Language: NOR | ENG

Nina Therese Øversveen Svamo

Stillingskode udefinert
Avd./Fakultet:
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Enhet:
Eksterne
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Vormstuguvegen 2
2624 Lillehammer
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Master psykisk helsearbeid, Høgskolen Innlandet

Årsstudium organisasjon og ledelse, Høgskolen Innlandet

Fysisk aktivitet og funksjonshemning, Norges Idrettshøgskole

Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Norges Idrettshøgskole

Ekspertområder

Evaluation and Efficacy study for using the Cultural Formulation Interview (CFI) in psychiatric clinics for children and adolescents (BUP)

Kultur former ethvert aspekt av utredning og behandling innenfor området av mental helse. Den påvirker hvordan pasienter deler av sine erfaringer med sykdom og symptomer. Likedan former kulturen hvordan klinikere tolker og forstår disse utsagnene og erfaringene. Utvikling av metoder som kartlegger og utdyper kulturens innflytelse er derfor sentralt.

Helsedirektoratet finansierte i 2015 oversettelse av Kulturformuleringsintervjuet (KFI). KFI er innlemmet i den amerikanske diagnosemanualen for mentale lidelser (DSM-5), og er ment brukt på alle pasienter uavhengig av etnisk bakgrunn. Intervjuet er personsentrert ved at det utforsker pasientens syn på sin livssituasjon, hvordan problemer forstås, graden av støtte i nettverket, ressurser, bakgrunn og forventninger til behandling. Målsetting med studien er å utforske hvordan KFI kan bidra til å bedre kommunikasjon og personsentrert behandling og omsorg mellom pasienter og klinikere i BUP. Dette er den første studien av KFI i bruk med barn og unge i BUP i Norge. Metoden er inspirert av internasjonale feltstudier med testing av KFI, og består av: opplæring av klinikere i bruk av KFI, intervjuer med klinikere og pasienter, og evaluering av KFI som klinisk instrument. Studien vil være et bidrag til pasientorientert og tverrfaglig forskning både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin