Bakgrunn

Undervisning: Alminnelig kontraktsrett (15 stp) og Pengekravsrett (10 stp). Fagansvarlig og eksamensansvarlig. Bistår etter behov innen tingsrett og rettshistorie. 

Faglig utviklingsprosjekt: Utvikling av engelskspråklig valgfag (10 stp) i "International commercial law" i samarbeid med Universitetet i Groningen (Nederland). 

Curriculum vitae: Cand. jur. 1999 fra UiO, advokat fra 2000-2015, høyskolelektor på HiNN fra 2015, Ph.d.-kandidat på UiO fra 2017. For mer info se min Linkedinprofil (se lenker nedenfor). 

Lenker: 

Ekspertområder

Forskningsinteresser: 

  • Norsk, nordisk og europeisk formuerett.
  • Internasjonal kjøpsrett.
  • Internasjonal privatrett.
  • Komparativ rett, rettshistorie, rettskultur. 

 

Ekspertområde: 

  • Condictio indebiti.
  • Uberettiget berikelse (unjustified enrichment). 
  • Restitusjonskrav. 
  • Obligasjonsrett og tingsrett generelt. 
  • Tysk og spansk rett. 

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin