Language: NOR | ENG

Trygve Beyer Broch

Førsteamanuensis
Avd./Fakultet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Enhet:
Seksjon for folkehelse
Besøksadresse:
Rom: 4L3333
Terningen Arena - L-blokk
Hamarveien 112 N-2406 Elverum
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Trygve B. Broch underviser i kultur-sosiologiske tilnærminger til fysisk aktivitet, kropp og folkehelse ved Folkehelse- og idretts-vitenskapelig institutt, ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, HINN. Han er tilknyttet  Center for Cultural Sociology ved Yale University og er en del av den utvidede redaksjonen i tidsskriftet  Gender & Society. Broch sin hovedinteresse er knyttet til samfunnets kulturelle dimensjoner. Hans undervisning og forskning preges av menings-sentrerte tilnærminger til tema som fysisk aktivitet, mental helse, kjønn, sosial ulikhet og ungdoms demokratiske ønsker og omgivelser.

Ekspertområder

I 2020, publiserte Broch  A performative feel for the game. How meaningful sports shape gender, bodies and social life (Palgrave Macmillan). Her benyttes det kultur-sosiologiske perspektivet som utarbeides ved CCS-senteret ved Yale University, performance-teori, samt antropologisk og sosiologisk teori generelt. Boken viser hvordan idrett gjør det mulig å teste, å leke med og å sette spørsmålstegn ved sosial ulikhet og hierarkier. Broch’s pågående forskning retter fokus mot hvordan koder, myter og historier genererer samhold og tiltrekningskrefter når barn og ungdom manøvrerer økende sosial ulikhet, foranderlighet og en modernitet i krise.

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin