Language: NOR | ENG

Thor André Skrefsrud

Professor
E-post:
thor.skrefsrud@inn.no
Telefon:
+47 62 51 78 98
Mobiltelefon:
+47 906 11 099
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar
Besøksadresse:
Rom: 2K225
Elias Hofgaards Hus (Kontorbygget)
Holsetgata 31 N-2318 Hamar
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Thor-André Skrefsrud (f. 1972) er professor i pedagogikk og religionsdidaktikk. Han er leder av den interdisiplinære forskningsgruppa Diversity in Education og sitter i styringsgruppa for Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Skrefsrud har ph.d.-grad i interkulturell pedagogikk fra NTNU (2012). Han har cand.philol.-grad i kristendomskunnskap fra NTNU (2002) med tilleggsfagene gresk, psykologi og Afrika-kunnskap. Han er utdannet allmennlærer fra Høgskolen i Hedmark (1998).

Skrefsrud har tidligere vært instituttleder ved institutt for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Hedmark (2011-2013), og studieleder for Master i tilpasset opplæring (2016-2017). Han har vært tilsatt som førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark (2013-2016), og høgskolelektor i KRLE ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (2003-2006).

Ekspertområder

Sentrale interesseområder er flerkulturell pedagogikk, vitenskapsteori og pedagogisk filosofi:

  • Interkulturell læring
  • Møte med det fremmede
  • Interkulturell dialog
  • Nyankomne i skolen – organisering og pedagogisk tilrettelegging
  • Flerkulturelle arrangement som pedagogisk verktøy for inkludering
  • Samarbeid mellom skolen og alternative læringsarenaer
  • Sosiokulturelle perspektiver på samarbeid og læring

Nyeste publikasjoner:

Skrefsrud, T.-A. (2021). Why student mobility does not automatically lead to better understanding: Reflections on the concept of intercultural learning. In D. Cairns (Ed.), The Palgrave Handbook of Youth Mobility and Educational Migration (pp. 63-73). London: Palgrave Macmillan.

Dewilde, J., Kjørven, O. K., Skrefsrud, T.-A. & Sæther, E. (2021). Young people’s experiences and meaning-making at a multicultural festival in Norway. Peace Education. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17400201.2021.1911792

Dewilde J., Kjørven, O.K. & Skrefsrud T.-A. (2021). Multicultural school festival as a creative space for identity construction – from a minority parent perspective. Intercultural Education. https://doi.org/10.1080/14675986.2020.1851173

Skrefsrud, T.-A. (2021). Rethinking inclusive education: What can be learned from an ecological theology of liberation? In H.-G. Heimbrock and J. Persch (Eds.). Eco-Theology. Essays in honor of Sigurd Bergmann (pp. 232–250). Paderborn: Brill Academic Publishers. 

Skrefsrud, T.-A. (2020). Teachers as intercultural bridge-builders: Rethinking the metaphor of bridge-building. Teaching Theology and Religion 23(3), 151–162.  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/teth.12550

Faldet, A.-C. & Skrefsrud, T.-A. (2020). The reception of Vygotsky in pedagogical literature for Norwegian teacher education. Educational Forum, 32(2), 11–27.  https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/775/514

Dewilde, J., Kjørven, O. K., Skrefsrud, T.-A. & Sæther, E. (2020). «Det er så koselig her at jeg tar av meg skoene»: Om betydningen av sted i en flerkulturell barne- og ungdomsfestival. In K-W. Sæther & A. Aschim (Eds.) Rom og sted: Religionsfaglige og interdisiplinære bidrag (93–110). Cappelen Damm Akademisk. 10.23865/noasp.110.ch5

Aktuelle prosjekter:

Flerkulturelle arrangement i skole og lokalsamfunn – i et deltakerperspektiv

Folkemuseene i mangfoldige samfunn - Publikums erfaringer med forskjellighet og tilhørighet

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin