Language: NOR | ENG

Svein Åge Kjøs Johnsen

Førsteamanuensis
Avd./Fakultet:
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Enhet:
Institutt for psykologi
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Vormstuguvegen 2
2624 Lillehammer
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Ph.D. (NTNU), cand. psychol. (NTNU)

Studieprogramansvarlig for master i miljøpsykologi siden 2015, forskningsgruppeleder for miljøpsykologi siden 2017.

Ekspertområder

Emosjoner, emosjonsregulering, kvantitativ metode (eksperimentell forskning), statistikk (SEM-analyse, konfirmatorisk og eksplorerende faktoranalyse, regresjonsanalyse osv.), økopsykologi, miljøpsykologi, personlighet, atferdsendring, klinisk psykologi.

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin