Publikasjoner (68)

Utvalgte (68)

 • Høstaker, Roar (). Sjokket frå eit epokeskifte.
 • Høstaker, Roar (). Rhizomet, nettet og boka.
 • Høstaker, Roar (). Malabou og hjernen.
 • Høstaker, Roar (). The rhizome, the net and the book.
 • Høstaker, Roar (). Paneldeltaker på Deichmanske bibliotek i forbindelse med lanseringen av den norske utgaven av Catherine Malabous bok «Hva skal vi gjøre med hjernen vår?».
 • Høstaker, Roar (). Malabou og kva vi skal gjere med hjernen vår.
 • Høstaker, Roar (). Vi har alltid vore posthumane.
 • Høstaker, Roar (). "Frå det sosialt fortrengte til det sosiologisk fortrengte?" Bokmelding av LeBaron og Le Roux (red.), La méthodologie de Pierre Bourdieu en action (2015).
 • Høstaker, Roar (). Transcendental empirisme i Deleuze og Guattaris begjærsanalyse.
 • Høstaker, Roar (). Suzanne de Brunhoff og dei to typane pengar.
 • Høstaker, Roar (). Is a neurosociology possible?.
 • Myklebust, Ragnar Braastad; Høstaker, Roar (). Livspolitikk. Temanr. av tidsskriftet Agora. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-35924-8. 251 s.
 • Høstaker, Roar (). «Gjeld – dei 500 første anekdotane», Bokmelding av David Graebers «Debt. The First 5000 Years», New York: Melville House (2012).
 • Høstaker, Roar (). We have always been posthuman.
 • Høstaker, Roar (). Innlegg på Tronsmo Bokhandel i forbindelse med lansering av tidsskriftet Agora nr.1 2015.
 • Høstaker, Roar (). The organic stratum and the social reproduction of our brains.
 • Høstaker, Roar (). For ein mogleg nevrososiologi.
 • Høstaker, Roar (). 'Don't go for the root, follow the canal.' The power of canalization in the societies of control.
 • Høstaker, Roar (). A Different Society Altogether : What Sociology can Learn from Deleuze, Guattari, and Latour. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 9781443854184. 245 s.
 • Høstaker, Roar (). My mind is going! Deleuze and Guattari and the neural consequences of neoliberalism.
 • Høstaker, Roar (). Modernitetens grunnlov.
 • Høstaker, Roar (). Oppfinning og oppdaging.
 • Høstaker, Roar (). Sociology and the Machinic.
 • Høstaker, Roar (). Det forgjelda mennesket. Bokmelding av Maurizio Lazzarato si bok, "La fabrique de l’homme endetté. Essai sur la condition néolibérale"(2012).
 • Høstaker, Roar (). Politikkens slutt?.
 • Høstaker, Roar (). Sociology and the machinic.
 • Høstaker, Roar (). Deleuze and Guattari and the critique of the social sciences.
 • Høstaker, Roar (). "Evolusjon som 'djup' sosiologi?". Bokanmeldelse av Joan Roughgarden: "The Genial Gene : Deconstructing Darwinian Selfishness" (2009).
 • Høstaker, Roar (). Plane, assemblage and the critique of the social sciences.
 • Høstaker, Roar (). Hjernevaskens teori.
 • Høstaker, Roar; Brekke, Ole Andreas (). Towards a bipolar society? The changed function of scientific expertise in our time.
 • Høstaker, Roar (). Etter hjernevaskemaskinen.
 • Høstaker, Roar (). Frykt og beven : Om forholdet mellom samfunnsvitskap og biologi.
 • Brekke, Ole Andreas; Høstaker, Roar (). Towards a bipolar society? The changed function of scientific expertise in our time.
 • Høstaker, Roar (). Bokanmeldelse : "Sarkozy = Pétain?" Alain Badious "The Meaning of Sarkozy".
 • Høstaker, Roar (). Biologisk einfald.
 • Høstaker, Roar (). Bokanmeldelse : Djup historie og hjernen. On deep history and the brain av Daniel Lord Smail.
 • Danielsen, Anne Grete; Høstaker, Roar; Gjelstad, Lars; Skauge, Tom (). Frafall i videregående skole.
 • Høstaker, Roar (). Social Consequences of Increased Registration and Control.
 • Høstaker, Roar; Brekke, Ole (). Registration and control a synoptic view of surveillance technologies.
 • Høstaker, Roar (). Bokanmeldelse: "Den kognitive kapitalismen", Le Capitalisme cognitif. La Nouvelle grande transformation av Yann Moulier Boutang.
 • Høstaker, Roar (). Sideblikk : Registrering og kontroll.
 • Høstaker, Roar; Vabø, Agnete (). Knowledge society, higher education and the society of control.
 • Brekke, Ole Andreas; Høstaker, Roar (). Registration and Control: A synoptic view of surveillance technologies.
 • Høstaker, Roar (). The potentiality of new technologies - the case of RFID.
 • Høstaker, Roar (). The Potential of New Technologies ? the Case of RFID.
 • Høstaker, Roar (). Sosiale felt - ein kritisk analyse.
 • Høstaker, Roar (). Latour - semiotics and science studies.
 • Høstaker, Roar (). Bokanmeldelse: Kva skal vi gjere med hjernen vår?.
 • Høstaker, Roar (). A Social Brain?.
 • Høstaker, Roar; Vabø, Agnete (). Knowledge society, higher education and the society of control.
 • Høstaker, Roar; Vabø, Agnete (). Higher education and the transformation to a cognitive capitalism.
 • Høstaker, Roar (). Gabriel Tarde, postfordismen og det sosiales ontologi.
 • Høstaker, Roar; Vabø, Agnete (). The rise and transformation of the category "scientific employee" in Norway.
 • Høstaker, Roar; Bleiklie, Ivar (). Modernizing Research Training-Education and Science Policy Between Profession, Discipline and Academic Institution.
 • Høstaker, Roar (). Gabriel Tarde and the Ontology of the Social : paper.
 • Bleiklie, Ivar; Høstaker, Roar (). Modernizing Research Training - Education and science policy between profession, discipline and academic institution.
 • Høstaker, Roar; Brekke, Ole; Sirnes, Torvald (). Dimensjonar i moderne sosialteori : Bourdieu, Habermas, Latour og Luhmann. ISBN 8252157939. 212 s.
 • Høstaker, Roar; Brekke, Ole; Sirnes, Thorvald (). Dimensjonar i moderne sosialteori : Bourdieu, Habermas, Latour og Luhmann. ISBN 82-521-5793-9. 212 s.
 • Sirnes, Thorvald; Brekke, Ole Andreas; Høstaker, Roar (). Dimensjonar i moderne sosialteori. Bourdieu, Habermas, Latour og Luhmann. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-5793-9. 213 s.
 • Høstaker, Roar (). Bokomtale av "Empire" av Michael Hardt og Antonio Negri.
 • Høstaker, Roar (). Arven etter Bourdieu II : debattinnlegg.
 • Høstaker, Roar (). Arven etter Bourdieu.
 • Bleiklie, Ivar; Høstaker, Roar; Vabø, Agnete (). Policy and Practice in Higher Education. Reforming Norwegian Universities. Jessica Kingsley Publishers.
 • Høstaker, Roar; Vabø, Agnete; Bleiklie, Ivar (). Kjønn og universitet i Norden.
 • Høstaker, Roar (). University life : a study of the relations between political processes and institutional conditions in two university faculties. 256 s.
 • Høstaker, Roar; Vabø, Agnete; Jerdal, Else; Frølich, Nicoline; Reppen, Gro; Aarre, Marianne; Bleiklie, Ivar (). Kunnskap og Makt. ISBN 82-518-3480-5. 232 s.
 • Høstaker, Roar (). Teksttolking og samfunnsvitskapeleg forskningspraksis.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (11)

 • Høstaker, Roar (). Rhizomet, nettet og boka.
 • Høstaker, Roar (). The rhizome, the net and the book.
 • Høstaker, Roar (). For ein mogleg nevrososiologi.
 • Høstaker, Roar (). Sideblikk : Registrering og kontroll.
 • Høstaker, Roar; Vabø, Agnete (). Knowledge society, higher education and the society of control.
 • Høstaker, Roar (). Sosiale felt - ein kritisk analyse.
 • Høstaker, Roar (). Latour - semiotics and science studies.
 • Høstaker, Roar; Vabø, Agnete (). Higher education and the transformation to a cognitive capitalism.
 • Høstaker, Roar (). Gabriel Tarde, postfordismen og det sosiales ontologi.
 • Høstaker, Roar; Bleiklie, Ivar (). Modernizing Research Training-Education and Science Policy Between Profession, Discipline and Academic Institution.
 • Bleiklie, Ivar; Høstaker, Roar (). Modernizing Research Training - Education and science policy between profession, discipline and academic institution.

Bøker (9)

 • Myklebust, Ragnar Braastad; Høstaker, Roar (). Livspolitikk. Temanr. av tidsskriftet Agora. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-35924-8. 251 s.
 • Høstaker, Roar (). A Different Society Altogether : What Sociology can Learn from Deleuze, Guattari, and Latour. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 9781443854184. 245 s.
 • Høstaker, Roar; Brekke, Ole; Sirnes, Torvald (). Dimensjonar i moderne sosialteori : Bourdieu, Habermas, Latour og Luhmann. ISBN 8252157939. 212 s.
 • Høstaker, Roar; Brekke, Ole; Sirnes, Thorvald (). Dimensjonar i moderne sosialteori : Bourdieu, Habermas, Latour og Luhmann. ISBN 82-521-5793-9. 212 s.
 • Sirnes, Thorvald; Brekke, Ole Andreas; Høstaker, Roar (). Dimensjonar i moderne sosialteori. Bourdieu, Habermas, Latour og Luhmann. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-5793-9. 213 s.
 • Bleiklie, Ivar; Høstaker, Roar; Vabø, Agnete (). Policy and Practice in Higher Education. Reforming Norwegian Universities. Jessica Kingsley Publishers.
 • Høstaker, Roar (). University life : a study of the relations between political processes and institutional conditions in two university faculties. 256 s.
 • Høstaker, Roar; Vabø, Agnete; Jerdal, Else; Frølich, Nicoline; Reppen, Gro; Aarre, Marianne; Bleiklie, Ivar (). Kunnskap og Makt. ISBN 82-518-3480-5. 232 s.
 • Høstaker, Roar (). Teksttolking og samfunnsvitskapeleg forskningspraksis.

Vitenskapelige konferansebidrag (25)

 • Høstaker, Roar (). Malabou og kva vi skal gjere med hjernen vår.
 • Høstaker, Roar (). Vi har alltid vore posthumane.
 • Høstaker, Roar (). Transcendental empirisme i Deleuze og Guattaris begjærsanalyse.
 • Høstaker, Roar (). Is a neurosociology possible?.
 • Høstaker, Roar (). We have always been posthuman.
 • Høstaker, Roar (). Innlegg på Tronsmo Bokhandel i forbindelse med lansering av tidsskriftet Agora nr.1 2015.
 • Høstaker, Roar (). The organic stratum and the social reproduction of our brains.
 • Høstaker, Roar (). 'Don't go for the root, follow the canal.' The power of canalization in the societies of control.
 • Høstaker, Roar (). My mind is going! Deleuze and Guattari and the neural consequences of neoliberalism.
 • Høstaker, Roar (). Sociology and the Machinic.
 • Høstaker, Roar (). Sociology and the machinic.
 • Høstaker, Roar (). Deleuze and Guattari and the critique of the social sciences.
 • Høstaker, Roar (). Plane, assemblage and the critique of the social sciences.
 • Høstaker, Roar; Brekke, Ole Andreas (). Towards a bipolar society? The changed function of scientific expertise in our time.
 • Høstaker, Roar (). Frykt og beven : Om forholdet mellom samfunnsvitskap og biologi.
 • Brekke, Ole Andreas; Høstaker, Roar (). Towards a bipolar society? The changed function of scientific expertise in our time.
 • Høstaker, Roar (). Social Consequences of Increased Registration and Control.
 • Høstaker, Roar; Brekke, Ole (). Registration and control a synoptic view of surveillance technologies.
 • Brekke, Ole Andreas; Høstaker, Roar (). Registration and Control: A synoptic view of surveillance technologies.
 • Høstaker, Roar (). The potentiality of new technologies - the case of RFID.
 • Høstaker, Roar (). The Potential of New Technologies ? the Case of RFID.
 • Høstaker, Roar (). A Social Brain?.
 • Høstaker, Roar; Vabø, Agnete (). Knowledge society, higher education and the society of control.
 • Høstaker, Roar; Vabø, Agnete (). The rise and transformation of the category "scientific employee" in Norway.
 • Høstaker, Roar (). Gabriel Tarde and the Ontology of the Social : paper.

Annet (23)

 • Høstaker, Roar (). Sjokket frå eit epokeskifte.
 • Høstaker, Roar (). Malabou og hjernen.
 • Høstaker, Roar (). Paneldeltaker på Deichmanske bibliotek i forbindelse med lanseringen av den norske utgaven av Catherine Malabous bok «Hva skal vi gjøre med hjernen vår?».
 • Høstaker, Roar (). "Frå det sosialt fortrengte til det sosiologisk fortrengte?" Bokmelding av LeBaron og Le Roux (red.), La méthodologie de Pierre Bourdieu en action (2015).
 • Høstaker, Roar (). Suzanne de Brunhoff og dei to typane pengar.
 • Høstaker, Roar (). «Gjeld – dei 500 første anekdotane», Bokmelding av David Graebers «Debt. The First 5000 Years», New York: Melville House (2012).
 • Høstaker, Roar (). Modernitetens grunnlov.
 • Høstaker, Roar (). Oppfinning og oppdaging.
 • Høstaker, Roar (). Det forgjelda mennesket. Bokmelding av Maurizio Lazzarato si bok, "La fabrique de l’homme endetté. Essai sur la condition néolibérale"(2012).
 • Høstaker, Roar (). Politikkens slutt?.
 • Høstaker, Roar (). "Evolusjon som 'djup' sosiologi?". Bokanmeldelse av Joan Roughgarden: "The Genial Gene : Deconstructing Darwinian Selfishness" (2009).
 • Høstaker, Roar (). Hjernevaskens teori.
 • Høstaker, Roar (). Etter hjernevaskemaskinen.
 • Høstaker, Roar (). Bokanmeldelse : "Sarkozy = Pétain?" Alain Badious "The Meaning of Sarkozy".
 • Høstaker, Roar (). Biologisk einfald.
 • Høstaker, Roar (). Bokanmeldelse : Djup historie og hjernen. On deep history and the brain av Daniel Lord Smail.
 • Danielsen, Anne Grete; Høstaker, Roar; Gjelstad, Lars; Skauge, Tom (). Frafall i videregående skole.
 • Høstaker, Roar (). Bokanmeldelse: "Den kognitive kapitalismen", Le Capitalisme cognitif. La Nouvelle grande transformation av Yann Moulier Boutang.
 • Høstaker, Roar (). Bokanmeldelse: Kva skal vi gjere med hjernen vår?.
 • Høstaker, Roar (). Bokomtale av "Empire" av Michael Hardt og Antonio Negri.
 • Høstaker, Roar (). Arven etter Bourdieu II : debattinnlegg.
 • Høstaker, Roar (). Arven etter Bourdieu.
 • Høstaker, Roar; Vabø, Agnete; Bleiklie, Ivar (). Kjønn og universitet i Norden.