Torgeir Skyttermoen

Førstelektor
Avd./Fakultet:
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Enhet:
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Torgeir Skyttermoen er førstelektor i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Innlandet (20% stilling fra 01.08.19). Han underviser innen flere fagområder ved master-, bachelor- og EVU-studier og har hatt fagansvaret for prosjektledelsesfaget i over 15 år. Han har også lang erfaring med praktisk prosjektledelse. Skyttermoen har utviklet en rekke studier og fikk i 2012 Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris. Han har vært tilknyttet OsloMet siden 2012 og fra 01.08.19 er han i en full stilling som førstelektor, hvor han underviser innen kulturledelse og prosjekt, organisasjonsforståelse og innen etter- og videre utdatnning. Faglige interesseområder foruten prosjektledelse er lederskap, organisering og innovasjon. Skyttermoen benyttes også som kurs- og foredragsholder innen arbeids- og næringsliv.

Ekspertområder

Prosjektledelse, Ledelse, Team, Organisasjonsendringer, Prosesser, Organisasjonsteori

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin

Forskningsområder

Økonomi, ledelse og innovasjon