Language: NOR | ENG

Trude Hella Eide

Senterleder
E-post:
trude.eide@inn.no
Telefon:
+47 61 28 74 82
Mobiltelefon:
+47 959 23 283
Avd./Fakultet:
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Enhet:
Østlandsforskning
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Vormstuguvegen 2
2624 Lillehammer
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Utdannet sosialantropolog fra NTNU (1995) med statsvitenskap, historie og religionsvitenskap i fagkretsen. 

Har tidligere vært ansatt som prosessleder i Kallerud Kompetanse (1996 -1999) og forsker i Østlandsforskning (2000 -2018). Var perioden 2011 til 2017 forskningsleder for forskningsgruppa VOK (velferd, organisasjon og kommunalforskning) ved Østlandsforskning. 

 

Ekspertområder

Jeg starta som leder av Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI), ved HINN, i august 2018. Kommunal sektor har alltid vært mitt forskningsområde og forskningstemaene mine har i hovedsak handlet om læring i organisasjoner med vekt på tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon, mangfold og likestilling i arbeidsliv og skole, og elevers læringsprosesser gjennom entreprenørskapsmetoden. Jeg har lang og bred erfaring med bruk av kvalitative tilnærminger i forskningen, og har mye kompetanse på følgeevalueringer, forskningsbistand og prosessledelse. Som prosessleder og fasilitator har jeg blant annet hatt ansvar for en rekke utviklingsverksteder, og i tillegg ledet flere tverrfaglige nettverk for ansatte som arbeider med etniske minoriteter i kommuner. 

Jeg har også lang erfaring som aktivist i Amnesty International, hvor jeg både har vært fylkesleder og sittet to perioder i styret til Amnesty i Norge. Ellers er jeg engasjert i arbeidet til Nansen Fredssenter hvor jeg har vært medlem og leder av fagrådet, i flere perioder.

Vitenskaplig publisering: se Cristin

Populærvitenskaplig formidling:

Har jobbet litt med forskningsformidling på nye måter, for eksempel via digitale historier, film, prezi-presentasjoner. Her er et utvalg:

Forskning og fordommer

Blogg: fordommer og nye sannheter

Råd om veiledning i Introduksjonsprogrammet

10 gode grep - Om veiledning i introduksjonsprogrammet 

Fagretting av introduksjonsprogrammet

Jakten på de gode løsningene for barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier

Fædrelandsvennen: Likestillingsarbeid må inn i barnehagen

Universitetsavisa: Punktere myten om oppdragsforskeren

Aftenposten: Om kvotering i Forsvaret

 

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin