Language: NOR | ENG

Ole Gunnar Austvik

Professor
Avd./Fakultet:
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Enhet:
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Vormstuguvegen 2
2624 Lillehammer
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Arbeidsoppgaver

 

Bakgrunn

Postal Address: Høgskolen i Innlandet, Gudbrandsdalsvegen 350, 2624 Lillehammer.

Office: 2. Floor, Internatet. Storhove, Høgskolen i Innlandet - Lillehammer,

Ole Gunnar Austvik er professor i politisk økonomi ved Høgskolen Innlandet - Lillehammer.  Han har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, er Master in Public Adminstration (MPA) fra John F. Kennedy School of Government, Harvard University, og master i samfunnsøkonomi (cand.oecon) fra Universitetet i Oslo. Austvik har arbeidet bl.a. ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Handelshøyskolen BI og Statistisk Sentralbyrå, og er utnevnt Senior Fellow ved Harvard Kennedy School, USA. Han har skrevet en rekke artikler og bøker innen internasjonal politisk økonomi, europeisk integrasjon og petroleumsøkonomi.

Kort c.v..  Hjemmeside, kontaktinfo etc: www.oga.no.

English: Ole Gunnar Austvik is a professor of political economy at Norway University of Applied Sciences - Lillehammer (HiL).  He is also an appointed Senior Fellow at John F. Kennedy School of Government, Harvard University and has been working (inter alia) with the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), BI Norwegian Business School and Statistics Norway. By education he holds a doctorate in political science from University of Oslo, a Master in Public Adminstration (MPA) from Harvard Kennedy School, and a master in economics (cand.oecon) from University of Oslo. Professor Austvik is the author of numerous articles and books regarding international political economy, European integration, global energy economics and policy. 

For more information, view c.v. resumé. - Homepage, contact info etc: www.oga.no.

Ekspertområder

Internasjonal politisk økonomi, europeisk integrasjon, petroleumsøkonomi. Europeiske og globale studierEuropean and and Global Studies.

Internasjonal politikk, Internasjonal økonomi, samfunnsøkonomi, offentlig politikk & administrasjon, EU, EØS, WTO, IMF, OPEC, IEA, global og europeisk energipolitikk, russisk energipolitikk, olje og gassmarkeder, norsk energiforvaltning, statsvitenskap, innovasjon og entreprenørskap, business-government relasjoner, reguleringsøkonomi.

LIST OF PUBLICATIONS.

RESEARCH ACTIVITIES.

SOCIAL: LinkedIn, Twitter,

 

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin