Bakgrunn

Bachelor-  og Mastergrad i idrettsvitenskap, NTNU

Ekspertområder

Frivillighet, mennesker med utviklingshemming og idrett/fysisk aktivitet, sosial kapital, sosialt entreprenørskap, sosial innovasjon