Publikasjoner (80)

Utvalgte (80)

 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M (). Formidling av forskning om medvirkning.
 • Ringholm, Toril M (). Hva gjør vi på Innovasjonsskolen?.
 • Ringholm, Toril M (). Nærdemokrati i Nye Asker.
 • Ringholm, Toril (). Kommentar til Innovasjonsstrategi for Helsedirektoratet.
 • Ringholm, Toril (). Kommuner som innovatører.
 • Ringholm, Toril (). Implementing employee-driven innovation top-down. Converging or diverging narratives?.
 • Ringholm, Toril (). Employee-driven innovation from the top.
 • Ringholm, Toril (). Ambiguous Accountability in Municipal Innovation. 18 s.
 • Ringholm, Toril (). Hvor i kommunene kommer innovasjonene fra – og hva kan vi lære av det?.
 • Ringholm, Toril (). Presentasjon av Forkommune-programmet.
 • Ringholm, Toril (). Opponent ved Kasper Søndergaard sin disputas med avhandlingen «Samspil om udvikling og velfærd i landdistrikterne - Den socio-spatiale investeringsstat og landdistriktsudvikling i danske yder- og landkommuner».
 • Ringholm, Toril; Nyseth, Torill; Agger, Annika (). Innovative forms of citizen participation: Examples in Norway and Denmark.
 • Ringholm, Toril (). Medvirkning i kommunal planlegging.
 • Ringholm, Toril (). When Municipalities Met Goliat on the Coast of Finnmark: Collaborative Dynamics Between Local Authorities and an International Oil and Gas Company.
 • Ringholm, Toril; Higdem, Ulla (). Samfunnsforskning i innlandet?.
 • Ringholm, Toril; Nyseth, Torill; Hanssen, Gro Sandkjær (). Performing Participation? The Norwegian Planning & Building Act and the practice of citizen participation..
 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril; Hansen, Gro Sandkjær; Winge, Nikolai K; Hofstad, Hege (). Hvorfor mindre åpenhet i planleggingen, Sanner?.
 • Angell, Elisabeth; Ringholm, Toril; Bro, Jørgen (). Brikker som mangler - Kunnskap om næringsrettet samfunnsutvikling og kommunestørrelse. ISBN 978-82-7571-250-7. 63 s.
 • Ringholm, Toril; Angell, Elisabeth (). Kommuner og næring.
 • Ringholm, Toril; Angel, Elisabeth (). Kommuner og næring.
 • Ringholm, Toril (). Framtidsbilder: Hva er utgangspunktet? -Destabilisering, kreativitet,innovasjon og demokrati.
 • Ringholm, Toril; Nilsen, Heidi Rapp; Mikkelsen, Eirik Inge (). Vekst i Sør-Troms?.
 • Ringholm, Toril (). Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen.
 • Ringholm, Toril (). Innovasjon for kommunesektorens utfordringer?.
 • Ringholm, Toril (). Nærdemokrati og kommunesammenslåing..
 • Ringholm, Toril (). Befolkningsutvikling og sysselsetting i Sør-Tromsregionen..
 • Ringholm, Toril (). Kommunenes handlingsrom..
 • Ringholm, Toril; Alnes, Per Kristian; Hauge, Atle Jensen; Lie, Ivar; Nilsen, Heidi Rapp; Gløtvold-Solbu, Katrine (). Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen (4/2015). ISBN 978-82-7492-298-3. 178 s.
 • Ringholm, Toril; Nilsen, Trond (). Lokal samfunnsutvikling i kjølvannet av Goliatprosjektet.Møter mellom influenskommuner og Eni Norge under utbygging av Goliatfeltet.
 • Angell, Elisabeth; Aure, Marit; Lie, Ivar; Nygaard, Vigdis; Ringholm, Toril (). Vekst og utvikling i nord.
 • Aure, Marit; Ringholm, Toril; Angell, Elisabeth; Nygård, Vigdis; Lie, Ivar (). Vekst og utvikling i Nord.
 • Angell, Elisabeth; Aure, Marit; Ringholm, Toril (). De svake blir enda svakere - om skolekutt i Troms.
 • Ringholm, Toril (). Fra næringshager til utviklingslandskap.
 • Ringholm, Toril (). Tre scenarier for norske kommuner.
 • Ringholm, Toril (). Mellomromskompetanse i lokale innovasjoner.
 • Ringholm, Toril (). Policy Formstion and Influence in Norwegian Mountain Municipalities.
 • Ringholm, Toril (). Public innovation, innovation systems-and Democracy?.
 • Ringholm, Toril (). Erfaringer med evalueringer.
 • Angell, Elisabeth; Nygaard, Vigdis; Ringholm, Toril; Aure, Marit; Lie, Ivar (). Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge. ISBN 978-82-7571-232-3. 198 s.
 • Ringholm, Toril (). Innovasjon for kommunesektorens utfordringer?.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell; Flognfeldt, Thor; Ringholm, Toril M (). Ti år med "fjellteksten".
 • Teigen, Håvard; Ringholm, Toril M; Aarsæther, Nils (). Innovatør frå alders tid.
 • Ringholm, Toril M; Aarsæther, Nils (). Demokrati i kommunale innovasjonsprosesser?.
 • Ringholm, Toril M; Teigen, Håvard; Aarsæther, Nils (). Innovative kommuner. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-41182-4. 336 s.
 • Ringholm, Toril (). Value added in municipal innovation – experiences from two Norwegian studies..
 • Ringholm, Toril (). Verdier i kommunale innovasjoner..
 • Ringholm, Toril (). Arctic Futures: Images and scenarios..
 • Ringholm, Toril (). Hvordan skjer innovasjoner i norske kommuner?.
 • Abelsen, Birgit; Ringholm, Toril; Emaus, Per-Arne; Aanesen, Margrethe (). Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?.
 • Selstad, Tor; Dølvik, Tor; Hompland, Andreas; Lesjø, Jon Helge; Ringholm, Toril (). Kommunesektorens framtid 2012-2037. ISBN 978-82-7356-699-7. 128 s.
 • Ringholm, Toril; Lie, Ivar; Angell, Elisabeth (). Etter Toven. Scenarier for Midtre og Ytre Helgeland. ISBN 978-82-7492-265-5. 52 s.
 • Abelsen, Birgit; Ringholm, Toril M (). Samhandlingens pris.
 • Ringholm, Toril M (). Kostnader ved samhandlingsreformen.
 • Ringholm, Toril M (). Innovative kommuner?.
 • Ringholm, Toril M (). Innovative kommuner?.
 • Ringholm, Toril M (). Scenarier for Midtre og Ytre Helgeland.
 • Ringholm, Toril M (). Forskning om innovasjon i norske kommuner.
 • Ringholm, Toril M (). Kommunen som kjøpesenter.
 • Ringholm, Toril M; Angell, Elisabeth (). Felles fylkesplan i Trøndelag : produktivt samspill eller plan på skrøpelig fundament?.
 • Førde, Anniken; Ringholm, Toril M (). Planlegging for lokal utvikling; kreativitet og forankring.
 • Selstad, Tor; Dølvik, Tor; Hompland, Andreas; Lesjø, Jon Helge; Ringholm, Toril M (). Scenarier for kommunesektoren 2012-2037. ISBN 978-82-7356-699-7. 122 s.
 • Arbo, Peter; Iversen, Audun; Knol, Maaike; Ringholm, Toril M; Sander, Gunnar (). Arctic futures: conceptualizations and images of a changing Arctic.
 • Aure, Marit; Nilsen, Heidi Rapp; Josefsen, Eva; Ringholm, Toril (). Evaluating strategies for recruiting workforce to the Norwegian rural areas.
 • Aure, Marit; Nilsen, Heidi Rapp; Ringholm, Toril (). Håp, engasjement - men kommer det flere folk?.
 • Ringholm, Toril; Nilsen, Trond (). Finnmarkskart i endring? Samhandling mellom kommuner i Finnmark og Eni Norges Goliatprosjekt.
 • Aure, Marit; Nilsen, Heidi Rapp; Josefsen, Eva; Ringholm, Toril (). Med håp og engasjement. En kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner. 77 s.
 • Aarsæther, Nils; Ringholm, Toril M (). The Rural Municipality as Developer - Entrepreneurial and Planning Modes in Community Development.
 • Aarsæther, Nils; Ringholm, Toril M (). Kommuner som strekker seg.
 • Aarsæther, Nils; Ringholm, Toril (). The Role of the Municipality in Northern Local Community Development.
 • Hall, Patrik; Kettunen, Pekka; Löfgren, Karl; Ringholm, Toril M (). Is there a Nordic Approach to Questions of Democracy in Studies of Network Governance?.
 • Ringholm, Toril M; Löfgren, Karl (). Introduction: New Network Modes of Nordic Local Governance.
 • Nygaard, Vigdis; Ringholm, Toril; Karlstad, Stig Halgeir; Angell, Elisabeth (). Pakkeløsning for kystkrisen? Evaluering av ekstraordinære midler til 11 Finnmarkskommuner i 2004.. ISBN 978-82-7571-175-3. 93 s.
 • Alteren, Gro; Ringholm, Toril; Angell, Elisabeth; Buanes, Arild; Aanesen, Margrethe (). Hager i skiftende landskap. Evaluering av SIVAs Næringshagesatsing. ISBN 978-82-7492-206-8. 94 s.
 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril (). Municipal Response to Local Diversity: Flexibility in Community Governance.
 • Angell, Elisabeth; Ringholm, Toril (). Iverksetting av planprodukt og planprosess. Evaluering av felles fylkesplan 2005-2008 for Trøndelag, delrapport II.. ISBN 82-7571-149-5. 59 s.
 • Arbo, Peter; Angell, Elisabeth; Ringholm, Toril (). En plan som ikke var planlagt... Evaluering av felles fylkesplan 2005-2008 i Trøndelag. Delrapport I. ISBN 82-7571-140-1.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen; Ringholm, Toril M (). Skole og utdanning på dagsordenen? En undersøkelse av kommunale og fylkeskommunale toppledere sin oppmerksomhet om innholdet i skole og utdanning. 130 s.
 • Ringholm, Toril M; Johnsen, Elin (). Resultater + Erfaringer = Nye spørsmål. Utprøving av desentralisert oppvekstforvaltning i bydelen Kroken. ISBN 82- 7697-072-9. 80 s.
 • Ringholm, Toril M; Arbo, Peter Nicolai; Nordnes, May-Britt; Fagerthun, Hege W.; Pedersen, Paul (). “....og alle var enige om at det hadde vært en fin prosess”. Erfaringer med strategisk næringsplanlegging. 140 s.
 • Lotherington, Ann Therese; Tornes, Kristin; Johnsen, Elin; Ringholm, Toril M (). Hierarki, marked og nettverk.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (14)

 • Ringholm, Toril (). Ambiguous Accountability in Municipal Innovation. 18 s.
 • Ringholm, Toril (). When Municipalities Met Goliat on the Coast of Finnmark: Collaborative Dynamics Between Local Authorities and an International Oil and Gas Company.
 • Ringholm, Toril (). Innovasjon for kommunesektorens utfordringer?.
 • Teigen, Håvard; Ringholm, Toril M; Aarsæther, Nils (). Innovatør frå alders tid.
 • Ringholm, Toril M; Aarsæther, Nils (). Demokrati i kommunale innovasjonsprosesser?.
 • Ringholm, Toril M; Angell, Elisabeth (). Felles fylkesplan i Trøndelag : produktivt samspill eller plan på skrøpelig fundament?.
 • Førde, Anniken; Ringholm, Toril M (). Planlegging for lokal utvikling; kreativitet og forankring.
 • Arbo, Peter; Iversen, Audun; Knol, Maaike; Ringholm, Toril M; Sander, Gunnar (). Arctic futures: conceptualizations and images of a changing Arctic.
 • Aure, Marit; Nilsen, Heidi Rapp; Ringholm, Toril (). Håp, engasjement - men kommer det flere folk?.
 • Aarsæther, Nils; Ringholm, Toril M (). The Rural Municipality as Developer - Entrepreneurial and Planning Modes in Community Development.
 • Hall, Patrik; Kettunen, Pekka; Löfgren, Karl; Ringholm, Toril M (). Is there a Nordic Approach to Questions of Democracy in Studies of Network Governance?.
 • Ringholm, Toril M; Löfgren, Karl (). Introduction: New Network Modes of Nordic Local Governance.
 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril (). Municipal Response to Local Diversity: Flexibility in Community Governance.
 • Lotherington, Ann Therese; Tornes, Kristin; Johnsen, Elin; Ringholm, Toril M (). Hierarki, marked og nettverk.

Bøker (18)

 • Angell, Elisabeth; Ringholm, Toril; Bro, Jørgen (). Brikker som mangler - Kunnskap om næringsrettet samfunnsutvikling og kommunestørrelse. ISBN 978-82-7571-250-7. 63 s.
 • Ringholm, Toril; Alnes, Per Kristian; Hauge, Atle Jensen; Lie, Ivar; Nilsen, Heidi Rapp; Gløtvold-Solbu, Katrine (). Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen (4/2015). ISBN 978-82-7492-298-3. 178 s.
 • Ringholm, Toril; Nilsen, Trond (). Lokal samfunnsutvikling i kjølvannet av Goliatprosjektet.Møter mellom influenskommuner og Eni Norge under utbygging av Goliatfeltet.
 • Angell, Elisabeth; Nygaard, Vigdis; Ringholm, Toril; Aure, Marit; Lie, Ivar (). Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge. ISBN 978-82-7571-232-3. 198 s.
 • Ringholm, Toril M; Teigen, Håvard; Aarsæther, Nils (). Innovative kommuner. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-41182-4. 336 s.
 • Abelsen, Birgit; Ringholm, Toril; Emaus, Per-Arne; Aanesen, Margrethe (). Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?.
 • Selstad, Tor; Dølvik, Tor; Hompland, Andreas; Lesjø, Jon Helge; Ringholm, Toril (). Kommunesektorens framtid 2012-2037. ISBN 978-82-7356-699-7. 128 s.
 • Ringholm, Toril; Lie, Ivar; Angell, Elisabeth (). Etter Toven. Scenarier for Midtre og Ytre Helgeland. ISBN 978-82-7492-265-5. 52 s.
 • Selstad, Tor; Dølvik, Tor; Hompland, Andreas; Lesjø, Jon Helge; Ringholm, Toril M (). Scenarier for kommunesektoren 2012-2037. ISBN 978-82-7356-699-7. 122 s.
 • Ringholm, Toril; Nilsen, Trond (). Finnmarkskart i endring? Samhandling mellom kommuner i Finnmark og Eni Norges Goliatprosjekt.
 • Aure, Marit; Nilsen, Heidi Rapp; Josefsen, Eva; Ringholm, Toril (). Med håp og engasjement. En kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner. 77 s.
 • Nygaard, Vigdis; Ringholm, Toril; Karlstad, Stig Halgeir; Angell, Elisabeth (). Pakkeløsning for kystkrisen? Evaluering av ekstraordinære midler til 11 Finnmarkskommuner i 2004.. ISBN 978-82-7571-175-3. 93 s.
 • Alteren, Gro; Ringholm, Toril; Angell, Elisabeth; Buanes, Arild; Aanesen, Margrethe (). Hager i skiftende landskap. Evaluering av SIVAs Næringshagesatsing. ISBN 978-82-7492-206-8. 94 s.
 • Angell, Elisabeth; Ringholm, Toril (). Iverksetting av planprodukt og planprosess. Evaluering av felles fylkesplan 2005-2008 for Trøndelag, delrapport II.. ISBN 82-7571-149-5. 59 s.
 • Arbo, Peter; Angell, Elisabeth; Ringholm, Toril (). En plan som ikke var planlagt... Evaluering av felles fylkesplan 2005-2008 i Trøndelag. Delrapport I. ISBN 82-7571-140-1.
 • Bæck, Unn-Doris Karlsen; Ringholm, Toril M (). Skole og utdanning på dagsordenen? En undersøkelse av kommunale og fylkeskommunale toppledere sin oppmerksomhet om innholdet i skole og utdanning. 130 s.
 • Ringholm, Toril M; Johnsen, Elin (). Resultater + Erfaringer = Nye spørsmål. Utprøving av desentralisert oppvekstforvaltning i bydelen Kroken. ISBN 82- 7697-072-9. 80 s.
 • Ringholm, Toril M; Arbo, Peter Nicolai; Nordnes, May-Britt; Fagerthun, Hege W.; Pedersen, Paul (). “....og alle var enige om at det hadde vært en fin prosess”. Erfaringer med strategisk næringsplanlegging. 140 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (11)

 • Ringholm, Toril (). Implementing employee-driven innovation top-down. Converging or diverging narratives?.
 • Ringholm, Toril (). Employee-driven innovation from the top.
 • Ringholm, Toril (). Opponent ved Kasper Søndergaard sin disputas med avhandlingen «Samspil om udvikling og velfærd i landdistrikterne - Den socio-spatiale investeringsstat og landdistriktsudvikling i danske yder- og landkommuner».
 • Ringholm, Toril; Nyseth, Torill; Agger, Annika (). Innovative forms of citizen participation: Examples in Norway and Denmark.
 • Ringholm, Toril; Nyseth, Torill; Hanssen, Gro Sandkjær (). Performing Participation? The Norwegian Planning & Building Act and the practice of citizen participation..
 • Ringholm, Toril (). Policy Formstion and Influence in Norwegian Mountain Municipalities.
 • Ringholm, Toril (). Public innovation, innovation systems-and Democracy?.
 • Ringholm, Toril (). Erfaringer med evalueringer.
 • Ringholm, Toril (). Value added in municipal innovation – experiences from two Norwegian studies..
 • Aure, Marit; Nilsen, Heidi Rapp; Josefsen, Eva; Ringholm, Toril (). Evaluating strategies for recruiting workforce to the Norwegian rural areas.
 • Aarsæther, Nils; Ringholm, Toril (). The Role of the Municipality in Northern Local Community Development.

Annet (37)

 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M (). Formidling av forskning om medvirkning.
 • Ringholm, Toril M (). Hva gjør vi på Innovasjonsskolen?.
 • Ringholm, Toril M (). Nærdemokrati i Nye Asker.
 • Ringholm, Toril (). Kommentar til Innovasjonsstrategi for Helsedirektoratet.
 • Ringholm, Toril (). Kommuner som innovatører.
 • Ringholm, Toril (). Hvor i kommunene kommer innovasjonene fra – og hva kan vi lære av det?.
 • Ringholm, Toril (). Presentasjon av Forkommune-programmet.
 • Ringholm, Toril (). Medvirkning i kommunal planlegging.
 • Ringholm, Toril; Higdem, Ulla (). Samfunnsforskning i innlandet?.
 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril; Hansen, Gro Sandkjær; Winge, Nikolai K; Hofstad, Hege (). Hvorfor mindre åpenhet i planleggingen, Sanner?.
 • Ringholm, Toril; Angell, Elisabeth (). Kommuner og næring.
 • Ringholm, Toril; Angel, Elisabeth (). Kommuner og næring.
 • Ringholm, Toril (). Framtidsbilder: Hva er utgangspunktet? -Destabilisering, kreativitet,innovasjon og demokrati.
 • Ringholm, Toril; Nilsen, Heidi Rapp; Mikkelsen, Eirik Inge (). Vekst i Sør-Troms?.
 • Ringholm, Toril (). Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen.
 • Ringholm, Toril (). Innovasjon for kommunesektorens utfordringer?.
 • Ringholm, Toril (). Nærdemokrati og kommunesammenslåing..
 • Ringholm, Toril (). Befolkningsutvikling og sysselsetting i Sør-Tromsregionen..
 • Ringholm, Toril (). Kommunenes handlingsrom..
 • Angell, Elisabeth; Aure, Marit; Lie, Ivar; Nygaard, Vigdis; Ringholm, Toril (). Vekst og utvikling i nord.
 • Aure, Marit; Ringholm, Toril; Angell, Elisabeth; Nygård, Vigdis; Lie, Ivar (). Vekst og utvikling i Nord.
 • Angell, Elisabeth; Aure, Marit; Ringholm, Toril (). De svake blir enda svakere - om skolekutt i Troms.
 • Ringholm, Toril (). Fra næringshager til utviklingslandskap.
 • Ringholm, Toril (). Tre scenarier for norske kommuner.
 • Ringholm, Toril (). Mellomromskompetanse i lokale innovasjoner.
 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell; Flognfeldt, Thor; Ringholm, Toril M (). Ti år med "fjellteksten".
 • Ringholm, Toril (). Verdier i kommunale innovasjoner..
 • Ringholm, Toril (). Arctic Futures: Images and scenarios..
 • Ringholm, Toril (). Hvordan skjer innovasjoner i norske kommuner?.
 • Abelsen, Birgit; Ringholm, Toril M (). Samhandlingens pris.
 • Ringholm, Toril M (). Kostnader ved samhandlingsreformen.
 • Ringholm, Toril M (). Innovative kommuner?.
 • Ringholm, Toril M (). Innovative kommuner?.
 • Ringholm, Toril M (). Scenarier for Midtre og Ytre Helgeland.
 • Ringholm, Toril M (). Forskning om innovasjon i norske kommuner.
 • Ringholm, Toril M (). Kommunen som kjøpesenter.
 • Aarsæther, Nils; Ringholm, Toril M (). Kommuner som strekker seg.