Language: NOR | ENG

Micheline Egge Grung

PhD Stipendiat
Avd./Fakultet:
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Enhet:
Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier
Besøksadresse:
Studiested Lillehammer
Vormstuguvegen 2
2624 Lillehammer
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

Jeg har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Jeg har mange års undervisningserfaring fra Universitetet i Oslo, fra Høgskolen i Innlandet og fra Nansenskolen som gjesteforeleser. Blant emnene jeg underviser i er metode, bacheloroppgave, internasjonal politikk og krig, fred og fredsbygging. Jeg har arrangert en rekke studieturer til Jerusalem og Vestbredden for studenter ved studieprogrammet internasjonale studier med historie. 

Jeg har skrevet kapitler i norske lærebøker i statsvitenskap.

Tidligere har jeg arbeidet ved Fredsforskningsinstituttet, PRIO og ved De nasjonale forskningsetiske komiteer.

Ekspertområder

Normativ politisk teori; institusjoner, regler og forpliktelser i internasjonal politikk.

Jeg arbeider med en doktorgradsavhandling om internasjonale sanksjoner, rettferdighetsteorier og utøvelse av politisk myndighet utenfor rammene av en stat. Prosjektet finansieres av Høgskolen i Innlandet og gjennomføres ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Tilknyttet studieprogram

Forskningsområder

Politikk og samfunn