Faglige interesser

 

Undervisning: Kontraktsrett (15 stp) og Pengekravsrett (10 stp). Emneansvarlig (fagansvarlig). Bistår etter behov innen tingsrett og rettshistorie. 

Faglig utviklingsprosjekt: Utvikling av engelskspråklig valgfag (10 stp) i "International commercial law" i samarbeid med Universitetet i Groningen (Nederland). 

Forskningsfelt: Kontraktsrett, pengekravsrett og uberettiget berikelse. Tingsrett, arve- og familierett, international kontrakts- og handelsrett, internasjonal privatrett og komparativ rett. Er særlig opptatt av blockchain, smart contracts og betydningen av teknologi og nye forretningsmodeller for grunnfestede prinsipper innen kontrakts- og tingsrett. Det komparative gjelder særlig tysk rett, angloamerikansk rett og spansk rett. 

 

Teaching: Contract law (15 ECTS) and law of obligation (monetary claims, 10 ECTS). Responsible for the two courses. Assist also in property law and legal history. 

Project development: Developing a voluntary, Englishspeaking course on "International Commercial Law" (10 ECTS) in collaboration with the University of Groningen (Netherlands). 

Research: Contract law (smart contracts, block chain, new business models), property law (impact of new technologies and business models), inheritance and family law (comparative Norway/Spain), private international law, comparative private law, international contract law, and unjustified enrichment.

Bakgrunn

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/bifrostlaw/?ppe=1

Cristin: https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=434429

Researchgate:  https://www.researchgate.net/profile/Thomas_Roenning

 

 

Prosjekter (2)

Arbeidsoppgaver

Kontraktsrett, Obligasjonsrett, Tingsrett, Arve- og familierett, Rettshistorie

Ekspertområder

Kontraktsrett, Obligasjonsrett, Restitusjon, Uberettiget berikelse, Tingsrett, Arve- og familierett, Spansk rett, Komparativ rett

Publikasjoner (3)

Utvalgte (3)

  • Rønning, Thomas (). Ugrunnet vinning i obligasjonsretten.
  • Rønning, Thomas (). Retten til å sitte i uskiftet bo for norske "Spania-pensjonister".
  • Rønning, Thomas (). Skifte av norsk statsborgers dødsbo i Spania.

Vitenskapelige konferansebidrag (3)

  • Rønning, Thomas (). Ugrunnet vinning i obligasjonsretten.
  • Rønning, Thomas (). Retten til å sitte i uskiftet bo for norske "Spania-pensjonister".
  • Rønning, Thomas (). Skifte av norsk statsborgers dødsbo i Spania.