Solveig Fredriksen Aasen

Høgskolelektor
E-post:
solveig.aasen@inn.no
Telefon:
+47 62 51 77 44
Mobiltelefon:
+47 959 14 613
Avd./Fakultet:
Enhet:
Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Prosjekter (10)

Avsluttede (10)

Vis avsluttedet prosjekter

Publikasjoner (16)

Utvalgte (16)

 • Alstad, Gunhild Tomter; Randen, Gunhild Tveit; Aasen, Solveig Fredriksen (). Teachers’ concepts of ‘language’ in multilingual ECE education and teacher education.
 • Aasen, Solveig Fredriksen (). Erfaring med veiledning for nyutdannede lærere i Hedmark og Oppland.
 • Aasen, Solveig Fredriksen (). Et historisk blikk på veiledningstiltaket i Hedmark og Oppland.
 • Gloppen, Bjørg Herberg; Aasen, Solveig Fredriksen (). Med forskereblikk på veiledningstiltaket for nyutdannede.
 • Aasen, Solveig Fredriksen; Randen, Gunhild Tveit; Alstad, Gunhild Tomter (). Mentoring and professional development in linguistically diverse kindergartens.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Randen, Gunhild Tveit; Aasen, Solveig Fredriksen (). Challenging ECEC teachers’ existing language ideologies in multilingual contexts.
 • Gloppen, Bjørg Herberg; Aasen, Solveig Fredriksen (). Mentor Education and Critical Reflection.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Randen, Gunhild Tveit; Aasen, Solveig Fredriksen (). Educating early childhood teachers for linguistic diversity. Developing in-service teachers’ language teaching practices in Norway.
 • Henningsson-Yousif, Anna; Aasen, Solveig Fredriksen (). Making teachers' pedagogical capital visible and useful.
 • Henningsson-Yousif, Anna; Aasen, Solveig Fredriksen (). Ways of making teachers' pegagogical capital visible and useful.
 • Aasen, Solveig Fredriksen (). Samarbeid om innføring av veiledning for nyutdannede i Hedmark og Oppland.
 • Aasen, Solveig Fredriksen (). Implementering av veiledning for nyutdannede lærere. Presentasjon av forsøksordninger i 5 kommuner i Hedmark og Oppland».
 • Haug, Inger; Aasen, Solveig Fredriksen (). Studieplan for Konflikthåndtering og skolemekling.
 • Aasen, Solveig Fredriksen; Haug, Inger (). Erfaring fra et pilotprosjekt i Hedmark.
 • Aasen, Solveig Fredriksen; Haug, Inger; Grut, Gunnar (). Konflikthåndtering og skolemekling. 44 s.
 • Retvedt, Ole; Aasen, Solveig F.; Skoug, Tove (). Erfaring med innføring av rammeplan for barnehagen. ISBN 82-7671-074-3. 145 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (1)

 • Henningsson-Yousif, Anna; Aasen, Solveig Fredriksen (). Making teachers' pedagogical capital visible and useful.

Bøker (1)

 • Retvedt, Ole; Aasen, Solveig F.; Skoug, Tove (). Erfaring med innføring av rammeplan for barnehagen. ISBN 82-7671-074-3. 145 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (8)

 • Alstad, Gunhild Tomter; Randen, Gunhild Tveit; Aasen, Solveig Fredriksen (). Teachers’ concepts of ‘language’ in multilingual ECE education and teacher education.
 • Aasen, Solveig Fredriksen; Randen, Gunhild Tveit; Alstad, Gunhild Tomter (). Mentoring and professional development in linguistically diverse kindergartens.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Randen, Gunhild Tveit; Aasen, Solveig Fredriksen (). Challenging ECEC teachers’ existing language ideologies in multilingual contexts.
 • Gloppen, Bjørg Herberg; Aasen, Solveig Fredriksen (). Mentor Education and Critical Reflection.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Randen, Gunhild Tveit; Aasen, Solveig Fredriksen (). Educating early childhood teachers for linguistic diversity. Developing in-service teachers’ language teaching practices in Norway.
 • Henningsson-Yousif, Anna; Aasen, Solveig Fredriksen (). Ways of making teachers' pegagogical capital visible and useful.
 • Haug, Inger; Aasen, Solveig Fredriksen (). Studieplan for Konflikthåndtering og skolemekling.
 • Aasen, Solveig Fredriksen; Haug, Inger (). Erfaring fra et pilotprosjekt i Hedmark.

Annet (6)

 • Aasen, Solveig Fredriksen (). Erfaring med veiledning for nyutdannede lærere i Hedmark og Oppland.
 • Aasen, Solveig Fredriksen (). Et historisk blikk på veiledningstiltaket i Hedmark og Oppland.
 • Gloppen, Bjørg Herberg; Aasen, Solveig Fredriksen (). Med forskereblikk på veiledningstiltaket for nyutdannede.
 • Aasen, Solveig Fredriksen (). Samarbeid om innføring av veiledning for nyutdannede i Hedmark og Oppland.
 • Aasen, Solveig Fredriksen (). Implementering av veiledning for nyutdannede lærere. Presentasjon av forsøksordninger i 5 kommuner i Hedmark og Oppland».
 • Aasen, Solveig Fredriksen; Haug, Inger; Grut, Gunnar (). Konflikthåndtering og skolemekling. 44 s.