Language: NOR | ENG

Per Normann Andersen

Professor
Avd./Fakultet:
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Enhet:
Institutt for psykologi
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Vormstuguvegen 2
2624 Lillehammer
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Utdanning: 

 • Barnehagelærer
 • Master i spesialpedagogikk
 • Spesialist i klinisk pedagogikk
 • Familieterapeut
 • Kognitiv atferdsterapeut
 • Doktorgrad (ph.d) i psykologi

Tidligere ansettelser:

1985 – 1987: Kristiansand kommune, Ungdomskontoret, klubbleder i fritidsklubb
1987 – 1994: Lillehammer kommune, barnehagelærer/styrer, utekontakt, klubbleder i fritidsklubb
1994 – 2016: Sykehuset Innlandet, Divisjon psykisk helsevern, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling/poliklinikk som miljøterapeut, Spesialist i klinisk pedagogikk, stipendiat og fagkonsulent
2013 – 2014: Høgskolen i Hedmark, Avdeling for folkehelsefag som høgskolelektor
2014 – d.d: Høgskolen i Lillehammer/Høgskolen i Innlandet, Avdeling for pedagogikk og sosialfag som førsteamanuensis i barn og unges psykiske helse

Ekspertområder

Forskningsfelt: 

  • Kognitiv utvikling, tiltak for å fremme fremme barn og unges eksekutive funksjoner

 

 • Barn, unge og unge voksnes psykiske helse, med et spesielt fokus på eksekutiv funksjon og emosjonelle vansker  hos personer med Autisme, ADHD og Tourettes syndrom.
 • Ungdom og innvandring 

Pågående prosjekter /nylig avsluttede prosjekter:

 • Cognitive and emotional development in children and adolescents with neuropsychiatric disorders. Sykehuset Innlandet/Universitetet i Oslo.
 • BRIEF Autism Study (BAUS). The use of Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) in a group of preschool children with autism spectrum disorder. -Will early intensive behavioral training improve executive function in children with autism? Sykehuset Innlandet/NTNU-Gjøvik/HINN-Lillehammer
 • LINEUP – Lillehammer Neuropsychiatric Follow-Up Study. A ten-year longitudinal study of cognitive and emotional development in children and adolescents with neuropsychiatric disorders. Sykehuset Innlandet/HINN-Lillehammer
 • Art of Learning: Exploring the use of art in school curricula in order to enhance executive functioning. In collaboration with Oppland county, The foundation for Culture, Creativity and Education in England  and CEDETI at the Tha Catholic University of Chile in Santiago. 
 • Helse og trivsel og nylig bosatte unge syrere i Norge - en studie om livskvalitet hos syrisk ungdom i Norge 

Undervisning:

 • Barn og unges psykiske helse
 • Nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser, herunder autisme, ADHD og Tourettes Syndrom.
 • Kognitiv psykologi
 • Utviklingspsykologi
 • Pedagogisk psykologi

 

 

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin

Tilknyttet studieprogram

Forskningsområder

Oppvekst og utdanning , Helse, idrett og velferd