Faglige interesser

In Norwegian

Forskningsfelt: Obligasjonsrett, tingsrett, arve- og familierett, internasjonal privatrett og komparativ rett.

Forskningsprofil: Norsk og internasjonal obligasjonsrett og arverett, herunder komparativ forskning mellom norsk og kontinental rett, særlig tysk og spansk.

Pågående prosjekter/nylig avsluttede prosjekter:

1) Ph.d.-avhandling om "restitusjonskrav i norsk rett - med komparativt fokus på engelsk, tysk og spansk restitusjonsrett".

2) Forsknings-prosjekt om uskifte i internasjonale arve- og familieforhold forhold som skal munne ut i nivå1-artikkel. 

In English

Research Interests: Contract law, property law, inheritance and family law, private international law and comparative law.

Research profile: National and international contract and family law, amongst others comparative research on Norwegian and European continental law, especially German and Spanish.

Ongoing/recent research projects:

1) Ph.d.-project on "restiturionary claims in Norwegian law - with comparative aspects to English, German and Spanish law".

2) Research project on international family law, especially some topics related to Norwegian-Spanish inheritence and family law, especially relevant for Norwegian and Scandinavian ex-pats living in Spain. 

Bakgrunn

In Norwegian

Utdanning: Cand. jur., Universitetet i Oslo (1999). Advokatbevilling (norsk 2003, spansk 2004).

Tidligere ansettelser: Advokat i Oslo og Spania (2000-2015) med tingsrett, obligasjonsrett, arve- og familierett og skatterett som spesialområder. Sensor og timelærer i tingsrett og kontraktsrett ved UIO, Treider og HIL (2005-2014).

Undervisning: Bachelor juss på HIL: Arv- og familierett, kontraktsrett II, tingsrett, Western Legal Culture.

Utenlandsopphold: Erasmus-stipend ved Universitetet i Regensburg i Tyskland (1999). Arbeidet som privatpraktiserende advokat i et internasjonalt miljø i Spania i perioden 2004-2015 med et stort utvalg av internasjonale klienter og ansatte.

Relevante verv: Medlem av norsk (DNA) og spansk (ICALI) advokatforening. Styremedlem i CCHN (spansk- norsk handelskammer) (2007-2012).  

Språk: Norsk (morsmål), tysk (B2/C1), engelsk (C2), spansk (C2).

LinkedIn-profil: https://www.linkedin.com/in/bifrostlaw/?ppe=1

Cristin-profil: https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=434429&la=no&instnr=210

 

 

In English

Education: Cand. jur., University of Oslo, Norway in 1999 (equiv. to master of law). Bar access (Norwegian 2003, Spanish 2004).

Previous positions: Lawyer/solicitor in Norway and Spain (2000-2015) specializing in property law, family law and tax law. External teacher in contract law and property law at the University of Oslo, Treider Private School and Lillehammer University College (2005-2014).

Teaching: Bachelor of Law on Lillehammer University College: Contract law, Property law, Inheritance law, Family law and Western Legal Culture (comparative law).

International experience: Erasmus-scholar at the University of Regensburg in Germany (1999). I lived permanently in Spain, and founded a law firm, in an environment with a great variety of international clients and employees (2004-2015). 

Positions held: Member of the Norwegian and Spanish bar. Board member of CCHN (Spanish- Norwegian Chamber of Commerce). (2007-2012). 

Language skills: Norwegian (native), German (B2/C1), English (C2), Spanish (C2).    

LinkedIn-profile: https://www.linkedin.com/in/bifrostlaw/?ppe=1

Cristin-profile: https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=434429&la=no&instnr=210

 

Arbeidsoppgaver

Kontraktsrett, Obligasjonsrett, Tingsrett, Arve- og familierett, Rettshistorie

Ekspertområder

Kontraktsrett, Obligasjonsrett, Restitusjon, Uberettiget berikelse, Tingsrett, Arve- og familierett, Spansk rett, Komparativ rett

Publikasjoner (3)

Utvalgte (3)

  • Rønning, Thomas (). Ugrunnet vinning i obligasjonsretten.
  • Rønning, Thomas (). Retten til å sitte i uskiftet bo for norske "Spania-pensjonister".
  • Rønning, Thomas (). Skifte av norsk statsborgers dødsbo i Spania.

Vitenskapelige konferansebidrag (3)

  • Rønning, Thomas (). Ugrunnet vinning i obligasjonsretten.
  • Rønning, Thomas (). Retten til å sitte i uskiftet bo for norske "Spania-pensjonister".
  • Rønning, Thomas (). Skifte av norsk statsborgers dødsbo i Spania.