Trygve Beyer Broch

Førsteamanuensis
Avd./Fakultet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Enhet:
Seksjon for folkehelse
Besøksadresse:
Rom: 4L3333
Terningen Arena - L-blokk
Hamarveien 112 N-2406 Elverum
Kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Faglige interesser

Trygve B. Broch er 2017-2018 Fulbright forsker ved Center for Cultural Sociology ved Yale University. Han jobber med å utvikle kultursosiologiske perspektiver generelt, og det sterke programmet spesielt, i sosiologisk forskning på idrett. Ved å kombinere antropologisk og sosiologisk teori er hans mål å belyse hvordan idrett ikke utelukkende reproduserer ulikhet, men også er en meningsdannende praksis som tillater oss å leke med og sette spørsmålstegn ved samfunnets etablerte kategorier og ulikhet. Metodisk benytter Broch etnografi og medietekster for å utvikle analyser av kulturell dynamikk og mangfold gjennom meningssentrerte studier av kjønn, ungdom, sosialisering, politikk og nasjonal identitet i idrett.  

Forskningsområder

Folkehelse

Forskningsemner

Kroppsøving, idrett og aktiv livsstil , Folkehelse og samfunn

Ekspertområder

Kultursosiologi, Sosiologi, Idrett, Ungdom, Kjønn, Media

Publikasjoner (55)

Utvalgte (55)

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (21)

Bøker (4)

Vitenskapelige konferansebidrag (15)

 • Broch, Trygve B (). Om å ha det gøy og sosialt i idrettslag.
 • Broch, Trygve B (). Culture, gender and girl sport in Norway: concerning bodies, morals and processes of change.
 • Seippel, Ørnulf Nicolay; Broch, Trygve B; Kristiansen, Elsa; Skille, Eivind Åsrum; Strandbu, Åse; Thorjussen, Ingfrid M.; Wilhelmsen, Terese (). Political Framings of Sport? A content analysis of the media coverage of Oslo’s bid for the 2022 Olympics.
 • Broch, Trygve B (). Idrettssosiologi med kultur som perspektiv: En komparativ analyse av televisert norsk herre- og damehåndball.
 • Broch, Trygve B (). The Cultural Significance of a SMILE: Meaning-Production at the Gendered Interface of Televised and Practiced Team Handball in Norway.
 • Broch, Trygve B (). Masculine Meaning-Making in Norwegian Handball.
 • Broch, Trygve B (). Kjønn så kontekst, eller kontekst så kjønn? Analytiske perspektiver på televisert og praktisert Håndball.
 • Broch, Trygve B (). What can Al Pacino Teach Norwegian Youth? Hollywood Meaning at the Team Handball Arena.
 • Broch, Trygve B (). Inch by Inch – Story by Story: Sequencing Masculinities at the Team Handball Arena.
 • Broch, Trygve B. (). Masculinity, Sport and Female Athletes: Televised Representations of Women’s Team Handball in Norway.
 • Broch, Trygve B. (). Conflicting Representations? Media Depictions of Norwegian Team Handball.
 • Broch, Trygve B.; Fasting, Kari; Sand, Trond Svela; Sisjord, Mari Kristin; Thoresen, Trine (). Accommodating Gender – Recruitment Work in Norwegian Sport Clubs.
 • Broch, Trygve B. (). Big Bang Theory: The Sounds of Team Handball Conveyed by Media.
 • Broch, Trygve Beyer; Fasting, Kari (). Masculine Men Playing a Women’s Sport? Mediated representations of male handballers in a Norwegian context.
 • Sand, Trond Svela; Fasting, Kari; Sisjord, Mari Kristin; Thoresen, Trine; Broch, Trygve Beyer (). Norwegian elite-level coaching: A male preserve?.

Annet (15)