Prosjekter (2)

Avsluttede (2)

Vis avsluttedet prosjekter

Publikasjoner (88)

Utvalgte (88)

 • Hausstätter, Rune (). "Se meg som den jeg er" - relasjoner og elevidentitet i skolen.
 • Vik, Stine; Hausstätter, Rune (). Profesjonskunnskap: frå instrumentalisme til verdigheit.
 • Hausstätter, Rune; Reindal Magnus, Solveig (). Spesialpedagogisk teoridannelse : Betraktninger i lys av ulike spenningsfelt.
 • Hausstätter, Rune; Vik, Stine (). Spesialpedagogikkens paradigmatiske posisjoner og praksisregimer.
 • Hausstätter, Rune; Jahnukainen, Markku (). From integration tio inclusion and the role of special education: Examples form Norway to Finland.
 • Hausstätter, Rune; Jahnukainen, Markku (). From Integration to Inclusion and the Role of Special Education.
 • Hausstätter, Rune (). Tidlig innsats som systemisk strategi i barnehagen.
 • Hausstätter, Rune (). In Support of Unfinished Inclusion.
 • Hausstätter, Rune; Thuen, Harald (). Special education today in Norway.
 • Kiuppis, Florian; Hausstätter, Rune (). Inclusive Education for All, and Especially for Some? On Different Interpretations of Who and What the «Salamanca Process» Concerns.
 • Kiuppis, Florian; Hausstätter, Rune (). Inclusive education twenty years of after Salamanca. Peter Lang Publishing Group. ISBN 978-1-4331-2697-0. 374 s.
 • Hausstätter, Rune; Vik, Stine (). Fra "early intervention" til tidlig innsats. Utfordringer ved adopsjon av amerikanske intervensjonsprogrammer til norsk pedagogikk.
 • Hausstätter, Rune (). Pedagogisk prostitusjon : om lærerrollen og skolen.
 • Hausstätter, Rune (). "20-prosentregelen" : omfanget av spesialundervisning i norske skoler.
 • Hausstätter, Rune (). Om norsk og finsk skole. En radiodebatt med Høyreleder Erna Solberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
 • Hausstätter, Rune (). An article concerning romanticism, nationalism and the moral argument in special education.
 • Hausstätter, Rune (). Skolens aura er borte.
 • Hausstätter, Rune; Nordahl, Thomas (). Spesialundervisningens stabiliserende rolle i grunnskolen.
 • Hausstätter, Rune (). Status og meninger om framtiden for spesialundervisningen i Norge.
 • Hausstätter, Rune (). Exploring the borderline between adapted education and special.
 • Hausstätter, Rune (). Perspektiver på tidlig intervensjon i skolen.
 • Hausstätter, Rune (). Den individuelle opplæringsplanen som strategisk dokument.
 • Hausstätter, Rune (). Grenseoppgangen mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning.
 • Hausstätter, Rune (). Før og etter spesialundervisningen.
 • Takala, Marjatta; Hausstätter, Rune; Ahl, Astrid; Head, Georg (). Inclusion seen by student teachers in special education: differences among Finnish, Norwegian and Swedish students.
 • Hausstätter, Rune (). Inkluderende spesialundervisning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1282-8. 198 s.
 • Hausstätter, Rune; Takala, Marjatta (). Effects of History and Culture on Attitudes toward Special Education: A Comparison of Finland and Norway.
 • Hausstätter, Rune; Connolley, Steven Patrick (). Towards a framework for understanding the process of educating the "special" in special education.
 • Hausstätter, Rune (). Spesialundervisning og tilpasset opplæring : en undersøkelse av grenselandet mellom god og dårlig undervisning.
 • Hausstätter, Rune (). Spesialpedagogikk og etikk.
 • Hausstätter, Rune (). IOP som strategisk planleggingsverktøy.
 • Hausstätter, Rune; Takala, Marjatta (). Can special education make a difference? : exploring the differences of special educational systems between Finland and Norway in relation to the PISA results.
 • Hausstätter, Rune (). The traditionalism-inclusionism controversy in special education : a conceptual analysis. ISBN 978-952-10-6840-9.
 • Fasting, Rolf Bjarne; Hausstätter, Rune; Turmo, Are (). Inkludering og tilpasset opplæring for de utvalgte?.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Erityispedagogiikan eettistä pohdintaa.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa; Reindal, Solveig (). Spesialpedagogikk og etikk.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Den spesielle eleven i spesialpedagogikken : et bidrag til spesiallærerens etiske utvikling.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Spesialundervisningens forutsetninger, innsatser og resultater.
 • Somby, Hege Merete; Hausstätter, Rune Sarromaa (). En kvantitativ studie av situasjonen til elever med innagerende atferd i skolen.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa; Takala, Marjatta (). Can special education make a difference? Exploring the differences of special educational systems between Finland and Norway in relation to the PISA results.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa; Takala, Marjatta (). Success through Special Education? The role of Special Education in Finland and Norway.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Spesialundervisning i grunnskolen : god spesialundervisning er bra, dårlig spesialundervisning er forkastelig.
 • Reindal, Solveig; Hausstätter, Rune (). Spesialpedagogikk og etikk. Kollektivt ansvar og individuelle rettigheter. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-850-7. 185 s.
 • Wilson, Dordy; Hausstätter, Rune; Lie, Branka Marjanovic (). Spesialundervisning i grunnskolen. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0871-5. 166 s.
 • Nordahl, Thomas; Allerup, Peter; Wilson, Dordy; Klewe, Lars; Hausstätter, Rune Sarromaa; Torre, André (). Kunnskapsløft projektets kvantitative Del III Gjennomføring av kvantitative spørreundersøkelse. ISBN 9788770561068. 131 s.
 • Allerup, Peter; Wilson, Dordy; Klewe, Lars; Nordahl, Thomas; Hausstätter, Rune Sarromaa; Torre, André (). Kunnskapsløft projektets kvantitative Del III: Gjennomføring av kvantitative spørreundersøkelse: Metoderapport. ISBN 9788770561068. 131 s.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Ingen sto igjen - men hvor løp de hen? Perspektiver på tidlig intervensjon i skolen.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Excellence through Special Education? Exploring differences between the Finnish and Norwegian Compulsory School.
 • Askildt, Astrid; Fasting, Rolf; Hausstätter, Rune Sarromaa; Bakke, Jarle (). Fagkultur og fagidentitet : en drøfting av veilednings- og vurderingsperspektiver i mastergradsarbeider med utgangspunkt i fagområdet spesialpedagogikk.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Spesialundervisningens rolle under Kunnskapsløftet.
 • Dobson, Stephen; Hausstätter, Rune Sarromaa (). Russefeiring : en tolkning inspirert av Nietzsche.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). A Framework for Understanding the Process of Becoming the Special in Special Education : Educating the special.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Spesialundervisning versus tilpasset opplæring.
 • Sarromaa, Sanna; Hausstätter, Rune Sarromaa (). Et teoretisk bidrag til en miljørettet pedagogikk.
 • Fasting, Rolf Bjarne; Hausstätter, Rune Sarromaa; Askildt, Astrid; Bakke, Jarle (). Fagkultur og fagidentitet: en drøfting av veilednings- og vurderingsperspektiver i mastergradsarbeider med utgangspunkt i fagområdet spesialpedagogikk.
 • Fasting, Rolf; Hausstätter, Rune Saaromaa; Askildt, Astrid; Bakke, Jarle (). Fagkultur og fagidentitet: en drøfting av veilednings- og vurderingsperspektiver i mastergradsarbeider med utgangspunkt i fagområdet spesialpedagogikk.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa; Connolley, Steven (). Debating the role of Tocqueville in inclusive education: making the distinction between an academic and a political education.
 • Connolley, Steven; Hausstätter, Rune Sarromaa (). Tocqueville on democracy and inclusive education: a more ardent and enduring love of equality than of liberty.
 • Nordahl, Thomas; Hausstätter, Rune Sarromaa (). Spesialundervisningens forutsetninger, innsatser og resultater. ISBN 9788276717488. 249 s.
 • Hausstätter, Rune; Nes, Kari; Kleppan, Inger Marie; Sletten, Lene (). Kartlegging av mastergrader i lærerutdanningene Masters programmes in Norwegian teacher education. Høgskolen i Hedmark. ISBN 9788276716900. 52 s.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Towards Defining the "Special" in Special Education.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Utdanning til hvilket formål?.
 • Sarromaa, Sanna; Hausstätter, Rune Sarromaa (). Hva er finsk spesialpedagogikk?.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa; Sarromaa, Sanna (). Finsk skole og den finske læreren - en historisk og kulturell reise.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa; Takala, Marjatta (). The core of special teacher education: a comparison of Finland and Norway.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa; Nordahl, Thomas (). An Empirical Study on the Effect of Special-Needs education in Norway.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer. Mellom ideologi og virkelighet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245005363. 188 s.
 • Fasting, Rolf Bjarne; Hausstätter, Rune Sarromaa; Askildt, Astrid; Bakke, Jarle (). Implementering av den nye karakterskalaen, opplegg for å undersøke bruken av bokstavkarakterer 2007: rapport fra nasjonal komité for ny sensurering av masteravhandlinger i spesialpedagogikk. 5 s.
 • Takala, Marjatta; Hausstätter, Rune Sarromaa (). Educational comparison between Finland and Norway : focus on special needs education.
 • Dobson, Stephen; Hausstätter, Rune Sarromaa (). The Constant transformation and re-configuration of educational knowledge through the internet : lessons from Norway.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Melankoliens pedagogikk - en fortelling om kjærlighet og kunst.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). På sporet av den gode lærer i finsk essensialisme.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Students' reasons for studying special needs education : challenges facing inclusive education.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa; Nordkvelle, Yngve Troye (). Perspectives on group work in distance learning.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa; Connolley, Steven (). Towards an Ethics of "Research Programmes" in Special Education.
 • Markussen, Eifred; Strømstad, Marit; Carlsten, Tone Cecilie; Hausstätter, Rune; Nordahl, Thomas (). Inkluderende spesialundervisning? Om utfordringer innenfor spesialundervisningen i 2007. Rapport nr. 1. ISBN 82-7218-534-2. 74 s.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Spesialpedagogikken og den instrumentelle fornuft : en analyse av marginaliseringsprosesser i samfunnet.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Vilje til likhet : om norsk spesialpedagogikks legitimitet.
 • Dobson, Stephen; Hausstätter, Rune Sarromaa (). Russefeiring er positiv galskap.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Fra Eichmann til bølla Billy : filosofiske og pedagogiske betraktninger omkring mobbeproblematikken i skolen.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Making us responsible: the research programme approach for the SEN field.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa; Nordkvelle, Yngve Troye (). Gruppearbeid: paradoks eller god metode i fjernundervisning?.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). "Born to be a Teacher" - or the Danger of "Pedagogism"? Student's Stories about why they Choose to become Teachers in Special Education.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Towards a chaos pedagogy.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). An alternative framework for conceptualising and analysing special educational research.
 • Dobson, Stephen; Hausstätter, Rune Sarromaa (). Russefeiring - læring eller mental retardasjon? Overcoming nihilism through planned normlessness - the case of norwegian high school students and the implications of their practices for education and growing up.
 • Dobson, Stephen; Hausstätter, Rune Sarromaa (). Overcoming nihilism through planned normlessness - the case of norwegian high school students and the implications of their practices for education and growing up.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). An alternative framework for conceptualising and analysing special educational research.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (46)

 • Hausstätter, Rune; Reindal Magnus, Solveig (). Spesialpedagogisk teoridannelse : Betraktninger i lys av ulike spenningsfelt.
 • Hausstätter, Rune; Vik, Stine (). Spesialpedagogikkens paradigmatiske posisjoner og praksisregimer.
 • Hausstätter, Rune; Jahnukainen, Markku (). From integration tio inclusion and the role of special education: Examples form Norway to Finland.
 • Hausstätter, Rune; Jahnukainen, Markku (). From Integration to Inclusion and the Role of Special Education.
 • Hausstätter, Rune (). Tidlig innsats som systemisk strategi i barnehagen.
 • Hausstätter, Rune (). In Support of Unfinished Inclusion.
 • Hausstätter, Rune; Thuen, Harald (). Special education today in Norway.
 • Kiuppis, Florian; Hausstätter, Rune (). Inclusive Education for All, and Especially for Some? On Different Interpretations of Who and What the «Salamanca Process» Concerns.
 • Hausstätter, Rune; Vik, Stine (). Fra "early intervention" til tidlig innsats. Utfordringer ved adopsjon av amerikanske intervensjonsprogrammer til norsk pedagogikk.
 • Hausstätter, Rune (). Pedagogisk prostitusjon : om lærerrollen og skolen.
 • Hausstätter, Rune (). "20-prosentregelen" : omfanget av spesialundervisning i norske skoler.
 • Hausstätter, Rune (). An article concerning romanticism, nationalism and the moral argument in special education.
 • Hausstätter, Rune; Nordahl, Thomas (). Spesialundervisningens stabiliserende rolle i grunnskolen.
 • Hausstätter, Rune (). Perspektiver på tidlig intervensjon i skolen.
 • Hausstätter, Rune (). Den individuelle opplæringsplanen som strategisk dokument.
 • Hausstätter, Rune (). Grenseoppgangen mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning.
 • Hausstätter, Rune (). Før og etter spesialundervisningen.
 • Takala, Marjatta; Hausstätter, Rune; Ahl, Astrid; Head, Georg (). Inclusion seen by student teachers in special education: differences among Finnish, Norwegian and Swedish students.
 • Hausstätter, Rune; Takala, Marjatta (). Effects of History and Culture on Attitudes toward Special Education: A Comparison of Finland and Norway.
 • Hausstätter, Rune; Connolley, Steven Patrick (). Towards a framework for understanding the process of educating the "special" in special education.
 • Hausstätter, Rune; Takala, Marjatta (). Can special education make a difference? : exploring the differences of special educational systems between Finland and Norway in relation to the PISA results.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Erityispedagogiikan eettistä pohdintaa.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa; Reindal, Solveig (). Spesialpedagogikk og etikk.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Den spesielle eleven i spesialpedagogikken : et bidrag til spesiallærerens etiske utvikling.
 • Somby, Hege Merete; Hausstätter, Rune Sarromaa (). En kvantitativ studie av situasjonen til elever med innagerende atferd i skolen.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa; Takala, Marjatta (). Can special education make a difference? Exploring the differences of special educational systems between Finland and Norway in relation to the PISA results.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Ingen sto igjen - men hvor løp de hen? Perspektiver på tidlig intervensjon i skolen.
 • Askildt, Astrid; Fasting, Rolf; Hausstätter, Rune Sarromaa; Bakke, Jarle (). Fagkultur og fagidentitet : en drøfting av veilednings- og vurderingsperspektiver i mastergradsarbeider med utgangspunkt i fagområdet spesialpedagogikk.
 • Dobson, Stephen; Hausstätter, Rune Sarromaa (). Russefeiring : en tolkning inspirert av Nietzsche.
 • Sarromaa, Sanna; Hausstätter, Rune Sarromaa (). Et teoretisk bidrag til en miljørettet pedagogikk.
 • Fasting, Rolf Bjarne; Hausstätter, Rune Sarromaa; Askildt, Astrid; Bakke, Jarle (). Fagkultur og fagidentitet: en drøfting av veilednings- og vurderingsperspektiver i mastergradsarbeider med utgangspunkt i fagområdet spesialpedagogikk.
 • Fasting, Rolf; Hausstätter, Rune Saaromaa; Askildt, Astrid; Bakke, Jarle (). Fagkultur og fagidentitet: en drøfting av veilednings- og vurderingsperspektiver i mastergradsarbeider med utgangspunkt i fagområdet spesialpedagogikk.
 • Connolley, Steven; Hausstätter, Rune Sarromaa (). Tocqueville on democracy and inclusive education: a more ardent and enduring love of equality than of liberty.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Utdanning til hvilket formål?.
 • Sarromaa, Sanna; Hausstätter, Rune Sarromaa (). Hva er finsk spesialpedagogikk?.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa; Sarromaa, Sanna (). Finsk skole og den finske læreren - en historisk og kulturell reise.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa; Takala, Marjatta (). The core of special teacher education: a comparison of Finland and Norway.
 • Dobson, Stephen; Hausstätter, Rune Sarromaa (). The Constant transformation and re-configuration of educational knowledge through the internet : lessons from Norway.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Students' reasons for studying special needs education : challenges facing inclusive education.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa; Nordkvelle, Yngve Troye (). Perspectives on group work in distance learning.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa; Connolley, Steven (). Towards an Ethics of "Research Programmes" in Special Education.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Spesialpedagogikken og den instrumentelle fornuft : en analyse av marginaliseringsprosesser i samfunnet.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Vilje til likhet : om norsk spesialpedagogikks legitimitet.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Fra Eichmann til bølla Billy : filosofiske og pedagogiske betraktninger omkring mobbeproblematikken i skolen.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa; Nordkvelle, Yngve Troye (). Gruppearbeid: paradoks eller god metode i fjernundervisning?.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). An alternative framework for conceptualising and analysing special educational research.

Bøker (12)

Vitenskapelige konferansebidrag (19)

 • Hausstätter, Rune (). Status og meninger om framtiden for spesialundervisningen i Norge.
 • Hausstätter, Rune (). Exploring the borderline between adapted education and special.
 • Hausstätter, Rune (). Spesialundervisning og tilpasset opplæring : en undersøkelse av grenselandet mellom god og dårlig undervisning.
 • Hausstätter, Rune (). Spesialpedagogikk og etikk.
 • Hausstätter, Rune (). IOP som strategisk planleggingsverktøy.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Spesialundervisningens forutsetninger, innsatser og resultater.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa; Takala, Marjatta (). Success through Special Education? The role of Special Education in Finland and Norway.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Spesialundervisning i grunnskolen : god spesialundervisning er bra, dårlig spesialundervisning er forkastelig.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Excellence through Special Education? Exploring differences between the Finnish and Norwegian Compulsory School.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). A Framework for Understanding the Process of Becoming the Special in Special Education : Educating the special.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Towards Defining the "Special" in Special Education.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa; Nordahl, Thomas (). An Empirical Study on the Effect of Special-Needs education in Norway.
 • Takala, Marjatta; Hausstätter, Rune Sarromaa (). Educational comparison between Finland and Norway : focus on special needs education.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Making us responsible: the research programme approach for the SEN field.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). "Born to be a Teacher" - or the Danger of "Pedagogism"? Student's Stories about why they Choose to become Teachers in Special Education.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Towards a chaos pedagogy.
 • Dobson, Stephen; Hausstätter, Rune Sarromaa (). Russefeiring - læring eller mental retardasjon? Overcoming nihilism through planned normlessness - the case of norwegian high school students and the implications of their practices for education and growing up.
 • Dobson, Stephen; Hausstätter, Rune Sarromaa (). Overcoming nihilism through planned normlessness - the case of norwegian high school students and the implications of their practices for education and growing up.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). An alternative framework for conceptualising and analysing special educational research.

Annet (11)

 • Hausstätter, Rune (). "Se meg som den jeg er" - relasjoner og elevidentitet i skolen.
 • Vik, Stine; Hausstätter, Rune (). Profesjonskunnskap: frå instrumentalisme til verdigheit.
 • Hausstätter, Rune (). Om norsk og finsk skole. En radiodebatt med Høyreleder Erna Solberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
 • Hausstätter, Rune (). Skolens aura er borte.
 • Fasting, Rolf Bjarne; Hausstätter, Rune; Turmo, Are (). Inkludering og tilpasset opplæring for de utvalgte?.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Spesialundervisningens rolle under Kunnskapsløftet.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Spesialundervisning versus tilpasset opplæring.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa; Connolley, Steven (). Debating the role of Tocqueville in inclusive education: making the distinction between an academic and a political education.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). Melankoliens pedagogikk - en fortelling om kjærlighet og kunst.
 • Hausstätter, Rune Sarromaa (). På sporet av den gode lærer i finsk essensialisme.
 • Dobson, Stephen; Hausstätter, Rune Sarromaa (). Russefeiring er positiv galskap.