Language: NOR | ENG

Regine Bakken

Stillingskode udefinert
Avd./Fakultet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Enhet:
Eksterne
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Vormstuguvegen 2
2624 Lillehammer
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Arbeidsoppgaver

Stipendiat

Bakgrunn

Jeg er utdannet cand.psychol. fra NTNU, 2017, og er i gang med spesialistutdannelsen innenfor rus- og avhengighetspsykologi. Har klinisk erfaring fra ACT-team i Trondheim, DPS allmenn poliklinikk, og TSB døgn ved Stiftelsen Fossumkollektivet (ROP)avd Sørligard. Ansatt som stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) ved Sykehuset Innlandet siden høsten 2018.

 

Jeg er stipendiat i PhD-prosjektet Hvordan går det med unge som har vært i rusbehandling? En longitudinell kohortstudie. Prosjektets formål er å undersøke hva som kjennetegner problembelastningen ved inntak av rusbehandlingen og videre undersøke deres situasjon tre år etter avsluttet rusbehandling. Prosjektet er en registerstudie hvor det skal kobles sammen allerede registrerte data fra følgende registre: HK-Velferd (pasientjournal), Norsk pasientregister, Nasjonal utdanningsdatabase, Trygderegistret, Politiets straffesaksregister og Folkeregistret. Forskergruppen består av stipendiat (meg), prosjektleder og hovedveileder Anne S. Landheim, forskningsleder/faglig rådgiver NKROP, professor HINN,  biveileder Lars Lien, leder NKROP, professor HINN , biveileder Halvor Fauske, professor HINN og medforsker/brukerrepresentant Jeanette Rundgren, KoRus Øst.

 

 

Ekspertområder

Rusmiddelavhengighet og/eller psykisk lidelse