Language: NOR | ENG

Siv Lena Birkheim

Stipendiat
Avd./Fakultet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Enhet:
Seksjon for avansert sykepleie
Besøksadresse:
Studiested Elverum
Terningen Arena
Hamarvegen 112
2406 Elverum
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Jeg har min faglige bakgrunn som sykepleier med videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser. Jeg har en mastergrad i folkehelsevitenskap. Jeg har jobbet som høgskolelektor ved sykepleierutdanningen ved INN, Campus Elverum siden 2016. Nå jobber jeg fortsatt 25 % stilling som høgskolelektor, samtidig som jeg har en stipendiatstilling. Dett er en kombistilling mellom Høgskolen Innlandet og Sykehuset Innlandet. Jeg følger PhD programmet BUK (Barn og unges kompetanse og utvikling).

Ekspertområder

VR-basert simulering er utviklet av SIM Innlandet og skal framover brukes som en del av treningen på ikke-tekniske ferdigheter i BUP, Helse Sør-Øst, som en del av BUP-prosjektet: ( http://admininfo.helse-sorost.no/bupprosjektet_ 

Jeg skal i mitt PhD prosjekt evaluere og videreutvikle VR-basert simulering som en pedagogisk metode for å trene/drive opplæring av ikke-tekniske ferdigheter hos helsepersonell i psykiske helsetjenester for barn og unge.