Noralv Veggeland

Professor
Avd./Fakultet:
Enhet:
Institutt for organisasjon, ledelse, styring
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Publikasjoner (658)

Utvalgte (658)

 • Veggeland, Noralv (). Absurd fattigdomsforståelse.
 • Veggeland, Noralv (). Fusjonsregjeringen.
 • Veggeland, Noralv (). Når politisk ledelse tar etter næringslivet.
 • Veggeland, Noralv (). Plan S gir markedet mer makt.
 • Veggeland, Noralv (). Enkeltforskeren i Plan S.
 • Veggeland, Noralv (). Plan S = markedsstyring.
 • Veggeland, Noralv (). Språkleg framandmakt.
 • Veggeland, Noralv (). Menneske¬rettigheter og politiske spill.
 • Veggeland, Noralv (). Menneske¬rettigheter og politiske spill.
 • Veggeland, Noralv (). Fusjoner og offentlige konserner.
 • Veggeland, Noralv (). Plan S: Nyliberale markedsprinsipper for forskningspublisering.
 • Veggeland, Noralv (). Forsknings-profitørene kommer.
 • Veggeland, Noralv (). Når ordet krise dukker opp, svarer man ikke med «evaluering.
 • Veggeland, Noralv (). Sosialdemokratene taper terreng fordi de ikke utfordrer kapitalismens klientalisme.
 • Veggeland, Noralv (). Regionmodellen som ble avvist.
 • Veggeland, Noralv (). Det politiske spillet om KrF sett i etterkant.
 • Veggeland, Noralv (). ESA krever privatisering av offentlig velferd.
 • Veggeland, Noralv (). Kortsiktig prosjektforskning gir mindre akademisk frihet - Mer resultatorientert forskning ødelegger innovativ kritisk grunnforskning.
 • Veggeland, Noralv (). Syn på forskning og framtid.
 • Veggeland, Noralv (). Klientalismens politiske ideologi.
 • Veggeland, Noralv (). Resultatorientert forsking rammer grunnforskningen.
 • Veggeland, Noralv (). Økonomisk kriseforvaltning.
 • Veggeland, Noralv (). Om stat, lån og penger - Økonomisk kriseforvaltning.
 • Veggeland, Noralv (). Fire trusler mot folkestyret.
 • Veggeland, Noralv (). Et unødvendig rentehopp.
 • Veggeland, Noralv (). Fri akademia fra markedets krav.
 • Veggeland, Noralv (). Fri akademia fra markedets krav.
 • Veggeland, Noralv (). Regionalisering uten reelt flernivå-samspill.
 • Veggeland, Noralv (). Kall ikke FrP populistisk.
 • Veggeland, Noralv (). Meningsløs geografisk tvang.
 • Veggeland, Noralv (). Economic Crises; A Keynesian New Deal Perspective.
 • Veggeland, Noralv (). Keynesian Policies – A New deal in the European Narrative. Employment, Equality and Sustainability. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN 978-1-53614-026-2.
 • Veggeland, Noralv (). Slik bygger de hatet mot Arbeiderpartiet - AP-HAT: Mye av hetsen mot Ap kan forklares med en økende negativ holdning til velferdsstaten.
 • Veggeland, Noralv (). Meningsløs tvang.
 • Veggeland, Noralv (). Ordet foretak som uteble.
 • Veggeland, Noralv (). Foretak ødelegger demokratisk vitenskap.
 • Veggeland, Noralv (). Hva er New Public Management konkret?.
 • Veggeland, Noralv (). Globaliseringens banesår.
 • Veggeland, Noralv (). Derfor taper distriktskommunene.
 • Veggeland, Noralv (). Farlig doktrine.
 • Veggeland, Noralv (). Gode argumenter bak kritikken av normalplan fra utdanningsdirektoratet.
 • Veggeland, Noralv (). Derfor taper distriktskommunene.
 • Veggeland, Noralv (). Evaluation of NPM Reform.
 • Veggeland, Noralv (). Hvilke ord tror vi på?.
 • Veggeland, Noralv (). Hvor er det ekte sosialdemokratiske alternativet?.
 • Veggeland, Noralv (). Verdiløst Integreringsbarometer.
 • Veggeland, Noralv (). Grenselaus pengetrykking.
 • Veggeland, Noralv (). Sosialdemokratiet sliter.
 • Veggeland, Noralv (). Det gikk skikkelig galt. Hva nå?.
 • Veggeland, Noralv (). Kampen mellom politiske partier har blitt en strid mellom to eliter.
 • Veggeland, Noralv (). Kunnskapsforetak – et utvidet perspektiv.
 • Veggeland, Noralv (). Viewing Nordic Public Management.
 • Veggeland, Noralv (). Arnstad har forstått trusselen.
 • Veggeland, Noralv (). Frykter markedets krav.
 • Veggeland, Noralv (). Administrative Traditions – and the Problem of the “Trilemma”.
 • Veggeland, Noralv (). Det politiske sentrum er borte, uten noe savn hos velgerne.
 • Veggeland, Noralv (). The UK NPM Reforms.
 • Veggeland, Noralv (). European economies suffer a crisis of combination.
 • Veggeland, Noralv (). Dictates by the International Capitalism. Who Governs?.
 • Veggeland, Noralv (). Flerelite-system og sosialdemokratiet.
 • Veggeland, Noralv (). Foretakstrollet fra Danmark.
 • Veggeland, Noralv (). Bortkomne statlige monopoler.
 • Veggeland, Noralv (). Nå må også studentene våkne til innsats mot foretaksorganisering.
 • Veggeland, Noralv (). Velferd betalt ved private lån - Truende gjeldsgrad.
 • Veggeland, Noralv (). Kontorlandskapets elendighet.
 • Veggeland, Noralv (). Kontorlandskapets elendighet.
 • Veggeland, Noralv (). Det handler åpenbart om ideologi.
 • Veggeland, Noralv (). Kontorlandskapenes elendighet. D ÅPNEKONTORLANDSKAP.
 • Veggeland, Noralv (). Kampen om det politiske sentrum.
 • Veggeland, Noralv (). Solbergs konstitusjonelle drama.
 • Veggeland, Noralv (). Færre av oss i jobb - «kreativ destruksjon» er en årsak.
 • Veggeland, Noralv (). Innovasjon er blitt vår tids politiske trosgrunnlag.
 • Veggeland, Noralv (). Fastlegeordningen og reformer Innspill om fast offentlig ansettelse.
 • Veggeland, Noralv (). Selvutslettende regioner.
 • Veggeland, Noralv (). Vanskelig sentrumsposisjon.
 • Veggeland, Noralv (). Regjeringen, Acer og EUs frie flyt.
 • Veggeland, Noralv (). Regjeringen ser på demokrati som et hinder for effektivitet.
 • Veggeland, Noralv (). Norge – et land i gjeld.
 • Veggeland, Noralv (). Norges Bank – en mektig stat i staten.
 • Veggeland, Noralv (). Norges Bank - en mektig stat i staten - Pengepolitikk uten politisk styring.
 • Veggeland, Noralv (). Små atombomber, stor gevinst.
 • Veggeland, Noralv (). Avtaler dikterer politikk.
 • Veggeland, Noralv (). En fremtid med bedriftsøkonomiske pasienter? - Helseindusti.
 • Veggeland, Noralv (). Bønder avvikles.
 • Veggeland, Noralv (). Universitetene og høyskolene evner ikke innovasjon.
 • Veggeland, Noralv (). Hvor fri skal forskningen være?.
 • Veggeland, Noralv (). Forretningsorientert regnskapsførsel i offentlig sektor - Mål- og resultatstyring.
 • Veggeland, Noralv (). Opposisjonen må våkne nå.
 • Veggeland, Noralv (). En foretaksmodell for høyere utdanning.
 • Veggeland, Noralv (). Uønsket foretaksmodell i høyere utdanning.
 • Veggeland, Noralv (). Språk er makt.
 • Veggeland, Noralv (). Hva anonyme selskapsnavn skjuler.
 • Veggeland, Noralv (). Conflicting Administrative Traditions – a political-economic perspective.
 • Veggeland, Noralv (). Confrontation of Economic Politics.
 • Veggeland, Noralv (). Venturing Oil Fund Policy Globally.
 • Veggeland, Noralv (). The Euopean Union's capitalism in crisis.
 • Veggeland, Noralv (). Dialog mot målstyringsspøkelset.
 • Veggeland, Noralv (). Demokrati: Det bestående bekrefter alltid sitt fortrinn.
 • Veggeland, Noralv (). Regjeringens tomme regioner.
 • Veggeland, Noralv (). Vi trur ikkje på meiningane til folk.
 • Veggeland, Noralv (). Positivisme og klientalisme. Politikere og ideologier utsletter sin egen fornuft.
 • Veggeland, Noralv (). Rettsliggjøring mot sund fornuft.
 • Veggeland, Noralv (). Hvem er klientene?.
 • Veggeland, Noralv (). Dyrt med OPS.
 • Veggeland, Noralv (). Vi holder på å miste troen på folks meninger.
 • Veggeland, Noralv (). Er vi blitt udemokratiske?.
 • Veggeland, Noralv (). Den viktige eiendomsskatten.
 • Veggeland, Noralv (). Staten må igjen bli en innovatør.
 • Veggeland, Noralv (). Political Economic Realities of Today’s Capitalism. bookboon.com. ISBN 978-87-403-1929-3. 186 s.
 • Veggeland, Noralv (). Kapitalens klienter.
 • Veggeland, Noralv (). Positivisme og klientalisme i politikken – det er bare slik det er.
 • Veggeland, Noralv (). Fri flyt og medisinsk turisme.
 • Veggeland, Noralv (). Dyrt med offentlig-privat samarbeid.
 • Veggeland, Noralv (). Folkestyret i spill.
 • Veggeland, Noralv (). La seddelpressa gå?.
 • Veggeland, Noralv (). Frislipp i behandlingen - Fritt sykehusvalg.
 • Veggeland, Noralv (). Forenkling vs. folkestyre.
 • Veggeland, Noralv (). Om RenoNorden-konkursen og anbudsordningens vesen og form.
 • Veggeland, Noralv (). Fastleger bør bli fast ansatte?.
 • Veggeland, Noralv (). The Regulatory State.
 • Veggeland, Noralv (). Kommune-NM. NHO måler det de vet fra før.
 • Veggeland, Noralv (). Utenlandske foretak i Norge.
 • Veggeland, Noralv (). Sårbar økonomisk oppgang - ETTER VALGET: Den nye opposisjonen på Stortinget utfordres.
 • Veggeland, Noralv (). Alt-Right Trusselen fra "Den alternative høyresiden".
 • Veggeland, Noralv (). "Alt-Right”. Hva skjer i USA?.
 • Veggeland, Noralv (). Trusselen fra "Den alternative høyresiden".
 • Veggeland, Noralv (). CIA i Syria.
 • Veggeland, Noralv (). Trumps sannhetsfølelse. Fascisme i USAs politikk.
 • Veggeland, Noralv (). Aktuell moderne pengeteori gir ny politikk?.
 • Veggeland, Noralv (). New Keynesian Political Economic Policies.
 • Veggeland, Noralv (). Social Capital Viewing Nordic Paths of Management.
 • Veggeland, Noralv (). En ideologisk storbyregionalisme.
 • Veggeland, Noralv (). Noe for sosialdemokratiet?.
 • Veggeland, Noralv (). Innovasjonspolitikkens sosiale forutsetninger. Hva skjer?.
 • Veggeland, Noralv (). Varsel om befolkningskatastrofe.
 • Veggeland, Noralv (). BNP - en misvisende indikator.
 • Veggeland, Noralv (). Regulatory governance strategies: What about democracy?.
 • Veggeland, Noralv (). Administrative strategies of our time. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN 978-1-53611-904-6. 296 s.
 • Veggeland, Noralv (). Kritikk fra egen rekke.
 • Veggeland, Noralv (). - Flyttingen av FUB og FUG er en ren vingeklipping av foreldrenes innflytelse.
 • Veggeland, Noralv (). Donald Trump er forretningsmann uten politikk.
 • Veggeland, Noralv (). Våre framtidige Helseforetak.
 • Veggeland, Noralv (). Sentrum-periferi i USA-imperiet.
 • Veggeland, Noralv (). Gjør det selv – med bruksanvisning.
 • Veggeland, Noralv (). Flere sugerør i statskassen.
 • Veggeland, Noralv (). Gjeldens forbannelse.
 • Veggeland, Noralv (). Revidert nasjonalbudsjett - Regjeringens «ekspansive finanspolitikk» gir ikke nye arbeidsplasser.
 • Veggeland, Noralv (). De blåblå taper Stortingsvalget.
 • Veggeland, Noralv (). Haugstad har forstått noe.
 • Veggeland, Noralv (). BNP er misvisende for grønn ledelse.
 • Veggeland, Noralv (). Helseforetakenes konsernmodell.
 • Veggeland, Noralv (). Storkapitalen og velferdsprofitørene.
 • Veggeland, Noralv (). Produktivitet for USAs militære forsvar.
 • Veggeland, Noralv (). Med økonomisme på hjernen.
 • Veggeland, Noralv (). Rettsliggjøring – BIT for BIT.
 • Veggeland, Noralv (). Edderkoppene i velferdssystemet.
 • Veggeland, Noralv (). Bør norske fastleger gå over på fast lønn? Ny reform for allmennpraksis.
 • Veggeland, Noralv (). TISA – en truende frihandelsavtale.
 • Veggeland, Noralv (). USA med økonomisk risikosport!.
 • Veggeland, Noralv (). Avsporet velferd.
 • Veggeland, Noralv (). Trump tror på ulikhet for innovasjon. Hva med vår regjering?.
 • Veggeland, Noralv (). Blåblå målstyring gir demokratisk underskudd og større byråkrati.
 • Veggeland, Noralv (). Bla, bla og motsigelser fra statssekretær Haugstad.
 • Veggeland, Noralv (). Sentraliseringens elendighet.
 • Veggeland, Noralv (). Høyrepopulisme i fåreklær.
 • Veggeland, Noralv (). Trump blæser bobler op.
 • Veggeland, Noralv (). EUs avmakt – en ny begynnelse.
 • Veggeland, Noralv (). Intervju om kommunale anbud og eiendomsskatt.
 • Veggeland, Noralv (). Blåblå kvalitetspolitikk.
 • Veggeland, Noralv (). Norsk finanspolitikk med feil fokus.
 • Veggeland, Noralv (). Liberalisme løser ikke kriser.
 • Veggeland, Noralv (). En «New Deal» i Trump-land?.
 • Veggeland, Noralv (). Økonomisme og sentralisering på hjernen.
 • Veggeland, Noralv (). Effektivitet i helsesektoren etter Beon-prinsippet? Kompetanse og økonomi.
 • Veggeland, Noralv (). Fagbevegelsens dilemma.
 • Veggeland, Noralv (). Hvilke planer har Trump?.
 • Veggeland, Noralv (). The Narrative of the Modernized Regulatory State.
 • Veggeland, Noralv (). Forretningsorientert regnskap i akademia.
 • Veggeland, Noralv (). Rammet av samhandling.
 • Veggeland, Noralv (). Anti-globalisering og USA-proteksjonisme.
 • Veggeland, Noralv (). Donald Trump's "New Deal".
 • Veggeland, Noralv (). Sosialdemokratiets vei.
 • Veggeland, Noralv (). Militærbasenes land.
 • Veggeland, Noralv (). EU svekkes med Trump.
 • Veggeland, Noralv (). Anbud - en politisk hengemyr.
 • Veggeland, Noralv (). Et grønt skifte nå! - ellers... katastrofe.
 • Veggeland, Noralv (). Et grønt skifte : ellers katastrofe.
 • Veggeland, Noralv (). Økonomisme og ledelse.
 • Veggeland, Noralv (). Den kunstige valgfriheten.
 • Veggeland, Noralv (). Mot ulikhet i norske sykehus?.
 • Veggeland, Noralv (). Grove ulikheter øker.
 • Veggeland, Noralv (). Omfordeling og vekst henger nøye sammen.
 • Veggeland, Noralv (). USA, Norge og NATO.
 • Veggeland, Noralv (). Høyt spill om regionalisering.
 • Veggeland, Noralv (). Trusselen i TTIPs kjølvann.
 • Veggeland, Noralv (). The narrative of the nordic welfare state model.
 • Veggeland, Noralv (). The Current Nordic Welfare State Model. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN 978-1-63485-124-4. 267 s.
 • Veggeland, Noralv (). Terror, intoleranse og målrettet vold.
 • Veggeland, Noralv (). Tisa legger opp til fri flyt av pasienter.
 • Veggeland, Noralv (). Mer forskning og utvikling, men innovasjonen uteblir i næringslivet.
 • Veggeland, Noralv (). Norge styres mot et ulikhetssamfunn.
 • Veggeland, Noralv (). Næringslivets FoU-utgifter vokser, men innovasjon uteblir.
 • Veggeland, Noralv (). Utenlandsk eierskap.
 • Veggeland, Noralv (). De vanlige synspunkter fra Flåtten.
 • Veggeland, Noralv (). Flyktninger og verdiskaping.
 • Veggeland, Noralv (). Irlandisering av Norge?.
 • Veggeland, Noralv (). USAs maktspill.
 • Veggeland, Noralv (). Innovasjon er ikke nok.
 • Veggeland, Noralv (). Kan Brexit bli til Bremain?.
 • Veggeland, Noralv (). Lønnsomt å investere i flyktninger.
 • Veggeland, Noralv (). Norge og EUs finanstilsyn.
 • Veggeland, Noralv (). Økonomisme vs kvalitetsledelse.
 • Veggeland, Noralv (). Sosialdemokratiet.
 • Veggeland, Noralv (). TTIP skremmer stadig mer.
 • Veggeland, Noralv (). Produktivitetsmålinger.
 • Veggeland, Noralv (). Management strategies of the UK.
 • Veggeland, Noralv (). Målstyrt integrering.
 • Veggeland, Noralv (). Produktivitesmålinger.
 • Veggeland, Noralv (). Politisk spill om regionalisering.
 • Veggeland, Noralv (). Politikk med feil fokus.
 • Veggeland, Noralv (). Den norske reguleringsstaten.
 • Veggeland, Noralv (). Fungerer bedre og koster mindre?.
 • Veggeland, Noralv (). Regjeringen regulerer, men ikke mot rådende strukturer.
 • Veggeland, Noralv (). Farvel til New Public Management?.
 • Veggeland, Noralv (). Regjeringen kan ikke sysselsettingspolitikk, den regulerer uten å investere i arbeidsplasser.
 • Veggeland, Noralv (). 21.000 umoralske milliarder i skatteparadis.
 • Veggeland, Noralv (). Innovasjonspolitikk basert på en illusjon.
 • Veggeland, Noralv (). Nytt perspektiv på EUs avmakt.
 • Veggeland, Noralv (). Se mot Frankrike, Sanner!.
 • Veggeland, Noralv (). Ny-keynesiansk teori for sosialdemokrati.
 • Veggeland, Noralv (). Anbud er dyrt og truer de fast ansatte.
 • Veggeland, Noralv (). Post NPM - etterfølgeren.
 • Veggeland, Noralv (). Destruktiv kreativitet.
 • Veggeland, Noralv (). Hvad står i vejen for vækst i verdensøkonomien?.
 • Veggeland, Noralv (). Velferd og kommuner.
 • Veggeland, Noralv (). Innovasjon løser ikke arbeidsledigheten.
 • Veggeland, Noralv (). Nasjonal helse- og sykehusplan. Medisinsk turisme..
 • Veggeland, Noralv (). Innovasjonspolitikk uten jobbskaping.
 • Veggeland, Noralv (). Hvem vedtar ny lovgivning?.
 • Veggeland, Noralv (). Politikerne gir fra seg kontroll over lovverk og store verdier.
 • Veggeland, Noralv (). TTIPs hemmelige forhandlinger.
 • Veggeland, Noralv (). Kompliserte forenklinger.
 • Veggeland, Noralv (). OECD-rapport – en blåkopi.
 • Veggeland, Noralv (). Innovasjon og arbeidsledighet: Staten må igjen bli en økonomisk entreprenør.
 • Veggeland, Noralv (). Norge oversvømmes av fusjoner.
 • Veggeland, Noralv (). TTIP truer norsk helsevesen.
 • Veggeland, Noralv (). Staten må igjen bli en økonomisk entreprenør.
 • Veggeland, Noralv (). EU vil vokte våre grenser.
 • Veggeland, Noralv (). Samhandlingsreformens elendighet, Riksrevisjonens rapport.
 • Veggeland, Noralv (). Økonomisme vs. kvalitetsledelse.
 • Veggeland, Noralv (). Økonomisme vs. kvalitetsledelse.
 • Veggeland, Noralv (). Nasjonal sykehusplan: Nye strategier for privatisering».
 • Veggeland, Noralv (). Politikk for avvikling.
 • Veggeland, Noralv (). Asylkrisen krever aktiv jobbskaping.
 • Veggeland, Noralv (). Marked og stat i klimakrisen.
 • Veggeland, Noralv (). Intervju om professorene Christopher Hoods og Ruth Dixons nye rapport om NPM i UK gjennom 30 år: Ble dyrere og dårligere.
 • Veggeland, Noralv (). Grønn regjeringsskandale.
 • Veggeland, Noralv (). Regjeringens forenklingsproblem – Regjeringens forenklingsprogram følges opp med nye reguleringer.
 • Veggeland, Noralv (). Regjeringens flyktningeøkonomi.
 • Veggeland, Noralv (). Stengte grenser.
 • Veggeland, Noralv (). Stengte grenser.
 • Veggeland, Noralv (). Slipp keynes til.
 • Veggeland, Noralv (). Bokmelding: Med sugerøyr i norsk velferdsbudsjett.
 • Veggeland, Noralv (). Stille integrering.
 • Veggeland, Noralv (). Pegida-fascismen er nyliberalismens «lausunge». Kva skjer i Tyskland?.
 • Veggeland, Noralv (). Politisk leiarskap i USA.
 • Veggeland, Noralv (). Sykehusplan for privatisering.
 • Veggeland, Noralv (). TTIP vil kommercialisere Nordens sundhetsvæsen.
 • Veggeland, Noralv (). Frihandel med helse og risiko for monopolisering: Trade in service agreement (TISA).
 • Veggeland, Noralv (). Forenkling er dyrt.
 • Veggeland, Noralv (). Anbud koster dyrt.
 • Veggeland, Noralv (). Keynes er genopstået.
 • Veggeland, Noralv (). Sosialdemokrati - en ny teori.
 • Veggeland, Noralv (). Hva med distriktspolitikken?.
 • Veggeland, Noralv (). «Norske velferdsprofittører! – Offentlige tjenester.
 • Veggeland, Noralv (). EUs eksistens trues.
 • Veggeland, Noralv (). Staten på vei tilbake.
 • Veggeland, Noralv (). Krise og solidaritetssvikt i EU – og i Norge?.
 • Veggeland, Noralv (). Blind innovasjonspolitikk.
 • Veggeland, Noralv (). Fagbevegelsen svekkes - hvorfor?.
 • Veggeland, Noralv (). En bilateral falliterklæring.
 • Veggeland, Noralv (). The Political-Economic Background of the Contemporary Depth Crises in Europe.
 • Veggeland, Noralv (). Kollektiv avmakt.
 • Veggeland, Noralv (). Internasjonale investeringsavtaler.
 • Veggeland, Noralv (). The politics of outsourcing in western europe.
 • Veggeland, Noralv (). Et alternativ til kommunesammenslåing? - fylkessammenslåing.
 • Veggeland, Noralv (). Reformkritikk.
 • Veggeland, Noralv (). Vil dere rasere NSB?.
 • Veggeland, Noralv (). Hva er venstreradikalisme til forskjell fra høyreradikalisme?.
 • Veggeland, Noralv (). Regulatory governance. ISBN 978-87-403-0904-1. 148 s.
 • Veggeland, Noralv (). Kommuner blir «bedrifter".
 • Veggeland, Noralv (). Desentraliseringen som uteble.
 • Veggeland, Noralv (). Argumentasjon i helsesektoren.
 • Veggeland, Noralv (). «Overmåling» i tjenestesektoren. Ledere i offentlig og privat sektor bør passe på.
 • Veggeland, Noralv (). Etisk fravær i politisk ledelse.
 • Veggeland, Noralv (). Frihandelsavtalen får store konsekvenser for norske fiskere.
 • Veggeland, Noralv (). Kontrakter om målstyring.
 • Veggeland, Noralv (). Ytringsfrihet, styring og stat.
 • Veggeland, Noralv (). Salget av Norge - Statlige salg.
 • Veggeland, Noralv (). Hva brukes overskuddskapital til?.
 • Veggeland, Noralv (). Hva skjer i Tyskland? Pegida-fascismen er nyliberalismens "lausunge".
 • Veggeland, Noralv (). Social characteristics of regulatory regimes.
 • Veggeland, Noralv (). EUs misjonering.
 • Veggeland, Noralv (). Privatiseringens pris.
 • Veggeland, Noralv (). Økonomenes ideologi og ledelse.
 • Veggeland, Noralv (). Blåblå avregulering blir kostbar.
 • Veggeland, Noralv (). The nordic model: It's arrival and decline.
 • Veggeland, Noralv (). Hvem dikterer politikerne?.
 • Veggeland, Noralv (). Bak lukkede dører.
 • Veggeland, Noralv (). Hemmelighetskremmeri om frihandel.
 • Veggeland, Noralv (). Et konstitusjonelt spørsmål. Regjeringen kan ikke gå bakveien hvis de vil ha Norge inn i EUs Bankunion.
 • Veggeland, Noralv (). Reguleringsstaten.
 • Veggeland, Noralv (). Humledreperen Jensen - Jo, den norske modellen kan fly, ....
 • Veggeland, Noralv (). Økonomisk fundamentalisme og kvalitetsledelse.
 • Veggeland, Noralv (). Feilbruk av subsidier.
 • Veggeland, Noralv (). Hva koster Høies helsepolitikk?.
 • Veggeland, Noralv (). Full fart mot mer kontroll.
 • Veggeland, Noralv (). Grønn vending. Vi er bekymret for klimaendringene. Men hva er løsningen?.
 • Veggeland, Noralv (). Politics and Accounting in the Public Sector.
 • Veggeland, Noralv (). "Kostnadssyken" og streben etter produktivitetsvekst i helsesektoren.
 • Veggeland, Noralv (). Fagbevegelsen trues av fritt behandlingsvalg.
 • Veggeland, Noralv (). Høy pris for fritt behandlingsvalg.
 • Veggeland, Noralv (). Norsk helsepolitikk : forvaltning eller forretning?.
 • Veggeland, Noralv (). Reguleringsstaten. Det norske byråkratiet vil ikke bli forenklet under den nye regjeringen. Snarere tvert imot.
 • Veggeland, Noralv (). Ekstern sensur bør gjeninnføres.
 • Veggeland, Noralv (). Karakterstandard til stryk.
 • Veggeland, Noralv (). Samhandlingsreformen : en bærekraftig reform?.
 • Veggeland, Noralv (). De grønnes dybdepolitikk.
 • Veggeland, Noralv (). Borgerlig rot om sykehusmodeller.
 • Veggeland, Noralv (). Den farlige kostnadsyken.
 • Veggeland, Noralv (). Privatisering og kapitalisering i helsesektoren.
 • Veggeland, Noralv (). Derfor vinner høyreradikalismen fram.
 • Veggeland, Noralv (). Characteristics of regulatory regimes.
 • Veggeland, Noralv (). Levedyktig reform?.
 • Veggeland, Noralv (). Essays on regulatory governance. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN 978-1-62417-793-4. 155 s.
 • Veggeland, Noralv (). Innovative kommunale innkjøp.
 • Veggeland, Noralv (). Den norske boligboblen.
 • Veggeland, Noralv (). Nytt perspektiv på mål- og resultatstyring.
 • Veggeland, Noralv (). Samhandlingsreformens organisasjonsform i norsk helsevesen blir ikke varig : en midlertidig reform.
 • Veggeland, Noralv (). Ideologier i helsevesenet. Pasienter telles, men økonomien rår.
 • Veggeland, Noralv (). Outsourcing and administrative models in Western Europe.
 • Veggeland, Noralv (). Den demokratiske kapitalismen i krise.
 • Veggeland, Noralv (). Den regulerende stat.
 • Veggeland, Noralv (). Et skattesystem for de rike.
 • Veggeland, Noralv (). Difor blei Obama attvald.
 • Veggeland, Noralv (). Rettsliggjøring av 'nærhetsprinsippet'.
 • Veggeland, Noralv (). Ideologisk sykehussektor.
 • Veggeland, Noralv (). Styring og reguleringsparadokser : EU/EØS, offentlige innkjøp, petroleumsformuen, helsevesenet, demokratiet. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2924-0. 122 s.
 • Veggeland, Noralv (). EFS inga erstatning for LO.
 • Veggeland, Noralv (). Demokratiparadokset.
 • Veggeland, Noralv (). Digitalt demokrati?.
 • Veggeland, Noralv (). Kan helsesektoren bli en industriell vekstsektor?.
 • Veggeland, Noralv (). Grønn konkurranseutsetting.
 • Veggeland, Noralv (). Gjeldstyngede familier.
 • Veggeland, Noralv (). Den økonomiske og politiske krisa.
 • Veggeland, Noralv (). The regulatory state : How democratic?.
 • Veggeland, Noralv (). Tracing the Political-economy Background of the Contemporary Crisis.
 • Veggeland, Noralv (). Kriser og etikk i den demokratiske kapitalismen.
 • Veggeland, Noralv (). Reguleringsstaten svekker fagbevegelsen.
 • Veggeland, Noralv (). Regulating Petroleum Industry and Revenues: What Does Norway Get Out of the Petroleum Industry?.
 • Veggeland, Noralv (). Helsevelferd, økonomisme og måling.
 • Veggeland, Noralv (). Dobbel gjeldskrise.
 • Veggeland, Noralv (). Den regulerende stat.
 • Veggeland, Noralv (). EUs subsidiaritetsprinsipp.
 • Veggeland, Noralv (). Offentlige innkjøp : hvordan handle lokalt innenfor regelverket?.
 • Veggeland, Noralv (). Den ironiske pengebruken: Hvorfor dreier ikke bruken av petroliumsformuen seg om hva vi skal leve av i fremtiden?.
 • Veggeland, Noralv (). Lokalsykehusene trues.
 • Veggeland, Noralv (). New law-making and regulatory welfare trade-offs.
 • Amdam, Jørgen; Veggeland, Noralv (). Teorier om samfunnsstyring og planlegging. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01902-4. 242 s.
 • Veggeland, Noralv (). "Overmåling" og kvalitetsunderskudd.
 • Veggeland, Noralv (). Økonomismens elendighet.
 • Veggeland, Noralv (). Reguleringseksplosjonen.
 • Veggeland, Noralv (). Rettsliggjøring av EUs nærhetsprinsipp. Viktig for regionenes Europa.
 • Veggeland, Noralv (). Norges bank : en apolitisk stat i staten.
 • Veggeland, Noralv (). Kommunal selvråderett i "regionenes Europa".
 • Veggeland, Noralv (). Avpolitisert reguleringsstat.
 • Veggeland, Noralv (). Den regulerende stat.
 • Veggeland, Noralv (). Den nye reguleringsstaten : idébrytninger og styringskonflikter. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205408487. 194 s.
 • Veggeland, Noralv (). The "regulatory state" in the study of Scandinavian and European governance : introductory aspects.
 • Veggeland, Noralv (). Innovative regulatory approaches coping with Scandinavian and European Union policies. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN 978-1-60876-673-4. 165 s.
 • Veggeland, Noralv (). Er sentralbanksjefen nøytral?.
 • Veggeland, Noralv (). EUs nyere utvikling og EØS-regimet. Reguleringsstaten og det nye demokratiet.
 • Veggeland, Noralv (). Reguleringsstaten.
 • Veggeland, Noralv (). Heia Italia.
 • Veggeland, Noralv (). Velferdsmodeller og statsformer. Reguleringsstaten og finanskrise. Den nordiske modellen.
 • Veggeland, Noralv (). EU/EØS, organisasjon og aktualiteter.
 • Veggeland, Noralv (). Ny offentlig styring.
 • Veggeland, Noralv (). Taming The Regulatory State : Politics and Ethics. Edward Elgar Publishing. ISBN 9781848444232. 185 s.
 • Veggeland, Noralv (). Finanskrisa er også en etisk krise.
 • Veggeland, Noralv (). EU's arktiske regionalpolitikk : hva nå lille Norge?.
 • Veggeland, Noralv (). Intervju om regional utvikling i Norge og lokale handlingsrom og virkemiddelbruk innenfor rammen av EØS-avtalen.
 • Veggeland, Noralv (). Borderless, Overlapping Regulatory Regimes Regain Borders.
 • Veggeland, Noralv (). Den nye reguleringsstaten og dens reformer.
 • Veggeland, Noralv (). EØS/EFTA's roller i norske kommuner.
 • Veggeland, Noralv (). Reguleringsstaten.
 • Veggeland, Noralv (). Path Dependence and Public Sector Innovation in Regulatory Regimes.
 • Veggeland, Noralv (). Sosiale modeller og forvaltningstradisjoner : den nordiske/norske modellen i EU/EØS.
 • Veggeland, Noralv (). Offentlig innovasjon og nordisk flexicurity som territorielt virkende sosial kapital.
 • Veggeland, Noralv (). EU/EØS-forvaltning : bare en plage for kommuner og regioner?.
 • Veggeland, Noralv (). Regional Innovation: Social models and social capital - a critical review.
 • Veggeland, Noralv (). Innovativ forvaltning i reguleringsstaten.
 • Veggeland, Noralv (). Paths of public innovation in the global age : Nordic flexicurity Les vies de la innovació pública a l'era global : la flexeguretat nòrdica.
 • Veggeland, Noralv (). Sosial kapital, men likevel kapital : Nordområdet under press.
 • Veggeland, Noralv (). Innovation by cross-border translation of ideas.
 • Veggeland, Noralv (). Paths of public innovation in the global age : lessons from Scandinavia. Edward Elgar Publishing. ISBN 9781847204493. 140 s.
 • Veggeland, Noralv (). The Nordic/Scandinavian model and sustainable cross-border integration : eight theses.
 • Veggeland, Noralv (). Regulatory innovation - lessons from Scandinavia.
 • Veggeland, Noralv (). The Regulatory state : den nye reguleringsstaten.
 • Veggeland, Noralv (). Tjenestedirektivet og den nordiske modellen - og lovpriset flexicurity.
 • Veggeland, Noralv (). Scandinavian cases of local and regional innovations.
 • Veggeland, Noralv (). Public innovation in the global Age: Lessons from Scandinavia.
 • Veggeland, Noralv (). The Nordic Model and the European Labour Market.
 • Veggeland, Noralv (). Bruk retten, ikke reservasjonsretten.
 • Veggeland, Noralv (). EU-politkk og forvaltningstradisjoner : virkninger for EØS-landet Norge.
 • Veggeland, Noralv (). EUs styringsformer og organisering - kommunale handlingsrom.
 • Veggeland, Noralv (). Hvordan forklare og forstå europeisk integrasjon.
 • Veggeland, Noralv (). Innovative EU-Scandinavian relations : onpath-dependency and interests.
 • Veggeland, Noralv (). Path-dependence and administrative innovation in the EU-Nordic relation games.
 • Veggeland, Noralv (). The EU search for a European administrative model : the Scandinavian welfare model in focus.
 • Veggeland, Noralv (). The Scandinavian welfare state : perhaps threatened but still alive?.
 • Veggeland, Noralv (). Policy-making in the EU and Europeanization of the nation-state.
 • Veggeland, Noralv (). Om å gå i en politisk regionaliseringsfelle.
 • Veggeland, Noralv (). Den europeiske regionalismen på norsk : perspektiver og konfliktlinjer.
 • Veggeland, Noralv (). 1) HVordan forklare og forstå europeisk integrasjon ? : hva er europeisering?. 2) EUs styringsformer og organisering : kommunale handlingsrom. 3) EU/EFTA : det fjerde forvaltningsnivået og lokaldemokratiet.
 • Veggeland, Noralv (). 1) Bakgrunn for og elementer i europeisk integrasjon. 2) Hva vet vi faglig om konsekvenser og virkninger for EØS-landet Norge. 3) Begrepsbruk og kildebruk på fagfeltet.
 • Veggeland, Noralv (). Riket deles inn på nytt : for hva?.
 • Veggeland, Noralv (). EUs regionalpolitikk for "Stability, solidarity, sustainability".
 • Veggeland, Noralv (). Den konkurrerende og regulerende stat : noen kritiske tilnærminger.
 • Veggeland, Noralv (). Regionalisering og regionale utfordringer : hvordan kan en region gjennom forpliktende interkommunalt samarbeid best agere i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv?.
 • Veggeland, Noralv (). Europapolitikk, innenrikspolitikk og kommunene. ISBN 8244611715. 443 s.
 • Veggeland, Noralv (). Arbeid mot kapital i EU.
 • Veggeland, Noralv (). Konkurranseutsetting og privatisering i offentlig sektor : hva vet vi om konsekvenser for velferd og arbeid?.
 • Veggeland, Noralv (). Avstanden mellom styrende og styrte : fornyelse og tradisjon i europeisk regionalisering.
 • Veggeland, Noralv (). Europeisering av nasjonalstatene og offentlige forvaltningstradisjoner.
 • Veggeland, Noralv (). Den europeiske regionalismen på norsk : perspektiver og konfliktlinjer.
 • Veggeland, Noralv (). "Forberedte tanker" angående regionalisering av Norge.
 • Veggeland, Noralv (). EUs regionalpolitikk, og aktuelle europeiske modeller for politisk organisering av regionene.
 • Veggeland, Noralv (). EUs styringsformer og organisering : kommunale handlingsrom.
 • Veggeland, Noralv (). EU/EFTA : det fjerde forvaltningsnivået.
 • Veggeland, Noralv (). Europeisering av det regionale nivået : internasjonalisering, organisering og styring.
 • Veggeland, Noralv (). Hålogaland i et regionalisert Norge : muligheter og utfordringer.
 • Veggeland, Noralv (). Den nye europeiske regionalismen i et norsk perspektiv.
 • Veggeland, Noralv (). Europeisk regionalisering : organisering, demokratisering og styring.
 • Veggeland, Noralv (). Europeisering av nasjonalstaten og det nye demokratiet.
 • Veggeland, Noralv (). Den nye regionalismen på norsk : perspektiver og konfliktlinjer.
 • Veggeland, Noralv (). Fra velferdsstat til konkurransestat : nyliberalismens mange ytringsformer.
 • Veggeland, Noralv (). Det nye lokaldemokratiet : internasjonale avtaler og europeisering av Norge. Vedlegg 9 til NOU 2005:6.
 • Veggeland, Noralv (). Sterke regioner og reformlogikk sett fra et europeisk regionalpolitisk perspektiv.
 • Veggeland, Noralv (). Kommunen har for mange oppgaver.
 • Veggeland, Noralv (). Europeisk regionalisering : internasjonalisering, organisering, demokratisering og styring.
 • Veggeland, Noralv (). Det nye demokratiet : når statlige monopol og forpliktelser faller.
 • Veggeland, Noralv (). Konkurranseutsetting og anbud i offentlig sektor.
 • Veggeland, Noralv (). Perspektiver på europeisk regionalisering, styring og demokrati.
 • Veggeland, Noralv (). Nytt regionalt nivå : behov for styringsreform?.
 • Veggeland, Noralv (). Fra velferdsstat til konkurransestat.
 • Veggeland, Noralv (). Nyliberalismens teori og ideologi.
 • Veggeland, Noralv (). Utviklingslinjer i EUs regionalpolitikk : konsekvenser for Norge?.
 • Veggeland, Noralv (). Fristillng og privatisering av offentlige tjenester : et makt- og demokratiproblem?.
 • Veggeland, Noralv (). Fornyelse og konkurranseutsetting i offentlig sektor : hva forteller erfaringer?.
 • Veggeland, Noralv (). Det nye demokratiet : fristilling og konkurranseutsetting.
 • Veggeland, Noralv (). Fornyelse av offentlig sektor : organisatoriske prinsipper, policyspørsmål og europeiske erfaringer.
 • Veggeland, Noralv (). Internasjonale avtaler og lokaldemokrati.
 • Veggeland, Noralv (). Sterke regioner - sett fra et europeisk regionalpolitisk perspektiv.
 • Veggeland, Noralv (). Det nye lokaldemokratiet : internasjonale avtaler og europeisering av Norge.
 • Veggeland, Noralv (). Lokaldemokratiet skrumper inn : når velferdsstat bilr konkurransestat.
 • Veggeland, Noralv (). Regionalisering, bestillerrolle, avtaler, selvråderett : notat til Distriktskommisjonen, juni 2004. 13 s.
 • Veggeland, Noralv (). Konkurranse på alle områder.
 • Veggeland, Noralv (). Konkurranse og konkurranseutsetting - nye mantra i norsk politikk?.
 • Veggeland, Noralv (). Konkurranse - et mål i seg selv?.
 • Veggeland, Noralv (). The debate on governance in the EEA : defining the role of local and regional bodies in the new Europe.
 • Veggeland, Noralv (). Post-national governance and transboundary regionalisation : spatial partnership formations as democratic exit, loyalty and voice options?.
 • Veggeland, Noralv (). Regional governance - trends, models and the latest developments in Norway.
 • Veggeland, Noralv (). The competitive society : how democratic and effective?. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276346456. 122 s.
 • Veggeland, Noralv (). Interregionalt samarbeid før og etter EU-utvidelsen: Norge utfordres : en studie av det nye europeiske grunnlaget fortransnasjonalt regionalt samarbeid, med særlig vekt på styringsformer og EUs nyentraktbaserte "tripartite" - trepartspartnerskap. 54 s.
 • Veggeland, Noralv (). Postnasjonale partnerskap : teorigrunnlag for ny regionalisme og kontraktsplanlegging, og det nordiske institusjonelle potensial.
 • Veggeland, Noralv (). Norwegian regional policy and governance system - trends and latest developments : paper.
 • Veggeland, Noralv (). Regional partnership building and EU multilevel governance games : on new democracy options and threats : paper.
 • Veggeland, Noralv (). Post-national governance and european partnership formations : how to make democracy work? : paper.
 • Veggeland, Noralv (). Hva er blitt umoderne?.
 • Veggeland, Noralv (). Tjenester på anbud : Europa betenker seg.
 • Veggeland, Noralv (). Lukking av helsevesenet.
 • Veggeland, Noralv (). OECD påviser ny politisk trend : blir Norge akterutseilt?.
 • Veggeland, Noralv (). EU subsidiarity and distributed public governance : does sub-national democracy work?. 32 s.
 • Veggeland, Noralv (). Hvilke potensial har regionsamarbeid i den nasjonale utviklingen?.
 • Veggeland, Noralv (). Regionale partnerskap, regional organisering, regional utvikling.
 • Veggeland, Noralv (). Det nye demokratiet - et politisk laboratorium for partnerskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276345158. 191 s.
 • Veggeland, Noralv (). Helsevesenet unndras offentlig innsyn.
 • Veggeland, Noralv (). Fjellregioner i partnerskap : regionalisering og demokratiprobelmet.
 • Veggeland, Noralv (). Fylkesplanen og fylkeskommunens nye rolle : partnerskap som verktøy for planlegging.
 • Veggeland, Noralv (). Nordisk konvensjon om interregionalt samarbeid : om postnasjonale partnerskap og kontraktplanlegging, og de nordiske institusjonelle forutsetninger. ISBN 8271842722. 28 s.
 • Veggeland, Noralv (). Lukkingen av helsevesenet.
 • Veggeland, Noralv (). Interkommunalt samarbeid og regionalisering - øker vi det demokratiske underskuddet?.
 • Veggeland, Noralv (). Europas nye regionalisme og kulturers rolle for vekst og vern.
 • Veggeland, Noralv (). The EU mode of agreement-based governance. National integration scepticism: experiences from the "outsider" Norway.
 • Veggeland, Noralv (). EUs styringsformer og politisk regionalisering på norsk: organisering for statsregulert samarbeid eller demokrati?.
 • Veggeland, Noralv (). Den nye regionalismen i Europa - passer denne Norden?.
 • Veggeland, Noralv (). Bokanmeldelse av "Local and regional governance in Europe: evidence from Nordic regions/Janerik Gidlund and Magnus Jerneck (eds.).
 • Veggeland, Noralv (). Manglende offentlighet i de nye helseforetakene: Hvorfor?.
 • Veggeland, Noralv (). Demokratiet skrumper inn.
 • Veggeland, Noralv (). Folkestyrets økende avmakt.
 • Veggeland, Noralv (). Avtalebasert styring, og dens potensial for regionalisering og mellomnivåets rolle i den norske debatten.
 • Veggeland, Noralv (). Regioneb som utviklingsaktør: Men hvordan og med hvem i det politiske førersetet?.
 • Veggeland, Noralv (). The New regionalism in the European integration: (1) The European integration. (2) The new regionalism in Europe. (3) Democratic models for regionalisation.
 • Veggeland, Noralv (). The EU Mode of Agreement-based Governance. National integration scepticism: Experiences from the "outsider" Norway.
 • Veggeland, Noralv (). Regioner, regionalisering og nye styringsformer i planleggingen.
 • Veggeland, Noralv (). Regionalisering i Norge sammenlignet med den nye regionalismen i Europa.
 • Veggeland, Noralv (). EUs arbeid med nye styringsformer. Regionalisering og demokratiutvikling.
 • Veggeland, Noralv (). Fylkeskommunens død - leve det nye fylket.
 • Veggeland, Noralv (). Local and Regional Governance in Europe.
 • Veggeland, Noralv (). Europeisering og regionalisering av offentlig politikk.
 • Veggeland, Noralv (). Regionalpolitiske valg: Oppgavefordeling, fylkeskommunene og utviklerrollen.
 • Veggeland, Noralv (). Regionaliseringsmodeller. Midt-Norge, fylkeskommunen og utviklerrollen.
 • Veggeland, Noralv (). Avtalt selvråderett - demokratiets potensial.
 • Veggeland, Noralv (). Nord-Norge og fylkeskommunene i lys av rejeringens forslag om ny oppgavefordeling.
 • Veggeland, Noralv (). Demokratisk underskudd: Et EU-fenomen?.
 • Veggeland, Noralv (). Regionenes Europa. Nord-Norge, fylkeskommunene og Landsdelsutvalget.
 • Austvik, Ole Gunnar; Veggeland, Noralv (). Norway and EU enlargement; Prospects for further integration.
 • Veggeland, Noralv (). Norway and entlargement of the EU. Prospects of further integration.
 • Veggeland, Noralv (). Regionenes Europa. Fylkessammenslåing og Østre Østlandet som konsekvens.
 • Veggeland, Noralv (). Competitive Regions and European Neo-Regionalism. Crosss-border Cooperation: A New Mode of Nation-Building.
 • Veggeland, Noralv (). Framtidig regioninndeling på Østlandet.
 • Veggeland, Noralv (). Føderalisering - nasjonalstat - historiografi. 87 s.
 • Veggeland, Noralv (). Den nye regionalismen og fylkeskommunens framtid. Oppland eller Østre Østlandet?.
 • Veggeland, Noralv (). Fra "Government" til "Governance" i den nye europeiske regionalismen: Nasjonsbygging med demokratisk underskudd. 8 s.
 • Veggeland, Noralv (). Østlandets ubalanserte utvikling. Regionalisering som strategi.
 • Veggeland, Noralv (). Strategier for regionalisering. Østre Østlandet eller Kystregionen som det "nye fylket"?.
 • Veggeland, Noralv (). Regionalisering i Europa og i Norge - har bærekraftig utvikling noe med saken å gjøre?.
 • Veggeland, Noralv (). Hvorfor regionalisering? Østre Østlandet eller Innlandsregionen som det "nye fylket"?.
 • Veggeland, Noralv (). Hva kan oppnås ved fylkessammenslåing - sterke og svake sider ved Østlandets innlandsregion?.
 • Veggeland, Noralv (). "Hvitbok" om EU og demokrati.
 • Veggeland, Noralv (). "Det nye fylket" - hvor stort bør det være? Vilkår for regionalt og interregionalt/internasjonalt utviklingsarbeid.
 • Veggeland, Noralv (). The EU Deficit of Legitimacy and Democracy. The Theoretical Debate on Conceptualisation. ISBN 8271842579. 31 s.
 • Veggeland, Noralv (). Østre Østlandet og den nye regionalismen : utviklerrollen og spørsmålet om en mer robust region gjennom fylkessammenslåing. 66 s.
 • Veggeland, Noralv (). Nye roller hos regionalt og nasjonalt partnerskap - europeiske eksempler.
 • Veggeland, Noralv (). Den nye regionalismen i Europa: Et territorielt nasjonsbyggingsprosjekt?.
 • Veggeland, Noralv (). Rettigheter og demokrati etter Nice.
 • Veggeland, Noralv (). The New Regionalism promoting cross-border collaboration.
 • Veggeland, Noralv (). Mellomnivået og fylkeskommunenes framtid i Norge.
 • Veggeland, Noralv (). Europeisk integrasjon, byer og regional utvikling.
 • Veggeland, Noralv (). Internasjonalisering, regionalisering og postnasjonal planlegging.
 • Veggeland, Noralv (). A European Perspective on Urban and Regional Planning in the Nordic Area.
 • Veggeland, Noralv (). Reorganisation and Modernisation of the Nation-State: A European Perspective on Urban and Regional Planning in the Nordic Area.
 • Veggeland, Noralv (). Den nye regionalismen: Om forutsetningene for et regionalisert Norge.
 • Veggeland, Noralv (). Neo-regionalismen in Europe.
 • Veggeland, Noralv (). The Rise of Neo-Regionalism - nation-building in the face of global challenges.
 • Veggeland, Noralv (). Neo-Regionalism in the EU. 1 s.
 • Veggeland, Noralv (). Neo-regionalism: Planning for Devolution, Democracy and Development. ISBN 8271842250. 35 s.
 • Veggeland, Noralv (). Den nye regionalismen: Europeisk integrasjon og flernivåstyring. ISBN 8276746896. 181 s.
 • Veggeland, Noralv (). Teoretiske perspektiver på europeisk regionalisering.
 • Veggeland, Noralv (). Europeiske bysystemer.
 • Veggeland, Noralv (). Europeiske planleggingsperspektiv.
 • Veggeland, Noralv (). Nordisk regionalisering.
 • Veggeland, Noralv (). Om det europeiske romlige utviklingsperspektiv.
 • Veggeland, Noralv (). European regions : a Europe of and with regions.
 • Veggeland, Noralv (). Om norsk samfunnsplanlegging.
 • Austvik, Ole Gunnar; Knutsen, Paul; Veggeland, Noralv (). EU-debatten som uteble.
 • Veggeland, Noralv (). Utkant-Norges stilling i de nye regionaliseringsprosessene.
 • Veggeland, Noralv (). Rethinking regional policy in the New Europe: the new agenda for spat-ial planning.
 • Veggeland, Noralv (). Regulating cross-border regionalisation.
 • Veggeland, Noralv (). Regionbygging i Norden og EU.
 • Veggeland, Noralv (). Regionfylker i Norge.
 • Veggeland, Noralv (). Planlegging, regulering og målstyring.
 • Veggeland, Noralv (). Internationalisation and market regulation.
 • Veggeland, Noralv (). Ny regional organisering.
 • Veggeland, Noralv (). EU-debatten som uteble.
 • Veggeland, Noralv (). Regionenes Europa?.
 • Veggeland, Noralv (). Regulating cross-border regionalisation. 1 s.
 • Knutsen, Paul; Veggeland, Noralv (). Region og integrasjon i EU: den nye regionalismen. 12 s.
 • Veggeland, Noralv; Hompland, Andreas (). Ny regional organisering: seks regionfylker i ett nytt årtusen.
 • Veggeland, Noralv (). Regulation by persuasion.
 • Veggeland, Noralv (). That regional question.
 • Veggeland, Noralv (). Framveksten av den regulerende staten.
 • Knutsen, Paul; Veggeland, Noralv (). Demokrati og overnasjonalitet.
 • Knutsen, Paul; Austvik, Ole Gunnar; Veggeland, Noralv (). EU-debatten som uteble : kronikk.
 • Blom, Tine; Knutsen, Paul; Veggeland, Noralv (). Integrasjonspolitikk, politisk ideologi og Europadebatt.
 • Veggeland, Noralv (). Sosialdemokratiets "tredje vie".
 • Veggeland, Noralv (). Mellom marked og monopol.
 • Veggeland, Noralv (). Et ny-regionalisert Norge?.
 • Veggeland, Noralv (). Nasjonalromantikk mot urbanisering?.
 • Veggeland, Noralv (). Regionalisme på norsk.
 • Veggeland, Noralv; Talén, Bjørn (). Den re-regulerende staten.
 • Veggeland, Noralv (). Globalisering og regionalisering: noen konsekvenser dette får for norsk transportpolitikk. 52 s.
 • Veggeland, Noralv (). The regional Europe concept. ISBN 82-7184-201-3. 20 s.
 • Veggeland, Noralv (). Borderless regionalisation and local governance: a spatial planning perspective for sustainability in northern Europe. ISBN 92-87-3227-7.
 • Veggeland, Noralv; Amdam, Jørgen (). Teorier om samfunnsplanlegging: kommunalt, regionalt, nasjonalt, internasjonalt. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-22727-8. 261 s.
 • Veggeland, Noralv (). Nye rammer for offentlig planlegging: internasjonalisering, privat isering, makt. ISBN 82-446-0537-5. 128 s.
 • Veggeland, Noralv; Hompland, Andreas (). Konkurranse-orientert offentlig planlegging.
 • Veggeland, Noralv; Nyborg, Marit (). Om overbeskatning av arbeid og behovet for et grønt skatteregime.
 • Veggeland, Noralv; Öhman, Jan (). Et føderalt og desentralisert Europa? et historisk tilbakeblikk.
 • Veggeland, Noralv; Ôhman, Jan (). "Region", "regionalism", "regionality": key concepts in regional Europe.
 • Veggeland, Noralv; Lyck, Lise; Berg, P.O. (). Towards a "regional Europe": a Europe with and of regions?.
 • Veggeland, Noralv; Lyck, Lise; Berg, P.O. (). Constitutional aspects of transnational region building.
 • Amdam, Jørgen; Veggeland, Noralv (). Teorier om samfunnsplanlegging : kommunalt, regionalt, nasjonalt, internasjonalt. - 2. utg. -. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-22727-8. 261 s.
 • Veggeland, Noralv (). Internasjonalisering av planleggingen.
 • Veggeland, Noralv (). Teoretiske perspektiver på samfunnsplanlegging.
 • Veggeland, Noralv (). Det europeiske romlige utviklingsperspektiv (ESDP).
 • Veggeland, Noralv (). Borderless regionalization and local governance : a spatial planning perspective for sustainability.
 • Veggeland, Noralv (). Regional governance, EURO-regions, flexibility, power and rights.
 • Veggeland, Noralv (). Regionalpolitikkens to ansikter.
 • Veggeland, Noralv (). Regional governance and borderless regionalization in Europe. 11 s.
 • Veggeland, Noralv (). Absolutt internasjonalisering : om planlegging, regulering og makt. 115 s.
 • Veggeland, Noralv (). Desentralisering : et Europa med og av kommuner.
 • Veggeland, Noralv (). Challenge in the far north.
 • Veggeland, Noralv (). Europeisk romlig utviklingsperspektiv : om "the european spatial development perspective (ESDP)".
 • Veggeland, Noralv (). De grenseløse regionene.
 • Veggeland, Noralv (). Europeisk by- og regionplanlegging.
 • Veggeland, Noralv (). Regional governance and regionalization : a new planning perspective. ISBN 8271841947. 14 s.
 • Veggeland, Noralv (). Europe at a new stage : borderless regionalization.
 • Veggeland, Noralv (). Europeiske planleggingsperspektiv.
 • Veggeland, Noralv (). Europeiske bysystemer.
 • Veggeland, Noralv (). Om det europeiske romlige utviklingsperspektiv.
 • Veggeland, Noralv (). Om norsk samdunnsplanlegging.
 • Veggeland, Noralv (). Europe at a new stage : borderless regionalization. Paper presented at.
 • Veggeland, Noralv (). Regionenes Europa : innføring i teori og praksis. Spartacus. 100 s.
 • Veggeland, Noralv (). Regional policy and territorial supremacy. 88 s.
 • Veggeland, Noralv (). Den nordiske modellen smuldrer bort.
 • Veggeland, Noralv (). Europeisk romlig utviklingsperspektiv : om the european spatial development perspective,ESDP. Fagnotat.
 • Veggeland, Noralv (). Det historiske grunnlaget for samfunnsplanlegging.
 • Veggeland, Noralv (). Fra modernisme til postmodernisme.
 • Veggeland, Noralv (). East-west regionalization : model studies.
 • Veggeland, Noralv (). The Visegrad countries and their place in the European Union's regional strategy of territorial stabilization.
 • Veggeland, Noralv (). The Nordic countries - what impact on planning and development in the Union?. ISBN 9282688011. 164 s.
 • Veggeland, Noralv (). Norge mot år 2005 : en forstudie.
 • Veggeland, Noralv (). Nordisk subidiaritet.
 • Veggeland, Noralv (). Et grenseløst Europa - ikke så grenseløst.
 • Veggeland, Noralv (). Nasjonenes fall og regionenes vekst : regionbygging i Europa og Norden.
 • Veggeland, Noralv (). Impact of the development of the Nordic countries : on regional development and spatial organisation in Europe.
 • Veggeland, Noralv (). Spaces of flows and spaces of places.
 • Veggeland, Noralv (). Den inverterte stat : regionalismens neste trinn.
 • Veggeland, Noralv (). Hvor stort eller hvor lite et Europa : visjoner om et "regionenes Europa".
 • Veggeland, Noralv (). Regionbygging og statistikk.
 • Veggeland, Noralv (). Nordisk kulturforvaltning utfordres : integrasjon og regionbygging i Europa.
 • Veggeland, Noralv (). Region building and potential patterns of regional development in the baltic rim.
 • Veggeland, Noralv (). Oslo blir en avkrok : om hovedstadsutvikling og banandannelser.
 • Veggeland, Noralv (). Regionenes Europa, regionenes framtid.
 • Veggeland, Noralv (). Danmark bør satse på å bli Europas Silicon Valley.
 • Veggeland, Noralv (). Norge i et regionenes Europa : noen utviklingsperspektiver.
 • Veggeland, Noralv (). Dødsskyene fra Kola-halvøya truer hele nordkalotten.
 • Veggeland, Noralv (). Økonomiske kretsløp og økologisk ubalanse.
 • Veggeland, Noralv (). Teser om privat tjenesteyting og regionalpolitikk.
 • Veggeland, Noralv (). Omstilling og fornyelse i det kommunale tiltaksarbeidet foran en EF-tid.
 • Veggeland, Noralv (). Regions of Europe : regional development, regional choices.
 • Veggeland, Noralv (). Lillehammer mot OL uten plan og styring.
 • Veggeland, Noralv (). Samarbeid og internasjonalisering : om Nord-Norge og Nordkalottens komparative fortrinn.
 • Veggeland, Noralv (). Kunnskaps- og sektormonopol må brytes.
 • Veggeland, Noralv (). Regionale forskningsstiftelser : blir de stebarna i norsk forskning?.
 • Veggeland, Noralv (). Framtid for reiselivsnæringen : utdanning og forskning.
 • Veggeland, Noralv (). Kultur og det planleggende samfunn.
 • Veggeland, Noralv (). Landbruket i en legitimeringskrise.
 • Veggeland, Noralv (). Elements from regional research in Norway (stensil).
 • Veggeland, Noralv (). Regionale kompetansesentre : mål og virkemidler.
 • Veggeland, Noralv (). Sats enda mer på utvikling av SMB-bedrifter.
 • Veggeland, Noralv (). OL som kommunalt utbygginstiltak : en "ett-trinsrakett" eller et varig sports-/reiselivsprosjekt?.
 • Veggeland, Noralv (). Omstilling på norsk.
 • Veggeland, Noralv (). Regional ressursforvaltning : noen vilkår for makt og avmakt.
 • Nordhaug, Odd; Veggeland, Noralv (). Innledning.
 • Nordhaug, Odd; Veggeland, Noralv (). Maktutredningen: Monument eller veiviser?.
 • Veggeland, Noralv (). Noen teoretiske perspektiv : innledende betraktninger.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (72)

 • Veggeland, Noralv (). Economic Crises; A Keynesian New Deal Perspective.
 • Veggeland, Noralv (). Conflicting Administrative Traditions – a political-economic perspective.
 • Veggeland, Noralv (). Venturing Oil Fund Policy Globally.
 • Veggeland, Noralv (). The Euopean Union's capitalism in crisis.
 • Veggeland, Noralv (). New Keynesian Political Economic Policies.
 • Veggeland, Noralv (). Social Capital Viewing Nordic Paths of Management.
 • Veggeland, Noralv (). Regulatory governance strategies: What about democracy?.
 • Veggeland, Noralv (). The Narrative of the Modernized Regulatory State.
 • Veggeland, Noralv (). The narrative of the nordic welfare state model.
 • Veggeland, Noralv (). Næringslivets FoU-utgifter vokser, men innovasjon uteblir.
 • Veggeland, Noralv (). Management strategies of the UK.
 • Veggeland, Noralv (). The Political-Economic Background of the Contemporary Depth Crises in Europe.
 • Veggeland, Noralv (). The politics of outsourcing in western europe.
 • Veggeland, Noralv (). Social characteristics of regulatory regimes.
 • Veggeland, Noralv (). The nordic model: It's arrival and decline.
 • Veggeland, Noralv (). Politics and Accounting in the Public Sector.
 • Veggeland, Noralv (). Fagbevegelsen trues av fritt behandlingsvalg.
 • Veggeland, Noralv (). Norsk helsepolitikk : forvaltning eller forretning?.
 • Veggeland, Noralv (). Samhandlingsreformen : en bærekraftig reform?.
 • Veggeland, Noralv (). Characteristics of regulatory regimes.
 • Veggeland, Noralv (). Innovative kommunale innkjøp.
 • Veggeland, Noralv (). Nytt perspektiv på mål- og resultatstyring.
 • Veggeland, Noralv (). Ideologier i helsevesenet. Pasienter telles, men økonomien rår.
 • Veggeland, Noralv (). Outsourcing and administrative models in Western Europe.
 • Veggeland, Noralv (). The regulatory state : How democratic?.
 • Veggeland, Noralv (). Tracing the Political-economy Background of the Contemporary Crisis.
 • Veggeland, Noralv (). Kriser og etikk i den demokratiske kapitalismen.
 • Veggeland, Noralv (). Regulating Petroleum Industry and Revenues: What Does Norway Get Out of the Petroleum Industry?.
 • Veggeland, Noralv (). Helsevelferd, økonomisme og måling.
 • Veggeland, Noralv (). New law-making and regulatory welfare trade-offs.
 • Veggeland, Noralv (). The "regulatory state" in the study of Scandinavian and European governance : introductory aspects.
 • Veggeland, Noralv (). Path Dependence and Public Sector Innovation in Regulatory Regimes.
 • Veggeland, Noralv (). Innovativ forvaltning i reguleringsstaten.
 • Veggeland, Noralv (). Den europeiske regionalismen på norsk : perspektiver og konfliktlinjer.
 • Veggeland, Noralv (). Det nye lokaldemokratiet : internasjonale avtaler og europeisering av Norge. Vedlegg 9 til NOU 2005:6.
 • Veggeland, Noralv (). Sterke regioner og reformlogikk sett fra et europeisk regionalpolitisk perspektiv.
 • Veggeland, Noralv (). Post-national governance and transboundary regionalisation : spatial partnership formations as democratic exit, loyalty and voice options?.
 • Veggeland, Noralv (). Regional governance - trends, models and the latest developments in Norway.
 • Veggeland, Noralv (). Postnasjonale partnerskap : teorigrunnlag for ny regionalisme og kontraktsplanlegging, og det nordiske institusjonelle potensial.
 • Veggeland, Noralv (). Europas nye regionalisme og kulturers rolle for vekst og vern.
 • Veggeland, Noralv (). The EU mode of agreement-based governance. National integration scepticism: experiences from the "outsider" Norway.
 • Veggeland, Noralv (). The EU Mode of Agreement-based Governance. National integration scepticism: Experiences from the "outsider" Norway.
 • Austvik, Ole Gunnar; Veggeland, Noralv (). Norway and EU enlargement; Prospects for further integration.
 • Veggeland, Noralv (). Norway and entlargement of the EU. Prospects of further integration.
 • Veggeland, Noralv (). Competitive Regions and European Neo-Regionalism. Crosss-border Cooperation: A New Mode of Nation-Building.
 • Veggeland, Noralv (). The Rise of Neo-Regionalism - nation-building in the face of global challenges.
 • Veggeland, Noralv; Hompland, Andreas (). Ny regional organisering: seks regionfylker i ett nytt årtusen.
 • Veggeland, Noralv (). Framveksten av den regulerende staten.
 • Knutsen, Paul; Veggeland, Noralv (). Demokrati og overnasjonalitet.
 • Blom, Tine; Knutsen, Paul; Veggeland, Noralv (). Integrasjonspolitikk, politisk ideologi og Europadebatt.
 • Veggeland, Noralv; Hompland, Andreas (). Konkurranse-orientert offentlig planlegging.
 • Veggeland, Noralv; Nyborg, Marit (). Om overbeskatning av arbeid og behovet for et grønt skatteregime.
 • Veggeland, Noralv; Öhman, Jan (). Et føderalt og desentralisert Europa? et historisk tilbakeblikk.
 • Veggeland, Noralv; Ôhman, Jan (). "Region", "regionalism", "regionality": key concepts in regional Europe.
 • Veggeland, Noralv; Lyck, Lise; Berg, P.O. (). Towards a "regional Europe": a Europe with and of regions?.
 • Veggeland, Noralv; Lyck, Lise; Berg, P.O. (). Constitutional aspects of transnational region building.
 • Veggeland, Noralv (). Regionalpolitikkens to ansikter.
 • Veggeland, Noralv (). Challenge in the far north.
 • Veggeland, Noralv (). Europe at a new stage : borderless regionalization.
 • Veggeland, Noralv (). Det historiske grunnlaget for samfunnsplanlegging.
 • Veggeland, Noralv (). Fra modernisme til postmodernisme.
 • Veggeland, Noralv (). East-west regionalization : model studies.
 • Veggeland, Noralv (). Nordisk subidiaritet.
 • Veggeland, Noralv (). Den inverterte stat : regionalismens neste trinn.
 • Veggeland, Noralv (). Nordisk kulturforvaltning utfordres : integrasjon og regionbygging i Europa.
 • Veggeland, Noralv (). Dødsskyene fra Kola-halvøya truer hele nordkalotten.
 • Veggeland, Noralv (). Økonomiske kretsløp og økologisk ubalanse.
 • Veggeland, Noralv (). Kultur og det planleggende samfunn.
 • Veggeland, Noralv (). OL som kommunalt utbygginstiltak : en "ett-trinsrakett" eller et varig sports-/reiselivsprosjekt?.
 • Veggeland, Noralv (). Omstilling på norsk.
 • Nordhaug, Odd; Veggeland, Noralv (). Innledning.
 • Nordhaug, Odd; Veggeland, Noralv (). Maktutredningen: Monument eller veiviser?.

Bøker (42)

 • Veggeland, Noralv (). Keynesian Policies – A New deal in the European Narrative. Employment, Equality and Sustainability. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN 978-1-53614-026-2.
 • Veggeland, Noralv (). Political Economic Realities of Today’s Capitalism. bookboon.com. ISBN 978-87-403-1929-3. 186 s.
 • Veggeland, Noralv (). Administrative strategies of our time. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN 978-1-53611-904-6. 296 s.
 • Veggeland, Noralv (). The Current Nordic Welfare State Model. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN 978-1-63485-124-4. 267 s.
 • Veggeland, Noralv (). Regulatory governance. ISBN 978-87-403-0904-1. 148 s.
 • Veggeland, Noralv (). Essays on regulatory governance. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN 978-1-62417-793-4. 155 s.
 • Veggeland, Noralv (). Styring og reguleringsparadokser : EU/EØS, offentlige innkjøp, petroleumsformuen, helsevesenet, demokratiet. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2924-0. 122 s.
 • Amdam, Jørgen; Veggeland, Noralv (). Teorier om samfunnsstyring og planlegging. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01902-4. 242 s.
 • Veggeland, Noralv (). Den nye reguleringsstaten : idébrytninger og styringskonflikter. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205408487. 194 s.
 • Veggeland, Noralv (). Innovative regulatory approaches coping with Scandinavian and European Union policies. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN 978-1-60876-673-4. 165 s.
 • Veggeland, Noralv (). Taming The Regulatory State : Politics and Ethics. Edward Elgar Publishing. ISBN 9781848444232. 185 s.
 • Veggeland, Noralv (). Paths of public innovation in the global age : lessons from Scandinavia. Edward Elgar Publishing. ISBN 9781847204493. 140 s.
 • Veggeland, Noralv (). Europapolitikk, innenrikspolitikk og kommunene. ISBN 8244611715. 443 s.
 • Veggeland, Noralv (). Det nye lokaldemokratiet : internasjonale avtaler og europeisering av Norge.
 • Veggeland, Noralv (). Regionalisering, bestillerrolle, avtaler, selvråderett : notat til Distriktskommisjonen, juni 2004. 13 s.
 • Veggeland, Noralv (). The competitive society : how democratic and effective?. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276346456. 122 s.
 • Veggeland, Noralv (). Interregionalt samarbeid før og etter EU-utvidelsen: Norge utfordres : en studie av det nye europeiske grunnlaget fortransnasjonalt regionalt samarbeid, med særlig vekt på styringsformer og EUs nyentraktbaserte "tripartite" - trepartspartnerskap. 54 s.
 • Veggeland, Noralv (). EU subsidiarity and distributed public governance : does sub-national democracy work?. 32 s.
 • Veggeland, Noralv (). Det nye demokratiet - et politisk laboratorium for partnerskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276345158. 191 s.
 • Veggeland, Noralv (). Nordisk konvensjon om interregionalt samarbeid : om postnasjonale partnerskap og kontraktplanlegging, og de nordiske institusjonelle forutsetninger. ISBN 8271842722. 28 s.
 • Veggeland, Noralv (). Føderalisering - nasjonalstat - historiografi. 87 s.
 • Veggeland, Noralv (). Fra "Government" til "Governance" i den nye europeiske regionalismen: Nasjonsbygging med demokratisk underskudd. 8 s.
 • Veggeland, Noralv (). The EU Deficit of Legitimacy and Democracy. The Theoretical Debate on Conceptualisation. ISBN 8271842579. 31 s.
 • Veggeland, Noralv (). Østre Østlandet og den nye regionalismen : utviklerrollen og spørsmålet om en mer robust region gjennom fylkessammenslåing. 66 s.
 • Veggeland, Noralv (). Neo-Regionalism in the EU. 1 s.
 • Veggeland, Noralv (). Neo-regionalism: Planning for Devolution, Democracy and Development. ISBN 8271842250. 35 s.
 • Veggeland, Noralv (). Den nye regionalismen: Europeisk integrasjon og flernivåstyring. ISBN 8276746896. 181 s.
 • Veggeland, Noralv (). Regulating cross-border regionalisation. 1 s.
 • Knutsen, Paul; Veggeland, Noralv (). Region og integrasjon i EU: den nye regionalismen. 12 s.
 • Veggeland, Noralv (). Globalisering og regionalisering: noen konsekvenser dette får for norsk transportpolitikk. 52 s.
 • Veggeland, Noralv (). The regional Europe concept. ISBN 82-7184-201-3. 20 s.
 • Veggeland, Noralv (). Borderless regionalisation and local governance: a spatial planning perspective for sustainability in northern Europe. ISBN 92-87-3227-7.
 • Veggeland, Noralv; Amdam, Jørgen (). Teorier om samfunnsplanlegging: kommunalt, regionalt, nasjonalt, internasjonalt. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-22727-8. 261 s.
 • Veggeland, Noralv (). Nye rammer for offentlig planlegging: internasjonalisering, privat isering, makt. ISBN 82-446-0537-5. 128 s.
 • Amdam, Jørgen; Veggeland, Noralv (). Teorier om samfunnsplanlegging : kommunalt, regionalt, nasjonalt, internasjonalt. - 2. utg. -. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-22727-8. 261 s.
 • Veggeland, Noralv (). Desentralisering : et Europa med og av kommuner.
 • Veggeland, Noralv (). Regional governance and regionalization : a new planning perspective. ISBN 8271841947. 14 s.
 • Veggeland, Noralv (). Regionenes Europa : innføring i teori og praksis. Spartacus. 100 s.
 • Veggeland, Noralv (). Regional policy and territorial supremacy. 88 s.
 • Veggeland, Noralv (). The Nordic countries - what impact on planning and development in the Union?. ISBN 9282688011. 164 s.
 • Veggeland, Noralv (). Norge mot år 2005 : en forstudie.
 • Veggeland, Noralv (). Elements from regional research in Norway (stensil).

Vitenskapelige konferansebidrag (138)

 • Veggeland, Noralv (). Fri akademia fra markedets krav.
 • Veggeland, Noralv (). Reguleringsstaten.
 • Veggeland, Noralv (). Den regulerende stat.
 • Veggeland, Noralv (). Den regulerende stat.
 • Veggeland, Noralv (). EUs subsidiaritetsprinsipp.
 • Veggeland, Noralv (). Offentlige innkjøp : hvordan handle lokalt innenfor regelverket?.
 • Veggeland, Noralv (). Den regulerende stat.
 • Veggeland, Noralv (). EUs nyere utvikling og EØS-regimet. Reguleringsstaten og det nye demokratiet.
 • Veggeland, Noralv (). Borderless, Overlapping Regulatory Regimes Regain Borders.
 • Veggeland, Noralv (). Den nye reguleringsstaten og dens reformer.
 • Veggeland, Noralv (). EØS/EFTA's roller i norske kommuner.
 • Veggeland, Noralv (). Sosiale modeller og forvaltningstradisjoner : den nordiske/norske modellen i EU/EØS.
 • Veggeland, Noralv (). EU/EØS-forvaltning : bare en plage for kommuner og regioner?.
 • Veggeland, Noralv (). Regional Innovation: Social models and social capital - a critical review.
 • Veggeland, Noralv (). Sosial kapital, men likevel kapital : Nordområdet under press.
 • Veggeland, Noralv (). Innovation by cross-border translation of ideas.
 • Veggeland, Noralv (). The Nordic/Scandinavian model and sustainable cross-border integration : eight theses.
 • Veggeland, Noralv (). Regulatory innovation - lessons from Scandinavia.
 • Veggeland, Noralv (). The Regulatory state : den nye reguleringsstaten.
 • Veggeland, Noralv (). Scandinavian cases of local and regional innovations.
 • Veggeland, Noralv (). Public innovation in the global Age: Lessons from Scandinavia.
 • Veggeland, Noralv (). The Nordic Model and the European Labour Market.
 • Veggeland, Noralv (). EU-politkk og forvaltningstradisjoner : virkninger for EØS-landet Norge.
 • Veggeland, Noralv (). EUs styringsformer og organisering - kommunale handlingsrom.
 • Veggeland, Noralv (). Hvordan forklare og forstå europeisk integrasjon.
 • Veggeland, Noralv (). Innovative EU-Scandinavian relations : onpath-dependency and interests.
 • Veggeland, Noralv (). Path-dependence and administrative innovation in the EU-Nordic relation games.
 • Veggeland, Noralv (). The EU search for a European administrative model : the Scandinavian welfare model in focus.
 • Veggeland, Noralv (). The Scandinavian welfare state : perhaps threatened but still alive?.
 • Veggeland, Noralv (). Policy-making in the EU and Europeanization of the nation-state.
 • Veggeland, Noralv (). 1) HVordan forklare og forstå europeisk integrasjon ? : hva er europeisering?. 2) EUs styringsformer og organisering : kommunale handlingsrom. 3) EU/EFTA : det fjerde forvaltningsnivået og lokaldemokratiet.
 • Veggeland, Noralv (). 1) Bakgrunn for og elementer i europeisk integrasjon. 2) Hva vet vi faglig om konsekvenser og virkninger for EØS-landet Norge. 3) Begrepsbruk og kildebruk på fagfeltet.
 • Veggeland, Noralv (). EUs regionalpolitikk for "Stability, solidarity, sustainability".
 • Veggeland, Noralv (). Den konkurrerende og regulerende stat : noen kritiske tilnærminger.
 • Veggeland, Noralv (). Regionalisering og regionale utfordringer : hvordan kan en region gjennom forpliktende interkommunalt samarbeid best agere i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv?.
 • Veggeland, Noralv (). Konkurranseutsetting og privatisering i offentlig sektor : hva vet vi om konsekvenser for velferd og arbeid?.
 • Veggeland, Noralv (). Europeisering av nasjonalstatene og offentlige forvaltningstradisjoner.
 • Veggeland, Noralv (). Den europeiske regionalismen på norsk : perspektiver og konfliktlinjer.
 • Veggeland, Noralv (). "Forberedte tanker" angående regionalisering av Norge.
 • Veggeland, Noralv (). EUs regionalpolitikk, og aktuelle europeiske modeller for politisk organisering av regionene.
 • Veggeland, Noralv (). EUs styringsformer og organisering : kommunale handlingsrom.
 • Veggeland, Noralv (). EU/EFTA : det fjerde forvaltningsnivået.
 • Veggeland, Noralv (). Europeisering av det regionale nivået : internasjonalisering, organisering og styring.
 • Veggeland, Noralv (). Hålogaland i et regionalisert Norge : muligheter og utfordringer.
 • Veggeland, Noralv (). Den nye europeiske regionalismen i et norsk perspektiv.
 • Veggeland, Noralv (). Europeisk regionalisering : organisering, demokratisering og styring.
 • Veggeland, Noralv (). Europeisering av nasjonalstaten og det nye demokratiet.
 • Veggeland, Noralv (). Den nye regionalismen på norsk : perspektiver og konfliktlinjer.
 • Veggeland, Noralv (). Fra velferdsstat til konkurransestat : nyliberalismens mange ytringsformer.
 • Veggeland, Noralv (). Europeisk regionalisering : internasjonalisering, organisering, demokratisering og styring.
 • Veggeland, Noralv (). Det nye demokratiet : når statlige monopol og forpliktelser faller.
 • Veggeland, Noralv (). Konkurranseutsetting og anbud i offentlig sektor.
 • Veggeland, Noralv (). Perspektiver på europeisk regionalisering, styring og demokrati.
 • Veggeland, Noralv (). Nytt regionalt nivå : behov for styringsreform?.
 • Veggeland, Noralv (). Fra velferdsstat til konkurransestat.
 • Veggeland, Noralv (). Nyliberalismens teori og ideologi.
 • Veggeland, Noralv (). Utviklingslinjer i EUs regionalpolitikk : konsekvenser for Norge?.
 • Veggeland, Noralv (). Fristillng og privatisering av offentlige tjenester : et makt- og demokratiproblem?.
 • Veggeland, Noralv (). Fornyelse og konkurranseutsetting i offentlig sektor : hva forteller erfaringer?.
 • Veggeland, Noralv (). Det nye demokratiet : fristilling og konkurranseutsetting.
 • Veggeland, Noralv (). Fornyelse av offentlig sektor : organisatoriske prinsipper, policyspørsmål og europeiske erfaringer.
 • Veggeland, Noralv (). Sterke regioner - sett fra et europeisk regionalpolitisk perspektiv.
 • Veggeland, Noralv (). The debate on governance in the EEA : defining the role of local and regional bodies in the new Europe.
 • Veggeland, Noralv (). Norwegian regional policy and governance system - trends and latest developments : paper.
 • Veggeland, Noralv (). Regional partnership building and EU multilevel governance games : on new democracy options and threats : paper.
 • Veggeland, Noralv (). Post-national governance and european partnership formations : how to make democracy work? : paper.
 • Veggeland, Noralv (). Hvilke potensial har regionsamarbeid i den nasjonale utviklingen?.
 • Veggeland, Noralv (). Regionale partnerskap, regional organisering, regional utvikling.
 • Veggeland, Noralv (). Fjellregioner i partnerskap : regionalisering og demokratiprobelmet.
 • Veggeland, Noralv (). Fylkesplanen og fylkeskommunens nye rolle : partnerskap som verktøy for planlegging.
 • Veggeland, Noralv (). Interkommunalt samarbeid og regionalisering - øker vi det demokratiske underskuddet?.
 • Veggeland, Noralv (). EUs styringsformer og politisk regionalisering på norsk: organisering for statsregulert samarbeid eller demokrati?.
 • Veggeland, Noralv (). Den nye regionalismen i Europa - passer denne Norden?.
 • Veggeland, Noralv (). Avtalebasert styring, og dens potensial for regionalisering og mellomnivåets rolle i den norske debatten.
 • Veggeland, Noralv (). Regioneb som utviklingsaktør: Men hvordan og med hvem i det politiske førersetet?.
 • Veggeland, Noralv (). The New regionalism in the European integration: (1) The European integration. (2) The new regionalism in Europe. (3) Democratic models for regionalisation.
 • Veggeland, Noralv (). Regioner, regionalisering og nye styringsformer i planleggingen.
 • Veggeland, Noralv (). Regionalisering i Norge sammenlignet med den nye regionalismen i Europa.
 • Veggeland, Noralv (). EUs arbeid med nye styringsformer. Regionalisering og demokratiutvikling.
 • Veggeland, Noralv (). Fylkeskommunens død - leve det nye fylket.
 • Veggeland, Noralv (). Europeisering og regionalisering av offentlig politikk.
 • Veggeland, Noralv (). Regionalpolitiske valg: Oppgavefordeling, fylkeskommunene og utviklerrollen.
 • Veggeland, Noralv (). Regionaliseringsmodeller. Midt-Norge, fylkeskommunen og utviklerrollen.
 • Veggeland, Noralv (). Nord-Norge og fylkeskommunene i lys av rejeringens forslag om ny oppgavefordeling.
 • Veggeland, Noralv (). Regionenes Europa. Nord-Norge, fylkeskommunene og Landsdelsutvalget.
 • Veggeland, Noralv (). Regionenes Europa. Fylkessammenslåing og Østre Østlandet som konsekvens.
 • Veggeland, Noralv (). Framtidig regioninndeling på Østlandet.
 • Veggeland, Noralv (). Strategier for regionalisering. Østre Østlandet eller Kystregionen som det "nye fylket"?.
 • Veggeland, Noralv (). Regionalisering i Europa og i Norge - har bærekraftig utvikling noe med saken å gjøre?.
 • Veggeland, Noralv (). Hvorfor regionalisering? Østre Østlandet eller Innlandsregionen som det "nye fylket"?.
 • Veggeland, Noralv (). Hva kan oppnås ved fylkessammenslåing - sterke og svake sider ved Østlandets innlandsregion?.
 • Veggeland, Noralv (). "Det nye fylket" - hvor stort bør det være? Vilkår for regionalt og interregionalt/internasjonalt utviklingsarbeid.
 • Veggeland, Noralv (). Nye roller hos regionalt og nasjonalt partnerskap - europeiske eksempler.
 • Veggeland, Noralv (). Den nye regionalismen i Europa: Et territorielt nasjonsbyggingsprosjekt?.
 • Veggeland, Noralv (). The New Regionalism promoting cross-border collaboration.
 • Veggeland, Noralv (). Mellomnivået og fylkeskommunenes framtid i Norge.
 • Veggeland, Noralv (). Europeisk integrasjon, byer og regional utvikling.
 • Veggeland, Noralv (). Internasjonalisering, regionalisering og postnasjonal planlegging.
 • Veggeland, Noralv (). A European Perspective on Urban and Regional Planning in the Nordic Area.
 • Veggeland, Noralv (). Reorganisation and Modernisation of the Nation-State: A European Perspective on Urban and Regional Planning in the Nordic Area.
 • Veggeland, Noralv (). Den nye regionalismen: Om forutsetningene for et regionalisert Norge.
 • Veggeland, Noralv (). Neo-regionalismen in Europe.
 • Veggeland, Noralv (). Teoretiske perspektiver på europeisk regionalisering.
 • Veggeland, Noralv (). Europeiske bysystemer.
 • Veggeland, Noralv (). Europeiske planleggingsperspektiv.
 • Veggeland, Noralv (). Nordisk regionalisering.
 • Veggeland, Noralv (). Om det europeiske romlige utviklingsperspektiv.
 • Veggeland, Noralv (). European regions : a Europe of and with regions.
 • Veggeland, Noralv (). Om norsk samfunnsplanlegging.
 • Veggeland, Noralv (). Utkant-Norges stilling i de nye regionaliseringsprosessene.
 • Veggeland, Noralv (). Rethinking regional policy in the New Europe: the new agenda for spat-ial planning.
 • Veggeland, Noralv (). Regulating cross-border regionalisation.
 • Veggeland, Noralv (). Regionbygging i Norden og EU.
 • Veggeland, Noralv (). Regionfylker i Norge.
 • Veggeland, Noralv (). Planlegging, regulering og målstyring.
 • Veggeland, Noralv (). Internationalisation and market regulation.
 • Veggeland, Noralv (). Internasjonalisering av planleggingen.
 • Veggeland, Noralv (). Teoretiske perspektiver på samfunnsplanlegging.
 • Veggeland, Noralv (). Det europeiske romlige utviklingsperspektiv (ESDP).
 • Veggeland, Noralv (). Borderless regionalization and local governance : a spatial planning perspective for sustainability.
 • Veggeland, Noralv (). Regional governance, EURO-regions, flexibility, power and rights.
 • Veggeland, Noralv (). Europeiske planleggingsperspektiv.
 • Veggeland, Noralv (). Europeiske bysystemer.
 • Veggeland, Noralv (). Om det europeiske romlige utviklingsperspektiv.
 • Veggeland, Noralv (). Om norsk samdunnsplanlegging.
 • Veggeland, Noralv (). Europe at a new stage : borderless regionalization. Paper presented at.
 • Veggeland, Noralv (). The Visegrad countries and their place in the European Union's regional strategy of territorial stabilization.
 • Veggeland, Noralv (). Impact of the development of the Nordic countries : on regional development and spatial organisation in Europe.
 • Veggeland, Noralv (). Spaces of flows and spaces of places.
 • Veggeland, Noralv (). Regionbygging og statistikk.
 • Veggeland, Noralv (). Region building and potential patterns of regional development in the baltic rim.
 • Veggeland, Noralv (). Regionenes Europa, regionenes framtid.
 • Veggeland, Noralv (). Danmark bør satse på å bli Europas Silicon Valley.
 • Veggeland, Noralv (). Teser om privat tjenesteyting og regionalpolitikk.
 • Veggeland, Noralv (). Omstilling og fornyelse i det kommunale tiltaksarbeidet foran en EF-tid.
 • Veggeland, Noralv (). Regions of Europe : regional development, regional choices.
 • Veggeland, Noralv (). Samarbeid og internasjonalisering : om Nord-Norge og Nordkalottens komparative fortrinn.
 • Veggeland, Noralv (). Noen teoretiske perspektiv : innledende betraktninger.

Annet (406)