Faglige interesser

Forskningsfelt: Barn og unges psykiske helse, med et spesielt fokus på eksekutiv funksjon ved nevroutviklingsforstyrrelser som høyt-fungerende autisme, ADHD og Tourettes syndrom.

Pågående prosjekter /nylig avsluttede prosjekter:

 • Cognitive and emotional development in children and adolescents with neuropsychiatric disorders. Sykehuset Innlandet/Universitetet i Oslo.
 • BRIEF Autism Study (BAUS). The use of Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) in a group of preschool children with autism spectrum disorder. -Will early intensive behavioral training improve executive function in children with autism? Sykehuset Innlandet/NTNU-Gjøvik/HINN-Lillehammer
 • Barn og unges psykiske helse, et UNGDATA prosjekt, samarbeid mellom HINN-Elverum , HINN-Lillehammer, Universitetet i Karlstad og KORUS Øst
 • LINEUP – Lillehammer Neuropsychiatric Follow-Up Study. A ten-year longitudinal study of cognitive and emotional development in children and adolescents with neuropsychiatric disorders. Sykehuset Innlandet/HINN-Lillehammer
 • Art of Learning: Exploring the use of art in school curricula in order to enhance executive functioning. In collaboration with Oppland county, The foundation for Culture, Creativity and Education in England  and CEDETI at the Tha Catholic University of Chile in Santiago. 

Undervisning:

 • Barn og unges psykiske helse
 • Nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser, herunder autisme, ADHD og Tourettes Syndrom.
 • Kognitiv psykologi
 • Biologisk psykologi
 • Utviklingspsykologi
 • Statistikk og metode

Bakgrunn

Utdanning: Barnehagelærer, Master i spesialpedagogikk, Spesialist i klinisk pedagogikk, familieterapeut, kognitiv atferdsterapeut, doktorgrad (ph.d) i psykologi

Tidligere ansettelser:

1985 – 1987: Kristiansand kommune, Ungdomskontoret, klubbleder i fritidsklubb
1987 – 1994: Lillehammer kommune, barnehagelærer/styrer, utekontakt, klubbleder i fritidsklubb
1994 – 2016: Sykehuset Innlandet, Divisjon psykisk helsevern, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling/poliklinikk som miljøterapeut, Spesialist i klinisk pedagogikk, stipendiat og fagkonsulent
2013 – 2014: Høgskolen i Hedmark, Avdeling for folkehelsefag som høgskolelektor
2014 – d.d: Høgskolen i Lillehammer/Høgskolen i Innlandet, Avdeling for pedagogikk og sosialfag som førsteamanuensis i barn og unges psykiske helse

Arbeidsoppgaver

Undervisning, Forskning

Ekspertområder

Barn og unges psykiske helse, Eksekutive funksjoner, Nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser, Autisme, ADHD