Ragnhild Narum

Seniorrådgiver
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Enhet for forskningsadministrasjon
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Faglige interesser

Prosjektleder for Prosjekt Universitetsakkreditering

Prosjektleder for etablering av Senter for entreprenørskap i grunnopplæringen (SEG)

Forskningsformidling gjennom nettsiden til Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU)  www.sepu.no.

Bakgrunn

Jobb

2018: Deltakelse i sekretariatet for utarbeidelse av HINNs søknad om akkreditering som universitet som ble levert NOKUT 17.12.2018. 

2015: Deltakelse i sekretariat for det nasjonale rammeplanutvalget for femårig grunnskolelærerutdanning på masternivå  www.hihm.no/glu-master (oppdrag fra Kunnskapsdepartementet).

2011-2012: Deltakelse i sekretariatet for det nasjonale utvalget for ny rammeplan for barnehagelærerutdanning  www.hihm.no/rammeflu(oppdrag fra Kunnskapsdepartementet).

1999-2004: Rådgiver i Norges forskningsråd. 

Utdanning

  • Master i offentlig ledelse og styring med fordypning i økonomi, regnskap og finansiering (2013-2016). Masteropppgave: Med viten og vilje? Perspektiver på høyere utdanningsinstitusjoner i diskusjoner om strukturendringer.
  • Historie hovedfag (1998). Hovedfagsoppgave: Norge og rasekonflikten i Sør-Afrika, 1960-1978 

Mer om bakgrunn og CV finner du på  LinkedIn.

Arbeidsoppgaver

Forskningsadministrasjon, Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, Forskningsformidling, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU)

Publikasjoner (11)

Utvalgte (11)

Bøker (2)