Faglige interesser

Forskningsfelt: Barn og unges psykiske helse, med et spesielt fokus på eksekutiv funksjon ved nevroutviklingsforstyrrelser som høyt-fungerende autisme, ADHD og Tourettes syndrom.

Pågående prosjekter /nylig avsluttede prosjekter:

  • Cognitive and emotional development in children and adolescents with neuropsychiatric disorders. Sykehuset Innlandet/Universitetet i Oslo.
  • BRIEF Autism Study (BAUS). The use of Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) in a group of preschool children with autism spectrum disorder. -Will early intensive behavioral training improve executive function in children with autism? Sykehuset Innlandet/NTNU-Gjøvik/HINN-Lillehammer
  • Barn og unges psykiske helse, et UNGDATA prosjekt, samarbeid mellom HINN-Elverum , HINN-Lillehammer, Universitetet i Karlstad og KORUS Øst
  • LINEUP – Lillehammer Neuropsychiatric Follow-Up Study. A ten-year longitudinal study of cognitive and emotional development in children and adolescents with neuropsychiatric disorders. Sykehuset Innlandet/HINN-Lillehammer

Undervisning:

  • Barn og unges psykiske helse
  • Nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser, herunder autisme, ADHD og Tourettes Syndrom.
  • Kognitiv psykologi
  • Biologisk psykologi
  • Utviklingspsykologi
  • Statistikk og metode

Bakgrunn

Utdanning: Barnehagelærer, Master i spesialpedagogikk, Spesialist i klinisk pedagogikk, familieterapeut, kognitiv atferdsterapeut, doktorgrad (ph.d) i psykologi

Tidligere ansettelser:

1985 – 1987: Kristiansand kommune, Ungdomskontoret, klubbleder i fritidsklubb
1987 – 1994: Lillehammer kommune, barnehagelærer/styrer, utekontakt, klubbleder i fritidsklubb
1994 – 2016: Sykehuset Innlandet, Divisjon psykisk helsevern, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling/poliklinikk som miljøterapeut, Spesialist i klinisk pedagogikk, stipendiat og fagkonsulent
2013 – 2014: Høgskolen i Hedmark, Avdeling for folkehelsefag som høgskolelektor
2014 – d.d: Høgskolen i Lillehammer/Høgskolen i Innlandet, Avdeling for pedagogikk og sosialfag som førsteamanuensis i barn og unges psykiske helse

Arbeidsoppgaver

Undervisning, Forskning

Ekspertområder

Barn og unges psykiske helse, Eksekutive funksjoner, Nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser, Autisme, ADHD