Publikasjoner (151)

Utvalgte (151)

 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Pædagoger, sig fra over for detailstyringstyranniet – det nytter.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Barnehagelærere bryter tausheten.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Det nytter å gjøre opprør.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Forskere frykter A- og B-lag i barnehagen.
 • Østrem, Solveig (). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-57045-3. 202 s.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Profesjonell uro. Barnehagelæreres ansvar, integritet og motstand.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Barnehagelærere med masterutdanning - potensial for å styrke profesjonen og ivareta barnehagens samfunnsmandat?.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Profesjonell uro. Barnehagelæreres ansvar, integritet og motstand. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2138-7. 204 s.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Hegn om leken.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Barnehagelærere med masterutdanning – potensial for økt kvalitet i barnehagen. Presentasjon av 32 barnehagelæreres erfaringer med masterutdanningens betydning for deres utvikling som fagpersoner og karrierevei. I prosjektet er vi særlig interessert i å diskutere om, og eventuelt hvordan, barnehagelærere med masterutdanning kan bidra til å styrke og myndiggjøre profesjonen i å forvalte samfunnsmandatet i all sin bredde og kompleksitet..
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Pædagogisk kvalitet i Norge: Seks problemer med utkastet til revidering av den norske rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver – med et skråblikk på dansk-norske likheter og forskjeller i læreplaner for barnehagen.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Utsatt skolestart for umodne gutter?.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Håndverk og fagspråk i pedagogisk arbeid.
 • Østrem, Solveig (). Aktivitetskirke og sosialiseringsarena - eller noe helt annet?.
 • Østrem, Solveig (). Bekymringsindustrien.
 • Østrem, Solveig (). Makt og motmakt i det vidåpne, offentlige rom.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Kan legitimere uheldig maktbruk overfor små barn.
 • Østrem, Solveig (). Frykter for metodefriheten.
 • Østrem, Solveig (). Program til hinder for demokratisk deltakelse.
 • Østrem, Solveig (). Vi trenger et presist fagspråk.
 • Østrem, Solveig (). Profesjonsutøvelse i et spenningsfelt mellom politikk, kunnskap og verdier.
 • Østrem, Solveig (). Mobbetiltak fryses ut.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Hovedpointer fra bogen "Mestrer, mestrer ikke. Jakten på det normale barnet".
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Profession and responsibility. How resistance to NPM can strengthen the kindergarten..
 • Østrem, Solveig (). Mindre tid til lek og læring.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Sensitiv som glassblåseren.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Metodefrihet i barnehagen – idealer og realiteter.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). «Barnehagelærere ikke trenger lister, men støtte til å stole på sin egen kunnskap og erfaring».
 • Østrem, Solveig (). Blogg om politikk, samfunnskritikk og den ustoppelige jakten på det normale barnet. Mestrer, mestrer ikke.
 • Østrem, Solveig (). Hør her, min kjære Solveig.
 • Østrem, Solveig (). Sannhetssøkeren.
 • Østrem, Solveig (). Umulig å vedta mobbefrie skoler.
 • Hennum, Bernt Andreas; Østrem, Solveig (). Barnehagelæreren som profesjonsutøver. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-0248244-2. 138 s.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Kritikk er ikke krangling.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Kunnskapsbasert profesjonsutøvelse i barnehagen.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Respektløst om profesjonsutøvere..
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig; Hennum, Bernt Andreas (). Den store, offentlige tausheten.
 • Østrem, Solveig (). Å utvikle en akademisk skrivekultur..
 • Østrem, Solveig (). Blogg om politikk, samfunnskritikk og den ustoppelige jakten på det normale barnet.
 • Østrem, Solveig (). Hviskeleken.
 • Østrem, Solveig (). Akademisk skrivekultur.
 • Hennum, Bernt Andreas; Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Profesjonsutøvelse og frie ytringers vilkår.
 • Hennum, Bernt Andreas; Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Tre perspektiver på kritikk: grunner, grunnlag og vilkår.
 • Østrem, Solveig (). Profesjonsutøvelse i et spenningsfelt.
 • Hennum, Bernt Andreas; Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Profesjon og kritikk. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1865-3. 331 s.
 • Foss, Vigdis; Østrem, Solveig (). Det vil være uklokt å innføre en barnehagelov som fratar barnehagelærerne tillit og ansvar.
 • Jansen, Turid Thorsby; Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Ikke vellykket fra rammeplangruppa.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Statsrådens disiplin-bom.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Fra danning og demokrati til lydighet og disiplinering.
 • Østrem, Solveig (). Barnehagens rom og materiell : jenter og gutters preferanser.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Kartlegging og pedagogiske programmer i barnehagen.
 • Østrem, Solveig (). Barnehage - for barna, likestillingen, arbeidsmarkedet eller bruttonasjonalproduktets skyld?.
 • Østrem, Solveig (). Profesjoner i Skvis.
 • Østrem, Solveig (). Jakten på det normale barnet.
 • Østrem, Solveig (). Testing og måling : en bedre hverdag for barn?.
 • Greve, Anne; Jansen, Turid Thorsby; Pettersvold, Mari; Røtnes, Klausine; Solheim, Morten; Østrem, Solveig (). Førskolelærer, form framtiden!.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Kartlegging i barnehagen – en del av en voksende bekymringsindustri. 5 s.
 • Østrem, Solveig (). Barnet som subjekt : etikk, demokrati og pedagogisk ansvar. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-36450-2. 182 s.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Virkning og bivirkning av pedagogiske programmer.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Sant og usant om språkkartlegging i barnehagen.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Kartlegging er ikke en plikt.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Når barn ikke mestrer.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Barn som mestrer og ikke mestrer.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Alternativet til kartlegging.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Mestrer, mestrer ikke : jakten på det normale barnet. Res Publica. ISBN 978-82-8226-027-5. 195 s.
 • Østrem, Solveig (). Førskolelærerens profesjonsansvar i møte med kartleggingsverktøy og læremidler.
 • Østrem, Solveig (). Hva gjør barnehagen til en god læringsarena?.
 • Østrem, Solveig; Solbrekke, Tone Dyrdal (). Dilemma.
 • Østrem, Solveig; Hennum, Bernt Andreas (). En instrumentell kunnskapspolitikk.
 • Pettersvold, Mari; Solheim, Morten; Østrem, Solveig (). Åpen debatt om kartlegging.
 • Pettersvold, Mari; Solheim, Morten; Østrem, Solveig (). Barns personvern under press.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Ingen tillit til førskolelærerne.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal; Østrem, Solveig (). Profesjonsutøvelse mellom profesjonelt ansvar og regnskapsplikt.
 • Pettersvold, Mari; Solheim, Morten; Østrem, Solveig (). Alle skal med. Godhetsmakten setter barns personvern under press. 1 s.
 • Jansen, Turid Thorsby; Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Den nye førskolelæreren. 1 s.
 • Østrem, Solveig (). Hvilke mål styres barnehagen mot?.
 • Østrem, Solveig (). Pedagogisk arbeid for et verdibasert formål eller mot vilkårlige detaljmål?.
 • Østrem, Solveig (). Førskolelærerutdanningens utfordringer som forskningsbasert profesjonsutdanning. Evaluering av førskolelærerutdanningen.
 • Østrem, Solveig (). Kunnskap om barn, barndom og barns læring - grunnlag for kvalitet i barnehagen.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal; Østrem, Solveig (). Utdanning for et verdibasert formål eller mot vilkårlige detaljmål? Lærere og førskolelærere i skvis mellom profesjonelt ansvar og teknisk regnskapsplikt.
 • Kaurel, Jon; Østrem, Solveig (). Verdien av å leke.
 • Hennum, Bernt Andreas; Østrem, Solveig (). Små, vandrende bidrag til BNP.
 • Kaurel, Jon; Østrem, Solveig (). Om lesing og kunnskapsløshet.
 • Østrem, Solveig (). Verdibasert formål eller vilkårlige detaljmål?.
 • Østrem, Solveig; Hogsnes, Hilde Dehnæs (). Ny rammeplan - ny praksis? Hvordan blir rammeplanen fortolket, innført, brukt og erfart av barnehagesektorens ulike aktører?.
 • Østrem, Solveig; Hogsnes, Hilde Dehnæs (). Bilogi og lekebiler.
 • Østrem, Solveig; Føsker, Line J. R.; Hogsnes, Hilde Dehnæs (). Lego ikke for jenter?.
 • Jansen, Turid Thorsby; Østrem, Solveig (). Et godt barnehagetilbud - betydningen for barns liv her og nå.
 • Østrem, Solveig (). "We" and "others" in the tension between culture and ethics.
 • Østrem, Solveig; Tholin, Kristin Rydjord; Jansen, Turid Thorsby (). Alle teller mer - utfordrer politiske interesser.
 • Østrem, Solveig; Bjar, Harald; Føsker, Line I. R.; Hogsnes, Hilde Dehnæs; Jansen, Turid Thorsby; Nordtømme, Solveig; Tholin, Kristin Rydjord (). Alle teller mer. En evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart. ISBN 9788278602119. 248 s.
 • Østrem, Solveig (). The public/private dichotomy: A threat to children´s fellow citizenship?.
 • Østrem, Solveig (). Et alternativ til å se barn i et "helhetsperspektiv" : om observasjon og dirskursanalyse som metoder for å frambringe kunnskap om barnehagen som empirisk felt.
 • Østrem, Solveig (). Hva skal barn lære i barnehagen? Barnehagens rammeplan i et etisk og fenomenologisk perspektiv.
 • Østrem, Solveig (). A new Framework Plan - a new Practice? How is the Framework Plan Interpreted, Implemented, Used and Experienced in Kindergarten in Norway? Sub-projects 1 and 2: Survey Studies among Kindergarten Leaders and Parents.
 • Østrem, Solveig (). Barns væren i verden : Etiske perspektiver på fagområdene i barnehagen.
 • Østrem, Solveig; Nordtømme, Solveig (). Ny rammeplan - ny praksis? Hvordan blir rammeplanen fortolket, innført, brukt og erfart av barnehagesektorens ulike aktører?.
 • Jansen, Turid Thorsby; Østrem, Solveig (). Reggio Emilia-pedagogikk i norske barnehager - inspirasjon, erfaringsutveksling og kritisk refleksjon.
 • Østrem, Solveig (). Barns subjektivitet og likeverd : et bidrag til en diskusjon om barnehagens pedagogiske innhold og etiske forankring. 204 s.
 • Østrem, Solveig (). Utagerende go´gutter og irriterende, forsiktige jenter.
 • Østrem, Solveig (). Barns subjektskaping og det betydningsfulle tredje ledd erfaringer fra barnehagen som utgangspunkt for refleksjon omkring kirkens trosopplæring.
 • Østrem, Solveig (). Hva betyr "det tredje" for barnet som subjekt? Om betydningen av å diskutere barnehagens faglige innhold og etiske forankring.
 • Østrem, Solveig (). Barnehagen som læringsarena - realisering av tanken om anerkjennelse?.
 • Østrem, Solveig (). Du, jeg og noe tredje - fagområdenes betydning for relasjonene i barnehagen.
 • Østrem, Solveig (). Du og jeg og noe tredje.
 • Moser, Thomas; Østrem, Solveig; Jansen, Turid Thorsby (). Hvordan og hvor hen løftes kompetansen i barnehagen?.
 • Østrem, Solveig (). De ubetydelige hendelsenes overskridende betydning.
 • Østrem, Solveig (). Barnehagen - en god læringsarena.
 • Østrem, Solveig (). Barns perspektiv og kirken som læringsarena.
 • Østrem, Solveig (). Svekker lysten til å lære.
 • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Mørreaunet, Sissel; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Østrem, Solveig; Jansen, Turid Thorsby (). Hvordan og hvor hen løftes kompetansen i barnehagen?.
 • Østrem, Solveig (). Flere menn i barnehagen - ensbetydende med likestilling?.
 • Østrem, Solveig (). Anerkjennelse og grensesetting.
 • Østrem, Solveig (). The Kindergarten as an arena for learning and for realization of the notion of recognition.
 • Østrem, Solveig (). Barns rett til medvirkning.
 • Østrem, Solveig (). Dialogen mellom førskolelærer og foreldre.
 • Østrem, Solveig (). Pizza og kake som belønning.
 • Gjems, Liv; Jansen, Turid Thorsby; Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Ikke tell meg! La meg telle!.
 • Jansen, Turid Thorsby; Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Nattbarnehager er en avsporing.
 • Jansen, Turid Thorsby; Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). En ny epoke : barnehagen i Kunnskapsdepartementet.
 • Østrem, Solveig (). Barns perspektiv på tro og opplæring.
 • Østrem, Solveig (). Hvordan kan uvesentlige tekster gi innsikt i vesentlige kulturellediskurser? Foucaults diskursteori som analyseredskap for en studie av eksamensbesvarelser.
 • Østrem, Solveig (). Bare en klaps?.
 • Østrem, Solveig; Pettersvold, Mari (). Barnehagen ut av skuggedalen.
 • Østrem, Solveig (). Vi trenger ikke "Nannyhjelpen".
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Viktig presseetisk avgjørelse.
 • Østrem, Solveig (). Hvordan ivareta det svake subjektets perspektiv? kulturoverskridende verdier i et flerkulturelt samfunn.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Kan familiepolitikk forstås som sponsorvirksomhet?.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Er familiepolitikk sponsorvirksomhet?.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Tyngre satsing på de små?.
 • Østrem, Solveig; Pettersvold, Mari (). Barneoppdragelse i media : et tema for barnehagen.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Rampunger eller englebarn?.
 • Østrem, Solveig (). Skrivingens risiko.
 • Østrem, Solveig (). Kulturarv på godt og vondt.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Barnehagens goder.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Kontantstøtten har ikke livets rett.
 • Østrem, Solveig (). Helvetes tekopp! : om kommunikasjon, levd liv og litteratur.
 • Østrem, Solveig (). Vold mot barn sett i lys av skillet mellom offentlig og privatsfære.
 • Østrem, Solveig (). Barns perspektiv.
 • Østrem, Solveig (). Det første ordet, barnehagen som læringsarena.
 • Østrem, Solveig (). Vold mot barn sett i lys av skillet offentlig og privat sektor.
 • Østrem, Solveig (). Lærer barn noe på skolen?.
 • Østrem, Solveig (). Fiksjon og etikk.
 • Østrem, Solveig (). Fiksjon, virkelighet, etikk og Åsne Seierstad.
 • Østrem, Solveig (). Kjernen i kristen tro : to ulike forståelser.
 • Østrem, Solveig (). Barnerelatert områdeetikk - etikk eller individualpsykologi for «normalbarn»?.
 • Østrem, Solveig (). Den naturlige (hetero)seksualiteten.
 • Østrem, Solveig (). Kvinnespørsmål inn i ei ny tid.
 • Kaul, Dagny; Laland, Anne Hilde; Østrem, Solveig (). Kvinner på kryss og tvers.
 • Østrem, Solveig (). Barnerelatert områdeetikk - etikk eller individualpsykologi for "normalbarn"?.
 • Østrem, Solveig (). Den naturlige (hetero)seksualiteten.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (30)

 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Barnehagelærere med masterutdanning - potensial for å styrke profesjonen og ivareta barnehagens samfunnsmandat?.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Håndverk og fagspråk i pedagogisk arbeid.
 • Østrem, Solveig (). Program til hinder for demokratisk deltakelse.
 • Hennum, Bernt Andreas; Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Profesjonsutøvelse og frie ytringers vilkår.
 • Hennum, Bernt Andreas; Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Tre perspektiver på kritikk: grunner, grunnlag og vilkår.
 • Østrem, Solveig (). Profesjonsutøvelse i et spenningsfelt.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Fra danning og demokrati til lydighet og disiplinering.
 • Østrem, Solveig (). Barnehagens rom og materiell : jenter og gutters preferanser.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal; Østrem, Solveig (). Profesjonsutøvelse mellom profesjonelt ansvar og regnskapsplikt.
 • Østrem, Solveig (). Hvilke mål styres barnehagen mot?.
 • Østrem, Solveig (). Verdibasert formål eller vilkårlige detaljmål?.
 • Østrem, Solveig (). "We" and "others" in the tension between culture and ethics.
 • Østrem, Solveig (). The public/private dichotomy: A threat to children´s fellow citizenship?.
 • Østrem, Solveig (). Et alternativ til å se barn i et "helhetsperspektiv" : om observasjon og dirskursanalyse som metoder for å frambringe kunnskap om barnehagen som empirisk felt.
 • Østrem, Solveig (). Hva skal barn lære i barnehagen? Barnehagens rammeplan i et etisk og fenomenologisk perspektiv.
 • Østrem, Solveig (). Barns væren i verden : Etiske perspektiver på fagområdene i barnehagen.
 • Østrem, Solveig (). Utagerende go´gutter og irriterende, forsiktige jenter.
 • Østrem, Solveig (). Barns subjektskaping og det betydningsfulle tredje ledd erfaringer fra barnehagen som utgangspunkt for refleksjon omkring kirkens trosopplæring.
 • Østrem, Solveig (). Barnehagen som læringsarena - realisering av tanken om anerkjennelse?.
 • Østrem, Solveig (). Barns perspektiv og kirken som læringsarena.
 • Østrem, Solveig (). Dialogen mellom førskolelærer og foreldre.
 • Østrem, Solveig (). Hvordan kan uvesentlige tekster gi innsikt i vesentlige kulturellediskurser? Foucaults diskursteori som analyseredskap for en studie av eksamensbesvarelser.
 • Østrem, Solveig (). Hvordan ivareta det svake subjektets perspektiv? kulturoverskridende verdier i et flerkulturelt samfunn.
 • Østrem, Solveig (). Helvetes tekopp! : om kommunikasjon, levd liv og litteratur.
 • Østrem, Solveig (). Vold mot barn sett i lys av skillet mellom offentlig og privatsfære.
 • Østrem, Solveig (). Kjernen i kristen tro : to ulike forståelser.
 • Østrem, Solveig (). Kvinnespørsmål inn i ei ny tid.
 • Kaul, Dagny; Laland, Anne Hilde; Østrem, Solveig (). Kvinner på kryss og tvers.
 • Østrem, Solveig (). Barnerelatert områdeetikk - etikk eller individualpsykologi for "normalbarn"?.
 • Østrem, Solveig (). Den naturlige (hetero)seksualiteten.

Bøker (10)

 • Østrem, Solveig (). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-57045-3. 202 s.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Profesjonell uro. Barnehagelæreres ansvar, integritet og motstand. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2138-7. 204 s.
 • Hennum, Bernt Andreas; Østrem, Solveig (). Barnehagelæreren som profesjonsutøver. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-0248244-2. 138 s.
 • Hennum, Bernt Andreas; Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Profesjon og kritikk. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1865-3. 331 s.
 • Østrem, Solveig (). Barnet som subjekt : etikk, demokrati og pedagogisk ansvar. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-36450-2. 182 s.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Mestrer, mestrer ikke : jakten på det normale barnet. Res Publica. ISBN 978-82-8226-027-5. 195 s.
 • Østrem, Solveig; Bjar, Harald; Føsker, Line I. R.; Hogsnes, Hilde Dehnæs; Jansen, Turid Thorsby; Nordtømme, Solveig; Tholin, Kristin Rydjord (). Alle teller mer. En evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart. ISBN 9788278602119. 248 s.
 • Østrem, Solveig (). Barns subjektivitet og likeverd : et bidrag til en diskusjon om barnehagens pedagogiske innhold og etiske forankring. 204 s.
 • Østrem, Solveig (). Barnerelatert områdeetikk - etikk eller individualpsykologi for «normalbarn»?.
 • Østrem, Solveig (). Den naturlige (hetero)seksualiteten.

Vitenskapelige konferansebidrag (19)

Annet (92)

 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Pædagoger, sig fra over for detailstyringstyranniet – det nytter.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Barnehagelærere bryter tausheten.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Det nytter å gjøre opprør.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Forskere frykter A- og B-lag i barnehagen.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Profesjonell uro. Barnehagelæreres ansvar, integritet og motstand.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Hegn om leken.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Barnehagelærere med masterutdanning – potensial for økt kvalitet i barnehagen. Presentasjon av 32 barnehagelæreres erfaringer med masterutdanningens betydning for deres utvikling som fagpersoner og karrierevei. I prosjektet er vi særlig interessert i å diskutere om, og eventuelt hvordan, barnehagelærere med masterutdanning kan bidra til å styrke og myndiggjøre profesjonen i å forvalte samfunnsmandatet i all sin bredde og kompleksitet..
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Pædagogisk kvalitet i Norge: Seks problemer med utkastet til revidering av den norske rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver – med et skråblikk på dansk-norske likheter og forskjeller i læreplaner for barnehagen.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Utsatt skolestart for umodne gutter?.
 • Østrem, Solveig (). Aktivitetskirke og sosialiseringsarena - eller noe helt annet?.
 • Østrem, Solveig (). Bekymringsindustrien.
 • Østrem, Solveig (). Makt og motmakt i det vidåpne, offentlige rom.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Kan legitimere uheldig maktbruk overfor små barn.
 • Østrem, Solveig (). Frykter for metodefriheten.
 • Østrem, Solveig (). Vi trenger et presist fagspråk.
 • Østrem, Solveig (). Profesjonsutøvelse i et spenningsfelt mellom politikk, kunnskap og verdier.
 • Østrem, Solveig (). Mobbetiltak fryses ut.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Hovedpointer fra bogen "Mestrer, mestrer ikke. Jakten på det normale barnet".
 • Østrem, Solveig (). Mindre tid til lek og læring.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Sensitiv som glassblåseren.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Metodefrihet i barnehagen – idealer og realiteter.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). «Barnehagelærere ikke trenger lister, men støtte til å stole på sin egen kunnskap og erfaring».
 • Østrem, Solveig (). Blogg om politikk, samfunnskritikk og den ustoppelige jakten på det normale barnet. Mestrer, mestrer ikke.
 • Østrem, Solveig (). Hør her, min kjære Solveig.
 • Østrem, Solveig (). Sannhetssøkeren.
 • Østrem, Solveig (). Umulig å vedta mobbefrie skoler.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Kritikk er ikke krangling.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Kunnskapsbasert profesjonsutøvelse i barnehagen.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Respektløst om profesjonsutøvere..
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig; Hennum, Bernt Andreas (). Den store, offentlige tausheten.
 • Østrem, Solveig (). Blogg om politikk, samfunnskritikk og den ustoppelige jakten på det normale barnet.
 • Østrem, Solveig (). Hviskeleken.
 • Østrem, Solveig (). Akademisk skrivekultur.
 • Foss, Vigdis; Østrem, Solveig (). Det vil være uklokt å innføre en barnehagelov som fratar barnehagelærerne tillit og ansvar.
 • Jansen, Turid Thorsby; Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Ikke vellykket fra rammeplangruppa.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Statsrådens disiplin-bom.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Kartlegging og pedagogiske programmer i barnehagen.
 • Østrem, Solveig (). Barnehage - for barna, likestillingen, arbeidsmarkedet eller bruttonasjonalproduktets skyld?.
 • Østrem, Solveig (). Profesjoner i Skvis.
 • Østrem, Solveig (). Jakten på det normale barnet.
 • Østrem, Solveig (). Testing og måling : en bedre hverdag for barn?.
 • Greve, Anne; Jansen, Turid Thorsby; Pettersvold, Mari; Røtnes, Klausine; Solheim, Morten; Østrem, Solveig (). Førskolelærer, form framtiden!.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Kartlegging i barnehagen – en del av en voksende bekymringsindustri. 5 s.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Virkning og bivirkning av pedagogiske programmer.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Sant og usant om språkkartlegging i barnehagen.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Kartlegging er ikke en plikt.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Når barn ikke mestrer.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Barn som mestrer og ikke mestrer.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Alternativet til kartlegging.
 • Østrem, Solveig; Solbrekke, Tone Dyrdal (). Dilemma.
 • Østrem, Solveig; Hennum, Bernt Andreas (). En instrumentell kunnskapspolitikk.
 • Pettersvold, Mari; Solheim, Morten; Østrem, Solveig (). Åpen debatt om kartlegging.
 • Pettersvold, Mari; Solheim, Morten; Østrem, Solveig (). Barns personvern under press.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Ingen tillit til førskolelærerne.
 • Pettersvold, Mari; Solheim, Morten; Østrem, Solveig (). Alle skal med. Godhetsmakten setter barns personvern under press. 1 s.
 • Jansen, Turid Thorsby; Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Den nye førskolelæreren. 1 s.
 • Kaurel, Jon; Østrem, Solveig (). Verdien av å leke.
 • Hennum, Bernt Andreas; Østrem, Solveig (). Små, vandrende bidrag til BNP.
 • Kaurel, Jon; Østrem, Solveig (). Om lesing og kunnskapsløshet.
 • Østrem, Solveig; Hogsnes, Hilde Dehnæs (). Ny rammeplan - ny praksis? Hvordan blir rammeplanen fortolket, innført, brukt og erfart av barnehagesektorens ulike aktører?.
 • Østrem, Solveig; Hogsnes, Hilde Dehnæs (). Bilogi og lekebiler.
 • Østrem, Solveig; Føsker, Line J. R.; Hogsnes, Hilde Dehnæs (). Lego ikke for jenter?.
 • Østrem, Solveig; Tholin, Kristin Rydjord; Jansen, Turid Thorsby (). Alle teller mer - utfordrer politiske interesser.
 • Østrem, Solveig (). Hva betyr "det tredje" for barnet som subjekt? Om betydningen av å diskutere barnehagens faglige innhold og etiske forankring.
 • Østrem, Solveig (). Du og jeg og noe tredje.
 • Østrem, Solveig (). Svekker lysten til å lære.
 • Østrem, Solveig (). Flere menn i barnehagen - ensbetydende med likestilling?.
 • Østrem, Solveig (). Anerkjennelse og grensesetting.
 • Østrem, Solveig (). Barns rett til medvirkning.
 • Østrem, Solveig (). Pizza og kake som belønning.
 • Gjems, Liv; Jansen, Turid Thorsby; Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Ikke tell meg! La meg telle!.
 • Jansen, Turid Thorsby; Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Nattbarnehager er en avsporing.
 • Jansen, Turid Thorsby; Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). En ny epoke : barnehagen i Kunnskapsdepartementet.
 • Østrem, Solveig (). Bare en klaps?.
 • Østrem, Solveig; Pettersvold, Mari (). Barnehagen ut av skuggedalen.
 • Østrem, Solveig (). Vi trenger ikke "Nannyhjelpen".
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Viktig presseetisk avgjørelse.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Kan familiepolitikk forstås som sponsorvirksomhet?.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Er familiepolitikk sponsorvirksomhet?.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Tyngre satsing på de små?.
 • Østrem, Solveig; Pettersvold, Mari (). Barneoppdragelse i media : et tema for barnehagen.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Rampunger eller englebarn?.
 • Østrem, Solveig (). Skrivingens risiko.
 • Østrem, Solveig (). Kulturarv på godt og vondt.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Barnehagens goder.
 • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (). Kontantstøtten har ikke livets rett.
 • Østrem, Solveig (). Barns perspektiv.
 • Østrem, Solveig (). Det første ordet, barnehagen som læringsarena.
 • Østrem, Solveig (). Vold mot barn sett i lys av skillet offentlig og privat sektor.
 • Østrem, Solveig (). Lærer barn noe på skolen?.
 • Østrem, Solveig (). Fiksjon og etikk.
 • Østrem, Solveig (). Fiksjon, virkelighet, etikk og Åsne Seierstad.