Language: NOR | ENG

Yngve Troye Nordkvelle

Professor
E-post:
yngve.nordkvelle@inn.no
Telefon:
+47 61 28 82 86
Mobiltelefon:
+47 414 78 838
Avd./Fakultet:
Utdanningsavdelingen
Enhet:
Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Vormstuguvegen 2
2624 Lillehammer
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Arbeidsoppgaver

Yngve Troye Nordkvelle er professor i pedagogikk og leder seksjonen for universitets- og høgskolepedagogikk. Hans praktiske virke omfatter ledelse og drift av flere universitetspedagogiske tilbud som kurs for å oppnå basiskompetanse i universitets- og høgskolepedagogikk, kurs for veiledere for PhD og 1.lektorprogram, i laging av pedagogiske porteføljer og for utvikling av digitale fortellinger som metode for undervisning og profesjonell utvikling. Han redigerer tidsskriftet " Seminar.net" og koordinerer seksjonens arbeid med digitale verktøy og formidlingsteknologi.

Bakgrunn

Yngve Nordkvelle er lærerutdannet, har arbeidet som lærer og ungdomsarbeider, og har vært forsker og lærer i høyere utdanning siden 1985. Han har arbeidet med hvordan norsk læreutdanning og norske lærebøker i samfunnsfag har formidlet bilder av den fattige verden. Han hadde ansvar for pedagogikkstudienes omlegging til fleksibel utdanning på 1990-tallet og har siden 2004 vært professor med særlig ansvar for fleksibel utdanning. I tillegg til å redigere et internasjonalt tidsskrift (Seminar.net) (2005-2020) og det norske tidsskriftet UNIPED (2007-2014) har han vært styremedlem i Nordisk Forening for Pedagogisk Forskning (1991-1996) og deltaker og leder i den europeiske forening for pedagogiske forskere (EERA) sitt nettverk for mediepedagogikk i mange år. Hans nyere forskning har dreid seg om hvordan spillavhengighet håndteres i familielivet, om hvordan skoler regulerer elevers bruk av mobiltelefoner på gode måter, om hvordan lærere i høyere utdanning kan formidle med engasjement, om simulering som undervisningsform i sykepleierutdanning - og hvordan lærere i høyere utdanning erfarer pedagogisk opplæring i sitt virke som lærere.

Ekspertområder

  • Fleksibel utdanning
  • Mediepedagogikk
  • Pedagogikkens idehistorie
  • Høyere utdanning
  • Lærebokforskning
  • Globalisering og komparative pedagogikk

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin

Ansvarsområder

Forskningsformidling, Internasjonalisering, Nettpedagogikk, Sosiale medier, Tidsskrifter

Forskningsområder

Oppvekst og utdanning , Film, TV og digitale medier