Language: NOR | ENG

Roar Høstaker

Professor
Avd./Fakultet:
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Enhet:
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Gudbrandsdalsvegen 350
2624 Lillehammer
Vis i kart
Enhet:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Webside:  https://roarhostaker.academia.edu/

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin