Language: NOR | ENG

Olav Gjertsen Ørum

Seniorrådgiver
E-post:
olav.orum@inn.no
Mobiltelefon:
+47 920 27 533
Avd./Fakultet:
Utdanningsavdelingen
Enhet:
Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet
Besøksadresse:
Studiested Elverum
Terningen Arena
Hamarvegen 112
2406 Elverum
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Arbeidsoppgaver

  • Ansvarlig for seksjonens støtte til FoU-virksomhet og prosjekter tilknyttet universitetspedagogisk utviklingsarbeid. Stikkord er DIKU; Såkornmidler; Utdanningskvalitetsprisen; Kompetanse Norge. Les mer om dette på våre interne nettsider.
  • Administrator for nettsiden og nyhetsbrevet « INNSIKT - Pedagogisk verktøykasse for undervisere», en universitetspedagogisk nettressurs til hjelp og inspirasjon for undervisere og øvrige UFF-tilsatte. Logg inn her for å se hele oversikten over INNSIKTs hjelperessurser (for ansatte ved HINN).
  • Ansvarlig for seksjonens webinarer, i samarbeid med kollega Hans Brox og Avdeling for digitalisering og infrastruktur.
  • Video og podkast-produksjon.
  • Er høgskolens kontaktperson for pilotprosjektet «Pensum som lydbok eller e-bok: Utvidet produksjonsrett for studenter med lesevansker», et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).

Bakgrunn

Doktorgrad i Midtøstenstudier fra Universitetet i Oslo

LinkedIn-profil:  https://www.linkedin.com/in/olavørum

Ansvarsområder

Lederstøtte, Videoproduksjon, Digital produksjon, Nettpublisering, Dokumenthåndtering, Nettpedagogikk, Digitalisering, Grafisk design, P360