Language: NOR | ENG

Trond Nilsen

Førsteamanuensis
Avd./Fakultet:
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Enhet:
Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (INTOP)
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Gudbrandsdalsvegen 350
2624 Lillehammer
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Trond Nilsen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet - Handelshøgskolen, og seniorforsker hos Norce, Norwegian Research Centre. Nilsen har doktorgrad fra UIT, og har arbeidserfaring fra privat næringsliv, universitetssektoren og fra den regionale instituttsektoren. Nilsen har publisert en rekke internasjonale artikler og bokkapitler om globale produksjons- og innovasjonsnettverk, regional innovasjon, innovasjonspolitikk og teknologistrategier i multinasjonale selskaper. Hans hovedinteresse har vært regional fornyelse i perifere regioner og på hvilken måte regionale økonomier utvikles og endres over tid. Nilsen har erfaring fra en rekke forskningsprosjekter finansiert av myndigheter, industri og virkemiddelaktører.

For tiden arbeider Nilsen med to NFR-finansierte forskningsprosjekter:

1. Grønn innovasjon og omstilling i Arktis. Prosjektet framskaffer ny kunnskap om innovasjoner fra grønn omstilling i næringslivet rettet mot maritim sektor og avfallsbransjen. Prosjektet er finansiert fra Norges Forskningsråd og løper fra 2019 til 2021. Nilsen er prosjektleder og prosjektet er et samarbeid mellom Norce, Høgskolen på Vestlandet, UIT og Nordregio i Stockholm.

2. University and Industry Collaboration (UIC). Prosjektet analyserer barrierer og drivkrefter for vellykkede samarbeid mellom universitet og næringsliv for å fremme innovasjonsprosesser. Prosjektet er et samarbeid mellom Nord Universitet, NTNU og Norce.

Ekspertområder

Innovasjonssystemer, evolusjonær økonomisk geografi, globale produksjons- og innovasjonsnettverk, multinasjonale selskaper, energi- og petroleumsvirksomhet

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin