - historical roots for the dialogue in higher and distance education.
 • Monsen, Lars; Nordkvelle, Yngve Troye; Struijk, Bertje (). Age-homogenous students in an age-heterogenous setting. How do Norwegian first-year students of "Pedagogy" reflect on learning?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Technology and didactics - shall the twain never meet?.
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Comparing lectures in the studio and the lecture theatre - what effects do the technological context of the studio have?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Pedagogikk og etnosentrisme.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Monsen, Lars (). Comparing full-time and part-time students' first-year experiences in a small Norwegian higher education college.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Didactical imagination - what is old and what is new in flexible education?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). A nordic rationale for learning about the international community.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Post-kolonialistike perspektiver på didaktikk-historie.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Fra pult til skjerm.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Fra pult til skjerm.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). The Idea of Method in Teaching and doing Research. A post-Colonial View on the Roots of Educational Theory after Pierre de la Ramée (1515-1572).
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Eksistensielle hull og utprøving av selvet : noen pedagogiske refleksjoner.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fauske, Halvor; Nyhus, Lene (). Jenters og gutters utdanningsvalg : hvordan øke mulighetene for bevisste valg?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Kompetanse for det internasjonale samfunn.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Veiledningsprosessen over tid i fjernundervisning : "den blaserte veileder".
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Kaland, Nils (). Asperger syndrom og kognitive profiler : en dansk-norsk studie.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Globalisering og postkolonialistisk teori : mulige konsekvenser for pedagogikk som vitenskapsfag, studiefag og fagdidaktikk.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Socialisation in Norway : foredrag.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fauske, Halvor (). Interntionalising the curriculum for vocational education : problems and possibilities.
 • Subba, Lok; Nordkvelle, Yngve Troye (). The treatment of human rights issues in the Norwegian secondary school level social studies textbooks.

Annet (65)

 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Hvor lurt er det å legge ned små skoler?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Er det lurt å legge ned små skoler?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Nye Rustad skole får opp mot 800 elever. Professor: – Skoler med mer enn 500 elever anbefales ikke.
 • Eide, Egil; Glosvik, Øyvind; Haraldseid, Gunn; Nordkvelle, Yngve Troye (). Den gløymde karrierevegen.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Ungdomsskoleelever lærer skyting på skolen.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Troen på at større skoler fører til bedre resultater er ren ønsketenkning.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Er det lurt å legge ned små skoler?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Flere søker private grunnskoler.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Fleire vel privatskule.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Engelsrud, Gunn; Lefdal, Hans Erik (). Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk: perspektiver på framtidig rolle for uh-pedagoger i lys av St.Mld. 16 (2016-2017).
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Voice, emotion, images and reflection - the historic background to digital storytelling in higher education.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Behov for et nytt fagråd i UHR?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Lærebøker - formidling eller påvirkning?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Førstelektorkvalifisering, - teorier og dokumentasjonspraksis.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Førstelektorkvalifisering og e-læring.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Flere og flere skoler med mobilforbud.
 • Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Forskere om mobilfrie skoler.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Cellphones in school – why banning them.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Hva skjedde da det ble satt grenser for mobilbruk i skolen?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). En helt vanlig bondegutt.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Utflytterhilsen.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Kvalitetens anatomi og grammatikk i høyere utdanning. Kommer vi lenger med kriterier?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Innledning om «Digital overvåking».
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Jakten på kvaliteten. Kan kriterier hjelpe oss?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Veiledningens gleder.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Om skolesaken på vestsida.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Intervju om skolesaken på Vestsida oppvekstsenter.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Lefdal, Hans Erik; Engelsrud, Gunn; Solbrekke, Tone Dyrdal (). Krever undervisningskompetanse. 1 s.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Fleksibel utdanning og teknologi.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Vurderingsformer og eksamen.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). Digitalt innfødte og dødfødte dialoger.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir Olav; Nordkvelle, Yngve Troye (). «Digitalt innfødte og skolen».
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Tilstandsrapportering i høyere utdanning : hvorfor ingen informasjon om lærernes pedagogiske kompetanse?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Kunsten å utvikle kvalitet i høyere utdanning.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Forskningsmelding med budskap om undervisning :.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Forskningstid og undervisningstid - pliktarbeid og forskningsfri :.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Knowing about communication and media.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Researching teaching in higher education.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Frafall og kvalitet i høyere utdanning.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Teknologifagene og studiefagsdidaktikken.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Med læringsutbytter skal landet bygges?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Skovdahl, Tom (). Tekst og teknologi - er lærebokens tid forbi?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Kunnskapsprosesser.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Kultur for kvalitet - fortsatt på vent?.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir (). The visual in teaching ? from Bologna to YouTubiversity.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Sånn er livet.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Opponent ved disputas dr.polit, Maria Falkesgaard Slots avhandling Læremidler i danskfaget : En undersøgelse af gymnasieelevers brug af tre læremidler i danskfaget - set i relation til udviklingen af tekstkompetence.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Tvete, Ingrid (). Adjø, solidaritet.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Tvete, Ingrid (). - Vage læreplaner.
 • Tvete, Ingrid; Nordkvelle, Yngve Troye (). Lærebøkenes blikk på verden.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). The International Handbook of Children, Media and Culture / Kirsten Drotner & Sonia Livingstone (Eds.).
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Opponent ved disputas dr.polit. (1. opponent) Nini Ebeltofts avhandling med tittelen: "Forbindelsespedagogikk og forandringsstatistikk - en studie av internasjonale undervisningsprogrammer på nettet.".
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Opponent ved disputas dr.polit. (1. opponent) på Aslaug Grov Almås' doktorgradsavhandling "Teachers in the Digital Network Society: Visions and Realities. A study of teachers' experiences with the use of ICT in teaching and learning".
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Mellom skriftlig og muntlig kultur.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Opponent på Preben Olund Kirkegaards avhandling "Nedslag i pædagogikkens teorihistoriske udvikling - en undersøgelse i Erling Lars Dales forfatterskab".
 • Fritze, Yvonne; Nordkvelle, Yngve Troye (). Vi blir det vi elsker! : sjekking på nett - en ny veg til erkjennesle.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Book Review: Putting the university online : information,technology and organizational change / James Cornford and Neil Pollock.
 • Haugsbakk, Geir; Nordkvelle, Yngve Troye (). Læreplanene og IKT - noen tanker etter Kultur for læring.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Sosialisering og læring i det refleksivt moderne.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). ECER '97.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Skolen og internasjonaliseringen.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Instituttevaluering på tysk : tredje faglige reisebrev fra Tyskland.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Faglig reisebrev fra midt i Europa.
 • Nordkvelle, Yngve Troye (). Daniel og dobbeltministeren : beretningen om hvordan de abstrakte reformerte all dannelse og helse på åtte år.