Language: NOR | ENG
silhouette

Tone Føreland

Stipendiat
Avd./Fakultet:
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Enhet:
Faggruppe film- og fjernsynsvitenskap
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Vormstuguvegen 2
2624 Lillehammer
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Doktorgradsprosjekt med foreløpig tittel Film fra Fjøset, en historisk studie av organisering, filmproduksjon og -distribusjon i Landbruksdepartementets film- og billedkontor (LFB) i perioden 1942-1985.
Filmarkivar i Nasjonalbiblioteket fra 2005.
Hovedfag i filmvitenskap fra NTNU, Trondheim 2005.

Ekspertområder

Filmhistorie, filmarkiv, filmbevaring, filmarv

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin

Forskningsområder

Film, TV og digitale medier