Language: NOR | ENG

Trine Løvold Syversen

Høgskolelektor
Avd./Fakultet:
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Enhet:
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Vormstuguvegen 2
2624 Lillehammer
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Arbeidsoppgaver

Trine Løvold Syversen er studieprogramansvarlig for Bachelor i Sport management og koordinator for "Lillehammer olympiske og paralympiske studiesenter"

Bakgrunn

Trine Løvold Syversen har arbeidet ved Høgskolen i Lillehammer, og senere Høgskolen i Innlandet, siden 1995. Hun er studieprogramansvarlig for Bachelor i Sport management (Handelshøgskolen fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap) ved campus Lillehammer. Hun underviser i organisasjons- og ledelsesfag ved BA i Sport management, BA i organisasjon og ledelse, samt Master i Innovasjon. Syversen har utviklet flere studier, både ordinære heltidsstudier og etter - og videreutdanningsstudier innen fagområdet ledelse og organisasjonsvitenskap, og har i den forbindelse lang erfaring fra utvikling av læremidler for fleksible og nettbaserte studier. Syversen har vunnet flere utdanningskvalitetspriser ved HINN, og den nasjonale utdanningskvalitetsprisen som tildeles av Kunnskapsdepartementets for 2012. I 2020 fikk hun tildelt status som "merittert underviser" ved Høgskolen i Innlandet.

Syversen har i perioden fra 1995 til i dag hatt en rekke lederoppgaver (prodekan, seksjonsleder, studieprogramansvarlig) og en rekke verv (styremedlem for høgskolen, høgskolens klagenemd, arbeidsmiljøutvalg m.m.). Forskningsinteressene ligger innen organisasjonsendringer og implementering av reformer, særlig i offentlig sektor, men også innen idrettssektoren. I de senere årene har organisasjonsendringer ved NAV kontor vært en hovedinteresse. Samtidig har sport management og særlig olympiske studier vært i fokus. Syversen er leder for Lillehammer Olympic and Paralympic Studies Centre, og er prosjektleder for et forskningsprosjekt, finansiert av Regionalt Forskningsfond om virkninger av "Vinter OL 1994 - 25 år etter." Syversen har forøvrig arbeidet med mange ulike prosjekter knyttet til bl.a. entreprenørskap og studentbedrift, internasjonalisering av studier, samt praksisrelaterte undervisningsmetoder. I tillegg holder hun foredrag for eksterne oppdragsgivere innen organisasjons- og ledelsesrelaterte temaer. Se noen relevante lenker:

Lillehammer Olympic and Paralympic Studies Centre:  https://eng.inn.no/about-inn-university/centres-and-clusters/lillehammer-olympic-and-paralympic-studies-center-losc

Bachelor i Sport management:  https://www.inn.no/studier/studietilbud/oekonomi-ledelse-og-innovasjon/bachelor-i-sport-management

Ekspertområder

- Statsvitenskap - Offentlig politikk og administrasjon

-Organisasjon og ledelse

-Arbeidsliv

-Sport management - olympiske studier

-Studieutvikling innen organisasjons- og ledelsesfag for heltidsstudier, og etter- og videreutdanningsstudier

-Merittert underviser ved Høgskolen i Innlandet

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin