Language: NOR | ENG

Siri Wieberg Klausen

Førsteamanuensis
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar
Besøksadresse:
Studiested Hamar
Holsetgata 31
2318 Hamar
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

 • Siri Wieberg Klausen forsvarte den 27. mars 2020 sin doktoravhandling:
 • Fra kritt til programmering: En kritisk diskursanalyse av begrepet ‘digitale ferdigheter’ i norsk utdanningspolitikk og i norsk videregående opplæring.
 • I denne studien gjøres en Fairclough-inspirert kritisk diskursanalyse av over tyve utdanningspolitiske dokumenter, samt en kritisk diskursanalyse av dybdeintervjuer med lærere og pedagogisk ledelse ved en videregående skole i Norge.
 • Klausen har derfor omfattende erfaring i å analysere stort tekstmateriale ved hjelp av NVivo.
 • Hun har også en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2005) og en tre-årig TV-journalistikk- og dokumentarfilmutdanning fra Høgskolen i Volda (1999). 
 • I tillegg har hun praktisk pedagogisk utdanning (PPU) fra Universitetet i Oslo (2013).
 • Klausen har siden 2011 undervist i samfunnsfag- og samfunnsfagdidaktikk ved ulike lærerutdanninger ved Høgskolen i Innlandet (PPU, lektorprogrammet, GLU).
 • Hun er medlem av følgende forskergrupper:
 • Studies in Professional Development, Learning and Policy (SPLP) ved Høgskolen i Innlandet.
 • Studies of the teaching profession, teacher education and education policy (TEPEE) ved OsloMet.

Ekspertområder

 • Samfunnsfagdidaktikk
 • Digitale ferdigheter i skolen
 • Pedagogiske teorier knyttet til digital epistemologi
 • Utdanningspolitikk

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin

Vil du hjelpe oss å bli bedre?