Trine Løvold Syversen

Høgskolelektor
Avd./Fakultet:
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Enhet:
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Faglige interesser

Trine Løvold Syversen er høgskolelektor i organisasjon og ledelse og sportmanagement. Hun er statsviter med spesialisering innen organisasjonsvitenskap. Hun underviser i organisasjon og ledelse, organisasjonsendring, og forhandlinger på bachelor, master og etter- og videreutdanningsstudier. Syversen har arbeidet mye med studieutvikling både av heltids- og deltidsstudier. I 2012 oppnådde ett av disse studiene å bli tildelt "Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris." Forskningsmessige interesser er organisering av offentlige virksomheter, særlig Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) og kommunesektoren. I tillegg arbeider hun med problemstillinger innen organisering og ledelse av idrett, og er tilknyttet prosjektet Lillehammer Olympic Studies Center. I de senere årene har Syversen arbeidet mye med entreprenørskap i høyere utdanning, internasjonalisering av utdanningene og utvikling av praksisordninger for studenter. Syversen benyttes også som kurs- og foredragsholder innen arbeids- og næringsliv.

Arbeidsoppgaver

Organisasjon og ledelse, statsvitenskap, Sport management

Forskningsområder

Økonomi og ledelse

Ekspertområder

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), kommunesektoren, sportmanagement, etter- og videreutdanning, studieutvikling

Publikasjoner (28)

Utvalgte (28)

 • Amundsen, Stein; Bredvold, Randi; Syversen, Trine Løvold (). Den midlertidige læringsorganisasjonen - et forskerblikk på et lederutviklingsprogram.
 • Bredvold, Randi; Syversen, Trine Løvold; Amundsen, Stein (). Den midlertidige læringsorganisasjon - et forskerblikk på et lederutviklingsprogram.
 • Syversen, Trine Løvold (). Mulighetene for samarbeid mellom næringslivet og studenter og studium ved Høgskolen i Lillehammer.
 • Syversen, Trine Løvold; Lindstad, Anders (). Student mobilization – examples from a pracademic Sport Management program.
 • Syversen, Trine Løvold (). Student mobilization - examples of a pracademic sport management program.
 • Syversen, Trine Løvold (). NAV kontorene i Nord Gudbrandsdal : Organisatoriske rammer for sosialtjenesten.
 • Billbo, Tina; Mydland, Ørjan; Syversen, Trine Løvold; Glemmestad, Hanne; Solheim, Liv Johanne (). Kommunale forskjeller i økonomisk sosialhjelp : en studie av forskjeller i organisering og praktisering i seks kommuner. 63 s.
 • Jørgensen, Sveinung; Skyttermoen, Torgeir; Syversen, Trine Løvold (). I pose og sekk? Mot en prakademisk utdanning i organisasjons- og ledelsesfag : et studieutviklingsprosjekt som ble "kronet med gull".
 • Skyttermoen, Torgeir; Syversen, Trine Løvold; Jørgensen, Sveinung (). I pose og sekk? Mot en prakademisk utdanning i organisasjons- og ledelsesfag.
 • Syversen, Trine Løvold (). Frivillige organisasjoner som arbeidsplass : Tent eller utbrent?.
 • Syversen, Trine Løvold (). Det lokale Nav-kontor : partnerskap i velferd.
 • Pedersen, Tor Helge; Syversen, Trine Løvold (). Utformingen av det ministerielle systemet i de skandinaviske landene.
 • Syversen, Trine Løvold (). Partnerskap i velferd - utfordringer og muligheter i samarbeidet mellom stat og kommune.
 • Syversen, Trine Løvold (). NAV reformens kompetanseutfordringer.
 • Syversen, Trine Løvold (). Er NAV-reformen i havn?.
 • Syversen, Trine Løvold (). Likheter og forskjeller i organiseringen av NAV-kontor - finnes det en "best practice?.
 • Syversen, Trine Løvold; Roland, Liv Randi (). NAV "gir mennesker muligheter" - men hva vil brukerne? : resultater fra et brukermedvirkningsprosjekt.
 • Syversen, Trine Løvold; Roland, Liv Randi (). NAV "gir mennesker muligheter" - men hva vil brukerne? : resultater fra et brukermedvirkningsprosjekt.
 • Syversen, Trine Løvold (). NAV-piloten i Nord-Gudbrandsdal : en statusrapport. ISBN 8271843273.
 • Syversen, Trine Løvold (). Nyttig å vite om omstillinger.
 • Syversen, Trine Løvold (). Erfaringer fra NAV-piloter.
 • Syversen, Trine Løvold; Roland, Liv Randi (). Utforming av NAV-kontoret i Vestre Toten : hva mener brukerne?.
 • Syversen, Trine Løvold (). New public management : omstilling på norsk.
 • Syversen, Trine Løvold (). Myndiggjørende ledelse : et ledelsesverktøy, en ideologi og en kultur.
 • Syversen, Trine Løvold (). Omstilling på norsk : new public management i norsk offentlig sektor.
 • Syversen, Trine Løvold (). Endringsarbeid i kommunesektoren. Modul 7/nr.1.
 • Syversen, Trine Løvold (). Foredrag om EVU ved Høgskolen i Lillehammer-OF-studiet som eksempel.
 • Syversen, Trine Løvold (). Foredrag om spesielle utfordringer ved EVU: OF-studiet som eksempel.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (4)

 • Amundsen, Stein; Bredvold, Randi; Syversen, Trine Løvold (). Den midlertidige læringsorganisasjonen - et forskerblikk på et lederutviklingsprogram.
 • Jørgensen, Sveinung; Skyttermoen, Torgeir; Syversen, Trine Løvold (). I pose og sekk? Mot en prakademisk utdanning i organisasjons- og ledelsesfag : et studieutviklingsprosjekt som ble "kronet med gull".
 • Syversen, Trine Løvold (). Det lokale Nav-kontor : partnerskap i velferd.
 • Pedersen, Tor Helge; Syversen, Trine Løvold (). Utformingen av det ministerielle systemet i de skandinaviske landene.

Bøker (5)

Vitenskapelige konferansebidrag (15)

 • Bredvold, Randi; Syversen, Trine Løvold; Amundsen, Stein (). Den midlertidige læringsorganisasjon - et forskerblikk på et lederutviklingsprogram.
 • Syversen, Trine Løvold; Lindstad, Anders (). Student mobilization – examples from a pracademic Sport Management program.
 • Syversen, Trine Løvold (). Student mobilization - examples of a pracademic sport management program.
 • Skyttermoen, Torgeir; Syversen, Trine Løvold; Jørgensen, Sveinung (). I pose og sekk? Mot en prakademisk utdanning i organisasjons- og ledelsesfag.
 • Syversen, Trine Løvold (). Frivillige organisasjoner som arbeidsplass : Tent eller utbrent?.
 • Syversen, Trine Løvold (). Partnerskap i velferd - utfordringer og muligheter i samarbeidet mellom stat og kommune.
 • Syversen, Trine Løvold (). NAV reformens kompetanseutfordringer.
 • Syversen, Trine Løvold (). Likheter og forskjeller i organiseringen av NAV-kontor - finnes det en "best practice?.
 • Syversen, Trine Løvold; Roland, Liv Randi (). NAV "gir mennesker muligheter" - men hva vil brukerne? : resultater fra et brukermedvirkningsprosjekt.
 • Syversen, Trine Løvold (). Nyttig å vite om omstillinger.
 • Syversen, Trine Løvold (). Erfaringer fra NAV-piloter.
 • Syversen, Trine Løvold (). New public management : omstilling på norsk.
 • Syversen, Trine Løvold (). Myndiggjørende ledelse : et ledelsesverktøy, en ideologi og en kultur.
 • Syversen, Trine Løvold (). Omstilling på norsk : new public management i norsk offentlig sektor.
 • Syversen, Trine Løvold (). Foredrag om spesielle utfordringer ved EVU: OF-studiet som eksempel.

Annet (4)

 • Syversen, Trine Løvold (). Mulighetene for samarbeid mellom næringslivet og studenter og studium ved Høgskolen i Lillehammer.
 • Syversen, Trine Løvold (). Er NAV-reformen i havn?.
 • Syversen, Trine Løvold (). Endringsarbeid i kommunesektoren. Modul 7/nr.1.
 • Syversen, Trine Løvold (). Foredrag om EVU ved Høgskolen i Lillehammer-OF-studiet som eksempel.