Prosjekter (1)

Avsluttede (1)

Vis avsluttedet prosjekter

Publikasjoner (28)

Utvalgte (28)

 • Pedersen, Tor Helge (). The Institutional-Organizational Legacies of the New Deal: The Example of Tennessee Valley Authority (pp.163-196).
 • Pedersen, Tor Helge (). Creating new models of health care service delivery: a study of the creation of the MCN concept.
 • Pedersen, Tor Helge (). The adventurous state and the valley of death: A comparative study of state and venture capital strategies in Norway and Sweden.
 • Pedersen, Tor Helge (). Administrative Traditions and the Patterns of Health Reforms in Scandinavia.
 • Pedersen, Tor Helge (). Fra kongens kontrollør til tillitsskaper og vokter av borgerrettigheter.
 • Lesjø, Jon Helge; Pedersen, Tor Helge (). The Norwegian municipal territorial reform: A study of the preparation phase.
 • Pedersen, Tor Helge (). Sykehusreformen og intern organisering : gjennombruddet for sykehusovergripende divisjoner.
 • Pedersen, Tor Helge (). Senterideen i samhandlingsreformen : hjemlige og internasjonale inspirasjonskilder.
 • Pedersen, Tor Helge (). Integrerte helseorganisasjoner : opprettelsen av lokale helsepartnerskap i det skotske helsesystemet etter det interne marked.
 • Pedersen, Tor Helge (). Organisatorisk utflating : fra amerikansk varekjede til norske kommuner.
 • Higdem, Ulla; Selstad, Tor; Teigen, Håvard; Lesjø, Jon Helge; Pedersen, Tor Helge (). Plan, region & politikk : festskrift til Noralv Veggeland (e-bok). Forlag1. ISBN 9788282850063. 393 s.
 • Pedersen, Tor Helge; Syversen, Trine Løvold (). Utformingen av det ministerielle systemet i de skandinaviske landene.
 • Higdem, Ulla; Lesjø, Jon Helge; Pedersen, Tor Helge; Selstad, Tor; Teigen, Håvard (). Plan, region & politikk : festskrift til Noralv Veggeland. Forlag1. ISBN 978-82-9273-569-5. 393 s.
 • Pedersen, Tor Helge (). Translations and internal regulations : Scandinavian local governments.
 • Pedersen, Tor Helge (). Fra kommunale forvaltninger til "forvaltningsløse" kommuner : en komparativ og oversettelsesteoretisk studie av organisatorisk utflating i danske og norske kommuner. ISBN 9788282440059. 391 s.
 • Pedersen, Tor Helge (). Innovasjon og organisatoriske former.
 • Pedersen, Tor Helge (). Tonivåmodellen - et barn av den nordiske modellen eller forveksling på fødestuen?.
 • Pedersen, Tor Helge (). Modernisering og omstilling i offentlig sektor : NPM og konsekvenser for kommunene.
 • Pedersen, Tor Helge (). The Pandemic diffusion of delayering : examples from Norwegian and Danish municipalities.
 • Sverdrup, Therese Egeland; Pedersen, Tor Helge (). Ledelse, organisasjon og endring : studieveiledning, kommentarer og oppgaver. ISBN 8256263601. 78 s.
 • Pedersen, Tor Helge (). Strukturelle former i prestasjonsgrupper : en empirisk studie av VM-sluttspillet i fotball 2002. 28 s.
 • Pedersen, Tor Helge (). Kompendium i 3AS602 Organisasjons- og ledelsesteori.
 • Pedersen, Tor Helge (). Ensretting eller mangfold : en studie av strategi og organisasjonsformer i VM-sluttspillet fotball 2002. ISBN 8276712797. 296 s.
 • Sverdrup, Therese Egeland; Pedersen, Tor Helge (). Ledelse, organisasjon og endring. Løsninger til innsendingsoppgavene. ISBN 8256258586. 14 s.
 • Pedersen, Tor Helge; Sverdrup, Therese Egeland (). Ledelse, organisasjon og endring : studieveiledning, kommentarer og oppgaver. ISBN 8256257776. 79 s.
 • Pedersen, Tor Helge (). Mellom organisering og improvisering innen fotballen. ISBN 8276712258. 81 s.
 • Pedersen, Tor Helge (). Informasjonsledelse : kommentarbilag. 44 s.
 • Pedersen, Tor Helge (). Informasjonsledelse : studieveiledning. ISBN 8256256001. 125 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (11)

 • Pedersen, Tor Helge (). The Institutional-Organizational Legacies of the New Deal: The Example of Tennessee Valley Authority (pp.163-196).
 • Pedersen, Tor Helge (). The adventurous state and the valley of death: A comparative study of state and venture capital strategies in Norway and Sweden.
 • Pedersen, Tor Helge (). Administrative Traditions and the Patterns of Health Reforms in Scandinavia.
 • Pedersen, Tor Helge (). Fra kongens kontrollør til tillitsskaper og vokter av borgerrettigheter.
 • Pedersen, Tor Helge (). Sykehusreformen og intern organisering : gjennombruddet for sykehusovergripende divisjoner.
 • Pedersen, Tor Helge (). Senterideen i samhandlingsreformen : hjemlige og internasjonale inspirasjonskilder.
 • Pedersen, Tor Helge (). Integrerte helseorganisasjoner : opprettelsen av lokale helsepartnerskap i det skotske helsesystemet etter det interne marked.
 • Pedersen, Tor Helge (). Organisatorisk utflating : fra amerikansk varekjede til norske kommuner.
 • Pedersen, Tor Helge; Syversen, Trine Løvold (). Utformingen av det ministerielle systemet i de skandinaviske landene.
 • Pedersen, Tor Helge (). Translations and internal regulations : Scandinavian local governments.
 • Pedersen, Tor Helge (). Innovasjon og organisatoriske former.

Bøker (8)

Vitenskapelige konferansebidrag (5)

 • Pedersen, Tor Helge (). Creating new models of health care service delivery: a study of the creation of the MCN concept.
 • Lesjø, Jon Helge; Pedersen, Tor Helge (). The Norwegian municipal territorial reform: A study of the preparation phase.
 • Pedersen, Tor Helge (). Tonivåmodellen - et barn av den nordiske modellen eller forveksling på fødestuen?.
 • Pedersen, Tor Helge (). Modernisering og omstilling i offentlig sektor : NPM og konsekvenser for kommunene.
 • Pedersen, Tor Helge (). The Pandemic diffusion of delayering : examples from Norwegian and Danish municipalities.

Annet (4)

 • Pedersen, Tor Helge (). Kompendium i 3AS602 Organisasjons- og ledelsesteori.
 • Pedersen, Tor Helge; Sverdrup, Therese Egeland (). Ledelse, organisasjon og endring : studieveiledning, kommentarer og oppgaver. ISBN 8256257776. 79 s.
 • Pedersen, Tor Helge (). Informasjonsledelse : kommentarbilag. 44 s.
 • Pedersen, Tor Helge (). Informasjonsledelse : studieveiledning. ISBN 8256256001. 125 s.