Torgeir Skyttermoen

Førstelektor
Avd./Fakultet:
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Enhet:
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Faglige interesser

Torgeir Skyttermoen er førstelektor i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Innlandet. Han underviser innen flere fagområder ved master-, bachelor- og EVU-studier og har hatt fagansvaret for prosjektledelsesfaget i over 15 år. Han har også lang erfaring med praktisk prosjektledelse. Skyttermoen har utviklet en rekke studier og fikk i 2012 Kunnskapdepartementets utdanningskvalitetspris. Han er også tilknyttet OsloMet - Storbyuniversitetet, hvor han underviser innen kulturledelse og prosjekt. Faglige interesseområder foruten prosjektledelse er lederskap, organisering og innovasjon. Skyttermoen benyttes også som kurs- og foredragsholder innen arbeids- og næringsliv.

Bakgrunn

Se nettside:  http://www.torgeirskyttermoen.no/ og  https://www.prosjektveilederen.no 

Prosjekter (1)

Avsluttede (1)

Vis avsluttedet prosjekter

Arbeidsoppgaver

Prosjektledelse, Organisasjon og ledelse

Forskningsområder

Økonomi og ledelse

Ekspertområder

Prosjektledelse

Publikasjoner (32)

Utvalgte (32)

 • Skyttermoen, Torgeir; Vaagaasar, Anne Live (). Värdeskapande projektledning. Studentlitteratur AB. ISBN 9789144115559. 348 s.
 • Vaagaasar, Anne Live; Skyttermoen, Torgeir (). Prosjektveilederen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202549329. 223 s.
 • Skyttermoen, Torgeir; Lesjø, Jon Helge (). Kampen om OL-medaljene.
 • Skyttermoen, Torgeir (). Verdiskapende prosjektorganisering for innovasjon.
 • Skyttermoen, Torgeir; Vaagaasar, Anne Live (). Organisering av verdiskapende innovasjonsprosjekter.
 • Skyttermoen, Torgeir; Vaagaasar, Anne Live (). Verdiskapende prosjektledelse. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202410865. 432 s.
 • Skyttermoen, Torgeir (). Hva er et prosjekt?.
 • Skyttermoen, Torgeir (). Organisert idrett passet ikke for dem.
 • Skyttermoen, Torgeir (). Om prosjekter og hvordan prosjekter kan brukes. Både muligheter og utfordringer ved prosjekter var tema..
 • Skyttermoen, Torgeir (). En prakademisk tilnærming til prosjektfaget. Praksisprosjekter som en fagdidaktisk innretning.
 • Skyttermoen, Torgeir (). Verdiskapende prosjektledelse og Prosjekt-SOLA. 76 s.
 • Skyttermoen, Torgeir (). En narrativ beretning om et prakademisk utviklingsarbeid: Profileringsdokument. ISBN 82-7184-355-9. 126 s.
 • Skyttermoen, Torgeir (). En av fem føler seg ikke god nok i idrett.
 • Skyttermoen, Torgeir (). Intervjuet i forbindelse med et oppslag om frafall i fotball blant barn og unge.
 • Jørgensen, Sveinung; Skyttermoen, Torgeir (). Ledelsesutvikling i Tyrilistiftelsen.
 • Jørgensen, Sveinung; Skyttermoen, Torgeir; Syversen, Trine Løvold (). I pose og sekk? Mot en prakademisk utdanning i organisasjons- og ledelsesfag : et studieutviklingsprosjekt som ble "kronet med gull".
 • Skyttermoen, Torgeir (). En undersøkelse knyttet til frafall i fotball blant barn og unge.
 • Skyttermoen, Torgeir (). Fotball og frafall.
 • Skyttermoen, Torgeir; Syversen, Trine Løvold; Jørgensen, Sveinung (). I pose og sekk? Mot en prakademisk utdanning i organisasjons- og ledelsesfag.
 • Skyttermoen, Torgeir (). Frafall i fotball blant barn og unge.
 • Skyttermoen, Torgeir (). Om frafall i fotballen blant barn og unge.
 • Skyttermoen, Torgeir (). ePortfolio som en mer integrert del av et studium : en aksjonsbasert tilnærming. ISBN 82-7184-343-5. 33 s.
 • Skyttermoen, Torgeir (). Innovasjoner i det offentlige : styrer i statlige forvaltningsorgan. ISBN 82-7184-342-7. 26 s.
 • Skyttermoen, Torgeir (). Mer enn vurdering? Om digitale kompetansemapper i høyere utdanning.
 • Bergum, Svein; Skyttermoen, Torgeir (). Studenttrainee : praksisnærhet i praksis?.
 • Skyttermoen, Torgeir (). Bokanmeldelse: "Muligheter og utfordringer knyttet til bruk av mapper i et lærings- og utdannelsesperspektiv" en anmeldelse av boka: "Portfolio i et lærings- og uddannelsesperspektiv" av B. Lund (2008).
 • Skyttermoen, Torgeir (). Servil tjener eller formanende læremester : håndtering av støttefunksjoner i DIFI.
 • Skyttermoen, Torgeir; Spange, Karoline (). Er Facebook i arbeidslivet "på trynet"?. Kronikk i Gudbrandsdalen Dagningen.
 • Skyttermoen, Torgeir (). Prosjektledelse for ledere.
 • Skyttermoen, Torgeir (). Educause Conference 2008 - A brief report.
 • Skyttermoen, Torgeir (). Utvikling av et nytt studium som engasjerer og har praksisnærhet. Hvordan skape gode læringsmiljøer for administrative fag i dagens kontekst?.
 • Skyttermoen, Torgeir (). Mer luft under vingene – En studie av en omorganiseringsprosessen i Luftsfartsverket.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (3)

 • Jørgensen, Sveinung; Skyttermoen, Torgeir; Syversen, Trine Løvold (). I pose og sekk? Mot en prakademisk utdanning i organisasjons- og ledelsesfag : et studieutviklingsprosjekt som ble "kronet med gull".
 • Skyttermoen, Torgeir (). Mer enn vurdering? Om digitale kompetansemapper i høyere utdanning.
 • Skyttermoen, Torgeir (). Educause Conference 2008 - A brief report.

Bøker (8)

Vitenskapelige konferansebidrag (8)

 • Skyttermoen, Torgeir (). Verdiskapende prosjektorganisering for innovasjon.
 • Skyttermoen, Torgeir; Vaagaasar, Anne Live (). Organisering av verdiskapende innovasjonsprosjekter.
 • Skyttermoen, Torgeir (). En prakademisk tilnærming til prosjektfaget. Praksisprosjekter som en fagdidaktisk innretning.
 • Skyttermoen, Torgeir; Syversen, Trine Løvold; Jørgensen, Sveinung (). I pose og sekk? Mot en prakademisk utdanning i organisasjons- og ledelsesfag.
 • Skyttermoen, Torgeir (). Frafall i fotball blant barn og unge.
 • Bergum, Svein; Skyttermoen, Torgeir (). Studenttrainee : praksisnærhet i praksis?.
 • Skyttermoen, Torgeir (). Prosjektledelse for ledere.
 • Skyttermoen, Torgeir (). Utvikling av et nytt studium som engasjerer og har praksisnærhet. Hvordan skape gode læringsmiljøer for administrative fag i dagens kontekst?.

Annet (13)

 • Skyttermoen, Torgeir; Lesjø, Jon Helge (). Kampen om OL-medaljene.
 • Skyttermoen, Torgeir (). Hva er et prosjekt?.
 • Skyttermoen, Torgeir (). Organisert idrett passet ikke for dem.
 • Skyttermoen, Torgeir (). Om prosjekter og hvordan prosjekter kan brukes. Både muligheter og utfordringer ved prosjekter var tema..
 • Skyttermoen, Torgeir (). En av fem føler seg ikke god nok i idrett.
 • Skyttermoen, Torgeir (). Intervjuet i forbindelse med et oppslag om frafall i fotball blant barn og unge.
 • Jørgensen, Sveinung; Skyttermoen, Torgeir (). Ledelsesutvikling i Tyrilistiftelsen.
 • Skyttermoen, Torgeir (). En undersøkelse knyttet til frafall i fotball blant barn og unge.
 • Skyttermoen, Torgeir (). Fotball og frafall.
 • Skyttermoen, Torgeir (). Om frafall i fotballen blant barn og unge.
 • Skyttermoen, Torgeir (). Bokanmeldelse: "Muligheter og utfordringer knyttet til bruk av mapper i et lærings- og utdannelsesperspektiv" en anmeldelse av boka: "Portfolio i et lærings- og uddannelsesperspektiv" av B. Lund (2008).
 • Skyttermoen, Torgeir (). Servil tjener eller formanende læremester : håndtering av støttefunksjoner i DIFI.
 • Skyttermoen, Torgeir; Spange, Karoline (). Er Facebook i arbeidslivet "på trynet"?. Kronikk i Gudbrandsdalen Dagningen.