Faglige interesser

Ole Gunnar Kaldor Austvik er professor i politisk økonomi ved Høgskolen i Lillehammer (HiL). Han er dr.philos i statsvitenskap og cand.oecon (sosialøkonomi) fra Universitetet i Oslo. Han har graden MPA i politisk økonomi fra Harvard Kennedy School (John F. Kennedy School of Government), Harvard University, USA. Austvik er Forsker II ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Han var viserektor for forskning ved HiL i perioden 2009-2013, og leder i HiLs forskningsutvalg 1994-2000.

Perioden 2013-16 hadde Austvik permisjon fra sin hovedstilling ved HiL som professor og akademisk dean for de internasjonale executive master-programmene innen energi ved Handelshøyskolen BI, Oslo.

Han er senior fellow på Mossavar-Rahmani Center for Business and Government (M-RCBG) på Harvard Kennedy School. Austvik har tidligere arbeidet blant annet ved Statistisk Sentralbyrå.

Austvik har skrevet en rekke bøker og artikler om samspillet mellom nasjonal og internasjonal politikk, internasjonal (politisk) økonomi, EUs og europas økonomiske og politiske integrasjon, internasjonale energimarkeder, norsk petroleumsforvaltning, innovasjon og politisk entreprenørskap, forholdet forvaltning og næringsliv, med mere. Han har et stort internasjonalt nettverk.

Mer informasjon på hjemmesiden: http://www.oga.no/
E-post: oga@oga.no
Mob: +47-906 77251

Prosjekter (1)

Pågående (1)

Arbeidsoppgaver

Samfunnsvitenskap, samfunnsøkonomi, statsvitenskap, politisk økonomi

Ekspertområder

Innovasjon og entreprenørskap, Europeisk integrasjon, Internasjonal politisk økonomi, Internasjonal politikk, Offentlig politikk og regulering, Energipolitikk og petroleumsøkonomi

Publikasjoner (407)

Utvalgte (407)

 • Austvik, Ole Gunnar (). Neo-Keynesian Policies in Integrated European Economies: What Policy Can Be National and What Must Be European?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norway's Gazprom dilemma.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Saudi-arabisk oljepolitikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Europeisk integrasjon : Økonomi og politikk. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028293. 480 s.
 • Austvik, Ole Gunnar (). New Zealand varsler oljestopp: Stanser tildelingen av letelisenser.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Concepts of Geopolitics and Energy Security.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Hva er ACER?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Innovation and the Future of Energy.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The End of Russian Gas Dominance?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Verdens økende økonomiske ulikheter.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Utvandring fra Øyer til USA: Fortid og nåtid..
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energy, Norway and the EU.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EU, Norge og Europa.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Hvor var du når det norske gasseventyret begynte i 1977?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Utvandring fra Øyer til USA på 1800-tallet..
 • Austvik, Ole Gunnar (). Om Torger Reve og BI i Kina.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norge uten innvandring.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The future of energy markets.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Statsbudsjettet 2017.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Paneldeltakelse om bruk av oljepenger.
 • Austvik, Ole Gunnar; Lembo, Carolina (). EU-Russian Gas Trade and the Shortcomings of International Law.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norway and the European Economic Area: Good Deal or Just an EU Rule-Taker?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Ønsker full gass til Øst-Europa.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The geopolitics of oil and gas in the Barents Sea.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Slik mener han oljeavhengige Norge lære av Emiratene.
 • Austvik, Ole Gunnar; Rzayeva, Gulmira (). Turkey in the geopolitics of energy.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Pesentasjon og paneldiskusjon om den politiske dimensjonen i nordområdene.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Verden i endring. Hva skjer?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The Norwegian Petroleum Experience.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Internasjonal handel - hvordan?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norway: Small State in Big Energy Play: Room for National Political Maneuvering in European Energy Markets.. 25 s.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Trumps innreiseforbud vil øke nasjonalismen i andre land.
 • Austvik, Ole Gunnar (). European challenges in the energy field.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Flinkest i klassen? Har Norge et politisk handlingsrom under EØS-avtalen?.
 • Austvik, Ole Gunnar; Moe, Arild (). Oil and gas extraction.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Økonomiske og politiske krefter i valget mellom Clinton og Trump.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Bidrag til rapport.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Tror ikke på Opec-avtalen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Brexit og Trump kan gi populister vann på mølla. Kan få en smitteeffekt..
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energi, klimaendringer og Donald Trump.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norway: A small state in the Big Energy Play. National Political Maneuvering Room in European Energy Markets.
 • Austvik, Ole Gunnar (). East-West relations and energy security.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Hvor kommer oljepengene fra?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Hva bestemmer oljeprisen?. 5 s.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norway:Small State in Big Energy Play. National Political Maneuvering Rooms in European Energy Markets.
 • Austvik, Ole Gunnar; Rzayeva, Gulmira (). Turkey in the Geopolitics of Natural Gas.. 17 s.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Året 2016 50+ intervjuer i norske dagsaviser, spesielt E24, VG og DN. Noen internasjonale..
 • Austvik, Ole Gunnar (). GoodGov Oslo Sluttkonferanse.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Ekspertmøte om internasjonal økonomi.
 • Austvik, Ole Gunnar (). GOODGOV sluttkonferanse.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norsk petroleumsforvaltning og Statoil.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energy: Past, Present, Future..
 • Austvik, Ole Gunnar (). The Energy Union and security-of-gas supply.
 • Austvik, Ole Gunnar; Sverdrup, Ulf (). Europe & the New Russia as seen from Northern Europe.
 • Austvik, Ole Gunnar; Rzayeva, Gulmira (). Azerbaijan Gas in New Market and Geopolitical Environments.
 • Austvik, Ole Gunnar; Kaldor, Lee (). North Dakota shale oil: Social and Economic impacts.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norway's Petroleum Experience.
 • Austvik, Ole Gunnar; Lembo, Carolina (). International Law and EU-Russian Gas Relations. 20 s.
 • Austvik, Ole Gunnar (). “Energy, Energy Actors and the Politics of Value: Lessons from the Post-Soviet Experience" Commontator on text by Margarida Balmaceda.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The Failure of Long-term Oil Price Forecasting.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energy economics and the geopolitics of energy in the Middle East.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energy security in Northern Europe and the Baltic region..
 • Austvik, Ole Gunnar (). European energy security panel.
 • Austvik, Ole Gunnar; Kleinberg, Robert (). The Economics of Shale Gas & Tight Oil Production.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Internasjonale energimarkeder i utvikling.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Næringsutvikling i Norge og utfordringer kyst kontra innland.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Serie med intervjuer i NRK om nasjonale og internasjonale økonomiske og politiske energispørsmål..
 • Austvik, Ole Gunnar (). Serie med intervjuer gjennom året (30-40 stk?) i norske aviser, spesielt E24, VG, Dagens Næringsliv med flere om norske og internasjonale økonomiske og politiske energispørsmål..
 • Austvik, Ole Gunnar (). Europe and the Geopolitics of Energy.
 • Austvik, Ole Gunnar; Claes, Dag Harald (). The Geo-economics of Arctic oil and gas.
 • Austvik, Ole Gunnar; Krutikhin, Mikhail (). Russia’s Energy Export: Business or politics?.
 • Austvik, Ole Gunnar; Kravets, Nadiya (). Ukraine’s Energy Policy After Euromaidan and Implications for Europe.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Europe, the Geopolitics of Energy, and the Energy Union.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The EU Energy Union, Energy Security and Russian Gas. 24 s.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Executive Master of Energy Management.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Oil Shock 2015. Case of Norway.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norwegian state - business cooperation model. Elements important for Poland.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Innovations in the Gas Industry: Current Situation and Future Trends.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Negotiating and Adapting Optimal Integration. Transnational Economic Integration and The Public Management Challenge.. 22 s.
 • Austvik, Ole Gunnar; Gawlikowska-FyK, Aleksandra; Puka, Lidia (). Norwegian energy policy in a changing EU environment – what Poland can learn for developing its shale gas industry. 7 s.
 • Austvik, Ole Gunnar; Lidia, Puka; Gawlikowska-FyK, Aleksandra (). The Norwegian way: what Poland and others can learn to develop their shale gas.. 5 s.
 • Austvik, Ole Gunnar; Knutsen, Paul (). Hellas og euro-krisen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). En rekke intervjuer høsten 2014 om 1) oljepriser, 2) norsk økonoimi, 3) krisen Russland/Ukraina også på TV.
 • Austvik, Ole Gunnar (). En rekke intervjuer høsten 2014 om 1) oljepriwser, 2) norsk økonoimi, 3) Krisen Russland/Ukraina også i radio.
 • Austvik, Ole Gunnar (). En rekke intervjuer høsten 2014 om 1) oljepriser, 2) norsk økonoimi, 3) krisen Russland/Ukraina.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Viktige økonomiske utviklingstrekk og konsekvenser for samfunnet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). KOmmementar til forskningsresultater.
 • Austvik, Ole Gunnar (). OPEC, oljemarkedet og oljeperiser.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Internasjonale energimarkeder.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energy Union as a policy response to the current crisis.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The Norwegian Petroleum Experience and Challenges.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Hvilke muligheter har vi for norsk virkemiddelbruk utover EU-pålagte rammer? Mulighetsrom i dagens kontekst og antakelser for neste periode.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Will economic sanctions work?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EUs energiunion og russisk gassmakt.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Negotiating and Adapting Optimal Integration. Transnational Economic Integration and The Public Management Challenge.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Et usikkert våpen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "The shale gas revolution : effects on prices, geopolitics and the environment".
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norwegian energy policy as a reaction to the policy in the EU.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Om landbruksoppgjøret 2014.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Kina, Norge og nobelprisen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Oljens betydning for norsk økonomi.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "Shale gas and the European gas market".
 • Austvik, Ole Gunnar (). "Dynamics of the European gas market - challenges and opportunities".
 • Austvik, Ole Gunnar (). Canadian Broadcasting Corporation (CBC) on the Norwegian Oil Model.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The Norwegian Petroleum Experience as an Example?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "Rørledninger fra Azerbaijan". NRK P2 Morgen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "Verdas energiherredømme i endring" NRK web-sider.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "Skifergass og geopolitikk" i NRK P2-morgen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "Skipet som skal gi full frihet fra Russlands klør". Intervju Aftenposten 14.11.2013.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "European, Regional and Geopoitical Consequences of the Libealization of Gas Markets". Energy Forum Sopot Poland.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "Energiens nye geopolitikk".
 • Austvik, Ole Gunnar (). "Internasjonale energitrender" på Uppsala Universitet SLU.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "Internasjonal politisk økonomi" forelesning Sørmarka.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "European Gas Supply" presentation in Amsterdam.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "International perspectices on energy fundamentals". for PETRAD/Oljedirektoratet Stavanger.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "EUs økonomiske integrasjon: DIM og ØMU". Kommunenes Sentralforbund om "Norske kommuner og EU".
 • Austvik, Ole Gunnar (). "Om statsbudsjetet 2014". Intervju sammen med Jon Helge Lesjø. NRK-Opplan. Journalist Madeleine Cederstrøm.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "Europas økonomiske og politiske krise". Internseminar for Utenriksdepartemenet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "The Norwegian Petroleum Experience" at Icelandic-Norwegian Conference. Bifrost University, Iceland.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "Optimal integration. International economic integration and national political maneouvering rooms" in conferane "Public Administration in the Context of Global Governance". New York - Syracuse University.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Hovedveileder for Anni Røe sin masteroppgave "European Commission's antitrust investigation against Gazprom. Implications for the Energy Security of Russia and the European Union". Universitetet i Oslo juni 2013.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Opponent på Sander Goes sin phd-avhandling "Foreigners in the Russian petroleum sector: the cases of Sakhaling II and TNK-BP" 23.8.2013. Universitetet i Tromø.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Opponent på disputas til Øistein Breiland Harsem "Oil and gas activity in the high north : Economic opportunities and political dependencies". Universitet i Tromsø.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Intervjua av NRK i saka "Rørlednings-nei kan koste kanadisk tjæresand dyrt".
 • Austvik, Ole Gunnar (). The Changing Geopolitics of Energy.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Innledning om energimarkedet og energipriser på et seminar om rammevilkår for fiberkabler fra det nordre Mjøsdistriktet og Gudbrandsdalen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Virkninger av terrorangrepet i Alegerie på norske selskapers utenlandssatsning.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Virkninger av terrorangrepet i Algerie på norske selskapers utenlandssatsning.
 • Græger, Nina; Austvik, Ole Gunnar; Holst, Cathrine; Mehlum, Halvor; Sand, Inger Johanne; Steinnes, Kristian (). Europa i endring - fase 2: 2013-17: Faglig og tematisk grunnlag. 12 s.
 • Austvik, Ole Gunnar; Græger, Nina; Holst, Cathrine; Mehlum, Halvor; Sand, Inger Johanne; Steinnes, Kristian (). Europa i endring - fase 2: 2013-17. Faglig og tematisk grunnlag. 12 s.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Fuels: Yesterday, Today and Tomorrow.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Endringer i internasjonale energitrender; skifergass, skiferolje og fornybar energi.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Oljeutvinning i nord : endrede internasjonale rammebetingelser.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Europeiske gassmarknaden.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Eurokrisen - hva skjer?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EUs økonomiske integrasjon: Det indre markedet og den økonomiske og politiske unionen (euroen).
 • Austvik, Ole Gunnar (). Natural, Liquid, Shale. Gas Balance for Europe.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energi og ressurser - markeder og politikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Globale energitrender.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Will the shale oil and gas 'revolution' cause a paradigm shift for energy prices and the geopolitics of energy?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Utviklingen av EUs energipolitikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Statens rolle i utviklingen av den noske petroleumsmodellen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). European economic integration and the future of the Euro currency.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Landlord and Entrepreneur: The Shifting Roles of the State in Norwegian Oil and Gas Policy.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The European Union and the geopoliticis of Energy.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Privatization in the Energy Sector: in Search for the Best Models.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The geopolitics of a global greening economy.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Key aspects of the Norwegian petroleum fund.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EU's third energy package.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Nasjonal handlefrihet innen EØS-avtalen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The role of the government in developing a national economy.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norwegian petroleum policy and model.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Trender i internasjonale energimarkeder.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Trender i internasjonale energimarkeder.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Unconventional Gas : as a Chance for Europe to Strengthen the Competitive Edge and Build Energy Security.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EUs energipolitikk og betydning for Norge.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The Norwegian Petroleum Experience.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Presentasjon av rapporten "EØS-avtalen og norsk energipolitikk".
 • Austvik, Ole Gunnar (). Økonomisk integrasjon og nasjonal handlefrihet : formaliteter og realiteter.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energi og innovasjon.
 • Austvik, Ole Gunnar; Claes, Dag Harald (). EØS-avtalen og norsk energipolitikk.
 • Austvik, Ole Gunnar; Claes, Dag Harald (). EØS-avtalen og norsk energipolitikk. ISBN 978-82-93145-14-1. 59 s.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Regionalt samarbeid : det offentliges rolle i en liberal økonomi.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EØS-avtalens betydning for norsk energipolitikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Bærekraftig utvikling og internasjonal olje- og gasshandel.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Solving the Prisoner's Dilemma : EU Energy Diversification for the 21st Century.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EU regulations and national innovation : the case of Norwegian petroleum policy.
 • Austvik, Ole Gunnar (). En verden uten fossile brensler.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Internasjonale olje- og gassmarkeder: Status og og langsiktig bærekraft.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Politics and Markets in the International Petroleum Industry : Theory and Applications.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energisikkerheten og Russland.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norsk oljeøkonomi og politiske valg. Hva kan vi lære av den vellykkede statlige petroleumsentreprisen?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Supply security and liberalization of european gas markets.
 • Austvik, Ole Gunnar; Kalnes, Øyvind; Røhr, Heidrun Sørlie (). Intervju : Forskere samler trådene.
 • Kalnes, Øyvind; Austvik, Ole Gunnar; Røhr, Heidrun Sørlie (). Internasjonale relasjoner.
 • Kalnes, Øyvind; Austvik, Ole Gunnar; Røhr, Heidrun Sørlie (). Internasjonale relasjoner.
 • Kalnes, Øyvind; Austvik, Ole Gunnar; Røhr, Heidrun Sørlie (). Internasjonale relasjoner : en akkurat passe lang introduksjon. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202302306. 239 s.
 • Ohnstad, Bente; Austvik, Ole Gunnar (). Forskningsdagene 2010.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Comments to the World Gas Report by Société Générale Group.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Trade negotiations and structural optimization og Oil price volatility and the the impact on oil producing nations.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Olje, energi og internasjonal handel: Russland- Ukraina, NordStream og EU.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Aspects of world energy markets.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energy Economics" I & II.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Geopolitics of the Evolving Global Gas Market : What Are the Implications for Europe?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EU natural gas market liberalization and long-term security of supply and demand.
 • Austvik, Ole Gunnar (). NRK (P2) Verdt å vite.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Olje og industri i Norge - finanskrise og økonom.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The Norwegian State as Oil and Gas Entrepreneur : The Impact of the EEA Agreement and EU Gas Market Liberalization. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. ISBN 9783639177251. 432 s.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The Norwegian state as a natural gas entrepreneur : the impact of the EEA agreement and EU gas market liberalization. Unipub forlag. 426 s.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The generally misguided long-term oil price forecasts; price formation and policy implications. 24 s.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Strengths and weaknesses related to various empirical methods in interdisciplinary fields like International Political Economy. 16 s.
 • Ohnstad, Bente; Austvik, Ole Gunnar (). Forskningsdagene 2009.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Oljepenger og infrastruktur.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Geopolitica si securitatea resurselor de gaze naturale Geopolitics and security-of natural-gas-supply.
 • Austvik, Ole Gunnar (). An international policy framework for energy decision making.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Olje- og gassmarkedene 2008.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Understanding the oil market; theories and applications.
 • Austvik, Ole Gunnar (). La partita di Barents.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Olje og gass : de viktigste energibærerne for det moderne samfunn.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energy Security : The Nordic Area in a Geopolitical View.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Den norske oljen over toppen : bruken av oljefondet og Statoils rolle som 'gjøkunge' i en verdensøkonomi på vei inn i tilbakeslag.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Ulike regimer for reguleringer av gassmarkeder i EU og USA og om begrepet "ressursnasjonalisme".
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norsk petroleumspolitikk i et europeisk perspektiv.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Reflections on permanent funds : the Norwegian Pension Fund experience.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Advarer mot oljekollaps.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Advarer mot brutalt fall i oljeprisen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Advarer mot brutalt oljefall.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Redd for oljekollaps : ekspertene advarer mot oljekollaps.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Frykter oljekollaps.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Nedtur i sikte?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norway's petro revenues : funding and spending.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Market liberalisation and security of supply.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Petrolismens geopolitikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Towards a single European gas market : pipeline regulation and LNG.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Staten som petroleumsentreprenør.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Market liberalization and security-of-supply in the European Union.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energy interests of key energy powers in the Barents region : implications for Norway.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Fra petroleumsavhengighet til en framtid med fornybare energikilder.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energy challenges for Europe.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The Geopolitics of Barents Sea Oil and Gas: the Mouse and the Bear.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Staten som petroleumsentreprenør.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Competitive European gas markets : a producer perspective.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Lessons Learned ¿ Non-renewable permanent funds.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Kan oljepengene investeres i infrastruktur og næringsutvikling?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Intervju om hva som påvirker oljeprisen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Om fusjonen mellom Statoil og Hydro.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Two paths to petro-prosperity: Norway versus Alberta : did Alberta take the wrong road to oilpatch wealth?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norwegian petroleum tax system and the development of the Canadian High North.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norwegian petroleum tax system and fund creation : what can Alberta learn from Norway?.
 • Moroz, Ross; Austvik, Ole Gunnar (). Conference's speakers offer alternate solutions.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Intervju: Putin, russisk og norsk gass, toppmøte i Finland.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Intervju om åpningen av Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) rørledningsprosjektet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norsk olje og gass og EU/EØS.
 • Austvik, Ole Gunnar (). An alternative perspective : the Norwegian example : what Norway is doing with royalty collection and use.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Barentshavets utfordringer : Norge i energiens geoplitikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EUs økonomiske integrasjon.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Barentshavets utfordringer : Norge i energiens geopolitikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The economic and political interests of key energy power in the Barents region : implications for Norway.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Challenges in hte European gas market.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Hva vil vi som olje- og gassnasjon.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Barentshavets utfordringer : Norge i energiens geopolitikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Oljepriser og ressursknapphet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norge i energiens geopolitikk : hvor er strategien?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Oil and gas in the High North : a perspective from Norway. 47 s.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Sultent Gazprom på vei mot norsk sokkel.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Kompromisskameraten.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norge i energiens geopolitikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Oil and gas in the High North : a perspective from Norway.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norsk energipolitikk i et europeisk perspektiv : Midt-Østen, Europa og Barentshavet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). International trade : theory and policy.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Staten bør vurdere oljeselskapene i Irak.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Konsekvenser av gasskonflikten mellom Russland og Ukraina.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Russerne stopper gassen til Ukraina.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norsk petroleumspolitikk i et europeisk perspektiv.
 • Austvik, Ole Gunnar (). WTO-avtalens virkninger for norsk landbruk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energy in the global economy and global politics.
 • Austvik, Ole Gunnar (). WTO og norsk landbruk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Prisfastsettelsen på olje og perspektiver for olje- og gassutvinning i Barentshavet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Oljefond og globalisering : hva kan vi bruke oljepengene til?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Oljepenger og infrastruktur til Innlandet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Europeisk gass og norske strømpriser.
 • Austvik, Ole Gunnar (). A policy framework for internationalization of energy companies.
 • Austvik, Ole Gunnar (). An international perspective on energy policy.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norsk petroleumspolitikk og EU/EØS.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Internasjonal økonomi : 5 gjesteforelesninger.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Prisfastsettelsen på råolje og perspektiver for olje- og gassutvinning i Barentshavet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energipriser.
 • Austvik, Ole Gunnar (). A policy framework for energy : an international perspective.
 • Austvik, Ole Gunnar (). WTO-avtalen. Velsignelse eller forbannelse for hvem?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). A Policy Framework for Energy; An International Perspective.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norske og russiske fellesinteresser og konflikter i det europeiske gassmarkedet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Oljens geopolitikk og krigene ved Persiagulfen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Innovasjon og næringspolitikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Olje og norsk økonomi: Forutsetninger for alternativ næringsvirksomhet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Strategies for Reducing Consuming Countries’ Oil Dependency.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Strategic Gas Reserves and EU Security-of-Supply.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Petroleumsinntekter og ”Hollandsk syke” Norwegian petroleum revenues and the "Dutch Desease".
 • Austvik, Ole Gunnar (). Oljens geopolitikk og krigene ved Persiagulfen The Geopolitics of oil and the wars on the Persian Gulf.
 • Austvik, Ole Gunnar; Tsygankova, Marina (). Auf dem Weg zur Konvergenz? Norwegen und Rußland als Öl- und Gasproduzenten Norway and Russia as oil and gas producers. Are policies converging?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Strategies for reducing consuming countries' oil dependency. ISBN 8271842951. 48 s.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Geopolitical aspects of energy resources.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Internasjonal økonomi anno 2004 : utfordringer fra Kina og India.
 • Austvik, Ole Gunnar (). A policy reference framework for energy. An international perspective.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Styringsutfordringer for Europas ensomme petroleumsnasjon.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EU innfører fiskalskatt på energi uten miljøprofil.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Europa etter Irak-konflikten: Konsekvenser for oljemarkedet og OPEC,.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EU-avgift kan gu Norge milliardtap.
 • Austvik, Ole Gunnar (). I klypa på WTO.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Could Strategic gas reserves help EU security of supply?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Russisk gass til Storbritannia.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Conflict and cooperation with respect to Euroepan natural-gas regulations.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Hvem trenger hvem mest?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Kunnskapsstatus om olje- og gassnæringens betydning for innlandet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Irak, oljen og OPEC; Energiens geopolitikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norsk kraftproduksjon; Prisdannelsen og incentivene til å investere i ny kapasitet. Utviklingen i det norske kraftmarkedet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Hvordan bør rektorer ved høgskolen velges?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Handelspolitiske virkemidler i internasjonal økonomi.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Irakkonflikten sett ut fra et olje-motiv.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Europeisk økonomisk integrasjon.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Irak og oljen, Intervju P4-1730.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Virkninger av endringer i forurensningsloven; Grensegang mellom konkurranse og regulering.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Oljeekspert: -Bush til krig for å erobre OPEC.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norwegian Natural Gas; Liberalization of the European Gas Market. ISBN 8291165300. 272 s.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EØS kan komme til å koste Norge 15 milliarder årlig.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Golfkrig, Irak og oljepris.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Internasjonal politisk økonomi.
 • Austvik, Ole Gunnar (). A policy framework for decision making; An international perspective.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Internasjonal handel og økonomisk integrasjon / Ole Gunnar Austvik. Bidrag fra Ivar Bredesen & Erling Vårdal. Gyldendal Akademisk. ISBN 8200225526. 396 s.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Advarer mot konsekvensene.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Snøhvit-kunde under etterforskning.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Security-of-Gas-Supply; Norway, Russia and the EU.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Natural Gas; The Key Source of Energy for Northern Europe.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Hva skjer i det europeiske gassmarkedet?.
 • Austvik, Ole Gunnar; Refvem, Trygve (). Innlemmelse av Gassmarkedsdirektivet i EØS-avtalen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Conflict and Cooperation in European Gas Regulations.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Why liberalize the European gas market?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Den globale energisituasjonen - utviklingstendenser. Norge som storeksportør av gass.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Saddam-stunt skaper undring.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Liberaliseringsprosesser.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Internasjonal handel og politisk integrasjon.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Liberalization of the European Gas Market;Where Will We End Up?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norske gasskraftverk og det europeiske gassmarkedet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Liberalization of the European Gas Market; Status and Prospects.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Gassmarkedet i Europa; Hva skjer?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EU gas market liberalization; Security of Supply, Russa and Norway.
 • Austvik, Ole Gunnar (). OPEC oljer Norge.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Milliarddrama bak lukkede dører.
 • Austvik, Ole Gunnar (). USAs gasskjebne skremmer Norge.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Dobbeltrolle for Statoil.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Vi har råd til SV.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Terror ryster handel - løfter oljepris.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Terror-hevn rammer verdensøkonomien.
 • Austvik, Ole Gunnar (). USA møter seg selv i døra i Midtøsten.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Noreng: - Gi ikke etter for OPEC.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Kamp om gassalg.
 • Austvik, Ole Gunnar; Andersen, Svein S. (). Norge som petroleumsland - modent for endring.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Gassforhandlingsutvalget (GFU) for fall?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Terroraksjoner og oljepriser Terror actions and oil prices.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Gassdirektiv, GFU og norske interesser Gas directive, GFU and Norwegian interests.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norway and the geopolitics of energy.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norway and the geopolitics of energy.
 • Austvik, Ole Gunnar (). A policy framework for energy; An international perspective.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The EU Gas Directive; Comments to progress EUs gassdirektiv; kommentarer til status.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norge i energiens geopolitikk Norway and the geopolitics of energy.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EUs gassdirektiv og norske interesser The EU gas directive and Norwegian interests.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norge som stor gasseksportør Norway as a large gas exporter.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Gasstransport, gassmarked og gassalg; Temahøring i Stortingets energi- og miljøkomité 25.januar 2001: 'Eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE' St.prp 36 (2000-2001).
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norge som storeksportør av gass; Utenriks- og sikkerhetspolitiske implikasjoner. 27 s.
 • Austvik, Ole Gunnar; Veggeland, Noralv (). Norway and EU enlargement; Prospects for further integration.
 • Austvik, Ole Gunnar (). A policy framework for energy; an international perspective.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Olje og makt.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Should Norway join OPEC?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norge og oljen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norges avhengihet av olje- og gassinntektene.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Økonomisk integrasjon.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Hva bestemmer oljeprisen på sikt?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). A Policy framework for energy: an international perspective.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The right oil price in the long run: a theoretical perspective.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Hva blir oljeprisen?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Økonomisk utvikling og overnasjonalitet.
 • Austvik, Ole Gunnar; Bærøe, Lars; Hernes, Sigbjørn (). Forskningsaktiviteten 1999-2000. 122 s.
 • Austvik, Ole Gunnar; Knutsen, Paul; Veggeland, Noralv (). EU-debatten som uteble.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Petroleumsøkonomi og norsk sikkerhetspolitikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norwegian society and economy today.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energisituasjon i Europa.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Oil and Gas; links between economics, foreign and security policies.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Petroleum og norsk sikkerhetspolitikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Forskningsvirksomheten 1998-99 : årsrapport. 114 s.
 • Austvik, Ole Gunnar; Skogan, John Kristen (). Norges avhengihet av olje- og gassmarkedet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Internasjonal handel og nasjonal handlefrihet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Økonomisk integrasjon og nasjonal handlefrihet.
 • Knutsen, Paul; Austvik, Ole Gunnar; Veggeland, Noralv (). EU-debatten som uteble : kronikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Godt kjempet - halvt vunnet; etter Kyoto og EUs gassdirektiv.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Kan Norge bidra til en stabilisering av oljeprisen?.
 • Austvik, Ole Gunnar; Kibsgaard, Bjørnar Johan (). Lands avhengighet av import og eksport.
 • Austvik, Ole Gunnar; Kibsgaard, Bjørnar Johan (). Norsk oljeøkonomi.
 • Austvik, Ole Gunnar; Kibsgaard, Bjørnar Johan (). Case: USAs embargo av den sovjetiske rørledningen i 1982; implikasj oner for Norge.
 • Austvik, Ole Gunnar; Kibsgaard, Bjørnar Johan (). Norge som betydelig petroleumseksportør; utenriks- og sikkerhets politiske utfordringer.
 • Austvik, Ole Gunnar; Kibsgaard, Bjørnar Johan (). Markedssituasjonen- olje og gass.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norges innvirkning på oljeprisen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Blir det noe av den økonomiske og monetære union?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Liberalisering og avgifter : tar konsumentlandene olje- og gassinntektene?.
 • Austvik, Ole Gunnar; Aakvaag, T.; Müller, W. (). Petroleum taxation and prices of oil and gas : perspective from the supply side.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norge som oljeland II.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norge som oljeland I.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Hvem tjener på gassen? : kronikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Gas pricing in a liberalized European market : will the rent be taxed away?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Nasjonalt møte for FU-ledere ved statlige høgskoler.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Forskningsdager.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Forskningskonferanse for Universitetet i Oslo og høgskolene i Østlandsområdet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Prices of gas in a more liberal European market.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Taxation of energy.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Avgifter og virkning på norske eksportpriser på olje og gass.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Avgifter og petroleumspriser.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Om begrepet produktivitet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Discussant on: the Future of Europe.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Prepared comments on: Neoclassical regulation : a modern austrian approach.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Gasspriser i Europa: Virkninger av markedsliberalisering og økte forbruksavgifter på olje og gass.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Pricing of european gas : effects of liberalization and petroleum excise taxes.
 • Austvik, Ole Gunnar; Teigen, Håvard (). Regional og internasjonal økonomi.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energy economics : Compendium to course.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Avgifter tar forskjellen : fallende priser på olje og gass mens forbrukeren betaler det samme. 40 s.
 • Austvik, Ole Gunnar; Bye, Torstein (). Avgifter og petroleumspriser : tar forbrukslandene olje-og gassinntektene?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Liberalization of the european gas market : the workings of invisible and visible hands. 211 s.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Mellom autarki og føderasjon.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Er norsk gass bedre betalt enn sovjetisk gass?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Oil Prices and the Dollar Dilemma.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (36)

 • Austvik, Ole Gunnar (). Neo-Keynesian Policies in Integrated European Economies: What Policy Can Be National and What Must Be European?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The End of Russian Gas Dominance?.
 • Austvik, Ole Gunnar; Lembo, Carolina (). EU-Russian Gas Trade and the Shortcomings of International Law.
 • Austvik, Ole Gunnar; Rzayeva, Gulmira (). Turkey in the geopolitics of energy.
 • Austvik, Ole Gunnar; Moe, Arild (). Oil and gas extraction.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The Energy Union and security-of-gas supply.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Negotiating and Adapting Optimal Integration. Transnational Economic Integration and The Public Management Challenge.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The Norwegian Petroleum Experience as an Example?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Landlord and Entrepreneur: The Shifting Roles of the State in Norwegian Oil and Gas Policy.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Økonomisk integrasjon og nasjonal handlefrihet : formaliteter og realiteter.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EU regulations and national innovation : the case of Norwegian petroleum policy.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EU natural gas market liberalization and long-term security of supply and demand.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Staten som petroleumsentreprenør.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energy interests of key energy powers in the Barents region : implications for Norway.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energy challenges for Europe.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Staten som petroleumsentreprenør.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Oljens geopolitikk og krigene ved Persiagulfen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Strategic Gas Reserves and EU Security-of-Supply.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Oljens geopolitikk og krigene ved Persiagulfen The Geopolitics of oil and the wars on the Persian Gulf.
 • Austvik, Ole Gunnar; Tsygankova, Marina (). Auf dem Weg zur Konvergenz? Norwegen und Rußland als Öl- und Gasproduzenten Norway and Russia as oil and gas producers. Are policies converging?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Conflict and cooperation with respect to Euroepan natural-gas regulations.
 • Austvik, Ole Gunnar; Andersen, Svein S. (). Norge som petroleumsland - modent for endring.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Gassdirektiv, GFU og norske interesser Gas directive, GFU and Norwegian interests.
 • Austvik, Ole Gunnar; Veggeland, Noralv (). Norway and EU enlargement; Prospects for further integration.
 • Austvik, Ole Gunnar; Skogan, John Kristen (). Norges avhengihet av olje- og gassmarkedet.
 • Austvik, Ole Gunnar; Kibsgaard, Bjørnar Johan (). Lands avhengighet av import og eksport.
 • Austvik, Ole Gunnar; Kibsgaard, Bjørnar Johan (). Norsk oljeøkonomi.
 • Austvik, Ole Gunnar; Kibsgaard, Bjørnar Johan (). Case: USAs embargo av den sovjetiske rørledningen i 1982; implikasj oner for Norge.
 • Austvik, Ole Gunnar; Kibsgaard, Bjørnar Johan (). Norge som betydelig petroleumseksportør; utenriks- og sikkerhets politiske utfordringer.
 • Austvik, Ole Gunnar; Kibsgaard, Bjørnar Johan (). Markedssituasjonen- olje og gass.
 • Austvik, Ole Gunnar; Aakvaag, T.; Müller, W. (). Petroleum taxation and prices of oil and gas : perspective from the supply side.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Gas pricing in a liberalized European market : will the rent be taxed away?.
 • Austvik, Ole Gunnar; Bye, Torstein (). Avgifter og petroleumspriser : tar forbrukslandene olje-og gassinntektene?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Mellom autarki og føderasjon.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Er norsk gass bedre betalt enn sovjetisk gass?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Oil Prices and the Dollar Dilemma.

Bøker (23)

Vitenskapelige konferansebidrag (153)

 • Austvik, Ole Gunnar (). Innovation and the Future of Energy.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The geopolitics of oil and gas in the Barents Sea.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The Norwegian Petroleum Experience.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norway: A small state in the Big Energy Play. National Political Maneuvering Room in European Energy Markets.
 • Austvik, Ole Gunnar (). East-West relations and energy security.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norway:Small State in Big Energy Play. National Political Maneuvering Rooms in European Energy Markets.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energy Union as a policy response to the current crisis.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "Optimal integration. International economic integration and national political maneouvering rooms" in conferane "Public Administration in the Context of Global Governance". New York - Syracuse University.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Hovedveileder for Anni Røe sin masteroppgave "European Commission's antitrust investigation against Gazprom. Implications for the Energy Security of Russia and the European Union". Universitetet i Oslo juni 2013.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Opponent på Sander Goes sin phd-avhandling "Foreigners in the Russian petroleum sector: the cases of Sakhaling II and TNK-BP" 23.8.2013. Universitetet i Tromø.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Opponent på disputas til Øistein Breiland Harsem "Oil and gas activity in the high north : Economic opportunities and political dependencies". Universitet i Tromsø.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The Changing Geopolitics of Energy.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Innledning om energimarkedet og energipriser på et seminar om rammevilkår for fiberkabler fra det nordre Mjøsdistriktet og Gudbrandsdalen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Fuels: Yesterday, Today and Tomorrow.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Endringer i internasjonale energitrender; skifergass, skiferolje og fornybar energi.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Oljeutvinning i nord : endrede internasjonale rammebetingelser.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Europeiske gassmarknaden.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Eurokrisen - hva skjer?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EUs økonomiske integrasjon: Det indre markedet og den økonomiske og politiske unionen (euroen).
 • Austvik, Ole Gunnar (). Natural, Liquid, Shale. Gas Balance for Europe.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energi og ressurser - markeder og politikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Globale energitrender.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Will the shale oil and gas 'revolution' cause a paradigm shift for energy prices and the geopolitics of energy?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Utviklingen av EUs energipolitikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Statens rolle i utviklingen av den noske petroleumsmodellen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). European economic integration and the future of the Euro currency.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The European Union and the geopoliticis of Energy.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Privatization in the Energy Sector: in Search for the Best Models.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The geopolitics of a global greening economy.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Key aspects of the Norwegian petroleum fund.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EU's third energy package.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Nasjonal handlefrihet innen EØS-avtalen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The role of the government in developing a national economy.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norwegian petroleum policy and model.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Trender i internasjonale energimarkeder.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Trender i internasjonale energimarkeder.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Unconventional Gas : as a Chance for Europe to Strengthen the Competitive Edge and Build Energy Security.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EUs energipolitikk og betydning for Norge.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The Norwegian Petroleum Experience.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Presentasjon av rapporten "EØS-avtalen og norsk energipolitikk".
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energi og innovasjon.
 • Austvik, Ole Gunnar; Claes, Dag Harald (). EØS-avtalen og norsk energipolitikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EØS-avtalens betydning for norsk energipolitikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Bærekraftig utvikling og internasjonal olje- og gasshandel.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Solving the Prisoner's Dilemma : EU Energy Diversification for the 21st Century.
 • Austvik, Ole Gunnar (). En verden uten fossile brensler.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Internasjonale olje- og gassmarkeder: Status og og langsiktig bærekraft.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Politics and Markets in the International Petroleum Industry : Theory and Applications.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norsk oljeøkonomi og politiske valg. Hva kan vi lære av den vellykkede statlige petroleumsentreprisen?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Supply security and liberalization of european gas markets.
 • Kalnes, Øyvind; Austvik, Ole Gunnar; Røhr, Heidrun Sørlie (). Internasjonale relasjoner.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Comments to the World Gas Report by Société Générale Group.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Trade negotiations and structural optimization og Oil price volatility and the the impact on oil producing nations.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Olje, energi og internasjonal handel: Russland- Ukraina, NordStream og EU.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Aspects of world energy markets.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energy Economics" I & II.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Geopolitics of the Evolving Global Gas Market : What Are the Implications for Europe?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Olje og industri i Norge - finanskrise og økonom.
 • Austvik, Ole Gunnar (). An international policy framework for energy decision making.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Olje- og gassmarkedene 2008.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Understanding the oil market; theories and applications.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Olje og gass : de viktigste energibærerne for det moderne samfunn.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energy Security : The Nordic Area in a Geopolitical View.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Den norske oljen over toppen : bruken av oljefondet og Statoils rolle som 'gjøkunge' i en verdensøkonomi på vei inn i tilbakeslag.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Ulike regimer for reguleringer av gassmarkeder i EU og USA og om begrepet "ressursnasjonalisme".
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norsk petroleumspolitikk i et europeisk perspektiv.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Reflections on permanent funds : the Norwegian Pension Fund experience.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norway's petro revenues : funding and spending.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Market liberalisation and security of supply.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Petrolismens geopolitikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Towards a single European gas market : pipeline regulation and LNG.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Market liberalization and security-of-supply in the European Union.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Fra petroleumsavhengighet til en framtid med fornybare energikilder.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Competitive European gas markets : a producer perspective.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Lessons Learned ¿ Non-renewable permanent funds.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norsk olje og gass og EU/EØS.
 • Austvik, Ole Gunnar (). An alternative perspective : the Norwegian example : what Norway is doing with royalty collection and use.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EUs økonomiske integrasjon.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Challenges in hte European gas market.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norge i energiens geopolitikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Oil and gas in the High North : a perspective from Norway.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norsk energipolitikk i et europeisk perspektiv : Midt-Østen, Europa og Barentshavet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). International trade : theory and policy.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norsk petroleumspolitikk i et europeisk perspektiv.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energy in the global economy and global politics.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Prisfastsettelsen på olje og perspektiver for olje- og gassutvinning i Barentshavet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Europeisk gass og norske strømpriser.
 • Austvik, Ole Gunnar (). A policy framework for internationalization of energy companies.
 • Austvik, Ole Gunnar (). An international perspective on energy policy.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norsk petroleumspolitikk og EU/EØS.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Internasjonal økonomi : 5 gjesteforelesninger.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Prisfastsettelsen på råolje og perspektiver for olje- og gassutvinning i Barentshavet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energipriser.
 • Austvik, Ole Gunnar (). A policy framework for energy : an international perspective.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norske og russiske fellesinteresser og konflikter i det europeiske gassmarkedet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Strategies for Reducing Consuming Countries’ Oil Dependency.
 • Austvik, Ole Gunnar (). A policy reference framework for energy. An international perspective.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Styringsutfordringer for Europas ensomme petroleumsnasjon.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Europa etter Irak-konflikten: Konsekvenser for oljemarkedet og OPEC,.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Could Strategic gas reserves help EU security of supply?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Kunnskapsstatus om olje- og gassnæringens betydning for innlandet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Irak, oljen og OPEC; Energiens geopolitikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norsk kraftproduksjon; Prisdannelsen og incentivene til å investere i ny kapasitet. Utviklingen i det norske kraftmarkedet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Handelspolitiske virkemidler i internasjonal økonomi.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Irakkonflikten sett ut fra et olje-motiv.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Europeisk økonomisk integrasjon.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Virkninger av endringer i forurensningsloven; Grensegang mellom konkurranse og regulering.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Golfkrig, Irak og oljepris.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Internasjonal politisk økonomi.
 • Austvik, Ole Gunnar (). A policy framework for decision making; An international perspective.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Security-of-Gas-Supply; Norway, Russia and the EU.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Hva skjer i det europeiske gassmarkedet?.
 • Austvik, Ole Gunnar; Refvem, Trygve (). Innlemmelse av Gassmarkedsdirektivet i EØS-avtalen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Conflict and Cooperation in European Gas Regulations.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Why liberalize the European gas market?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Den globale energisituasjonen - utviklingstendenser. Norge som storeksportør av gass.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Liberaliseringsprosesser.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Internasjonal handel og politisk integrasjon.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Liberalization of the European Gas Market; Status and Prospects.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EU gas market liberalization; Security of Supply, Russa and Norway.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norway and the geopolitics of energy.
 • Austvik, Ole Gunnar (). A policy framework for energy; An international perspective.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The EU Gas Directive; Comments to progress EUs gassdirektiv; kommentarer til status.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EUs gassdirektiv og norske interesser The EU gas directive and Norwegian interests.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norge som stor gasseksportør Norway as a large gas exporter.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Gasstransport, gassmarked og gassalg; Temahøring i Stortingets energi- og miljøkomité 25.januar 2001: 'Eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE' St.prp 36 (2000-2001).
 • Austvik, Ole Gunnar (). A policy framework for energy; an international perspective.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Should Norway join OPEC?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norges avhengihet av olje- og gassinntektene.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Økonomisk integrasjon.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Hva bestemmer oljeprisen på sikt?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). A Policy framework for energy: an international perspective.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The right oil price in the long run: a theoretical perspective.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Petroleumsøkonomi og norsk sikkerhetspolitikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norwegian society and economy today.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energisituasjon i Europa.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Oil and Gas; links between economics, foreign and security policies.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Petroleum og norsk sikkerhetspolitikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Økonomisk integrasjon og nasjonal handlefrihet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Blir det noe av den økonomiske og monetære union?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Liberalisering og avgifter : tar konsumentlandene olje- og gassinntektene?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Nasjonalt møte for FU-ledere ved statlige høgskoler.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Forskningsdager.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Forskningskonferanse for Universitetet i Oslo og høgskolene i Østlandsområdet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Prices of gas in a more liberal European market.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Taxation of energy.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Avgifter og virkning på norske eksportpriser på olje og gass.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Avgifter og petroleumspriser.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Om begrepet produktivitet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Discussant on: the Future of Europe.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Prepared comments on: Neoclassical regulation : a modern austrian approach.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Gasspriser i Europa: Virkninger av markedsliberalisering og økte forbruksavgifter på olje og gass.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Pricing of european gas : effects of liberalization and petroleum excise taxes.

Annet (195)

 • Austvik, Ole Gunnar (). Norway's Gazprom dilemma.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Saudi-arabisk oljepolitikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). New Zealand varsler oljestopp: Stanser tildelingen av letelisenser.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Concepts of Geopolitics and Energy Security.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Hva er ACER?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Verdens økende økonomiske ulikheter.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Utvandring fra Øyer til USA: Fortid og nåtid..
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energy, Norway and the EU.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EU, Norge og Europa.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Hvor var du når det norske gasseventyret begynte i 1977?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Utvandring fra Øyer til USA på 1800-tallet..
 • Austvik, Ole Gunnar (). Om Torger Reve og BI i Kina.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norge uten innvandring.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The future of energy markets.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Statsbudsjettet 2017.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Paneldeltakelse om bruk av oljepenger.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norway and the European Economic Area: Good Deal or Just an EU Rule-Taker?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Ønsker full gass til Øst-Europa.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Slik mener han oljeavhengige Norge lære av Emiratene.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Pesentasjon og paneldiskusjon om den politiske dimensjonen i nordområdene.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Verden i endring. Hva skjer?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Internasjonal handel - hvordan?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Trumps innreiseforbud vil øke nasjonalismen i andre land.
 • Austvik, Ole Gunnar (). European challenges in the energy field.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Flinkest i klassen? Har Norge et politisk handlingsrom under EØS-avtalen?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Økonomiske og politiske krefter i valget mellom Clinton og Trump.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Bidrag til rapport.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Tror ikke på Opec-avtalen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Brexit og Trump kan gi populister vann på mølla. Kan få en smitteeffekt..
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energi, klimaendringer og Donald Trump.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Hvor kommer oljepengene fra?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Hva bestemmer oljeprisen?. 5 s.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Året 2016 50+ intervjuer i norske dagsaviser, spesielt E24, VG og DN. Noen internasjonale..
 • Austvik, Ole Gunnar (). GoodGov Oslo Sluttkonferanse.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Ekspertmøte om internasjonal økonomi.
 • Austvik, Ole Gunnar (). GOODGOV sluttkonferanse.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norsk petroleumsforvaltning og Statoil.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energy: Past, Present, Future..
 • Austvik, Ole Gunnar; Sverdrup, Ulf (). Europe & the New Russia as seen from Northern Europe.
 • Austvik, Ole Gunnar; Rzayeva, Gulmira (). Azerbaijan Gas in New Market and Geopolitical Environments.
 • Austvik, Ole Gunnar; Kaldor, Lee (). North Dakota shale oil: Social and Economic impacts.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norway's Petroleum Experience.
 • Austvik, Ole Gunnar (). “Energy, Energy Actors and the Politics of Value: Lessons from the Post-Soviet Experience" Commontator on text by Margarida Balmaceda.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The Failure of Long-term Oil Price Forecasting.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energy economics and the geopolitics of energy in the Middle East.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energy security in Northern Europe and the Baltic region..
 • Austvik, Ole Gunnar (). European energy security panel.
 • Austvik, Ole Gunnar; Kleinberg, Robert (). The Economics of Shale Gas & Tight Oil Production.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Internasjonale energimarkeder i utvikling.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Næringsutvikling i Norge og utfordringer kyst kontra innland.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Serie med intervjuer i NRK om nasjonale og internasjonale økonomiske og politiske energispørsmål..
 • Austvik, Ole Gunnar (). Serie med intervjuer gjennom året (30-40 stk?) i norske aviser, spesielt E24, VG, Dagens Næringsliv med flere om norske og internasjonale økonomiske og politiske energispørsmål..
 • Austvik, Ole Gunnar (). Europe and the Geopolitics of Energy.
 • Austvik, Ole Gunnar; Claes, Dag Harald (). The Geo-economics of Arctic oil and gas.
 • Austvik, Ole Gunnar; Krutikhin, Mikhail (). Russia’s Energy Export: Business or politics?.
 • Austvik, Ole Gunnar; Kravets, Nadiya (). Ukraine’s Energy Policy After Euromaidan and Implications for Europe.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Europe, the Geopolitics of Energy, and the Energy Union.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Executive Master of Energy Management.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Oil Shock 2015. Case of Norway.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norwegian state - business cooperation model. Elements important for Poland.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Innovations in the Gas Industry: Current Situation and Future Trends.
 • Austvik, Ole Gunnar; Lidia, Puka; Gawlikowska-FyK, Aleksandra (). The Norwegian way: what Poland and others can learn to develop their shale gas.. 5 s.
 • Austvik, Ole Gunnar; Knutsen, Paul (). Hellas og euro-krisen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). En rekke intervjuer høsten 2014 om 1) oljepriser, 2) norsk økonoimi, 3) krisen Russland/Ukraina også på TV.
 • Austvik, Ole Gunnar (). En rekke intervjuer høsten 2014 om 1) oljepriwser, 2) norsk økonoimi, 3) Krisen Russland/Ukraina også i radio.
 • Austvik, Ole Gunnar (). En rekke intervjuer høsten 2014 om 1) oljepriser, 2) norsk økonoimi, 3) krisen Russland/Ukraina.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Viktige økonomiske utviklingstrekk og konsekvenser for samfunnet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). KOmmementar til forskningsresultater.
 • Austvik, Ole Gunnar (). OPEC, oljemarkedet og oljeperiser.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Internasjonale energimarkeder.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The Norwegian Petroleum Experience and Challenges.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Hvilke muligheter har vi for norsk virkemiddelbruk utover EU-pålagte rammer? Mulighetsrom i dagens kontekst og antakelser for neste periode.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Will economic sanctions work?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EUs energiunion og russisk gassmakt.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Et usikkert våpen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "The shale gas revolution : effects on prices, geopolitics and the environment".
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norwegian energy policy as a reaction to the policy in the EU.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Om landbruksoppgjøret 2014.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Kina, Norge og nobelprisen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Oljens betydning for norsk økonomi.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "Shale gas and the European gas market".
 • Austvik, Ole Gunnar (). "Dynamics of the European gas market - challenges and opportunities".
 • Austvik, Ole Gunnar (). Canadian Broadcasting Corporation (CBC) on the Norwegian Oil Model.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "Rørledninger fra Azerbaijan". NRK P2 Morgen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "Verdas energiherredømme i endring" NRK web-sider.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "Skifergass og geopolitikk" i NRK P2-morgen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "Skipet som skal gi full frihet fra Russlands klør". Intervju Aftenposten 14.11.2013.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "European, Regional and Geopoitical Consequences of the Libealization of Gas Markets". Energy Forum Sopot Poland.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "Energiens nye geopolitikk".
 • Austvik, Ole Gunnar (). "Internasjonale energitrender" på Uppsala Universitet SLU.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "Internasjonal politisk økonomi" forelesning Sørmarka.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "European Gas Supply" presentation in Amsterdam.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "International perspectices on energy fundamentals". for PETRAD/Oljedirektoratet Stavanger.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "EUs økonomiske integrasjon: DIM og ØMU". Kommunenes Sentralforbund om "Norske kommuner og EU".
 • Austvik, Ole Gunnar (). "Om statsbudsjetet 2014". Intervju sammen med Jon Helge Lesjø. NRK-Opplan. Journalist Madeleine Cederstrøm.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "Europas økonomiske og politiske krise". Internseminar for Utenriksdepartemenet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). "The Norwegian Petroleum Experience" at Icelandic-Norwegian Conference. Bifrost University, Iceland.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Intervjua av NRK i saka "Rørlednings-nei kan koste kanadisk tjæresand dyrt".
 • Austvik, Ole Gunnar (). Virkninger av terrorangrepet i Alegerie på norske selskapers utenlandssatsning.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Virkninger av terrorangrepet i Algerie på norske selskapers utenlandssatsning.
 • Austvik, Ole Gunnar; Græger, Nina; Holst, Cathrine; Mehlum, Halvor; Sand, Inger Johanne; Steinnes, Kristian (). Europa i endring - fase 2: 2013-17. Faglig og tematisk grunnlag. 12 s.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Regionalt samarbeid : det offentliges rolle i en liberal økonomi.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energisikkerheten og Russland.
 • Austvik, Ole Gunnar; Kalnes, Øyvind; Røhr, Heidrun Sørlie (). Intervju : Forskere samler trådene.
 • Kalnes, Øyvind; Austvik, Ole Gunnar; Røhr, Heidrun Sørlie (). Internasjonale relasjoner.
 • Ohnstad, Bente; Austvik, Ole Gunnar (). Forskningsdagene 2010.
 • Austvik, Ole Gunnar (). NRK (P2) Verdt å vite.
 • Ohnstad, Bente; Austvik, Ole Gunnar (). Forskningsdagene 2009.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Oljepenger og infrastruktur.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Geopolitica si securitatea resurselor de gaze naturale Geopolitics and security-of natural-gas-supply.
 • Austvik, Ole Gunnar (). La partita di Barents.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Advarer mot oljekollaps.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Advarer mot brutalt fall i oljeprisen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Advarer mot brutalt oljefall.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Redd for oljekollaps : ekspertene advarer mot oljekollaps.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Frykter oljekollaps.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Nedtur i sikte?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The Geopolitics of Barents Sea Oil and Gas: the Mouse and the Bear.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Kan oljepengene investeres i infrastruktur og næringsutvikling?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Intervju om hva som påvirker oljeprisen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Om fusjonen mellom Statoil og Hydro.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Two paths to petro-prosperity: Norway versus Alberta : did Alberta take the wrong road to oilpatch wealth?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norwegian petroleum tax system and the development of the Canadian High North.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norwegian petroleum tax system and fund creation : what can Alberta learn from Norway?.
 • Moroz, Ross; Austvik, Ole Gunnar (). Conference's speakers offer alternate solutions.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Intervju: Putin, russisk og norsk gass, toppmøte i Finland.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Intervju om åpningen av Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) rørledningsprosjektet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Barentshavets utfordringer : Norge i energiens geoplitikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Barentshavets utfordringer : Norge i energiens geopolitikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). The economic and political interests of key energy power in the Barents region : implications for Norway.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Hva vil vi som olje- og gassnasjon.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Barentshavets utfordringer : Norge i energiens geopolitikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Oljepriser og ressursknapphet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norge i energiens geopolitikk : hvor er strategien?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Sultent Gazprom på vei mot norsk sokkel.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Kompromisskameraten.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Staten bør vurdere oljeselskapene i Irak.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Konsekvenser av gasskonflikten mellom Russland og Ukraina.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Russerne stopper gassen til Ukraina.
 • Austvik, Ole Gunnar (). WTO-avtalens virkninger for norsk landbruk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). WTO og norsk landbruk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Oljefond og globalisering : hva kan vi bruke oljepengene til?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Oljepenger og infrastruktur til Innlandet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). WTO-avtalen. Velsignelse eller forbannelse for hvem?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). A Policy Framework for Energy; An International Perspective.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Innovasjon og næringspolitikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Olje og norsk økonomi: Forutsetninger for alternativ næringsvirksomhet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Petroleumsinntekter og ”Hollandsk syke” Norwegian petroleum revenues and the "Dutch Desease".
 • Austvik, Ole Gunnar (). Geopolitical aspects of energy resources.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Internasjonal økonomi anno 2004 : utfordringer fra Kina og India.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EU innfører fiskalskatt på energi uten miljøprofil.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EU-avgift kan gu Norge milliardtap.
 • Austvik, Ole Gunnar (). I klypa på WTO.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Russisk gass til Storbritannia.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Hvem trenger hvem mest?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Hvordan bør rektorer ved høgskolen velges?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Irak og oljen, Intervju P4-1730.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Oljeekspert: -Bush til krig for å erobre OPEC.
 • Austvik, Ole Gunnar (). EØS kan komme til å koste Norge 15 milliarder årlig.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Advarer mot konsekvensene.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Snøhvit-kunde under etterforskning.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Natural Gas; The Key Source of Energy for Northern Europe.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Saddam-stunt skaper undring.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Liberalization of the European Gas Market;Where Will We End Up?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norske gasskraftverk og det europeiske gassmarkedet.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Gassmarkedet i Europa; Hva skjer?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). OPEC oljer Norge.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Milliarddrama bak lukkede dører.
 • Austvik, Ole Gunnar (). USAs gasskjebne skremmer Norge.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Dobbeltrolle for Statoil.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Vi har råd til SV.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Terror ryster handel - løfter oljepris.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Terror-hevn rammer verdensøkonomien.
 • Austvik, Ole Gunnar (). USA møter seg selv i døra i Midtøsten.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Noreng: - Gi ikke etter for OPEC.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Kamp om gassalg.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Gassforhandlingsutvalget (GFU) for fall?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Terroraksjoner og oljepriser Terror actions and oil prices.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norway and the geopolitics of energy.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norge i energiens geopolitikk Norway and the geopolitics of energy.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Olje og makt.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norge og oljen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Hva blir oljeprisen?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Økonomisk utvikling og overnasjonalitet.
 • Austvik, Ole Gunnar; Knutsen, Paul; Veggeland, Noralv (). EU-debatten som uteble.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Internasjonal handel og nasjonal handlefrihet.
 • Knutsen, Paul; Austvik, Ole Gunnar; Veggeland, Noralv (). EU-debatten som uteble : kronikk.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Godt kjempet - halvt vunnet; etter Kyoto og EUs gassdirektiv.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Kan Norge bidra til en stabilisering av oljeprisen?.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norges innvirkning på oljeprisen.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norge som oljeland II.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Norge som oljeland I.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Hvem tjener på gassen? : kronikk.
 • Austvik, Ole Gunnar; Teigen, Håvard (). Regional og internasjonal økonomi.
 • Austvik, Ole Gunnar (). Energy economics : Compendium to course.