Monica Adele Breiby

Postdoktor

Faglige interesser

Opplevelsesutvikling, destinasjonsledelse, kundeatferd og innovasjonsprosesser.

Monica er tilknyttet Senter for reiselivsforskning, et konsortium mellom Østlandsforskning, NINA og HINN.

Hun er også tilknyttet  Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KIO) ved HINN.

Bakgrunn

Monica har vært ansatt ved HINN (HIL) siden 2008. Hun disputerte for graden Ph.D ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås i 2015 med avhandlingen «Nature-based tourism and the role of aesthetic dimensions». Prosjektet var en del av det strategiske høgskoleprosjektet «Innovasjon i reiselivsnæringen, finansiert av Norges Forskningsråd. Formålet var å få en bredere forståelse av opplevelsesmarkedet og den økende vektleggingen av opplevelseskvaliteter i kundens preferanser.I avhandlingen så hun nærmere på estetikkdimensjoners rolle for kunders tilfredshet, positive følelser og lojalitet.

Monica har en master i innovasjon og næringsutvikling, samt cand.mag med kombinasjonene pedagogikk, reiseliv og personalutvikling og ledelse. Hun har arbeidet over 10 år som rådgiver i reiselivet, i samarbeid med private og offentlige aktører. Arbeidsoppgavene har vært prosjektledelse, markedsanalyser og utviklings- og innovasjonsprosesser knyttet til bl.a. opplevelsesbedrifter og reiselivsdestinasjoner.

Prosjekter (2)

Arbeidsoppgaver

BA Reiselivsledelse og BA Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser. Master i Innovasjon.

Ekspertområder

Opplevelsesdimensjoners rolle for kunders tilfredshet og lojalitet.

Publikasjoner (36)

Utvalgte (36)

 • Breiby, Monica Adele; Duedahl, Eva; Gjesdal, Ove; Schultz, Mariano; Rindalsholt, Eivind (). Mye å hente på samarbeid.
 • Duedahl, Eva; Breiby, Monica Adele (). Fra danske østers til Mjøsas lågåsild.
 • Moe, Kester, Windy; Breiby, Monica A.; Knudsen, Eva, Duedahl (). Forskere studerer feriebilder fra Mjøsa.
 • Breiby, Monica A.; Lerfald, Merethe; Øian, Hogne; Ericsson, Birgitta (). Sustainable development of second-home destinations.
 • Breiby, Monica A.; Duedahl, Eva (). Vil se Gjøvik-turistenes feriebilder.
 • Breiby, Monica A.; Sandum, Merethe (). Vil trekke fremtidens turister til Innlandet.
 • Breiby, Monica A.; Duedahl, Eva (). Vil se Mjøsregionen gjennom turistenes briller.
 • Breiby, Monica A.; Duedahl, Eva; Skurdal, Arne Jørgen (). Forsker på Mjøsturisten.
 • Breiby, Monica A.; Duedahl, Eva; Skurdal, Arne Jørgen (). Forsker på turister.
 • Breiby, Monica A.; Duedahl, Eva (). Forsker på ferievaner.
 • Breiby, Monica A.; Slåtten, Terje (). The role of aesthetic experiential qualities for tourist satisfaction and loyalty.
 • Breiby, Monica A (). Opplevelsesverdier i fjellet.
 • Breiby, Monica A (). Sofaferien.
 • Breiby, Monica A (). Tenk om vi ikke hadde begynt å reise på charterturer.
 • Breiby, Monica A.; Overvåg, Kjell (). Hvorfor løfte fram kunnskap og kompetanse i reiselivet? Kronikk i GD, 22.04.17.
 • Breiby, Monica; Holmengen, Hans; Hauge, Atle Jensen; Puijk, Roeland (). Innovativ arenaproduksjon.
 • Breiby, Monica A (). Disse ideene dukket opp på idédugnad for Terrassen.
 • Breiby, Monica A (). Kva er unikt for Vågå?.
 • Breiby, Monica A (). 100.000 på dalens festivaler.
 • Breiby, Monica A (). Møt ferievanedyrene! De reiser til samme sted, samme hotell og bor på samme -... rom - år etter år etter år....
 • Breiby, Monica A (). Påsken fylles opp på utleie.
 • Breiby, Monica A (). Intervju om folks ferier og ferietrender.
 • Wold, Line Camilla; Breiby, Monica; Thorsplass, Irene; Winther, Elisabeth; Aas, Øystein (). Forsknings- og utredningsbehov for videreutvikling av reiselivet i Innlandet. Resultater fra en workshop og en spørreundersøkelse. ISBN 978-82-426-2994-4. 30 s.
 • Breiby, Monica A (). Høgskolesamarbeid om bedriftsnettverk.
 • Breiby, Monica A (). Turistene vil ha mer synsinntrykk.
 • Breiby, Monica A (). VRI-Reiseliv Innlandet. Foredrag: Den aktivt sansende turist..
 • Breiby, Monica A (). Mat som en del av turistenes sanseopplevelse.
 • Breiby, Monica (). Exploring aesthetic dimensions in nature-based tourist experiences.
 • Breiby, Monica; Slåtten, Terje (). The effects of aesthetic experiential qualities on tourists' positive emotions and loyalty: a case of a nature-based context in Norway.
 • Breiby, Monica Adele (). Exploring aesthetic dimensions in a nature-based tourism context.
 • Breiby, Monica Adele (). Innovasjon i opplevelsesbasert reiseliv : en sammenligning av to nasjonale turistveger.
 • Breiby, Monica Adele (). Aesthetics in Naturebased Tourism. Discussion of challenges in the research work.
 • Breiby, Monica Adele (). Aesthetics in Nature-based Tourism. Different dimensions in an experience context.
 • Breiby, Monica Adele (). Innovasjon og estetikk i naturbasert turisme.
 • Breiby, Monica A. (). Innovasjon i opplevelsesbasert reiseliv : Nasjonale turistveger som case.
 • Breiby, Monica A (). Sliter med tysk, fransk og spansk.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (7)

 • Breiby, Monica A.; Slåtten, Terje (). The role of aesthetic experiential qualities for tourist satisfaction and loyalty.
 • Breiby, Monica; Holmengen, Hans; Hauge, Atle Jensen; Puijk, Roeland (). Innovativ arenaproduksjon.
 • Breiby, Monica (). Exploring aesthetic dimensions in nature-based tourist experiences.
 • Breiby, Monica; Slåtten, Terje (). The effects of aesthetic experiential qualities on tourists' positive emotions and loyalty: a case of a nature-based context in Norway.
 • Breiby, Monica Adele (). Exploring aesthetic dimensions in a nature-based tourism context.
 • Breiby, Monica Adele (). Innovasjon i opplevelsesbasert reiseliv : en sammenligning av to nasjonale turistveger.
 • Breiby, Monica A. (). Innovasjon i opplevelsesbasert reiseliv : Nasjonale turistveger som case.

Bøker (1)

Vitenskapelige konferansebidrag (5)

 • Breiby, Monica A.; Lerfald, Merethe; Øian, Hogne; Ericsson, Birgitta (). Sustainable development of second-home destinations.
 • Breiby, Monica A (). Mat som en del av turistenes sanseopplevelse.
 • Breiby, Monica Adele (). Aesthetics in Naturebased Tourism. Discussion of challenges in the research work.
 • Breiby, Monica Adele (). Aesthetics in Nature-based Tourism. Different dimensions in an experience context.
 • Breiby, Monica Adele (). Innovasjon og estetikk i naturbasert turisme.

Annet (23)

 • Breiby, Monica Adele; Duedahl, Eva; Gjesdal, Ove; Schultz, Mariano; Rindalsholt, Eivind (). Mye å hente på samarbeid.
 • Duedahl, Eva; Breiby, Monica Adele (). Fra danske østers til Mjøsas lågåsild.
 • Moe, Kester, Windy; Breiby, Monica A.; Knudsen, Eva, Duedahl (). Forskere studerer feriebilder fra Mjøsa.
 • Breiby, Monica A.; Duedahl, Eva (). Vil se Gjøvik-turistenes feriebilder.
 • Breiby, Monica A.; Sandum, Merethe (). Vil trekke fremtidens turister til Innlandet.
 • Breiby, Monica A.; Duedahl, Eva (). Vil se Mjøsregionen gjennom turistenes briller.
 • Breiby, Monica A.; Duedahl, Eva; Skurdal, Arne Jørgen (). Forsker på Mjøsturisten.
 • Breiby, Monica A.; Duedahl, Eva; Skurdal, Arne Jørgen (). Forsker på turister.
 • Breiby, Monica A.; Duedahl, Eva (). Forsker på ferievaner.
 • Breiby, Monica A (). Opplevelsesverdier i fjellet.
 • Breiby, Monica A (). Sofaferien.
 • Breiby, Monica A (). Tenk om vi ikke hadde begynt å reise på charterturer.
 • Breiby, Monica A.; Overvåg, Kjell (). Hvorfor løfte fram kunnskap og kompetanse i reiselivet? Kronikk i GD, 22.04.17.
 • Breiby, Monica A (). Disse ideene dukket opp på idédugnad for Terrassen.
 • Breiby, Monica A (). Kva er unikt for Vågå?.
 • Breiby, Monica A (). 100.000 på dalens festivaler.
 • Breiby, Monica A (). Møt ferievanedyrene! De reiser til samme sted, samme hotell og bor på samme -... rom - år etter år etter år....
 • Breiby, Monica A (). Påsken fylles opp på utleie.
 • Breiby, Monica A (). Intervju om folks ferier og ferietrender.
 • Breiby, Monica A (). Høgskolesamarbeid om bedriftsnettverk.
 • Breiby, Monica A (). Turistene vil ha mer synsinntrykk.
 • Breiby, Monica A (). VRI-Reiseliv Innlandet. Foredrag: Den aktivt sansende turist..
 • Breiby, Monica A (). Sliter med tysk, fransk og spansk.