Language: NOR | ENG

Ragnhild Narum

Seniorrådgiver
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Enhet for forskningsadministrasjon
Besøksadresse:
Rom: 2A109
Nils Hertzbergs Hus (Hovedbygg fløy A – eldste del)
Holsetgata 31 N-2318 Hamar
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Arbeidsoppgaver

Prosjektleder for  Prosjekt Universitetsakkreditering

Prosjektleder for etablering av Senter for entreprenørskap i grunnopplæringen (SEG)

Forskningsformidling gjennom nettsiden til Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU)   www.sepu.no.

Bakgrunn

Jobb

2004-2019: Ansatt i HINN med oppgaver innen forskningsformidling, søknader om eksterne midler og annen forskningsadministrasjon. 

  • 2018: Deltakelse i sekretariatet for utarbeidelse av HINNs søknad om akkreditering som universitet som ble levert NOKUT 17.12.2018. 
  • 2015: Deltakelse i sekretariat for det nasjonale rammeplanutvalget for femårig grunnskolelærerutdanning på masternivå   www.hihm.no/glu-master (oppdrag fra Kunnskapsdepartementet).
  • 2011-2012: Deltakelse i sekretariatet for det nasjonale utvalget for ny rammeplan for barnehagelærerutdanning   www.hihm.no/rammeflu(oppdrag fra Kunnskapsdepartementet).

1999-2004: Rådgiver i Norges forskningsråd. 

Utdanning

  • Master i offentlig ledelse og styring med fordypning i økonomi, regnskap og finansiering (2013-2016).
    Masteroppgave: Med viten og vilje? Perspektiver på høyere utdanningsinstitusjoner i diskusjoner om strukturendringer.
  • Historie hovedfag (1998).
    Hovedfagsoppgave: Norge og rasekonflikten i Sør-Afrika, 1960-1978 

Mer om bakgrunn og CV finner du på   LinkedIn.

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin

Ansvarsområder

Forskerstøtte, Organisasjonsutvikling, Sosiale medier, Forskningsformidling, Lederstøtte