Prosjekter (1)

Avsluttede (1)

Vis avsluttedet prosjekter

Publikasjoner (218)

Utvalgte (218)

 • Magnussen, Siv; Rønning, Rolf (). Hverdagsinnovasjon.
 • Magnussen, Siv; Rønning, Rolf (). Public service Innovation: The dark side of co-creating value..
 • Geuijen, Karin P.M.; Moore, Mark; Cederquist, Andrea; Rønning, Rolf; van Twist, Mark (). Creating public value in global wicked problems.
 • Magnussen, Siv; Rønning, Rolf (). Folkehelsearbeid i et innovasjonsperspektiv. Faglig ansvarlig for dagseminar for ledere, mellomledere og politikere i Søndre Land kommune..
 • Magnussen, Siv; Rønning, Rolf (). Folkehelsearbeid i et innovasjonsperspektiv. Faglig ansvarlig for 2 dagers seminar for ledere, mellomledere og politikere i Søndre Land kommune..
 • Magnussen, Siv; Rønning, Rolf (). Lokalt innovasjonsarbeid. Faglig ansvarlig for heldagsseminar i Søndre Land kommune..
 • Magnussen, Siv; Rønning, Rolf (). Ti bud for innovasjon i kommunene..
 • Magnussen, Siv; Rønning, Rolf (). Innovasjonsarbeid i Søndre Land kommune.
 • Magnussen, Siv; Rønning, Rolf (). The Interaction between different systems of governance in the development of public service innovations.
 • Rønning, Rolf (). Innovation and the creation of public value.
 • Rønning, Rolf (). Hvordan løfte blikket med innovasjon, hva er utfordringene og hvordan takle dem.
 • Sønderskov, Mette; Rønning, Rolf (). Attitudes of local politicians in Norway towards democratic innovations.
 • Rønning, Rolf (). Forskjeller i holdninger til fravær i Norge og Sverige, hvorfor er det slik?.
 • Rønning, Rolf (). Innovasjon - vanskelig, men nødvendig.
 • Rønning, Rolf (). Jakten på innbyggerstemmen.
 • Rønning, Rolf (). Innovasjon, innbyggermedvirkning, brukermedvirkning og sosial kapital.
 • Rønning, Rolf (). Innbyggerdialog og medvirkning.
 • Rønning, Rolf (). Hva skal kommunen være?.
 • Rønning, Rolf (). Samtale som manipulering.
 • Rønning, Rolf (). Innvandrere som ressurs eller problem, om integreringsarbeidet i Tynset.
 • Rønning, Rolf (). Innvandrere som ressurs eller problem?.
 • Rønning, Rolf (). Innovasjon som mulighet.
 • Rønning, Rolf (). Innovasjon - viktig og nødvendig.
 • Rønning, Rolf (). Frivillighet og innovasjon.
 • Rønning, Rolf (). Kommunal innovasjon - politikerne må på banen.
 • Rønning, Rolf (). Det populære innovasjonsbegrepet - alt og ingenting?.
 • Rønning, Rolf (). Kvalitative data trengs for å forstå sykefraværet.
 • Rønning, Rolf (). Hvem er birkebeinerne?.
 • Rønning, Rolf (). Innvandring/sentrale frivillige.
 • Rønning, Rolf (). Innovasjon i offentlig sektor.
 • Lesjø, Jon Helge; Rønning, Rolf (). Vårt politiske Norge : en innføring i stats- og kommunalkunnskap. Fagbokforlaget. ISBN 9788245016598. 352 s.
 • Rønning, Rolf; Knutagård, Marcus (). Innovation in social welfare and human services. Routledge. ISBN 9780415731263. 115 s.
 • Rønning, Rolf (). Selvrealiseringens fallgruver.
 • Aronsson, Gunnar; Johansen, Vegard; Marklund, Staffan; Rønning, Rolf; Solheim, Liv Johanne (). Sjukfrånvarons dimensioner : svensk-norska jämförelser och analyser. Liber. ISBN 978-91-47-11457-3. 222 s.
 • Rønning, Rolf; Fuglsang, Lars (). Innovasjon i offentlig sektor : en nødvendig øvelse innen trange rammer?.
 • Fuglsang, Lars; Rønning, Rolf (). On innovation patterns and valuetensions in public services.
 • Fu, Hua; Rønning, Rolf (). Status, challenges and innovation solutions for elderly care in China and the Nordic countries.
 • Rønning, Rolf (). Sykt fravær.
 • Rønning, Rolf (). Halve sykefraværet har sosiale årsaker.
 • Rønning, Rolf (). How can Decisionmakers Cope with the Heterogeneity of Values in Public Innovations (RC 17 Sociology of Organizations).
 • Rønning, Rolf (). Innovation in Nordic Elderly Care (RC 11 Sociology of Aging).
 • Rønning, Rolf (). De sterkes velferd.
 • Rønning, Rolf (). Sjukefravær og tvisyn.
 • Rønning, Rolf (). The diffusion of innovation : a question of power.
 • Fuglsang, Lars; Rønning, Rolf (). Conclusion: Public Service Sector Innovation in Context.
 • Fuglsang, Lars; Rønning, Rolf (). Framing Innovation in Public Service Sectors: A Contextual Approach.
 • Fuglsang, Lars; Rønning, Rolf; Enquist, Bo (). Framing innovation in public service sectors. Routledge. ISBN 978-0-415-70928-6. 242 s.
 • Rønning, Rolf (). Dårlig ledelse koster milliarder.
 • Ohnstad, Bente; Rønning, Rolf (). Oppland i innovasjonstoppen.
 • Ohnstad, Bente; Rønning, Rolf (). Oppland i innovasjonstoppen.
 • Rønning, Rolf (). Sosiale årsaker til sykefravær.
 • Rønning, Rolf (). Omsorg og verdighet.
 • Rønning, Rolf (). Opponent på Borghild Løylands avhandling "Cronic pain, psychological distress and healthrelated quality of life among long-term social assistance recipients in Norway".
 • Rønning, Rolf (). Sjukere enn söta bror?.
 • Rønning, Rolf (). Sykefravær og sykenærvær er to sider av samme sak.
 • Rønning, Rolf (). Gamle tanker som innovasjon i omsorgssektoren.
 • Rønning, Rolf; Knutagård, Marcus; Heule, Cecilia; Swärd, Hans (). Innovationer i välfärden : möjligheter och begränsningar. Liber. ISBN 978-91-47-09686-2. 189 s.
 • Rønning, Rolf (). Innovasjon i velferden.
 • Rønning, Rolf (). Omsorg og verdighet.
 • Fuglsang, Lars; Rønning, Rolf (). Spredning av innovasjon i kommunene.
 • Rønning, Rolf (). Bokomtale av "Welfare and Religion in 21st Century Europe, vol 1 & 2", Ashgate.
 • Rønning, Rolf (). Anmeldelse av "Welfare and Religion in 21st Century Europe", Volume 1(2010) and 2 (2011), utgitt på Ashgate.
 • Rønning, Rolf (). Velferd til salgs.
 • Rønning, Rolf (). Hvem kjøper dobørsten?.
 • Rønning, Rolf (). Den nordiske välfärdsstaten - patenterad men övergiven?.
 • Rønning, Rolf (). Mistillitens logikk.
 • Rønning, Rolf (). Sjukenærvær i Norge og Sverige.
 • Rønning, Rolf (). Offentlig innovasjon - med utgangspunkt i etablering av et PhD-område.
 • Rønning, Rolf (). Sjukenær- og fravær i Norge og Sverige.
 • Rønning, Rolf (). Innovations in welfare: New wine in old bottles.
 • Rønning, Rolf (). Seniorene som ressurs i frivillig arbeid - muligheter og begrensninger.
 • Udnæs, Marit R; Rønning, Rolf; Feiring, Tore (). Som å bære havre til en død hest.
 • Fuglsang, Lars; Rønning, Rolf (). Towards a taxonomy of public service innovation: situating public service innovation in contex.
 • Rønning, Rolf (). Frivillige og lønnede på samme lag. Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet – i samspill med offentlig sektor. ISBN 978-82-7356-694-2. 36 s.
 • Rønning, Rolf (). Kreativitet och innovation : och platsens betydelse.
 • Rønning, Rolf (). Frivillige og lønnede på samme lag. Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgarbeidet -i samspill med offentlig sektor. ISBN 978-82-7356-694-2. 36 s.
 • Rønning, Rolf (). Elitisme som roten til urettferdighet.
 • Rønning, Rolf (). Må vi alltid ydmyke brukerne?.
 • Rønning, Rolf (). New Public Management : feil svar på et viktig spørsmål.
 • Rønning, Rolf (). Omsorg som vareproduksjon.
 • Rønning, Rolf (). Undersøkelse av Birkebeinerdeltakerne.
 • Rønning, Rolf (). "Om omsorgsverneplikt" i Her& Nå og "Rett på".
 • Rønning, Rolf (). Godhetens ydmykelse.
 • Johansen, Vegard; Rønning, Rolf (). Social factors and long-term sickness absence : the need for a broader approach.
 • Rønning, Rolf (). Sickness absence as a social construction : a theoretical perspective.
 • Nordby, Halvor; Rønning, Rolf; Tellnes, Gunnar (). Research on long-term sickness absence: The need for a wide methodological approach.
 • Nordby, Halvor; Rønning, Rolf; Tellnes, Gunnar (). Preface.
 • Nordby, Halvor; Rønning, Rolf; Tellnes, Gunnar (). Social aspects of illness, disease and sickness absence. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-480-3. 287 s.
 • Rønning, Rolf; Skaare, Sigrun Dancke (). Hvem er Birkebeineren?.
 • Johansen, Vegard; Rønning, Rolf (). En bredere tilnærming til langtidsfravær. 1 s.
 • Rønning, Rolf (). The Commodification of care in Norway: Hitting the Target but Missing the Point?.
 • Rønning, Rolf (). SOFAC : WP 2 og 3 Foreløpig presentasjon.
 • Rønning, Rolf (). Omsorgssektoren og sjukefravær.
 • Rønning, Rolf (). Sosial kapital : begrepsavklaring og teoretisk overblikk.
 • Rønning, Rolf (). Hvordan tar vi vare på frivilligheten?.
 • Rønning, Rolf (). Brukermedvirkning : vil vi ha det?.
 • Rønning, Rolf (). Frivillighet i omsorgssektoren.
 • Rønning, Rolf (). Sjukmelding : en del av medikaliseringen av samfunnet?.
 • Rønning, Rolf (). Totalregnestykket.
 • Rønning, Rolf; Solheim, Liv Johanne (). Hjelp på egna villkor : om brukermedverkan.
 • Solheim, Liv Johanne; Rønning, Rolf (). Hjelp på egne vilkår : om brukermedvirkning.
 • Rønning, Rolf (). Eldrepolitikk : mellom stat, marked og frivillighet.
 • Rønning, Rolf (). Rammeplaner ? utgått på dato?.
 • Rønning, Rolf (). Anbud som ydmyking og dumskap.
 • Rønning, Rolf (). Innlandet trenger kompetanse.
 • Rønning, Rolf (). Konsulentsluket.
 • Rønning, Rolf (). Omsorgsverneplikt.
 • Rønning, Rolf (). Sosiale faktorer ved sykefravær.
 • Johansen, Vegard; Rønning, Rolf (). Helse- og helsetilbud i Dovre og Lesja. 1 s.
 • Johansen, Vegard; Rønning, Rolf (). Overvekt og fedme. 1 s.
 • Johansen, Vegard; Rønning, Rolf (). Levekår i Dovre og Oppland.
 • Rønning, Rolf (). Systematisk bruk av sosial kapital i velferdstjenestene : kvalitetsforbedring, eller som å sette nattergalen i bur?.
 • Rønning, Rolf; Starrin, Bengt (). Sosial kapital : et nyttig begrep.
 • Rønning, Rolf; Starrin, Bengt (). Sosial kapital i et velferdsperspektiv : om å forstå og styrke utsatte gruppers sosiale forankring. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205392489. 198 s.
 • Johansen, Vegard; Rønning, Rolf (). Levekår i Oppland. Fordelinger for Dovre og Lesja. 55 s.
 • Rønning, Rolf; Schanke, Tuva; Johansen, Vegard (). Frivillighetens muligheter i eldreomsorgen. ISBN 9788273566553. 91 s.
 • Rønning, Rolf (). Framtidas omsorg : noen scenarier.
 • Rønning, Rolf (). Framgang i nedgang?.
 • Rønning, Rolf (). Forskning på spinkelt grunnlag.
 • Rønning, Rolf; Solheim, Liv Johanne; Solheim, Liv Johanne; Batt-Rawden, Kari Bjerke (). Skrøpelig eldre og sjuke hjelpere : om sjukefravær ved Lillehammer sjukehjem. 26 s.
 • Rønning, Rolf (). Hva skal staten styre? Om rammeplaner og institusjonell autonomi.
 • Rønning, Rolf (). Innovasjon og kreativitet.
 • Rønning, Rolf (). Konkurranseutsetting og omsorg.
 • Rønning, Rolf (). New public management i velferdssektoren.
 • Alseth, Ann Kristin; Berg, Anne Marie; Rønning, Rolf; Haug, Ruth; Haug, Ruth; Midré, Georges; Nilsen, Norvald (). Demokrati, kvalitet og forskning : et innspill om høyere utdanning.
 • Rønning, Rolf (). Innledet om "Forvaltningskultur, forvaltningsverdier og identitet" for Fornyings- og administrasjonsdepartementet.
 • Rønning, Rolf (). Hva kreves for at NAV samarbeider med lokalt næringsliv?.
 • Rønning, Rolf (). Regjeringens taperskole?.
 • Rønning, Rolf (). Trafikksikkerhet på anbud.
 • Rønning, Rolf (). Når argumentene mangler.
 • Rønning, Rolf (). Omsorg som vare.
 • Rønning, Rolf (). Nyliberalismen som innovasjonsdreper.
 • Rønning, Rolf (). Quality of care services for elderly in Norway.
 • Rønning, Rolf (). Brukermedvirkning og empowerment : gammel vin på nye flasker?.
 • Rønning, Rolf; Fine, Michael (). Scenariji oskrbe : Pomanjkanje moznosti za oskrbo in kako bi ta problem lakho resevali.
 • Rønning, Rolf; Teigen, Håvard (). En innovativ forvaltning?. Fagbokforlaget. ISBN 9788245006070. 295 s.
 • Rønning, Rolf; Fine, Michael (). Scenarios for care : anticipating the coming caring deficit : and how it can be met.
 • Rønning, Rolf (). Nyliberalismen som elitens opprør.
 • Rønning, Rolf (). Å telle seg til dumskap.
 • Rønning, Rolf (). Kampen om omsorgen i norske kommuner.
 • Rønning, Rolf (). Kvalitet i eldreomsorgen : et spørsmål om verdier og organisering.
 • Rønning, Rolf (). Omsorg som vare.
 • Rønning, Rolf (). Brukermedvirkning og kvalitet i eldreomsorgen.
 • Rønning, Rolf (). Idrettsregionene Lillehammer.
 • Rønning, Rolf (). From international broadcasting centre to university.
 • Rønning, Rolf (). Bokanmeldelse: Rannveig Dale og Kirsten Thorsen (red.) Velferdstjenester i endring : når politikk blir praksis.
 • Rønning, Rolf (). Comparative European Social Policy (25 timer undervisning).
 • Rønning, Rolf (). Vårt politiske Norge : en innføring i stats- og kommunalkunnskap. Fagbokforlaget. ISBN 8245003492. 355 s.
 • Rønning, Rolf (). New public management eller intelligent omstilling?.
 • Dahle, Rannveig; Strøby Jensen, Carsten; Aarsæther, Nils; Ivarsflaten, Elisabeth; Rønning, Rolf (). Nancy Fraser & Axel Honneth: Redistribution and Recognition? A Political-Philosophical Exchange.
 • Rønning, Rolf (). Incentiver og korrupsjon : menneskene er både norm- og nyttestyrt, men når er vi hva?.
 • Rønning, Rolf (). Hvor fjern undervisning?.
 • Rønning, Rolf (). Forskningens tilgjengelighet.
 • Rønning, Rolf (). Commercialisation of care.
 • Rønning, Rolf (). Care as a commodity : seminar.
 • Rønning, Rolf (). Kan kvalitet telles?.
 • Rønning, Rolf (). Ta tilbake omsorgen!.
 • Rønning, Rolf (). Næringslivet som modell?.
 • Rønning, Rolf (). Intelligent omstilling : et rimelig krav?.
 • Rønning, Rolf (). Privatisering av helse- og sosialtjenester.
 • Rønning, Rolf (). Konkurranseutsetting av sosiale relasjoner.
 • Rønning, Rolf (). Dragkampen om omsorgens sjel i norske kommuner.
 • Rønning, Rolf (). Psykisk helsearbeid som vare?.
 • Rønning, Rolf (). Hjelpeapparatets framtid : en strukturell ydmyking av brukerne?.
 • Rønning, Rolf (). Sykepleiere – ta tilbake omsorgen : om bestiller - utførermodellen (BUM) i sykepleietjenesten.
 • Rønning, Rolf (). Endring som vekkelse?.
 • Rønning, Rolf (). Hjelpeapparatet : en strukturell ydmyking.
 • Rønning, Rolf (). Den institusjonelle ydmykingen.
 • Rønning, Rolf (). Hjemmehjelp i Norden : tjenester i endring.
 • Rønning, Rolf (). Omsorg som vare : om sammenhengen mellom organisering og kvalitet i hjemmetjenesten.
 • Rønning, Rolf (). The baby and the bathwater: Improved efficiency, but no care?.
 • Rønning, Rolf (). Internasjonale erfaringer med privatisering av kommunale tjenester.
 • Rønning, Rolf (). Kan omsorg være en vare?.
 • Rønning, Rolf (). Kan dannelse måles?.
 • Rønning, Rolf (). Forholdet til brukeren, en sosial relasjon eller et varebytte?.
 • Rønning, Rolf (). Kan omsorg effektiviseres?.
 • Rønning, Rolf (). Omsorg som vare.
 • Rønning, Rolf (). Omsorg som vare? : kampen om omsorgens sjel i norske kommuner. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205337284. 205 s.
 • Rønning, Rolf (). Care as a commodity? : the impact of different organisational models on the quality of home care : paper.
 • Rønning, Rolf (). Bading i hjemmetjenesten - rengjøring, nytelse eller overgrep?.
 • Rønning, Rolf (). In defence of care : the importance of care as a positive concept.
 • Rønning, Rolf (). Klart for Lillehammer Vitenskapsforum.
 • Rønning, Rolf (). Uverdighetsklemma i kommunene:debattinnlegg.
 • Rønning, Rolf (). Det handler om kollegialitet:debattinnlegg.
 • Rønning, Rolf (). Ulike velferdsregimer - felles utrfordringer? : intervju med Gøsta Esping-Andersen.
 • Rønning, Rolf (). Brukergrensesnittet og bestillerkompetanse.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Rønning, Rolf (). Fleksibilitet som utfordring : noen erfaringer og refleksjoner. ISBN 8291308276. 198 s.
 • Rønning, Rolf (). Contracting out our grandmothers : will new organisational models improve the quality in home care?.
 • Rønning, Rolf; Solheim, Liv Johanne (). Velferdsmodeller og trygdesystemer i komparativt perspektiv. 19 s.
 • Rønning, Rolf (). Sosial kapital.
 • Rønning, Rolf (). In defence of the Welfare Bureaucracy: Why New Public Management is the wrong answer to an important question.
 • Rønning, Rolf (). Borger og forbruker.
 • Rønning, Rolf (). Politikkens avmakt og økonomi.
 • Rønning, Rolf (). Send ledelsen ut på intervjuing.
 • Bay, Ann-Helén; Hvinden, Bjørn; Koren, Charlotte; Rønning, Rolf (). Til forsvar for velferdsbyråkratiet.
 • Rønning, Rolf (). Vårt politiske Norge. ISBN 8276747132. 322 s.
 • Rønning, Rolf (). Samordning og interessekamp.
 • Rønning, Rolf (). Sosiale prioriteringer - et spill om trykksverte og lydstyrke?.
 • Rønning, Rolf (). Omorganisering og ledelse.
 • Rønning, Rolf (). Hvorfor noen blir gående på sosialhjelp.
 • Rønning, Rolf (). Samordning, vil vi det?.
 • Rønning, Rolf (). Care and efficiency.
 • Rønning, Rolf (). Mer helse - mindre arbeid? : en evaluering av Stange trygdemedisinske poliklinikk. ISBN 82-7356-442-8. 65 s.
 • Rønning, Rolf (). The future of nordic welfare.
 • Rønning, Rolf (). Welfare in the nordic countries in 2015 : overwhelmed by global trends or rescued by local initiatives. 1 s.
 • Rønning, Rolf; Fjermeros, A. (). Utredning av forsøksvirksomhet med rehabiliteringssentral i Nord-Trøndelag (Frisk-gården). 50 s.
 • Rønning, Rolf (). Kan omsorg effektiviseres?. 27 s.
 • Rønning, Rolf (). Organisasjonsendring og samordning : foredrag for helse- og sosialsektoren i Ringsaker kommune.
 • Rønning, Rolf (). Kombinerte trygdestudier - bakgrunn og erfaringer.
 • Rønning, Rolf (). Brukermedvirkning - vil vi det?.
 • Rønning, Rolf (). Brukermedvirkning i norsk versjon.
 • Rønning, Rolf (). Activation - miracle cure or brainwashing? : presented paper.
 • Rønning, Rolf (). Glennester, Howard: British social policy since 1945 : bokanmeldelse.
 • Rønning, Rolf (). Nyhlen, Børre: Organisasjonsteori : kritiske analyser og refleksjoner : bokanmeldelse.
 • Rønning, Rolf (). Do social work contribute to social welfare?.
 • Solheim, Liv Johanne; Rønning, Rolf (). Hjelp på egne premisser? : om brukermedvirkning i velferdssektoren. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-12710-9. 181 s.
 • Rønning, Rolf; Halvorsen, Knut (). Hvorfor blir - og forblir - folk sosialhjelpmottakere?.
 • Rønning, Rolf (). Vårt politiske Norge : en innføring i stats- og kommunalkunnskap. Fagbokforlaget. 279 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (28)

 • Geuijen, Karin P.M.; Moore, Mark; Cederquist, Andrea; Rønning, Rolf; van Twist, Mark (). Creating public value in global wicked problems.
 • Rønning, Rolf (). Innovation and the creation of public value.
 • Rønning, Rolf; Fuglsang, Lars (). Innovasjon i offentlig sektor : en nødvendig øvelse innen trange rammer?.
 • Fuglsang, Lars; Rønning, Rolf (). On innovation patterns and valuetensions in public services.
 • Fu, Hua; Rønning, Rolf (). Status, challenges and innovation solutions for elderly care in China and the Nordic countries.
 • Rønning, Rolf (). The diffusion of innovation : a question of power.
 • Fuglsang, Lars; Rønning, Rolf (). Conclusion: Public Service Sector Innovation in Context.
 • Fuglsang, Lars; Rønning, Rolf (). Framing Innovation in Public Service Sectors: A Contextual Approach.
 • Rønning, Rolf (). Gamle tanker som innovasjon i omsorgssektoren.
 • Fuglsang, Lars; Rønning, Rolf (). Spredning av innovasjon i kommunene.
 • Rønning, Rolf (). Kreativitet och innovation : och platsens betydelse.
 • Rønning, Rolf (). New Public Management : feil svar på et viktig spørsmål.
 • Johansen, Vegard; Rønning, Rolf (). Social factors and long-term sickness absence : the need for a broader approach.
 • Rønning, Rolf (). Sickness absence as a social construction : a theoretical perspective.
 • Nordby, Halvor; Rønning, Rolf; Tellnes, Gunnar (). Research on long-term sickness absence: The need for a wide methodological approach.
 • Nordby, Halvor; Rønning, Rolf; Tellnes, Gunnar (). Preface.
 • Rønning, Rolf (). Systematisk bruk av sosial kapital i velferdstjenestene : kvalitetsforbedring, eller som å sette nattergalen i bur?.
 • Rønning, Rolf; Starrin, Bengt (). Sosial kapital : et nyttig begrep.
 • Rønning, Rolf (). Omsorg som vare.
 • Rønning, Rolf (). Nyliberalismen som innovasjonsdreper.
 • Rønning, Rolf (). Brukermedvirkning og empowerment : gammel vin på nye flasker?.
 • Rønning, Rolf (). Den institusjonelle ydmykingen.
 • Rønning, Rolf (). In defence of care : the importance of care as a positive concept.
 • Rønning, Rolf (). Brukergrensesnittet og bestillerkompetanse.
 • Rønning, Rolf (). Send ledelsen ut på intervjuing.
 • Bay, Ann-Helén; Hvinden, Bjørn; Koren, Charlotte; Rønning, Rolf (). Til forsvar for velferdsbyråkratiet.
 • Rønning, Rolf (). The future of nordic welfare.
 • Rønning, Rolf; Halvorsen, Knut (). Hvorfor blir - og forblir - folk sosialhjelpmottakere?.

Bøker (26)

 • Lesjø, Jon Helge; Rønning, Rolf (). Vårt politiske Norge : en innføring i stats- og kommunalkunnskap. Fagbokforlaget. ISBN 9788245016598. 352 s.
 • Rønning, Rolf; Knutagård, Marcus (). Innovation in social welfare and human services. Routledge. ISBN 9780415731263. 115 s.
 • Aronsson, Gunnar; Johansen, Vegard; Marklund, Staffan; Rønning, Rolf; Solheim, Liv Johanne (). Sjukfrånvarons dimensioner : svensk-norska jämförelser och analyser. Liber. ISBN 978-91-47-11457-3. 222 s.
 • Fuglsang, Lars; Rønning, Rolf; Enquist, Bo (). Framing innovation in public service sectors. Routledge. ISBN 978-0-415-70928-6. 242 s.
 • Rønning, Rolf; Knutagård, Marcus; Heule, Cecilia; Swärd, Hans (). Innovationer i välfärden : möjligheter och begränsningar. Liber. ISBN 978-91-47-09686-2. 189 s.
 • Rønning, Rolf (). Frivillige og lønnede på samme lag. Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet – i samspill med offentlig sektor. ISBN 978-82-7356-694-2. 36 s.
 • Rønning, Rolf (). Frivillige og lønnede på samme lag. Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgarbeidet -i samspill med offentlig sektor. ISBN 978-82-7356-694-2. 36 s.
 • Nordby, Halvor; Rønning, Rolf; Tellnes, Gunnar (). Social aspects of illness, disease and sickness absence. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-480-3. 287 s.
 • Rønning, Rolf; Solheim, Liv Johanne (). Hjelp på egna villkor : om brukermedverkan.
 • Rønning, Rolf; Starrin, Bengt (). Sosial kapital i et velferdsperspektiv : om å forstå og styrke utsatte gruppers sosiale forankring. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205392489. 198 s.
 • Johansen, Vegard; Rønning, Rolf (). Levekår i Oppland. Fordelinger for Dovre og Lesja. 55 s.
 • Rønning, Rolf; Schanke, Tuva; Johansen, Vegard (). Frivillighetens muligheter i eldreomsorgen. ISBN 9788273566553. 91 s.
 • Rønning, Rolf; Solheim, Liv Johanne; Solheim, Liv Johanne; Batt-Rawden, Kari Bjerke (). Skrøpelig eldre og sjuke hjelpere : om sjukefravær ved Lillehammer sjukehjem. 26 s.
 • Alseth, Ann Kristin; Berg, Anne Marie; Rønning, Rolf; Haug, Ruth; Haug, Ruth; Midré, Georges; Nilsen, Norvald (). Demokrati, kvalitet og forskning : et innspill om høyere utdanning.
 • Rønning, Rolf; Teigen, Håvard (). En innovativ forvaltning?. Fagbokforlaget. ISBN 9788245006070. 295 s.
 • Rønning, Rolf (). Vårt politiske Norge : en innføring i stats- og kommunalkunnskap. Fagbokforlaget. ISBN 8245003492. 355 s.
 • Rønning, Rolf (). Omsorg som vare? : kampen om omsorgens sjel i norske kommuner. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205337284. 205 s.
 • Fritze, Yvonne; Haugsbakk, Geir; Rønning, Rolf (). Fleksibilitet som utfordring : noen erfaringer og refleksjoner. ISBN 8291308276. 198 s.
 • Rønning, Rolf; Solheim, Liv Johanne (). Velferdsmodeller og trygdesystemer i komparativt perspektiv. 19 s.
 • Rønning, Rolf (). Vårt politiske Norge. ISBN 8276747132. 322 s.
 • Rønning, Rolf (). Mer helse - mindre arbeid? : en evaluering av Stange trygdemedisinske poliklinikk. ISBN 82-7356-442-8. 65 s.
 • Rønning, Rolf (). Welfare in the nordic countries in 2015 : overwhelmed by global trends or rescued by local initiatives. 1 s.
 • Rønning, Rolf; Fjermeros, A. (). Utredning av forsøksvirksomhet med rehabiliteringssentral i Nord-Trøndelag (Frisk-gården). 50 s.
 • Rønning, Rolf (). Kan omsorg effektiviseres?. 27 s.
 • Solheim, Liv Johanne; Rønning, Rolf (). Hjelp på egne premisser? : om brukermedvirkning i velferdssektoren. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-12710-9. 181 s.
 • Rønning, Rolf (). Vårt politiske Norge : en innføring i stats- og kommunalkunnskap. Fagbokforlaget. 279 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (78)

 • Magnussen, Siv; Rønning, Rolf (). Public service Innovation: The dark side of co-creating value..
 • Magnussen, Siv; Rønning, Rolf (). The Interaction between different systems of governance in the development of public service innovations.
 • Sønderskov, Mette; Rønning, Rolf (). Attitudes of local politicians in Norway towards democratic innovations.
 • Rønning, Rolf (). Frivillighet og innovasjon.
 • Rønning, Rolf (). Kommunal innovasjon - politikerne må på banen.
 • Rønning, Rolf (). Det populære innovasjonsbegrepet - alt og ingenting?.
 • Rønning, Rolf (). Kvalitative data trengs for å forstå sykefraværet.
 • Rønning, Rolf (). Hvem er birkebeinerne?.
 • Rønning, Rolf (). Innvandring/sentrale frivillige.
 • Rønning, Rolf (). Innovasjon i offentlig sektor.
 • Rønning, Rolf (). Halve sykefraværet har sosiale årsaker.
 • Rønning, Rolf (). How can Decisionmakers Cope with the Heterogeneity of Values in Public Innovations (RC 17 Sociology of Organizations).
 • Rønning, Rolf (). Innovation in Nordic Elderly Care (RC 11 Sociology of Aging).
 • Rønning, Rolf (). Omsorg og verdighet.
 • Rønning, Rolf (). Opponent på Borghild Løylands avhandling "Cronic pain, psychological distress and healthrelated quality of life among long-term social assistance recipients in Norway".
 • Rønning, Rolf (). Innovasjon i velferden.
 • Rønning, Rolf (). Omsorg og verdighet.
 • Rønning, Rolf (). Den nordiske välfärdsstaten - patenterad men övergiven?.
 • Rønning, Rolf (). Sjukenærvær i Norge og Sverige.
 • Rønning, Rolf (). Offentlig innovasjon - med utgangspunkt i etablering av et PhD-område.
 • Rønning, Rolf (). Sjukenær- og fravær i Norge og Sverige.
 • Rønning, Rolf (). Innovations in welfare: New wine in old bottles.
 • Rønning, Rolf (). Seniorene som ressurs i frivillig arbeid - muligheter og begrensninger.
 • Fuglsang, Lars; Rønning, Rolf (). Towards a taxonomy of public service innovation: situating public service innovation in contex.
 • Rønning, Rolf (). Må vi alltid ydmyke brukerne?.
 • Rønning, Rolf (). SOFAC : WP 2 og 3 Foreløpig presentasjon.
 • Rønning, Rolf (). Omsorgssektoren og sjukefravær.
 • Rønning, Rolf (). Sosial kapital : begrepsavklaring og teoretisk overblikk.
 • Rønning, Rolf (). Hvordan tar vi vare på frivilligheten?.
 • Rønning, Rolf (). Brukermedvirkning : vil vi ha det?.
 • Rønning, Rolf (). Frivillighet i omsorgssektoren.
 • Rønning, Rolf (). Sjukmelding : en del av medikaliseringen av samfunnet?.
 • Solheim, Liv Johanne; Rønning, Rolf (). Hjelp på egne vilkår : om brukermedvirkning.
 • Rønning, Rolf (). Eldrepolitikk : mellom stat, marked og frivillighet.
 • Rønning, Rolf (). Hva skal staten styre? Om rammeplaner og institusjonell autonomi.
 • Rønning, Rolf (). Innovasjon og kreativitet.
 • Rønning, Rolf (). Konkurranseutsetting og omsorg.
 • Rønning, Rolf (). New public management i velferdssektoren.
 • Rønning, Rolf (). Innledet om "Forvaltningskultur, forvaltningsverdier og identitet" for Fornyings- og administrasjonsdepartementet.
 • Rønning, Rolf (). Hva kreves for at NAV samarbeider med lokalt næringsliv?.
 • Rønning, Rolf (). Quality of care services for elderly in Norway.
 • Rønning, Rolf; Fine, Michael (). Scenarios for care : anticipating the coming caring deficit : and how it can be met.
 • Rønning, Rolf (). Kampen om omsorgen i norske kommuner.
 • Rønning, Rolf (). Kvalitet i eldreomsorgen : et spørsmål om verdier og organisering.
 • Rønning, Rolf (). Omsorg som vare.
 • Rønning, Rolf (). Brukermedvirkning og kvalitet i eldreomsorgen.
 • Rønning, Rolf (). Comparative European Social Policy (25 timer undervisning).
 • Rønning, Rolf (). New public management eller intelligent omstilling?.
 • Rønning, Rolf (). Commercialisation of care.
 • Rønning, Rolf (). Care as a commodity : seminar.
 • Rønning, Rolf (). Intelligent omstilling : et rimelig krav?.
 • Rønning, Rolf (). Privatisering av helse- og sosialtjenester.
 • Rønning, Rolf (). Konkurranseutsetting av sosiale relasjoner.
 • Rønning, Rolf (). Dragkampen om omsorgens sjel i norske kommuner.
 • Rønning, Rolf (). Hjelpeapparatets framtid : en strukturell ydmyking av brukerne?.
 • Rønning, Rolf (). Sykepleiere – ta tilbake omsorgen : om bestiller - utførermodellen (BUM) i sykepleietjenesten.
 • Rønning, Rolf (). Hjelpeapparatet : en strukturell ydmyking.
 • Rønning, Rolf (). Omsorg som vare : om sammenhengen mellom organisering og kvalitet i hjemmetjenesten.
 • Rønning, Rolf (). The baby and the bathwater: Improved efficiency, but no care?.
 • Rønning, Rolf (). Internasjonale erfaringer med privatisering av kommunale tjenester.
 • Rønning, Rolf (). Kan omsorg være en vare?.
 • Rønning, Rolf (). Kan omsorg effektiviseres?.
 • Rønning, Rolf (). Care as a commodity? : the impact of different organisational models on the quality of home care : paper.
 • Rønning, Rolf (). Contracting out our grandmothers : will new organisational models improve the quality in home care?.
 • Rønning, Rolf (). Sosial kapital.
 • Rønning, Rolf (). In defence of the Welfare Bureaucracy: Why New Public Management is the wrong answer to an important question.
 • Rønning, Rolf (). Samordning og interessekamp.
 • Rønning, Rolf (). Sosiale prioriteringer - et spill om trykksverte og lydstyrke?.
 • Rønning, Rolf (). Omorganisering og ledelse.
 • Rønning, Rolf (). Hvorfor noen blir gående på sosialhjelp.
 • Rønning, Rolf (). Samordning, vil vi det?.
 • Rønning, Rolf (). Care and efficiency.
 • Rønning, Rolf (). Organisasjonsendring og samordning : foredrag for helse- og sosialsektoren i Ringsaker kommune.
 • Rønning, Rolf (). Kombinerte trygdestudier - bakgrunn og erfaringer.
 • Rønning, Rolf (). Brukermedvirkning - vil vi det?.
 • Rønning, Rolf (). Brukermedvirkning i norsk versjon.
 • Rønning, Rolf (). Activation - miracle cure or brainwashing? : presented paper.
 • Rønning, Rolf (). Do social work contribute to social welfare?.

Annet (86)

 • Magnussen, Siv; Rønning, Rolf (). Hverdagsinnovasjon.
 • Magnussen, Siv; Rønning, Rolf (). Folkehelsearbeid i et innovasjonsperspektiv. Faglig ansvarlig for dagseminar for ledere, mellomledere og politikere i Søndre Land kommune..
 • Magnussen, Siv; Rønning, Rolf (). Folkehelsearbeid i et innovasjonsperspektiv. Faglig ansvarlig for 2 dagers seminar for ledere, mellomledere og politikere i Søndre Land kommune..
 • Magnussen, Siv; Rønning, Rolf (). Lokalt innovasjonsarbeid. Faglig ansvarlig for heldagsseminar i Søndre Land kommune..
 • Magnussen, Siv; Rønning, Rolf (). Ti bud for innovasjon i kommunene..
 • Magnussen, Siv; Rønning, Rolf (). Innovasjonsarbeid i Søndre Land kommune.
 • Rønning, Rolf (). Hvordan løfte blikket med innovasjon, hva er utfordringene og hvordan takle dem.
 • Rønning, Rolf (). Forskjeller i holdninger til fravær i Norge og Sverige, hvorfor er det slik?.
 • Rønning, Rolf (). Innovasjon - vanskelig, men nødvendig.
 • Rønning, Rolf (). Jakten på innbyggerstemmen.
 • Rønning, Rolf (). Innovasjon, innbyggermedvirkning, brukermedvirkning og sosial kapital.
 • Rønning, Rolf (). Innbyggerdialog og medvirkning.
 • Rønning, Rolf (). Hva skal kommunen være?.
 • Rønning, Rolf (). Samtale som manipulering.
 • Rønning, Rolf (). Innvandrere som ressurs eller problem, om integreringsarbeidet i Tynset.
 • Rønning, Rolf (). Innvandrere som ressurs eller problem?.
 • Rønning, Rolf (). Innovasjon som mulighet.
 • Rønning, Rolf (). Innovasjon - viktig og nødvendig.
 • Rønning, Rolf (). Selvrealiseringens fallgruver.
 • Rønning, Rolf (). Sykt fravær.
 • Rønning, Rolf (). De sterkes velferd.
 • Rønning, Rolf (). Sjukefravær og tvisyn.
 • Rønning, Rolf (). Dårlig ledelse koster milliarder.
 • Ohnstad, Bente; Rønning, Rolf (). Oppland i innovasjonstoppen.
 • Ohnstad, Bente; Rønning, Rolf (). Oppland i innovasjonstoppen.
 • Rønning, Rolf (). Sosiale årsaker til sykefravær.
 • Rønning, Rolf (). Sjukere enn söta bror?.
 • Rønning, Rolf (). Sykefravær og sykenærvær er to sider av samme sak.
 • Rønning, Rolf (). Bokomtale av "Welfare and Religion in 21st Century Europe, vol 1 & 2", Ashgate.
 • Rønning, Rolf (). Anmeldelse av "Welfare and Religion in 21st Century Europe", Volume 1(2010) and 2 (2011), utgitt på Ashgate.
 • Rønning, Rolf (). Velferd til salgs.
 • Rønning, Rolf (). Hvem kjøper dobørsten?.
 • Rønning, Rolf (). Mistillitens logikk.
 • Udnæs, Marit R; Rønning, Rolf; Feiring, Tore (). Som å bære havre til en død hest.
 • Rønning, Rolf (). Elitisme som roten til urettferdighet.
 • Rønning, Rolf (). Omsorg som vareproduksjon.
 • Rønning, Rolf (). Undersøkelse av Birkebeinerdeltakerne.
 • Rønning, Rolf (). "Om omsorgsverneplikt" i Her& Nå og "Rett på".
 • Rønning, Rolf (). Godhetens ydmykelse.
 • Rønning, Rolf; Skaare, Sigrun Dancke (). Hvem er Birkebeineren?.
 • Johansen, Vegard; Rønning, Rolf (). En bredere tilnærming til langtidsfravær. 1 s.
 • Rønning, Rolf (). The Commodification of care in Norway: Hitting the Target but Missing the Point?.
 • Rønning, Rolf (). Totalregnestykket.
 • Rønning, Rolf (). Rammeplaner ? utgått på dato?.
 • Rønning, Rolf (). Anbud som ydmyking og dumskap.
 • Rønning, Rolf (). Innlandet trenger kompetanse.
 • Rønning, Rolf (). Konsulentsluket.
 • Rønning, Rolf (). Omsorgsverneplikt.
 • Rønning, Rolf (). Sosiale faktorer ved sykefravær.
 • Johansen, Vegard; Rønning, Rolf (). Helse- og helsetilbud i Dovre og Lesja. 1 s.
 • Johansen, Vegard; Rønning, Rolf (). Overvekt og fedme. 1 s.
 • Johansen, Vegard; Rønning, Rolf (). Levekår i Dovre og Oppland.
 • Rønning, Rolf (). Framtidas omsorg : noen scenarier.
 • Rønning, Rolf (). Framgang i nedgang?.
 • Rønning, Rolf (). Forskning på spinkelt grunnlag.
 • Rønning, Rolf (). Regjeringens taperskole?.
 • Rønning, Rolf (). Trafikksikkerhet på anbud.
 • Rønning, Rolf (). Når argumentene mangler.
 • Rønning, Rolf; Fine, Michael (). Scenariji oskrbe : Pomanjkanje moznosti za oskrbo in kako bi ta problem lakho resevali.
 • Rønning, Rolf (). Nyliberalismen som elitens opprør.
 • Rønning, Rolf (). Å telle seg til dumskap.
 • Rønning, Rolf (). Idrettsregionene Lillehammer.
 • Rønning, Rolf (). From international broadcasting centre to university.
 • Rønning, Rolf (). Bokanmeldelse: Rannveig Dale og Kirsten Thorsen (red.) Velferdstjenester i endring : når politikk blir praksis.
 • Dahle, Rannveig; Strøby Jensen, Carsten; Aarsæther, Nils; Ivarsflaten, Elisabeth; Rønning, Rolf (). Nancy Fraser & Axel Honneth: Redistribution and Recognition? A Political-Philosophical Exchange.
 • Rønning, Rolf (). Incentiver og korrupsjon : menneskene er både norm- og nyttestyrt, men når er vi hva?.
 • Rønning, Rolf (). Hvor fjern undervisning?.
 • Rønning, Rolf (). Forskningens tilgjengelighet.
 • Rønning, Rolf (). Kan kvalitet telles?.
 • Rønning, Rolf (). Ta tilbake omsorgen!.
 • Rønning, Rolf (). Næringslivet som modell?.
 • Rønning, Rolf (). Psykisk helsearbeid som vare?.
 • Rønning, Rolf (). Endring som vekkelse?.
 • Rønning, Rolf (). Hjemmehjelp i Norden : tjenester i endring.
 • Rønning, Rolf (). Kan dannelse måles?.
 • Rønning, Rolf (). Forholdet til brukeren, en sosial relasjon eller et varebytte?.
 • Rønning, Rolf (). Omsorg som vare.
 • Rønning, Rolf (). Bading i hjemmetjenesten - rengjøring, nytelse eller overgrep?.
 • Rønning, Rolf (). Klart for Lillehammer Vitenskapsforum.
 • Rønning, Rolf (). Uverdighetsklemma i kommunene:debattinnlegg.
 • Rønning, Rolf (). Det handler om kollegialitet:debattinnlegg.
 • Rønning, Rolf (). Ulike velferdsregimer - felles utrfordringer? : intervju med Gøsta Esping-Andersen.
 • Rønning, Rolf (). Borger og forbruker.
 • Rønning, Rolf (). Politikkens avmakt og økonomi.
 • Rønning, Rolf (). Glennester, Howard: British social policy since 1945 : bokanmeldelse.
 • Rønning, Rolf (). Nyhlen, Børre: Organisasjonsteori : kritiske analyser og refleksjoner : bokanmeldelse.