Veronica Adriana Pajaro

Høgskolelektor
Avd./Fakultet:
Enhet:
Institutt for humanistiske fag
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Faglige interesser

Flerspråklighet, norsk som andrespråk, migrasjon og arbeidsliv, diskursanalyse, interaksjonell sosiolingvistikk, narrativeanalyse, samtaleanalyse, latinamerikansk diaspora.

Mitt PhD-prosjekt "Who gets to pass?" Performances of Professional selves and Language ideologies in job interviews in multilingual Norway tar et interaksjonell og diskursanalytisk perspektiv på konstruksjonen av profesjonelle indentiteter og språkideologier i jobbintervjuer i den norske helsesektoren. 

Bakgrunn

PhD utdanning fra UiO, Multiling (d.d.)

MA i Lingvistikk fra UiO (2011). Masteroppgaven  "A Norwegian Speaks Norwegian" ble skrevet med en stipend fra  SKI-prosjektet: språk, kultur og identitet i innvandrernes fortellinger, finansiert av NFR

BA i Lingvistikk fra UiO og Universidad de Buenos Aires (2007)

Vitenskapelige arbeider i Cristin

Forskningsområder

Kultur, kommunikasjon og samfunn

Forskningsemner

Språk

Ekspertområder

Språk, migrasjon og arbeidslivet, Interaksjonell sosiolingvistikk, Diskursanalyse

Publikasjoner (29)

Utvalgte (29)

 • Pájaro, Verónica (). Who gets to pass? Performances of professional selves and language competences in job interviews in multilingual Norway.
 • Pájaro, Verónica (). Tilstrekkelige norskkunnskaper” språklige krav i ansettelsesprosesser for turnusleger i Norge.
 • Pájaro, Verónica (). Governmentality in action? A case for taking an interactional perspective in the study of language ideologies and multilingual competences..
 • Pájaro, Verónica (). “Tilstrekkelige norskkunnskaper”Operasjonaliseringen av språklige krav i ansettelsesprosesser for turnusleger i Norge..
 • Pájaro, Verónica (). Who gets to pass? Performances of professional selves and language competences in job interviews in multilingual Norway..
 • Pájaro, Verónica (). Privileged Precarity. The deregulation of the national labor market and its consequences for young Norwegian doctors..
 • Randen, Gunhild Tveit; Monsen, Marte; Steien, Guri Bordal; Hagen, Karianne; Pájaro, Verónica (). Norskopplæring for voksne innvandrere - en kunnskapsoppsummering. 94 s.
 • Pájaro, Verónica; Steien, Guri Bordal (). Flerspråklighet i den norske skolen.
 • Pájaro, Verónica (). Negotiating professional identities in job interviews.
 • Pajaro, Veronica (). Commodification? Multilingual repertoires in job interviews.
 • Pajaro, Veronica (). Multilingual competences in a languagized labor market: Naming languages and conveying skills in recruitment processes.
 • Hansen, Pernille; Pajaro, Veronica (). Språkferdighetene dine forteller ikke hvor du kommer fra.
 • Pajaro, Veronica (). Multilingual repertoires in job interviews: How are candidates’ multilingual competencies made visible (and invisible) in recruitment processes?.
 • Pajaro, Veronica (). "Hvor er du egentlig fra?" Getting acquainted with and othering minority background applicants in Norwegian job interviews..
 • Pajaro, Veronica (). Context and Interaction.
 • Pajaro, Veronica (). Epistemic status and the interactional construction of applicants’ background in job interviews.
 • Pajaro, Veronica (). Samkonstruksjonen av profesjonelle identiteter i jobbintervjuer: turnusleger med minoritetsbakgrunn i ett norsk helseforetak.
 • Pajaro, Veronica (). Innvandrere i jobbintervjuer.
 • Ims, Ingunn Indrebø; Pajaro, Veronica (). En komplementerende kvantitativ og kvalitativ tilnærming til folkelingvistiske merkelapper på språkbruk i flerspråklige Oslo – Oslo- testen som språkideologisk filter.
 • Røyneland, Unn; Svennevig, Jan; Pajaro, Veronica (). Claiming and resisting a Norwegian Identity in conversation.
 • Pajaro, Veronica (). "Min verste opplevelse?": Høyutdannede innvandrere i norske jobbintervjuer.
 • Pajaro, Veronica (). Categorizations, language ideologies and the construction of professional identities in job interview narratives.
 • Pajaro, Veronica (). Migrantes Latinoamericanos Noruega. Categorizaciones y construcción de identidad.
 • Pajaro, Veronica (). "Y como no entras dentro de ninguna de las categorías eres, pues, algo un poco exótico": Categorization and identity construction in the narratives of three Latin American migrants in Oslo.
 • Pajaro, Veronica (). A Norwegian speaks Norwegian : An analysis of categorization and identity construction in narratives of Latin American migrants in Oslo. Universitetet i Oslo. 140 s.
 • Pajaro, Veronica (). Speaking Norwegian: language proficiency and identity negotiation in migrant's job interview narratives.
 • Pajaro, Veronica (). Hablar noruego: competencia lingüística y categorización en Buenos narrativas de entrevistas de trabajo de migrantes latinoamericanos en Oslo.
 • Pajaro, Veronica (). "Challenging group-categories: a cognitive linguistic contribution to a sociolinguistic analysis".
 • Pajaro, Veronica (). Hilse med hånd eller kinn.

Bøker (3)

Vitenskapelige konferansebidrag (19)

 • Pájaro, Verónica (). Governmentality in action? A case for taking an interactional perspective in the study of language ideologies and multilingual competences..
 • Pájaro, Verónica (). “Tilstrekkelige norskkunnskaper”Operasjonaliseringen av språklige krav i ansettelsesprosesser for turnusleger i Norge..
 • Pájaro, Verónica (). Who gets to pass? Performances of professional selves and language competences in job interviews in multilingual Norway..
 • Pájaro, Verónica (). Privileged Precarity. The deregulation of the national labor market and its consequences for young Norwegian doctors..
 • Pájaro, Verónica (). Negotiating professional identities in job interviews.
 • Pajaro, Veronica (). Commodification? Multilingual repertoires in job interviews.
 • Pajaro, Veronica (). Multilingual competences in a languagized labor market: Naming languages and conveying skills in recruitment processes.
 • Pajaro, Veronica (). Multilingual repertoires in job interviews: How are candidates’ multilingual competencies made visible (and invisible) in recruitment processes?.
 • Pajaro, Veronica (). "Hvor er du egentlig fra?" Getting acquainted with and othering minority background applicants in Norwegian job interviews..
 • Pajaro, Veronica (). Context and Interaction.
 • Pajaro, Veronica (). Samkonstruksjonen av profesjonelle identiteter i jobbintervjuer: turnusleger med minoritetsbakgrunn i ett norsk helseforetak.
 • Ims, Ingunn Indrebø; Pajaro, Veronica (). En komplementerende kvantitativ og kvalitativ tilnærming til folkelingvistiske merkelapper på språkbruk i flerspråklige Oslo – Oslo- testen som språkideologisk filter.
 • Røyneland, Unn; Svennevig, Jan; Pajaro, Veronica (). Claiming and resisting a Norwegian Identity in conversation.
 • Pajaro, Veronica (). Categorizations, language ideologies and the construction of professional identities in job interview narratives.
 • Pajaro, Veronica (). Migrantes Latinoamericanos Noruega. Categorizaciones y construcción de identidad.
 • Pajaro, Veronica (). "Y como no entras dentro de ninguna de las categorías eres, pues, algo un poco exótico": Categorization and identity construction in the narratives of three Latin American migrants in Oslo.
 • Pajaro, Veronica (). Speaking Norwegian: language proficiency and identity negotiation in migrant's job interview narratives.
 • Pajaro, Veronica (). Hablar noruego: competencia lingüística y categorización en Buenos narrativas de entrevistas de trabajo de migrantes latinoamericanos en Oslo.
 • Pajaro, Veronica (). "Challenging group-categories: a cognitive linguistic contribution to a sociolinguistic analysis".

Annet (7)

 • Pájaro, Verónica (). Tilstrekkelige norskkunnskaper” språklige krav i ansettelsesprosesser for turnusleger i Norge.
 • Pájaro, Verónica; Steien, Guri Bordal (). Flerspråklighet i den norske skolen.
 • Hansen, Pernille; Pajaro, Veronica (). Språkferdighetene dine forteller ikke hvor du kommer fra.
 • Pajaro, Veronica (). Epistemic status and the interactional construction of applicants’ background in job interviews.
 • Pajaro, Veronica (). Innvandrere i jobbintervjuer.
 • Pajaro, Veronica (). "Min verste opplevelse?": Høyutdannede innvandrere i norske jobbintervjuer.
 • Pajaro, Veronica (). Hilse med hånd eller kinn.