Petter Dyndahl

Professor
E-post:
petter.dyndahl@inn.no
Telefon:
+47 62 51 76 98
Mobiltelefon:
+47 416 44 705
Avd./Fakultet:
Enhet:
Institutt for kunstfag og kulturstudier
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Dr. art. (2002) fra Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Cand. philol. (1986) fra Universitetet i Trondheim med fagkretsen musikkvitenskap, sosialpedagogikk, nordisk språk og litteratur.

Komplett CV og publikasjonsliste, se www.petterdyndahl.no 

Prosjekter (11)

Pågående (1)

Avsluttede (10)

Vis avsluttedet prosjekter

Arbeidsoppgaver

Professor i musikkvitenskap, musikkpedagogikk og allmenn pedagogikk, Leder for forskningsprosjektet DYNAMUS - The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state www.dynamus.no

Forskningsområder

Skole, barnehage og utdanning , Kultur, kommunikasjon og samfunn

Forskningsemner

Pedagogikk , Fagdidaktikk , Musikk

Ekspertområder

Musikkpedagogikk, Kultur- og utdanningssosiologi, Vitenskapsteori, pedagogisk filosofi og didaktisk grunnlagstenkning, Musikkteknologi og mediepedagogikk, Populærmusikk- og kulturstudier

Publikasjoner (197)

Utvalgte (197)

 • Dyndahl, Petter (). Between saviours and (dis-)illusionists. (Dis-)orientations in (popular) music education.
 • Dyndahl, Petter; Vestad, Ingeborg Lunde (). Presentation of DYNAMUS Research area 1, Children’s media-musical culture in Norway since WWII.
 • Dyndahl, Petter (). Musikalsk inkludering og ekskludering i det norske velferdssamfunnet.
 • Karlsen, Sidsel; Dyndahl, Petter (). Presentation of the DYNAMUS project.
 • Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk; Skårberg, Odd Sjønne (). Was kann als legitime Forschung gelten? Sozialisationsmuster und ihre Bedeutung für die norwegische höhere Musikbildung.
 • Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk; Skårberg, Odd Sjønne (). Aesthetic cosmopolitanism, cultural omnivorousness, and musical gentrification.
 • Hara, Mariko; Dyndahl, Petter (). Take a chance on me: Fra statlig støtte til entreprenørskap hos innvandrermusikere i Norge.
 • Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk (). Musikkundervisning som de gode intensjoners tyranni?.
 • Dyndahl, Petter (). Academization, institutionalization and "gentrification" of popular music in Norwegian higher music education and research.
 • Dyndahl, Petter (). Musikk, identitet og makt - Autoetnografisk blikk på lærerutdanningsfaget musikk i Hamar.
 • Dyndahl, Petter (). Beyond cultural capital and social fields? Aesthetic cosmopolitanism, cultural omnivorousness and musical gentrification.
 • Dyndahl, Petter; Vestad, Ingeborg Lunde (). Decades of recorded music for children. Norwegian children’s phonograms from World War II to the present.
 • Vestad, Ingeborg Lunde; Dyndahl, Petter (). “This one Grandma knew, too, exactly this one!” Processes of canonization in children’s music. 19 s.
 • Dyndahl, Petter; Varkøy, Øivind (). Hva er musikk godt for? B: Om musikkundervisning, likhet og ulikhet. En dialog.
 • Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk (). John Lennons intertekstuelle diskurs med seg selv og andre.
 • Johansen, Guro Gravem; Dyndahl, Petter; Gullö, Jan-Olof; Smith, Gareth Dylan (). Musicalization of theoretical practices in music education research.
 • Johansen, Guro Gravem; Dyndahl, Petter; Gullö, Jan-Olof (). Musicalization of theoretical practices in music education research.
 • Dyndahl, Petter; Varkøy, Øivind (). Music education and equality – A critical dialogue.
 • Johansen, Guro Gravem; Dyndahl, Petter; Gullö, Jan-Olof; Björck, Cecilia; Bjerstedt, Sven; Nilsson, Bo (). Musicalization of theoretical practices in music education research.
 • Trulsson, Ylva Hofvander; Folkestad, Göran; Kallio, Alexis Anja; Länsman, Hilda; Dyndahl, Petter (). Sámi music, cultural transmission and indigenous politics in Sapmi.
 • Nielsen, Siw Graabræk; Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Skårberg, Odd Sjønne (). Hva er legitim forskning ved norske musikkonservatorier? Teoretiske, empiriske og historiske perspektiver.
 • Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk; Karlsen, Sidsel; Skårberg, Odd Sjønne (). What counts as legitimate research? Patterns of socialization into Norwegian music academia.
 • Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk; Skårberg, Odd Sjønne (). “Musical gentrification” or the extensive academisation of popular music in Norwegian higher music education.
 • Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk; Karlsen, Sidsel; Skårberg, Odd Sjønne (). Academisation, institutionalisation and gentrification of popular music in Norwegian higher music education and research.
 • Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk; Karlsen, Sidsel; Skårberg, Odd Sjønne (). Changing scholarly culture : The academisation of popular music in Norwegian higher music education.
 • Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk; Skårberg, Odd Sjønne (). The academisation of popular music in higher music education: The case of Norway.
 • Vestad, Ingeborg Lunde; Dyndahl, Petter (). Aesthetic cosmopolitanism, embodied materialization and shifting canons of children’s music.
 • Dyndahl, Petter; Espeland, Magne; Furnes, Odd Torleiv (). Ny rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger – utfordringer og muligheter for musikkfaget.
 • Dyndahl, Petter (). Everything except dance band music. Cultural omnivorousness, norms, and the formation of taboos.
 • Dyndahl, Petter; Varkøy, Øivind (). The discursivity and materiality of music technology. A dialogue.
 • Dyndahl, Petter; Johansen, Guro Gravem; Gullö, Jan-Olof; Bjerstedt, Sven (). Musicalization of theoretical practices in music education research.
 • Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk; Skårberg, Odd Sjønne (). The emergence and academisation of popular music in Norwegian higher music education.
 • Karlsen, Sidsel; Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk; Skårberg, Odd Sjønne (). The openness of Norwegian music academia towards popular music – real or apparent?.
 • Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk; Skårberg, Odd Sjønne (). The academicisation of popular music in higher music education: The case of Norway.
 • Dyndahl, Petter; Hara, Mariko; Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk; Skårberg, Odd Sjønne; Vestby, Stian (). Musical gentrification and socio-cultural diversities: The findings.
 • Dyndahl, Petter (). Academisation as activism? Some paradoxes.
 • Dyndahl, Petter (). Populærkulturelt mangfold, inkludering og ekskludering.
 • Nielsen, Siw Graabræk; Dyndahl, Petter (). Om metaforer for kunnskap og læring i musikk.
 • Dyndahl, Petter (). Paradoxes of activism in music education.
 • Dyndahl, Petter (). Hunting high and low. The rise, fall and concealed return of a key dichotomy in music and arts education.
 • Nielsen, Siw Graabræk; Karlsen, Sidsel; Dyndahl, Petter; Skårberg, Odd Sjønne (). Musical gentrification and the academicisation of popular music in Norwegian higher music education.
 • Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk; Dyndahl, Petter; Skårberg, Odd Sjønne (). Musical gentrification and the academicisation of Norwegian conservatoires. From univores to omnivores – or not?.
 • Dyndahl, Petter; Hara, Mariko; Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk; Skårberg, Odd Sjønne; Vestby, Stian (). Om tilværelsens letthet og tyngde. Dansebandkultur som høgskolestudium.
 • Dyndahl, Petter; Varkøy, Øivind (). The importance of differences.
 • Dyndahl, Petter (). Mangfold, inkludering og ekskludering.
 • Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk (). Shifting authenticities in Scandinavian music education.
 • Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk; Skårberg, Odd Sjønne (). Academization, institutionalization and gentrification of popular music in Norwegian higher music education – Key concepts and preliminary results.
 • Nielsen, Siw Graabræk; Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Skårberg, Odd Sjønne (). Musical gentrification of popular Music in Norwegian higher musical education - An outline of a theoretical framework.
 • Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Wright, Ruth (). Exploring the sociology of music education.
 • Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Skårberg, Odd Sjønne; Nielsen, Siw Graabræk (). Cultural omnivorousness and musical gentrification: An outline of a sociological framework and its applications for music education research.
 • Dyndahl, Petter; Jenshus, Ida; Johansen, Lasse; Meisingset, Kristian; Møllersen, Brynhild Marit Berger; Vestby, Stian (). Hipp eller harry? Kulturkrig og klassekamp på nye arenaer.
 • Vestby, Stian; Dyndahl, Petter (). Køntrikoden.
 • Dyndahl, Petter (). Poststrukturalistiske tilganger. Diskurs, makt, subjektivitet.
 • Dyndahl, Petter (). Quadraginta locis reperiantur - quis quoniam saxophonum.
 • Angelo, Elin; Fossum, Hanne; Dyndahl, Petter; Varkøy, Øivind (). Kunstfagenes verdi – igjen.
 • Angelo, Elin; Dyndahl, Petter; Fossum, Hanne; Varkøy, Øivind (). Kunstfaglig kunnskapsløft.
 • Dyndahl, Petter (). Kulturteoretiske perspektiver på fagdidaktisk forskning.
 • Dyndahl, Petter; Folkestad, Göran; Sæther, Eva; Asp, Karl; Bjerstedt, Sven; Larsson, Susanne Ronner; Lonnert, Lia; Trulsson, Ylva Hofvander (). Towards a cultural study of music in performance, education, and society?.
 • Dyndahl, Petter (). Musical gentrification, socio-cultural diversities, and the accountability of academics.
 • Dyndahl, Petter (). Towards a cultural study of music in performance, education, and society?.
 • Dyndahl, Petter (). Intersection and interplay : Contributions to the cultural study of music in performance, education, and society. ISBN 978-91-979584-6-2. 189 s.
 • Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk; Skårberg, Odd Sjønne (). Musical gentrification and the changing sociology of music education.
 • Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk (). Musikkfagets effekter og verdier.
 • Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Skårberg, Odd Sjønne (). Cultural Studies: Populærkultur, identitetskonstruksjon, formelle og uformelle læringsarenaer.
 • Karlsen, Sidsel; Dyndahl, Petter; Skårberg, Odd Sjønne; Nielsen, Siw Graabræk; Trulsson, Ylva Hofvander (). Musical gentrification and socio-cultural diversities.
 • Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Kvaal, Camilla; Skårberg, Odd Sjønne; Strøm, Irene (). Teaching and teacher education, Cultural Studies and music education: How does it all fit together?.
 • Dyndahl, Petter (). Musikkfaget og konstruksjonen av den betydningsløse Andre.
 • Klein, Jørgen; Dyndahl, Petter (). Hamar i elitedivisjonen. 1 s.
 • Nielsen, Siw Graabræk; Dyndahl, Petter (). Shifting authenticities in Scandinavian higher music education.
 • Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk (). Musikproduktion, kunskap och lärande.
 • Dyndahl, Petter (). Recension av: Zandén, Olle: Samtal om samspel.
 • Dyndahl, Petter (). Musikkforskningens konstruksjon av de(n) (in)signifikante Andre. Om ubegrenset estetisk akseptering, altetende kulturell konsumpsjon, klassemessige tabuer og krenkelser.
 • Dyndahl, Petter (). Hovedutfordringer i norsk musikkutdanning – fra et lærerutdanningsperspektiv.
 • Dyndahl, Petter (). Om innfødte og innvandrere. Refleksjoner over didaktisk identitet i digital kontekst.
 • Dyndahl, Petter (). Music education and the construction of the (in)significant Other. Taboos of omnivorous cultural consumption and aesthetic acceptance.
 • Dyndahl, Petter (). Cultural configuration of class distinctions. Marginalization processes in music education and research.
 • Dyndahl, Petter (). Problems with cultural omnivorousness in music education.
 • Dyndahl, Petter; Engen, Thor Ola; Kulbrandstad, Lise Iversen (). Fra lærerutdanning til forskerutdanning.
 • Dyndahl, Petter; Ellefsen, Live Weider (). Kulturteoretiske perspektiver på musikkdidaktisk forskning.
 • Dyndahl, Petter; Engen, Thor Ola; Kulbrandstad, Lise Iversen (). Lærerutdanningsfag, forskning og forskerutdanning. Bidrag til kunnskapsområder i endring. Oplandske Bokforlag. ISBN 978-82-7518-195-2. 224 s.
 • Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk (). Musikkpedagogikk og autentisitet.
 • Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk (). How music producers learn. Epistemological metaphors in the construction of professional knowledge.
 • Dyndahl, Petter (). Book review of Vesa Kurkela & Lauri Väkevä (eds): "De-Canonizing Music History".
 • Dyndahl, Petter (). Hva er det med hip-hop og rap?.
 • Dyndahl, Petter (). Krysse grenser / Crossing borders. Tiltredelsesforelesning som gjesteprofessor ved Lunds Universitet, Musikhögskolan i Malmö, 17.11.2010.
 • Dyndahl, Petter (). How can hip-hop and rap music address local and global issues and challenges in music education?.
 • Dyndahl, Petter (). Negotiating the cultural aesthetics of Norwegian hip-hop.
 • Karlsen, Sidsel; Dyndahl, Petter (). The cultural didactic based research and educational profile of Hedmark University College.
 • Dyndahl, Petter; Ellefsen, Live Weider (). Music didactics as a multifaceted field of cultural didactic studies.
 • Dyndahl, Petter (). Funicular Vernaculars Making Glocal Noise. "Roots/routes" perspectives on north Norwegian hip-hop and rap music.
 • Dyndahl, Petter; Ellefsen, Live Weider (). Music education as a socio-culturally charged field of power, meaning and identity.
 • Dyndahl, Petter (). Negotiating the "roots/routes" of authenticity and identity in Nordic hip-hop.
 • Dyndahl, Petter (). Music Education in the Sign of Deconstruction.
 • Dyndahl, Petter (). Authenticity, glocalization, and identity in hip-hop.
 • Dyndahl, Petter (). Fagdidaktikk som et estetisk/funksjonelt felt : et bidrag til de/rekonstruksjon av musikkundervisningens didaktiske identitet.
 • Dyndahl, Petter (). Norsk hiphop i verden : om konstruksjon av glokal identitet i hiphop og rap.
 • Dyndahl, Petter (). Musikkteknologi og didaktikk.
 • Dyndahl, Petter (). Sosiokulturelle perspektiver på estetisk og pedagogisk musikkforskning.
 • Dyndahl, Petter (). Fagdidaktikk som kulturdidaktikk : kulturteoretiske tilnærminger til de/rekonstruksjon av didaktisk identitet.
 • Dyndahl, Petter (). Autentisitet, glokalisering og identitet i nordisk hiphop.
 • Dyndahl, Petter (). Music Didaktik as a Field of Cultural Didactics. An approach to the de/reconstruction of didactic identity in music education by means of cultural studies and sociocultural theories.
 • Dyndahl, Petter (). Musikkopplæring i og utenfor skolen. Om uformell læring og kulturell identitetskonstruksjon i hiphop og rap.
 • Dyndahl, Petter (). Hva er didaktikk?.
 • Dyndahl, Petter (). Strategiske forskningsfelt.
 • Dyndahl, Petter (). Hip-hop and de construction of cultural identity.
 • Dyndahl, Petter (). Dekonstruksjon av/og/eller/i musikkpedagogisk forskning - noen sentrale perspektiver.
 • Dyndahl, Petter (). Dekonstruksjon av/og/eller/i musikkpedagogisk forskning - noen sentrale perspektiver.
 • Dyndahl, Petter (). Hip-hop and de construction of cultural identity.
 • Dyndahl, Petter (). Kulturens Xerox-grad eller remixet autentisitet? Gjenbruk og originalitet i hiphop og samplingkultur.
 • Dyndahl, Petter (). Gjenbruk og originalitet i hiphop og samplingkultur.
 • Dyndahl, Petter (). Hypertekst og musikalsk spatio-temporalitet.
 • Kulbrandstad, Lars Anders; Dyndahl, Petter (). High fidelity eller rein jalla? Purisme som problem i kultur, språk og estetikk. ISBN 8275181232.
 • Kulbrandstad, Lars Anders; Dyndahl, Petter (). High fidelity eller rein jalla?.
 • Dyndahl, Petter; Kulbrandstad, Lars Anders (). High fidelity eller rein jalla? : purisme som problem i kultur, språk og estikk. Oplandske Bokforlag. ISBN 8275181232. 261 s.
 • Dyndahl, Petter (). Glocalization and Authenticity Discourses of Norwegian Hip Hop.
 • Dyndahl, Petter (). Hiphop og identitetskonstruksjon.
 • Dyndahl, Petter (). Musikkdidaktikk og intermedialitet.
 • Dyndahl, Petter (). Om hiphop, intertekstuelle og 'glokale' nettverk.
 • Dyndahl, Petter (). Musikkteknologi og fagdidaktisk identitet.
 • Dyndahl, Petter (). Kulturens Xerox-grad eller remixet autentisitet? Gjenbruk og originalitet i hiphop og samplingkultur.
 • Dyndahl, Petter; Kulbrandstad, Lars Anders (). High fidelity eller rein jalla? Innledning.
 • Kulbrandstad, Lars Anders; Dyndahl, Petter (). High fidelity eller rein jalla? Purisme som problem i kultur, språk og estetikk. Oplandske Bokforlag. ISBN 82-7518-123-2. 261 s.
 • Dyndahl, Petter; Kulbrandstad, Lars Anders (). High fidelity eller rein jalla? Purisme som problem i kultur, språk og estetikk. Oplandske Bokforlag. ISBN 82-7518-123-2. 261 s.
 • Dyndahl, Petter; Rustad, Hans Kristian Strandstuen (). Kultur- og språkfagenes didaktikk: Sammendrag av konferanseinnlegg og program. ISBN 82-7671-423-4. 26 s.
 • Dyndahl, Petter (). Hvordan kan didaktikk være innskrevet i ungdomskulturell praksis, eksemplifisert ved hiphop?.
 • Dyndahl, Petter (). Musikkteknologi, kunnskapsteori og pedagogisk ironi.
 • Dyndahl, Petter (). Nordisk hiphop i verden : Dialogisitet og spatio-temporalitet i intermedial ungdomskultur.
 • Dyndahl, Petter (). Dekonstruksjon og ironi som tilnærming til musikkpedagogisk forskning.
 • Dyndahl, Petter (). Skolen er for konservativ.
 • Dyndahl, Petter (). El Pilón de Azucar for fløyte og gitar.
 • Dyndahl, Petter (). Kulturens Xerox-grad eller remixet autentisitet : estetisk og sosiokulturell verdsetting i hiphop og samplekultur The Xerox-value of culture or remixed authenticity : estethics and sociocultural valorisation in hip-hop and sampling culture.
 • Dyndahl, Petter (). Hypertekst og musikalsk spatio-temporalitet.
 • Dyndahl, Petter (). Kunnskapsteori, musikkteknologi og pedagogisk ironi.
 • Dyndahl, Petter (). Truly yours, your biggest fan, this is Stan : dramaturgi, remediering og iscenesettelse hos Eminem. ISBN 8276712738. 41 s.
 • Dyndahl, Petter (). Buildung - Musikk til en bygge- og danningsprosess for sangere, slagverk og lydspor.
 • Dyndahl, Petter (). "Hva skoleeleven i Fredrikstad svarte da religionslæreren ville vite hva den gammeltestamentlige gud utbrøt idet han fikk se menneskenes dårskap ved Babels tårn" for to stemmer og belleplates.
 • Dyndahl, Petter (). Dramaturgi, remediering og iscenesettelse i Eminems «Stan» (The Marshall Mathers LP, 2000).
 • Dyndahl, Petter (). Musikkteknologi - Et bidrag til en demokratiserende musikkundervisning?.
 • Dyndahl, Petter (). 1+1+1=1! Presentasjon og gjennomgang av verket «Buildung – Musikk til en bygge- og danningsprosess».
 • Dyndahl, Petter (). Nettbaserte læringsfellesskap og pedagogisk (selv)ironi.
 • Dyndahl, Petter (). Musikk / Teknologi / Didaktikk - Om digitalisert musikkundervisning, dens diskursivitet og (selv)ironi. Unipub forlag. 313 s.
 • Indrebø, Oddbjørn; Dyndahl, Petter (). Network Session: DigIT - a multilayered approach to the construction of knowledge in music by means of digital media and hypertext.
 • Dyndahl, Petter (). Musikk/Teknologi/Didaktikk. Om digitalisert musikkundervisning, dens diskursivitet og (selv)ironi. -1 s.
 • Dyndahl, Petter (). Mønsås-canzona for fire cymbaler.
 • Dyndahl, Petter (). Grand Relay for 2-10 pianists.
 • Dyndahl, Petter (). B & D.
 • Dyndahl, Petter (). IT-relatert musikkundervisning mellom moderne utopi og postmoderne ironi.
 • Dyndahl, Petter (). IT som et musikkpedagogisk felt.
 • Dyndahl, Petter (). IT og didaktikk mellom utopi og ironi.
 • Dyndahl, Petter (). String Quartet no 3.2.
 • Dyndahl, Petter (). The Return of the Music of the Spheres : Internet as a Global Soundtrack.
 • Dyndahl, Petter; Klempe, Hroar; Kulbrandstad, Lars Anders (). Tekst og tone på Internett. Rapport fra en nasjonal etterutdanningskonferanse for musikk- og norskfaglig personale ved høgskoler som gir allmennlærerutdanning, Hamar 14. - 16. desember 1998. ISBN 82-7671-095-6. 103 s.
 • Dyndahl, Petter (). Hypertekstualitet og musikk – rom versus tid?.
 • Dyndahl, Petter (). hyper/musikk/teori - musikkteknologiens vitenskapsteori sett i lys av poststrukturalistisk tekstteori.
 • Dyndahl, Petter (). Pedagogiske og didaktiske implikasjoner vedrørende bruk av musikkteknologi.
 • Dyndahl, Petter (). IT i lærerutdanningen.
 • Klempe, Hroar; Dyndahl, Petter (). Hypertekstuell logikk og rasjonalitet : mot en forståelsesramme for IT's kommunikasjonsformer.
 • Dyndahl, Petter (). IT og musikk i allmennlærerutdanningen : rapport fra en nasjonal etterutdanningskonferanse for musikkfaglig personale ved høgskoler som gir allmennlærerutdanning, Hamar 27.-31.10. 1997. ISBN 82-7671-034-4. 99 s.
 • Dyndahl, Petter (). Om IT i lærerutdanningen.
 • Dyndahl, Petter (). Hvordan kan bruk av IT utvikle innhold og arbeidsformer i et fag? (gjesteforelesning).
 • Dyndahl, Petter (). Er didaktikk en foreldet kategori i "den digitale tidsalder"?.
 • Dyndahl, Petter (). Didaktikk og informasjonsteknologi : mellom moderne utopi og postmoderne ironi?.
 • Dyndahl, Petter (). String Quartet no 2.3.
 • Dyndahl, Petter (). Musikkteknologi og musikkundervisning (gjesteforelesning).
 • Dyndahl, Petter (). Hyper/musikk/pedagogikk : IT-relatert musikkundervisning mellom det moderne og det postmoderne.
 • Dyndahl, Petter (). Somme Liker Å Trø Takten.
 • Dyndahl, Petter (). Fem teser om framtidens musikkundervisning.
 • Dyndahl, Petter (). 300 sider på 10 minutter : intervjuet om doktoravhandlingen i NRK P2s "Midt i musikken".
 • Dyndahl, Petter (). Om musikalsk hypertekstualitet.
 • Dyndahl, Petter (). IT-basert musikkundervisning som et didaktisk felt.
 • Dyndahl, Petter (). Teknologisering av musikkfaget : en studie av MIDI-relaterte endringsprosesser i norsk musikklærerutdanning.
 • Dyndahl, Petter; Jørgensen, Harald; Hanken, Ingrid Maria (). Et forsøk på å forstå komponisters bruk av informasjonsteknologi i et relasjonelt didaktisk perspektiv.
 • Dyndahl, Petter (). Elsk meg bort fra min bristende barndom : Andre forsøk på å rekonstruere en uuttalt dialog.
 • Dyndahl, Petter (). Kan miditeknologi gjøre musikkundervisningen bedre ?.
 • Dyndahl, Petter (). Only you : 1st attempt to reconstruct an unspoken dialogue.
 • Dyndahl, Petter (). Jeremiade.
 • Dyndahl, Petter (). Kneial 2 : Feedback for ensemble.
 • Dyndahl, Petter (). Musikkundervisning i en flerkulturell situasjon.
 • Klempe, Hroar; Dyhndahl, Petter; Varkøy, Øyvind (). Musikk som mediefag.
 • Dyndahl, Petter (). Musikkpedagogiske perspektiver. 207 s.
 • Varkøy, Øyvind; Dyndahl, Petter (). Musikk, teknologi, didaktikk : fem teser om framtidas musikkundervisning.
 • Dyndahl, Petter; Varkøy, Øivind (). Musikkpedagogiske perspektiver. ISBN 82-417-0401-1. -1 s.
 • Dyndahl, Petter (). Chiasma per orchestra.
 • Dyndahl, Petter (). "Ny musikkteknologi - økte musikkpedagogiske muligheter eller keiserens nye SCSI-emulator?".
 • Dyndahl, Petter (). Convexus for fløyte og piano.
 • Dyndahl, Petter (). MIDI-didaktikk.
 • Dyndahl, Petter (). Kneial 1 - Monolog for kontrabass.
 • Dyndahl, Petter (). Tre redundanser for to gitarer.
 • Dyndahl, Petter (). Trauergondel - Hommage à Franz Liszt.
 • Dyndahl, Petter (). Lærerutdanning og musikkteknologisk utvikling.
 • Dyndahl, Petter (). "Kunstfag mellom selvuttrykk og dannelse" (sammen Øivind Varkøy).
 • Dyndahl, Petter (). Ensuite for piano.
 • Dyndahl, Petter (). Lento-Ostinato for altsaxofon.
 • Dyndahl, Petter (). MIDI-SATS 1 eller den illustrerte vegviser til den nye Atlantis. 134 s.
 • Dyndahl, Petter (). Musikk og elektronikk. Perspektiver på bruk av elektroniske hjelpemidler i musikkundervisningen.
 • Dyndahl, Petter (). Barnemarked og musikkindustri. Noen aspekter på barnekultur, musikk og massemedier. 251 s.
 • Dyndahl, Petter (). Preludium for fløyte, klarinett i b og cello.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (41)

 • Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk; Skårberg, Odd Sjønne (). Was kann als legitime Forschung gelten? Sozialisationsmuster und ihre Bedeutung für die norwegische höhere Musikbildung.
 • Hara, Mariko; Dyndahl, Petter (). Take a chance on me: Fra statlig støtte til entreprenørskap hos innvandrermusikere i Norge.
 • Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk (). Musikkundervisning som de gode intensjoners tyranni?.
 • Dyndahl, Petter (). Musikk, identitet og makt - Autoetnografisk blikk på lærerutdanningsfaget musikk i Hamar.
 • Dyndahl, Petter; Vestad, Ingeborg Lunde (). Decades of recorded music for children. Norwegian children’s phonograms from World War II to the present.
 • Vestad, Ingeborg Lunde; Dyndahl, Petter (). “This one Grandma knew, too, exactly this one!” Processes of canonization in children’s music. 19 s.
 • Dyndahl, Petter; Varkøy, Øivind (). Hva er musikk godt for? B: Om musikkundervisning, likhet og ulikhet. En dialog.
 • Nielsen, Siw Graabræk; Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Skårberg, Odd Sjønne (). Hva er legitim forskning ved norske musikkonservatorier? Teoretiske, empiriske og historiske perspektiver.
 • Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk; Skårberg, Odd Sjønne (). The academisation of popular music in higher music education: The case of Norway.
 • Dyndahl, Petter (). Everything except dance band music. Cultural omnivorousness, norms, and the formation of taboos.
 • Dyndahl, Petter (). Academisation as activism? Some paradoxes.
 • Nielsen, Siw Graabræk; Dyndahl, Petter (). Om metaforer for kunnskap og læring i musikk.
 • Dyndahl, Petter (). Hunting high and low. The rise, fall and concealed return of a key dichotomy in music and arts education.
 • Dyndahl, Petter; Hara, Mariko; Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk; Skårberg, Odd Sjønne; Vestby, Stian (). Om tilværelsens letthet og tyngde. Dansebandkultur som høgskolestudium.
 • Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk (). Shifting authenticities in Scandinavian music education.
 • Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Wright, Ruth (). Exploring the sociology of music education.
 • Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Skårberg, Odd Sjønne; Nielsen, Siw Graabræk (). Cultural omnivorousness and musical gentrification: An outline of a sociological framework and its applications for music education research.
 • Dyndahl, Petter (). Musical gentrification, socio-cultural diversities, and the accountability of academics.
 • Dyndahl, Petter (). Towards a cultural study of music in performance, education, and society?.
 • Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk (). Musikproduktion, kunskap och lärande.
 • Dyndahl, Petter; Engen, Thor Ola; Kulbrandstad, Lise Iversen (). Fra lærerutdanning til forskerutdanning.
 • Dyndahl, Petter; Ellefsen, Live Weider (). Kulturteoretiske perspektiver på musikkdidaktisk forskning.
 • Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk (). Musikkpedagogikk og autentisitet.
 • Dyndahl, Petter; Ellefsen, Live Weider (). Music didactics as a multifaceted field of cultural didactic studies.
 • Dyndahl, Petter (). Negotiating the "roots/routes" of authenticity and identity in Nordic hip-hop.
 • Dyndahl, Petter (). Music Education in the Sign of Deconstruction.
 • Dyndahl, Petter (). Fagdidaktikk som et estetisk/funksjonelt felt : et bidrag til de/rekonstruksjon av musikkundervisningens didaktiske identitet.
 • Dyndahl, Petter (). Norsk hiphop i verden : om konstruksjon av glokal identitet i hiphop og rap.
 • Dyndahl, Petter (). Dekonstruksjon av/og/eller/i musikkpedagogisk forskning - noen sentrale perspektiver.
 • Dyndahl, Petter (). Dekonstruksjon av/og/eller/i musikkpedagogisk forskning - noen sentrale perspektiver.
 • Dyndahl, Petter (). Kulturens Xerox-grad eller remixet autentisitet? Gjenbruk og originalitet i hiphop og samplingkultur.
 • Dyndahl, Petter (). Hypertekst og musikalsk spatio-temporalitet.
 • Kulbrandstad, Lars Anders; Dyndahl, Petter (). High fidelity eller rein jalla?.
 • Dyndahl, Petter (). Musikkteknologi og fagdidaktisk identitet.
 • Dyndahl, Petter (). Kulturens Xerox-grad eller remixet autentisitet? Gjenbruk og originalitet i hiphop og samplingkultur.
 • Dyndahl, Petter (). Musikkteknologi, kunnskapsteori og pedagogisk ironi.
 • Dyndahl, Petter (). Kan miditeknologi gjøre musikkundervisningen bedre ?.
 • Dyndahl, Petter (). Musikkundervisning i en flerkulturell situasjon.
 • Klempe, Hroar; Dyhndahl, Petter; Varkøy, Øyvind (). Musikk som mediefag.
 • Varkøy, Øyvind; Dyndahl, Petter (). Musikk, teknologi, didaktikk : fem teser om framtidas musikkundervisning.
 • Dyndahl, Petter (). "Kunstfag mellom selvuttrykk og dannelse" (sammen Øivind Varkøy).

Bøker (16)

Vitenskapelige konferansebidrag (97)

 • Dyndahl, Petter (). Between saviours and (dis-)illusionists. (Dis-)orientations in (popular) music education.
 • Dyndahl, Petter; Vestad, Ingeborg Lunde (). Presentation of DYNAMUS Research area 1, Children’s media-musical culture in Norway since WWII.
 • Karlsen, Sidsel; Dyndahl, Petter (). Presentation of the DYNAMUS project.
 • Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk; Skårberg, Odd Sjønne (). Aesthetic cosmopolitanism, cultural omnivorousness, and musical gentrification.
 • Dyndahl, Petter (). Academization, institutionalization and "gentrification" of popular music in Norwegian higher music education and research.
 • Dyndahl, Petter (). Beyond cultural capital and social fields? Aesthetic cosmopolitanism, cultural omnivorousness and musical gentrification.
 • Johansen, Guro Gravem; Dyndahl, Petter; Gullö, Jan-Olof; Smith, Gareth Dylan (). Musicalization of theoretical practices in music education research.
 • Johansen, Guro Gravem; Dyndahl, Petter; Gullö, Jan-Olof (). Musicalization of theoretical practices in music education research.
 • Dyndahl, Petter; Varkøy, Øivind (). Music education and equality – A critical dialogue.
 • Johansen, Guro Gravem; Dyndahl, Petter; Gullö, Jan-Olof; Björck, Cecilia; Bjerstedt, Sven; Nilsson, Bo (). Musicalization of theoretical practices in music education research.
 • Trulsson, Ylva Hofvander; Folkestad, Göran; Kallio, Alexis Anja; Länsman, Hilda; Dyndahl, Petter (). Sámi music, cultural transmission and indigenous politics in Sapmi.
 • Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk; Karlsen, Sidsel; Skårberg, Odd Sjønne (). What counts as legitimate research? Patterns of socialization into Norwegian music academia.
 • Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk; Skårberg, Odd Sjønne (). “Musical gentrification” or the extensive academisation of popular music in Norwegian higher music education.
 • Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk; Karlsen, Sidsel; Skårberg, Odd Sjønne (). Academisation, institutionalisation and gentrification of popular music in Norwegian higher music education and research.
 • Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk; Karlsen, Sidsel; Skårberg, Odd Sjønne (). Changing scholarly culture : The academisation of popular music in Norwegian higher music education.
 • Vestad, Ingeborg Lunde; Dyndahl, Petter (). Aesthetic cosmopolitanism, embodied materialization and shifting canons of children’s music.
 • Dyndahl, Petter; Varkøy, Øivind (). The discursivity and materiality of music technology. A dialogue.
 • Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk; Skårberg, Odd Sjønne (). The emergence and academisation of popular music in Norwegian higher music education.
 • Karlsen, Sidsel; Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk; Skårberg, Odd Sjønne (). The openness of Norwegian music academia towards popular music – real or apparent?.
 • Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk; Skårberg, Odd Sjønne (). The academicisation of popular music in higher music education: The case of Norway.
 • Dyndahl, Petter; Hara, Mariko; Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk; Skårberg, Odd Sjønne; Vestby, Stian (). Musical gentrification and socio-cultural diversities: The findings.
 • Dyndahl, Petter (). Populærkulturelt mangfold, inkludering og ekskludering.
 • Dyndahl, Petter (). Paradoxes of activism in music education.
 • Nielsen, Siw Graabræk; Karlsen, Sidsel; Dyndahl, Petter; Skårberg, Odd Sjønne (). Musical gentrification and the academicisation of popular music in Norwegian higher music education.
 • Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk; Dyndahl, Petter; Skårberg, Odd Sjønne (). Musical gentrification and the academicisation of Norwegian conservatoires. From univores to omnivores – or not?.
 • Dyndahl, Petter; Varkøy, Øivind (). The importance of differences.
 • Dyndahl, Petter (). Mangfold, inkludering og ekskludering.
 • Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk; Skårberg, Odd Sjønne (). Academization, institutionalization and gentrification of popular music in Norwegian higher music education – Key concepts and preliminary results.
 • Nielsen, Siw Graabræk; Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Skårberg, Odd Sjønne (). Musical gentrification of popular Music in Norwegian higher musical education - An outline of a theoretical framework.
 • Dyndahl, Petter (). Poststrukturalistiske tilganger. Diskurs, makt, subjektivitet.
 • Dyndahl, Petter (). Kulturteoretiske perspektiver på fagdidaktisk forskning.
 • Dyndahl, Petter; Folkestad, Göran; Sæther, Eva; Asp, Karl; Bjerstedt, Sven; Larsson, Susanne Ronner; Lonnert, Lia; Trulsson, Ylva Hofvander (). Towards a cultural study of music in performance, education, and society?.
 • Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk; Skårberg, Odd Sjønne (). Musical gentrification and the changing sociology of music education.
 • Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Skårberg, Odd Sjønne (). Cultural Studies: Populærkultur, identitetskonstruksjon, formelle og uformelle læringsarenaer.
 • Karlsen, Sidsel; Dyndahl, Petter; Skårberg, Odd Sjønne; Nielsen, Siw Graabræk; Trulsson, Ylva Hofvander (). Musical gentrification and socio-cultural diversities.
 • Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Kvaal, Camilla; Skårberg, Odd Sjønne; Strøm, Irene (). Teaching and teacher education, Cultural Studies and music education: How does it all fit together?.
 • Nielsen, Siw Graabræk; Dyndahl, Petter (). Shifting authenticities in Scandinavian higher music education.
 • Dyndahl, Petter (). Musikkforskningens konstruksjon av de(n) (in)signifikante Andre. Om ubegrenset estetisk akseptering, altetende kulturell konsumpsjon, klassemessige tabuer og krenkelser.
 • Dyndahl, Petter (). Om innfødte og innvandrere. Refleksjoner over didaktisk identitet i digital kontekst.
 • Dyndahl, Petter (). Music education and the construction of the (in)significant Other. Taboos of omnivorous cultural consumption and aesthetic acceptance.
 • Dyndahl, Petter (). Cultural configuration of class distinctions. Marginalization processes in music education and research.
 • Dyndahl, Petter (). Problems with cultural omnivorousness in music education.
 • Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk (). How music producers learn. Epistemological metaphors in the construction of professional knowledge.
 • Dyndahl, Petter (). Krysse grenser / Crossing borders. Tiltredelsesforelesning som gjesteprofessor ved Lunds Universitet, Musikhögskolan i Malmö, 17.11.2010.
 • Dyndahl, Petter (). How can hip-hop and rap music address local and global issues and challenges in music education?.
 • Dyndahl, Petter (). Negotiating the cultural aesthetics of Norwegian hip-hop.
 • Karlsen, Sidsel; Dyndahl, Petter (). The cultural didactic based research and educational profile of Hedmark University College.
 • Dyndahl, Petter (). Funicular Vernaculars Making Glocal Noise. "Roots/routes" perspectives on north Norwegian hip-hop and rap music.
 • Dyndahl, Petter; Ellefsen, Live Weider (). Music education as a socio-culturally charged field of power, meaning and identity.
 • Dyndahl, Petter (). Authenticity, glocalization, and identity in hip-hop.
 • Dyndahl, Petter (). Musikkteknologi og didaktikk.
 • Dyndahl, Petter (). Sosiokulturelle perspektiver på estetisk og pedagogisk musikkforskning.
 • Dyndahl, Petter (). Fagdidaktikk som kulturdidaktikk : kulturteoretiske tilnærminger til de/rekonstruksjon av didaktisk identitet.
 • Dyndahl, Petter (). Autentisitet, glokalisering og identitet i nordisk hiphop.
 • Dyndahl, Petter (). Music Didaktik as a Field of Cultural Didactics. An approach to the de/reconstruction of didactic identity in music education by means of cultural studies and sociocultural theories.
 • Dyndahl, Petter (). Hva er didaktikk?.
 • Dyndahl, Petter (). Strategiske forskningsfelt.
 • Dyndahl, Petter (). Hip-hop and de construction of cultural identity.
 • Dyndahl, Petter (). Hip-hop and de construction of cultural identity.
 • Dyndahl, Petter (). Gjenbruk og originalitet i hiphop og samplingkultur.
 • Dyndahl, Petter (). Glocalization and Authenticity Discourses of Norwegian Hip Hop.
 • Dyndahl, Petter (). Hiphop og identitetskonstruksjon.
 • Dyndahl, Petter (). Musikkdidaktikk og intermedialitet.
 • Dyndahl, Petter (). Om hiphop, intertekstuelle og 'glokale' nettverk.
 • Dyndahl, Petter (). Hvordan kan didaktikk være innskrevet i ungdomskulturell praksis, eksemplifisert ved hiphop?.
 • Dyndahl, Petter (). Nordisk hiphop i verden : Dialogisitet og spatio-temporalitet i intermedial ungdomskultur.
 • Dyndahl, Petter (). Dekonstruksjon og ironi som tilnærming til musikkpedagogisk forskning.
 • Dyndahl, Petter (). Kulturens Xerox-grad eller remixet autentisitet : estetisk og sosiokulturell verdsetting i hiphop og samplekultur The Xerox-value of culture or remixed authenticity : estethics and sociocultural valorisation in hip-hop and sampling culture.
 • Dyndahl, Petter (). Hypertekst og musikalsk spatio-temporalitet.
 • Dyndahl, Petter (). Kunnskapsteori, musikkteknologi og pedagogisk ironi.
 • Dyndahl, Petter (). Dramaturgi, remediering og iscenesettelse i Eminems «Stan» (The Marshall Mathers LP, 2000).
 • Dyndahl, Petter (). Musikkteknologi - Et bidrag til en demokratiserende musikkundervisning?.
 • Dyndahl, Petter (). Nettbaserte læringsfellesskap og pedagogisk (selv)ironi.
 • Indrebø, Oddbjørn; Dyndahl, Petter (). Network Session: DigIT - a multilayered approach to the construction of knowledge in music by means of digital media and hypertext.
 • Dyndahl, Petter (). IT-relatert musikkundervisning mellom moderne utopi og postmoderne ironi.
 • Dyndahl, Petter (). IT som et musikkpedagogisk felt.
 • Dyndahl, Petter (). IT og didaktikk mellom utopi og ironi.
 • Dyndahl, Petter (). The Return of the Music of the Spheres : Internet as a Global Soundtrack.
 • Dyndahl, Petter (). Hypertekstualitet og musikk – rom versus tid?.
 • Dyndahl, Petter (). hyper/musikk/teori - musikkteknologiens vitenskapsteori sett i lys av poststrukturalistisk tekstteori.
 • Dyndahl, Petter (). Pedagogiske og didaktiske implikasjoner vedrørende bruk av musikkteknologi.
 • Dyndahl, Petter (). IT i lærerutdanningen.
 • Klempe, Hroar; Dyndahl, Petter (). Hypertekstuell logikk og rasjonalitet : mot en forståelsesramme for IT's kommunikasjonsformer.
 • Dyndahl, Petter (). Om IT i lærerutdanningen.
 • Dyndahl, Petter (). Hvordan kan bruk av IT utvikle innhold og arbeidsformer i et fag? (gjesteforelesning).
 • Dyndahl, Petter (). Er didaktikk en foreldet kategori i "den digitale tidsalder"?.
 • Dyndahl, Petter (). Didaktikk og informasjonsteknologi : mellom moderne utopi og postmoderne ironi?.
 • Dyndahl, Petter (). Musikkteknologi og musikkundervisning (gjesteforelesning).
 • Dyndahl, Petter (). Hyper/musikk/pedagogikk : IT-relatert musikkundervisning mellom det moderne og det postmoderne.
 • Dyndahl, Petter (). Fem teser om framtidens musikkundervisning.
 • Dyndahl, Petter (). Om musikalsk hypertekstualitet.
 • Dyndahl, Petter (). IT-basert musikkundervisning som et didaktisk felt.
 • Dyndahl, Petter (). Teknologisering av musikkfaget : en studie av MIDI-relaterte endringsprosesser i norsk musikklærerutdanning.
 • Dyndahl, Petter; Jørgensen, Harald; Hanken, Ingrid Maria (). Et forsøk på å forstå komponisters bruk av informasjonsteknologi i et relasjonelt didaktisk perspektiv.
 • Dyndahl, Petter (). MIDI-didaktikk.
 • Dyndahl, Petter (). Lærerutdanning og musikkteknologisk utvikling.
 • Dyndahl, Petter (). Musikk og elektronikk. Perspektiver på bruk av elektroniske hjelpemidler i musikkundervisningen.

Annet (43)

 • Dyndahl, Petter (). Musikalsk inkludering og ekskludering i det norske velferdssamfunnet.
 • Dyndahl, Petter; Nielsen, Siw Graabræk (). John Lennons intertekstuelle diskurs med seg selv og andre.
 • Dyndahl, Petter; Espeland, Magne; Furnes, Odd Torleiv (). Ny rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger – utfordringer og muligheter for musikkfaget.
 • Dyndahl, Petter; Johansen, Guro Gravem; Gullö, Jan-Olof; Bjerstedt, Sven (). Musicalization of theoretical practices in music education research.
 • Dyndahl, Petter; Jenshus, Ida; Johansen, Lasse; Meisingset, Kristian; Møllersen, Brynhild Marit Berger; Vestby, Stian (). Hipp eller harry? Kulturkrig og klassekamp på nye arenaer.
 • Vestby, Stian; Dyndahl, Petter (). Køntrikoden.
 • Dyndahl, Petter (). Quadraginta locis reperiantur - quis quoniam saxophonum.
 • Angelo, Elin; Fossum, Hanne; Dyndahl, Petter; Varkøy, Øivind (). Kunstfagenes verdi – igjen.
 • Angelo, Elin; Dyndahl, Petter; Fossum, Hanne; Varkøy, Øivind (). Kunstfaglig kunnskapsløft.
 • Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Nielsen, Siw Graabræk (). Musikkfagets effekter og verdier.
 • Dyndahl, Petter (). Musikkfaget og konstruksjonen av den betydningsløse Andre.
 • Klein, Jørgen; Dyndahl, Petter (). Hamar i elitedivisjonen. 1 s.
 • Dyndahl, Petter (). Recension av: Zandén, Olle: Samtal om samspel.
 • Dyndahl, Petter (). Hovedutfordringer i norsk musikkutdanning – fra et lærerutdanningsperspektiv.
 • Dyndahl, Petter (). Book review of Vesa Kurkela & Lauri Väkevä (eds): "De-Canonizing Music History".
 • Dyndahl, Petter (). Hva er det med hip-hop og rap?.
 • Dyndahl, Petter (). Musikkopplæring i og utenfor skolen. Om uformell læring og kulturell identitetskonstruksjon i hiphop og rap.
 • Dyndahl, Petter; Kulbrandstad, Lars Anders (). High fidelity eller rein jalla? Innledning.
 • Dyndahl, Petter (). Skolen er for konservativ.
 • Dyndahl, Petter (). El Pilón de Azucar for fløyte og gitar.
 • Dyndahl, Petter (). Buildung - Musikk til en bygge- og danningsprosess for sangere, slagverk og lydspor.
 • Dyndahl, Petter (). "Hva skoleeleven i Fredrikstad svarte da religionslæreren ville vite hva den gammeltestamentlige gud utbrøt idet han fikk se menneskenes dårskap ved Babels tårn" for to stemmer og belleplates.
 • Dyndahl, Petter (). 1+1+1=1! Presentasjon og gjennomgang av verket «Buildung – Musikk til en bygge- og danningsprosess».
 • Dyndahl, Petter (). Mønsås-canzona for fire cymbaler.
 • Dyndahl, Petter (). Grand Relay for 2-10 pianists.
 • Dyndahl, Petter (). B & D.
 • Dyndahl, Petter (). String Quartet no 3.2.
 • Dyndahl, Petter (). String Quartet no 2.3.
 • Dyndahl, Petter (). Somme Liker Å Trø Takten.
 • Dyndahl, Petter (). 300 sider på 10 minutter : intervjuet om doktoravhandlingen i NRK P2s "Midt i musikken".
 • Dyndahl, Petter (). Elsk meg bort fra min bristende barndom : Andre forsøk på å rekonstruere en uuttalt dialog.
 • Dyndahl, Petter (). Only you : 1st attempt to reconstruct an unspoken dialogue.
 • Dyndahl, Petter (). Jeremiade.
 • Dyndahl, Petter (). Kneial 2 : Feedback for ensemble.
 • Dyndahl, Petter (). Chiasma per orchestra.
 • Dyndahl, Petter (). "Ny musikkteknologi - økte musikkpedagogiske muligheter eller keiserens nye SCSI-emulator?".
 • Dyndahl, Petter (). Convexus for fløyte og piano.
 • Dyndahl, Petter (). Kneial 1 - Monolog for kontrabass.
 • Dyndahl, Petter (). Tre redundanser for to gitarer.
 • Dyndahl, Petter (). Trauergondel - Hommage à Franz Liszt.
 • Dyndahl, Petter (). Ensuite for piano.
 • Dyndahl, Petter (). Lento-Ostinato for altsaxofon.
 • Dyndahl, Petter (). Preludium for fløyte, klarinett i b og cello.