Prosjekter (1)

Avsluttede (1)

Vis avsluttedet prosjekter

Publikasjoner (51)

Utvalgte (51)

 • Bergum, Svein (). Is the reduction of HR-managers in top-management groups in Norwegian public organization "a disaster", is formal position-power a prerequisite for influence and recognition?".
 • Bergum, Svein (). Opponent/kommentator til professor Annette Risbergs presentasjon av paperet "Employable but not employed".
 • Vold, Aud Tone; Bergum, Svein; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud; Kiønig, Linda Vibeke; Bakken, Gisle; Kaloudis, Aris; Braun, Robin (). Student Input – A Case of an Extended Flipped Classroom.
 • Vold, Aud Tone; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud; Haave, Hanne Marit; Kiønig, Linda Vibeke; Venemyr, Geir Ove; Lervik, Monica Johannesen; Bakken, Bjørn T.; Bergum, Svein; Holen, Stig; Granlien, Petter; Klevhus, Henrik; Klevhus, Anders (). Flipped Gaming: The Teachers Role When Using the Students as Content Providers.
 • Bergum, Svein (). The HR- director and their search for influence and recognition.
 • Bergum, Svein (). Do line managers prefer local HR-services or from a distance? - factors which influence on local or distant HR-service-deliveries.
 • Bergum, Svein (). Trender og framtidsperspektiver innen HRM.
 • Bergum, Svein; Hermanrud, Inge (). Motivasjon for deltakelse i frivillig arbeid – kunnskapsdeling mellom eldre og yngre.
 • Bergum, Svein; Hermanrud, Inge (). Motivasjon for deltakelse i frivillig arbeid – kunnskapsdeling mellom eldre og yngre.
 • Bergum, Svein (). Status for telework in Scandinavia.
 • Bergum, Svein (). Characteristics and variations in e-leadership in a public organization –a situational perspective and a longitudinal study.
 • Bergum, Svein (). Avstandsledelse : karakteristika og utfordringer.
 • Bergum, Svein; Kløvrud, Trine M. (). EHRM og betydning for linjelederes arbeid.
 • Bergum, Svein (). How to manage a geographically distributed HR-department:characteristics, communication and distance.
 • Bergum, Svein (). Avstandsledelse : en innovasjon innen ledelse og organisering?.
 • Bergum, Svein (). HR og innovasjon : hva slags kunnskaper har vi om dette?.
 • Bergum, Svein (). Fjernledelse - muligheter og utfordringer.
 • Bergum, Svein (). An exploratory study of the role of Human Resources in innovational activities in public organisations.
 • Bergum, Svein (). Teaching HRM: some experiences from a Bachelor study in Norway, with a focus on the combination of practice and theory in HRM.
 • Bergum, Svein (). Characteristics and long-term effects of management at a distance in a Norwegian Public Organisation.
 • Bergum, Svein; Grimsrud, Maren (). Information and Communication processes in the implementation of a Human Resource Information System : a case study in a distributed public organization.
 • Bergum, Svein (). Strategisk kompetansestyring i teori og praksis.
 • Bergum, Svein (). The role of distance dimensions and work life balance in innovative telework in remote areas in Norway.
 • Bergum, Svein (). Personal/HRs rolle i innovasjonsarbeid i kommuner.
 • Bergum, Svein (). Proximity and distributed innovations : innovations "in the shadow of clusters".
 • Bergum, Svein (). HR activities in Norwegian companies: stability or trend based changes?.
 • Bergum, Svein (). Management at a distance : status and some recent research findings.
 • Bergum, Svein (). Is distance always negative for the managers - some experiences from Norwegian public organisations?.
 • Bergum, Svein; Skyttermoen, Torgeir (). Studenttrainee : praksisnærhet i praksis?.
 • Bergum, Svein (). The characteristics of management at a distance.
 • Bergum, Svein (). Evaluering av Arena- prosjektet Trådløs Framtid. ISBN 978-82-7356-665-2. 55 s.
 • Bergum, Svein (). How can managers see their subordinates and give feedback at a distance.
 • Bergum, Svein (). Management of Subordinates at a Distance: A Balance Between co-located and Virtual activities.
 • Bergum, Svein; Holtskog, Halvor (). Samarbeid mellom høgskole og næringsliv i Innlandet.
 • Bergum, Svein (). Proceedings : 12th International workshop on telework, Lillehammer 28th-30th August 2007. 178 s.
 • Lauritzen, Tonje; Skålholt, Asgeir; Johansen, Vegard; Bergum, Svein (). Evaluering av ANSA. ISBN 9788273566171. 80 s.
 • Bergum, Svein (). Evaluering av BIOINN- bioteknologiklyngen i Hamar-regionen. ISBN 82-7356-583-1. 32 s.
 • Bergum, Svein; Johansen, Vegard; Andersen, Torhild (). Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen. ISBN 82-7356-592-0. 74 s.
 • Bergum, Svein (). Evaluering av Bluelight - Nettverk for informasjonssikkerhet. ISBN 978-82-7653-600-3. 48 s.
 • Bergum, Svein; Johansen, Vegard; Andersen, Torhild (). Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen. ISBN 8273565920. 74 s.
 • Bergum, Svein (). Evaluering av Nasjonal Paramedic Utdanning, - erfaringer fra studenter og deres ledere i pilotstudiet. ISBN 82-7356-563-7. 100 s.
 • Bergum, Svein (). Kunder som kilde til innovasjon. Om brukere, kommunikasjon og IKT i innovasjonsprosesser. ISBN 82-7356-552-1. 58 s.
 • Albinson, Peter; Bergum, Svein (). Forskningsstudio i innlandet om interaktive spill og opplevelser. ISBN 82-7356-512-2. 136 s.
 • Bergum, Svein (). Managerial communication in telework. ISBN 8271842447. 1 s.
 • Bergum, Svein (). Hvordan lede fjernarbeidere.
 • Bergum, Svein (). Fjernarbeid og hjemmekontor, hvordan komme i gang, kjønnsaspekter.
 • Bergum, Svein (). Fjernarbeid og hjemmekontor, hvordan komme i gang, kjønnsaspekter.
 • Bergum, Svein (). Fjernarbeid: myter og sannheter. Hva vet vi fra forskningen om fjern arbeid i Skandinavia? Hva vet vi og hva vet vi ikke noe om?.
 • Jackson, ukjent-for-g130236; Hollmen, ukjent-for-g130237; Aspnäs, ukjent-for-g130238; Bergum, Svein (). Telework, organization and management. Results from a research pro gram in Norway.
 • Bergum, Svein; Rapp, Birger (). Challenges of managing remote workers:some empirical results from interviews in Sweden and Norway.
 • Bergum, Svein (). Fjernledelse: endringer i lederfunksjoner og betydningen av elektron iske kommunikasjonsmedia ved ledelse av fjernarbeid. Høyere avdelings utredning ved Norges Handelshøyskole, i faget administrasjon. 1 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (5)

 • Vold, Aud Tone; Bergum, Svein; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud; Kiønig, Linda Vibeke; Bakken, Gisle; Kaloudis, Aris; Braun, Robin (). Student Input – A Case of an Extended Flipped Classroom.
 • Vold, Aud Tone; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud; Haave, Hanne Marit; Kiønig, Linda Vibeke; Venemyr, Geir Ove; Lervik, Monica Johannesen; Bakken, Bjørn T.; Bergum, Svein; Holen, Stig; Granlien, Petter; Klevhus, Henrik; Klevhus, Anders (). Flipped Gaming: The Teachers Role When Using the Students as Content Providers.
 • Bergum, Svein (). Avstandsledelse : karakteristika og utfordringer.
 • Bergum, Svein (). Proximity and distributed innovations : innovations "in the shadow of clusters".
 • Bergum, Svein; Holtskog, Halvor (). Samarbeid mellom høgskole og næringsliv i Innlandet.

Bøker (12)

 • Bergum, Svein (). Evaluering av Arena- prosjektet Trådløs Framtid. ISBN 978-82-7356-665-2. 55 s.
 • Bergum, Svein (). Proceedings : 12th International workshop on telework, Lillehammer 28th-30th August 2007. 178 s.
 • Lauritzen, Tonje; Skålholt, Asgeir; Johansen, Vegard; Bergum, Svein (). Evaluering av ANSA. ISBN 9788273566171. 80 s.
 • Bergum, Svein (). Evaluering av BIOINN- bioteknologiklyngen i Hamar-regionen. ISBN 82-7356-583-1. 32 s.
 • Bergum, Svein; Johansen, Vegard; Andersen, Torhild (). Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen. ISBN 82-7356-592-0. 74 s.
 • Bergum, Svein (). Evaluering av Bluelight - Nettverk for informasjonssikkerhet. ISBN 978-82-7653-600-3. 48 s.
 • Bergum, Svein; Johansen, Vegard; Andersen, Torhild (). Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen. ISBN 8273565920. 74 s.
 • Bergum, Svein (). Evaluering av Nasjonal Paramedic Utdanning, - erfaringer fra studenter og deres ledere i pilotstudiet. ISBN 82-7356-563-7. 100 s.
 • Bergum, Svein (). Kunder som kilde til innovasjon. Om brukere, kommunikasjon og IKT i innovasjonsprosesser. ISBN 82-7356-552-1. 58 s.
 • Albinson, Peter; Bergum, Svein (). Forskningsstudio i innlandet om interaktive spill og opplevelser. ISBN 82-7356-512-2. 136 s.
 • Bergum, Svein (). Managerial communication in telework. ISBN 8271842447. 1 s.
 • Bergum, Svein (). Fjernledelse: endringer i lederfunksjoner og betydningen av elektron iske kommunikasjonsmedia ved ledelse av fjernarbeid. Høyere avdelings utredning ved Norges Handelshøyskole, i faget administrasjon. 1 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (28)

 • Bergum, Svein (). Is the reduction of HR-managers in top-management groups in Norwegian public organization "a disaster", is formal position-power a prerequisite for influence and recognition?".
 • Bergum, Svein (). Opponent/kommentator til professor Annette Risbergs presentasjon av paperet "Employable but not employed".
 • Bergum, Svein (). The HR- director and their search for influence and recognition.
 • Bergum, Svein (). Do line managers prefer local HR-services or from a distance? - factors which influence on local or distant HR-service-deliveries.
 • Bergum, Svein (). Characteristics and variations in e-leadership in a public organization –a situational perspective and a longitudinal study.
 • Bergum, Svein; Kløvrud, Trine M. (). EHRM og betydning for linjelederes arbeid.
 • Bergum, Svein (). How to manage a geographically distributed HR-department:characteristics, communication and distance.
 • Bergum, Svein (). Avstandsledelse : en innovasjon innen ledelse og organisering?.
 • Bergum, Svein (). HR og innovasjon : hva slags kunnskaper har vi om dette?.
 • Bergum, Svein (). Fjernledelse - muligheter og utfordringer.
 • Bergum, Svein (). An exploratory study of the role of Human Resources in innovational activities in public organisations.
 • Bergum, Svein (). Teaching HRM: some experiences from a Bachelor study in Norway, with a focus on the combination of practice and theory in HRM.
 • Bergum, Svein (). Characteristics and long-term effects of management at a distance in a Norwegian Public Organisation.
 • Bergum, Svein; Grimsrud, Maren (). Information and Communication processes in the implementation of a Human Resource Information System : a case study in a distributed public organization.
 • Bergum, Svein (). Strategisk kompetansestyring i teori og praksis.
 • Bergum, Svein (). The role of distance dimensions and work life balance in innovative telework in remote areas in Norway.
 • Bergum, Svein (). Personal/HRs rolle i innovasjonsarbeid i kommuner.
 • Bergum, Svein (). HR activities in Norwegian companies: stability or trend based changes?.
 • Bergum, Svein (). Management at a distance : status and some recent research findings.
 • Bergum, Svein (). Is distance always negative for the managers - some experiences from Norwegian public organisations?.
 • Bergum, Svein; Skyttermoen, Torgeir (). Studenttrainee : praksisnærhet i praksis?.
 • Bergum, Svein (). The characteristics of management at a distance.
 • Bergum, Svein (). How can managers see their subordinates and give feedback at a distance.
 • Bergum, Svein (). Management of Subordinates at a Distance: A Balance Between co-located and Virtual activities.
 • Bergum, Svein (). Hvordan lede fjernarbeidere.
 • Bergum, Svein (). Fjernarbeid: myter og sannheter. Hva vet vi fra forskningen om fjern arbeid i Skandinavia? Hva vet vi og hva vet vi ikke noe om?.
 • Jackson, ukjent-for-g130236; Hollmen, ukjent-for-g130237; Aspnäs, ukjent-for-g130238; Bergum, Svein (). Telework, organization and management. Results from a research pro gram in Norway.
 • Bergum, Svein; Rapp, Birger (). Challenges of managing remote workers:some empirical results from interviews in Sweden and Norway.

Annet (6)

 • Bergum, Svein (). Trender og framtidsperspektiver innen HRM.
 • Bergum, Svein; Hermanrud, Inge (). Motivasjon for deltakelse i frivillig arbeid – kunnskapsdeling mellom eldre og yngre.
 • Bergum, Svein; Hermanrud, Inge (). Motivasjon for deltakelse i frivillig arbeid – kunnskapsdeling mellom eldre og yngre.
 • Bergum, Svein (). Status for telework in Scandinavia.
 • Bergum, Svein (). Fjernarbeid og hjemmekontor, hvordan komme i gang, kjønnsaspekter.
 • Bergum, Svein (). Fjernarbeid og hjemmekontor, hvordan komme i gang, kjønnsaspekter.