Faglige interesser

Lokaldemokrati,  politisk lederskap, demokratisk innovasjon, offentlig styring, samskaping/co-governance, borgerdeltakelse, makt og public value.

Ph.d.-avhandlingen setter lys på lokalpolitikeres syn på borgernes deltakelse i kommunale beslutningsprosesser. Problemstillingen er rettet mot de folkevalgtes opplevde behov og betingelser for demokratisk innovasjon i norske kommuner.

Bakgrunn

Bachelor i psykologi
Master i velferdsforvaltning.

Publikasjoner (1)

Utvalgte (1)

  • Sønderskov, Mette; Rønning, Rolf (). Attitudes of local politicians in Norway towards democratic innovations.

Vitenskapelige konferansebidrag (1)

  • Sønderskov, Mette; Rønning, Rolf (). Attitudes of local politicians in Norway towards democratic innovations.