Faglige interesser

Faglige interesser spenner over ulike organisasjons- og arbeidspsykologiske temaer, bl.a. ledelse, lederutvikling, selvledelse, motivasjon, myndiggjøring og coaching/veiledning.

Bakgrunn

Stein Amundsen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, hvor han arbeider med undervisning og forskning knyttet til organisasjons- og ledelsesfeltet. Han er sivilingeniør fra NTNU og har en Master of Management grad fra BI. Dr.graden ble tatt ved NTNU innen myndiggjørende ledelse. Han har også en utdannelse innen coaching. Fra tidligere har han mange års erfaring som leder i ulike organisasjoner, og har i tillegg arbeidet med leder- og organisasjonsutvikling fra eget konsulentfirma.

Arbeidsoppgaver

Førsteamanuensis

Forskningsområder

Økonomi og ledelse

Forskningsemner

Ledelse og styring i offentlig forvaltning

Ekspertområder

Lederutvikling, Lederskap, Medarbeiderskap, Myndiggjøring, Selvledelse, Coaching

Publikasjoner (22)

Utvalgte (22)

 • Amundsen, Stein (). Foredrag om myndiggjøring.
 • Amundsen, Stein (). Foredrag om myndiggjøring.
 • Amundsen, Stein (). Foredrag om myndiggjørende ledelse.
 • Amundsen, Stein (). Om ledelsesforskning.
 • Amundsen, Stein; Martinsen, Øyvind L. (). ‘Empowering leadership’ improves firm productivity.
 • Amundsen, Stein; Martinsen, Øyvind L. (). Gi makt til de ansatte.
 • Amundsen, Stein (). Myndiggjørende ledelse og resultatoppnåelse i NAV-kontorer: Betydningen av myndiggjorte medarbeidere.
 • Martinsen, Øyvind L.; Amundsen, Stein (). Power to the people: Empowering leadership increases job satisfaction, effort and creativity and thus improves firm productivity.
 • Amundsen, Stein (). Myndiggjørende ledelse.
 • Bredvold, Randi; Amundsen, Stein (). Presentasjon av resultatene av to undersøkelser i Mattilsynet.
 • Bredvold, Randi; Engen, Marit; Amundsen, Stein (). Medarbeiderdreven innovasjon. Betydningen av tilhørighet.
 • Amundsen, Stein (). Selvledelse som perspektiv i veiledning og coaching.
 • Amundsen, Stein; Martinsen, Øyvind L. (). Linking Empowering Leadership to Job Satisfaction, Work Effort, and Creativity: The Role of Self-Leadership and Psychological Empowerment.
 • Amundsen, Stein (). Empowerment på arbeidsplassen.
 • Amundsen, Stein; Andersen, Torbjørn Herlof; Holte, Jan Stensland (). Veivalg 2015: Årbok for veiledernettverket i Innlandet. ISBN 9788299993906. 80 s.
 • Amundsen, Stein; Martinsen, Øyvind L. (). Empowering leadership: Construct clarification, conceptualization, and validation of a new scale.
 • Amundsen, Stein; Martinsen, Øyvind L. (). Self-other agreement in empowering leadership: Relationships with leader effectiveness and subordinates' job satisfaction and turnover intention.
 • Amundsen, Stein (). Empowering leadership : Leading employees to lead themselves. ISBN 978-82-326-0490-6.
 • Amundsen, Stein (). Selvledelse - å lede seg selv til motivasjon og mestring.
 • Amundsen, Stein (). Effekter og videreutvikling av kollegaveiledningsgrupper.
 • Amundsen, Stein (). Selvledelse og samhandling.
 • Amundsen, Stein (). Selvledelse og superledelse : betyning for innsats, effektivitet, trivsel og mestringsevne i tre kommuner. 48 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (4)

 • Amundsen, Stein (). Selvledelse som perspektiv i veiledning og coaching.
 • Amundsen, Stein; Martinsen, Øyvind L. (). Linking Empowering Leadership to Job Satisfaction, Work Effort, and Creativity: The Role of Self-Leadership and Psychological Empowerment.
 • Amundsen, Stein; Martinsen, Øyvind L. (). Empowering leadership: Construct clarification, conceptualization, and validation of a new scale.
 • Amundsen, Stein; Martinsen, Øyvind L. (). Self-other agreement in empowering leadership: Relationships with leader effectiveness and subordinates' job satisfaction and turnover intention.

Bøker (3)

 • Amundsen, Stein; Andersen, Torbjørn Herlof; Holte, Jan Stensland (). Veivalg 2015: Årbok for veiledernettverket i Innlandet. ISBN 9788299993906. 80 s.
 • Amundsen, Stein (). Empowering leadership : Leading employees to lead themselves. ISBN 978-82-326-0490-6.
 • Amundsen, Stein (). Selvledelse og superledelse : betyning for innsats, effektivitet, trivsel og mestringsevne i tre kommuner. 48 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (4)

 • Amundsen, Stein (). Myndiggjørende ledelse og resultatoppnåelse i NAV-kontorer: Betydningen av myndiggjorte medarbeidere.
 • Bredvold, Randi; Engen, Marit; Amundsen, Stein (). Medarbeiderdreven innovasjon. Betydningen av tilhørighet.
 • Amundsen, Stein (). Empowerment på arbeidsplassen.
 • Amundsen, Stein (). Effekter og videreutvikling av kollegaveiledningsgrupper.

Annet (11)