Mette Villand

Senterleder SELL
E-post:
mette.villand@inn.no
Telefon:
+47 61 28 82 42
Mobiltelefon:
+47 995 77 926
Avd./Fakultet:
Enhet:
Senter for Livslang læring
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Faglige interesser

Mette brenner for at høgskolen skal være en regional og nasjonal utdanningsaktør for arbeidslivet med mål om å utvikle utdanningsløp som gjør at regionen beveger seg fremover. Hun mener SELL er et unikt verktøy som kan tilrettelegge og utvikle tilbud til beste for voksne i arbeid.

Bakgrunn

Mette har vært leder på SELL siden høsten 2004. Hun ble ansatt på SeLL i 1995 som prosjektleder med hovedarbeidsområdet initiering, ledelse og utvikling av opplæringsprosjekter i kommunal sektor. Mette har i arbeidet med reiselivsplanlegging og -utvikling i kommuner.

Mette har pedagogisk utdannelse, og har en Master of Honors fra Charles Sturt University, Australia. Tema for avhandlingen er "The Social Dimension of Online Delivery and Computer Mediated Communication". Hun har i tillegg utdannelse innenfor reiseliv, regional planlegging og lederutdannelse fra Høgskolen i Lillehammer. Arbeidet i 1999 ved "Open Learning Institute" ved Charles Sturt University (CSU).

Arbeidsoppgaver

Fleksibel utdanning, skreddersy studietilbud, livslang læring, læring i arbeidslivet, digitale læringsformer, nettkurs, MOOC

Publikasjoner (3)

Utvalgte (3)

  • Reichelt, Mette Villand; Gran, Lillian (). Vi er blitt en lærende organisasjon, og det hele startet med et nettkurs?.
  • Kristiansen, Line; Reichelt, Mette Villand (). Lavt utdanningsnivå : gjør noe med det!.
  • Reichelt, Mette Villand (). The social dimension of online delivery and computer mediated communication in higher education. 192 s.

Bøker (1)

  • Reichelt, Mette Villand (). The social dimension of online delivery and computer mediated communication in higher education. 192 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (1)

  • Reichelt, Mette Villand; Gran, Lillian (). Vi er blitt en lærende organisasjon, og det hele startet med et nettkurs?.

Annet (1)

  • Kristiansen, Line; Reichelt, Mette Villand (). Lavt utdanningsnivå : gjør noe med det!.