Language: NOR | ENG

Victoria Helen Batt-Rawden

Høgskolelektor/Stipendiat
Avd./Fakultet:
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Enhet:
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Vormstuguvegen 2
2624 Lillehammer
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Erfaren ledelses-konsulent og prosjektleder, med omfattende kunnskap om faktorer som bidrar til prosesser og resultater i en organisasjon.

Inngående forståelse av grensesnittet - prosess - teknologi, demonstrert med en sterk merittliste innen forretningsutvikling, prosessforbedringer, prosjekt- og endringsledelse.

For tiden dedikert til å 'bygge bro' mellom akademia og praksis, i rollen som høgskolelektor / doktorgradskandidat. Underviser i prosjektledelse og innovasjon, på bachelor-, master- og executive- nivå. Spesialisert i organisasjonsadferd, prosjektledelse og innovasjon i tjenesteytende virksomheter. 

Ekstern sensor Oslo Metropolitan University (OsloMet), samt Universitetet i Tromsø (UiT). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Experienced management consultant and project manager, with comprehensive knowledge of the factors contributing to processes and results in an organization.

In-depth understanding of the intersection people - process - technology, proven by a strong track record within business development, process improvements, project & change management.

Currently dedicated to bridge academia and practice, in the role of Assistant Professor/ Phd Candidate. Lecturing in project management and innovation, at bachelor, master and executive level. Specialized in organizational bahavior, project management and innovation, with a focus on the professional service industry. 

External examiner at Oslo Metropolitan University (OsloMet) and University of Tromsø (UiT)