Martin Rønningen

Professor
E-post:
martin.ronningen@inn.no
Telefon:
+47 61 28 83 18
Mobiltelefon:
+47 95 97 99

Faglige interesser

Innovasjon i tjenestesektoren generelt og i reiselivsbransjer spesielt

Drivkrfter for innovasjon, samarbeidsprosesser og -løsninger, systemiske trekk og nettverk 

Lokale utviklingsprosesser

Bakgrunn

Doktorgrad i sosiologi

Arbeidsoppgaver

Leder av ph.d.-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting – i offentlig og privat sektor, Undervisning i reiselivsrelaterte temaer, innovasjon og samfunnsvitenskapelig metode, Veiledning på alle utdanningsnivåer

Forskningsområder

Økonomi og ledelse

Forskningsemner

Regional utvikling

Publikasjoner (59)

Utvalgte (59)

 • Rønningen, Martin; Nordli, Anne Jørgensen (). Er reiselivsnæringene innovative eller ikke?.
 • Rønningen, Martin; Lien, Gudbrand (). Hva påvirker turisters valg av Lillehammer og Norge som vinterferiemål?.
 • Rønningen, Martin; Lien, Gudbrand (). The importance of systemic features for innovation orientation in Norwegian tourism firms.
 • Rønningen, Martin (). Rudiments of an innovation system in the rural tourism industry : how systemic features.
 • Hjemdahl, Kirsti Mathiesen; Grønseth, Bjørn Ove; Rønningen, Martin (). Hvordan kan vi lykkes med forskningsbasert reiselivsutvikling i Lillehammer regionen?.
 • Rønningen, Martin (). Hvordan påvirker samfunnet klesvalg?.
 • Engstrøm, Truls Eric Johan; Rønningen, Martin (). Forskere skuffet over Giskes reiselivsstrategi.
 • Rønningen, Martin (). Innovativ bygdeturisme?.
 • Rønningen, Martin (). Finnes det innovasjonsfremmende system i reiselivet?.
 • Forbord, Magnar; Kvam, Gunn-Turid; Rønningen, Martin (). Turisme i distriktene – typer, perspektiver og tematiske tilnærminger.
 • Forbord, Magnar; Kvam, Gunn-Turid; Rønningen, Martin (). Turisme i distriktene. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2860-1. 441 s.
 • Rønningen, Martin; Slåtten, Terje (). Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1178-4. 303 s.
 • Moe, Sigrid Hendriks; Rønningen, Martin; Lien, Gudbrand; Mehmetoglu, Mehmet (). Innovasjon i tjeneste- og vareproduserende næringer.
 • Rønningen, Martin (). Driving forces of innovation in the tourism industry : rudiments of an innovation system.
 • Rønningen, Martin (). Rudiments of an innovation system in the rural tourism industry : how systemic features promote innovation.
 • Rønningen, Martin (). Innovation in the Norwegian Rural Tourism Industry: Results from a Norwegian Survey.
 • Rønningen, Martin (). Innovative Processes in a Nature-Based Tourism Case: The Role of a Tour-operator as the Driver of Innovation.
 • Rønningen, Martin (). Innovasjon i Bygdeturisme. 78 s.
 • Rønningen, Martin (). Innovation in the Norwegian Rural Tourism Industry.
 • Rønningen, Martin (). Innovasjon i reiselivsnæringen.
 • Rønningen, Martin; Thrane, Christer (). Innovation in the Norwegian Tourism Industry. Results from a Norwegian Survey.
 • Rønningen, Martin (). Innovation in rural tourism industry.
 • Ohnstad, Bente; Rønningen, Martin (). Slutter studentene ved HiL?.
 • Rønningen, Martin (). Innovation in rural tourism.
 • Rønningen, Martin; Skurdal, Jostein; Ohnstad, Bente (). Et alternativ til tellekantsystemet.
 • Rønningen, Martin; Kvam, Gunn-Turid; Stræte, Egil Petter (). Samarbeid om innovasjon mellom småbedrifter i norsk bygdeturisme – en forstudie.
 • Ohnstad, Bente; Rønningen, Martin (). Forskning på HiL.
 • Ohnstad, Bente; Rønningen, Martin (). Forskning på HiL.
 • Rønningen, Martin (). Samarbeid for en innovativ bygdeturisme.
 • Aas, Øystein; Daugstad, Karoline; Rønningen, Martin; Stensland, Stian (). Er Norge liv laga?.
 • Rønningen, Martin; Bærøe, Lars; Hernes, Sigbjørn (). Forskningsvirksomheten 2002. 46 s.
 • Kleiven, Jo; Holmengen, Hans; Rønningen, Martin (). Norwegian tourists' motives for inland summer vacations. 14 s.
 • Rønningen, Martin (). Høyt henger akademikerne, og sure er de? : om Storhoves forhold til regionen.
 • Rønningen, Martin (). Forskningsaktiviteten 20001-2002. 125 s.
 • Rønningen, Martin; Bærøe, Lars; Hernes, Sigbjørn (). Forskningsaktiviteten 2000-2001. 122 s.
 • Rønningen, Martin (). Spiller image noen rolle? Om sammenhengen mellom image og attraksjonspreferanser. ISBN 8271842366. 42 s.
 • Rønningen, Martin (). Storhoves betydning for Lillehammer.
 • Rønningen, Martin (). Spiller image noen rolle: kan turistenes image av Norge som feriemål, predikere deres bruk av attraksjoner og aktiviteter?.
 • Rønningen, Martin (). Norges-image blant utenlandske turister.
 • Rønningen, Martin (). Hvilke elementer bør inngå i en fruktbar, analytisk modell for analyseav Norges-image blant utenlandske turister? Innledning på seminar om imageforskning.
 • Rønningen, Martin (). Hva er destinasjons-image? Innledning på seminar om imageforskning.
 • Rønningen, Martin; Andersson, Tommy D. (). Norges-image blant utenlandske turister:en første presentasjon av image-dimensjoner og analyser.
 • Rønningen, Martin (). Gir markedsføring av reiselivet resultater?.
 • Rønningen, Martin (). Feriemotiver og bruk av informasjonskilder blant turister som besøker Oppland.
 • Rønningen, Martin (). Norges-image blant utenlandske turister: en første presentasjon av image-dimensjoner og analyser.
 • Rønningen, Martin; Kaltenborn, Otto; Birkelund, Hugo (). Veier for reiselivet i Oppland: om utviklingstrekk og strategiske muligheter fra 1999 og framover. 66 s.
 • Rønningen, Martin (). Turister i "innlandet" - ved mange av dem. 1 s.
 • Rønningen, Martin (). Turister i Østerdalen - ved mange av dem : hva søker turister som besøker Østerdalen, hva preger deres beslutninger om valg av feriemål, og hva foretar de seg i ferien i Østerdalen?.
 • Rønningen, Martin (). Reiseliv og lokalsamfunn.
 • Rønningen, Martin (). Why do tourists visit rural settings? : a study of vacation motivations stated by tourists visiting a rural region in Norway.
 • Rønningen, Martin (). Steds- og destinasjonsutvikling i reiselivet.
 • Rønningen, Martin (). Bruk av utmarksressurser til utvikling av turisme - en vandring i minefelt?.
 • Rønningen, Martin (). Radioprogram om nordmenns ferievaner i sommerferien.
 • Puijk, Roel; Vaagland, Jorid; Rønningen, Martin (). Stedet som sosiokulturell møteplass.
 • Rønningen, Martin (). I spenningsfeltet mellom visjoner, ritualer og realiteter : forelesning i teori om planlegging.
 • Rønningen, Martin (). Stedsutvikling i reiselivet : synteseprosjektet.
 • Rønningen, Martin (). Med kunnskap skal reiselivet bygges? : oppsummering av forskningsresultater.
 • Rønningen, Martin; Aasbrenn, Kristian (). Bygdeturisme : til begistring og besvær?.
 • Rønningen, Martin (). Med kunnskap skal reiselivet bygges? : oppsummering av forskningsresultater / redaktør: Martin Rønningen. ISBN 82-12-00814-2.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (14)

 • Rønningen, Martin; Nordli, Anne Jørgensen (). Er reiselivsnæringene innovative eller ikke?.
 • Rønningen, Martin; Lien, Gudbrand (). Hva påvirker turisters valg av Lillehammer og Norge som vinterferiemål?.
 • Rønningen, Martin; Lien, Gudbrand (). The importance of systemic features for innovation orientation in Norwegian tourism firms.
 • Rønningen, Martin (). Rudiments of an innovation system in the rural tourism industry : how systemic features.
 • Rønningen, Martin (). Innovativ bygdeturisme?.
 • Rønningen, Martin (). Finnes det innovasjonsfremmende system i reiselivet?.
 • Forbord, Magnar; Kvam, Gunn-Turid; Rønningen, Martin (). Turisme i distriktene – typer, perspektiver og tematiske tilnærminger.
 • Moe, Sigrid Hendriks; Rønningen, Martin; Lien, Gudbrand; Mehmetoglu, Mehmet (). Innovasjon i tjeneste- og vareproduserende næringer.
 • Rønningen, Martin (). Innovation in the Norwegian Rural Tourism Industry: Results from a Norwegian Survey.
 • Rønningen, Martin (). Innovative Processes in a Nature-Based Tourism Case: The Role of a Tour-operator as the Driver of Innovation.
 • Rønningen, Martin (). Innovasjon i reiselivsnæringen.
 • Puijk, Roel; Vaagland, Jorid; Rønningen, Martin (). Stedet som sosiokulturell møteplass.
 • Rønningen, Martin (). Stedsutvikling i reiselivet : synteseprosjektet.
 • Rønningen, Martin; Aasbrenn, Kristian (). Bygdeturisme : til begistring og besvær?.

Bøker (13)

 • Forbord, Magnar; Kvam, Gunn-Turid; Rønningen, Martin (). Turisme i distriktene. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2860-1. 441 s.
 • Rønningen, Martin; Slåtten, Terje (). Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1178-4. 303 s.
 • Rønningen, Martin (). Innovasjon i Bygdeturisme. 78 s.
 • Rønningen, Martin; Kvam, Gunn-Turid; Stræte, Egil Petter (). Samarbeid om innovasjon mellom småbedrifter i norsk bygdeturisme – en forstudie.
 • Rønningen, Martin; Bærøe, Lars; Hernes, Sigbjørn (). Forskningsvirksomheten 2002. 46 s.
 • Kleiven, Jo; Holmengen, Hans; Rønningen, Martin (). Norwegian tourists' motives for inland summer vacations. 14 s.
 • Rønningen, Martin (). Forskningsaktiviteten 20001-2002. 125 s.
 • Rønningen, Martin; Bærøe, Lars; Hernes, Sigbjørn (). Forskningsaktiviteten 2000-2001. 122 s.
 • Rønningen, Martin (). Spiller image noen rolle? Om sammenhengen mellom image og attraksjonspreferanser. ISBN 8271842366. 42 s.
 • Rønningen, Martin; Kaltenborn, Otto; Birkelund, Hugo (). Veier for reiselivet i Oppland: om utviklingstrekk og strategiske muligheter fra 1999 og framover. 66 s.
 • Rønningen, Martin (). Turister i "innlandet" - ved mange av dem. 1 s.
 • Rønningen, Martin (). Med kunnskap skal reiselivet bygges? : oppsummering av forskningsresultater.
 • Rønningen, Martin (). Med kunnskap skal reiselivet bygges? : oppsummering av forskningsresultater / redaktør: Martin Rønningen. ISBN 82-12-00814-2.

Vitenskapelige konferansebidrag (19)

 • Hjemdahl, Kirsti Mathiesen; Grønseth, Bjørn Ove; Rønningen, Martin (). Hvordan kan vi lykkes med forskningsbasert reiselivsutvikling i Lillehammer regionen?.
 • Rønningen, Martin (). Driving forces of innovation in the tourism industry : rudiments of an innovation system.
 • Rønningen, Martin (). Rudiments of an innovation system in the rural tourism industry : how systemic features promote innovation.
 • Rønningen, Martin (). Innovation in the Norwegian Rural Tourism Industry.
 • Rønningen, Martin; Thrane, Christer (). Innovation in the Norwegian Tourism Industry. Results from a Norwegian Survey.
 • Rønningen, Martin (). Innovation in rural tourism industry.
 • Rønningen, Martin (). Innovation in rural tourism.
 • Rønningen, Martin (). Spiller image noen rolle: kan turistenes image av Norge som feriemål, predikere deres bruk av attraksjoner og aktiviteter?.
 • Rønningen, Martin (). Hvilke elementer bør inngå i en fruktbar, analytisk modell for analyseav Norges-image blant utenlandske turister? Innledning på seminar om imageforskning.
 • Rønningen, Martin (). Hva er destinasjons-image? Innledning på seminar om imageforskning.
 • Rønningen, Martin; Andersson, Tommy D. (). Norges-image blant utenlandske turister:en første presentasjon av image-dimensjoner og analyser.
 • Rønningen, Martin (). Gir markedsføring av reiselivet resultater?.
 • Rønningen, Martin (). Feriemotiver og bruk av informasjonskilder blant turister som besøker Oppland.
 • Rønningen, Martin (). Norges-image blant utenlandske turister: en første presentasjon av image-dimensjoner og analyser.
 • Rønningen, Martin (). Turister i Østerdalen - ved mange av dem : hva søker turister som besøker Østerdalen, hva preger deres beslutninger om valg av feriemål, og hva foretar de seg i ferien i Østerdalen?.
 • Rønningen, Martin (). Reiseliv og lokalsamfunn.
 • Rønningen, Martin (). Why do tourists visit rural settings? : a study of vacation motivations stated by tourists visiting a rural region in Norway.
 • Rønningen, Martin (). Steds- og destinasjonsutvikling i reiselivet.
 • Rønningen, Martin (). Bruk av utmarksressurser til utvikling av turisme - en vandring i minefelt?.

Annet (13)

 • Rønningen, Martin (). Hvordan påvirker samfunnet klesvalg?.
 • Engstrøm, Truls Eric Johan; Rønningen, Martin (). Forskere skuffet over Giskes reiselivsstrategi.
 • Ohnstad, Bente; Rønningen, Martin (). Slutter studentene ved HiL?.
 • Rønningen, Martin; Skurdal, Jostein; Ohnstad, Bente (). Et alternativ til tellekantsystemet.
 • Ohnstad, Bente; Rønningen, Martin (). Forskning på HiL.
 • Ohnstad, Bente; Rønningen, Martin (). Forskning på HiL.
 • Rønningen, Martin (). Samarbeid for en innovativ bygdeturisme.
 • Aas, Øystein; Daugstad, Karoline; Rønningen, Martin; Stensland, Stian (). Er Norge liv laga?.
 • Rønningen, Martin (). Høyt henger akademikerne, og sure er de? : om Storhoves forhold til regionen.
 • Rønningen, Martin (). Storhoves betydning for Lillehammer.
 • Rønningen, Martin (). Norges-image blant utenlandske turister.
 • Rønningen, Martin (). Radioprogram om nordmenns ferievaner i sommerferien.
 • Rønningen, Martin (). I spenningsfeltet mellom visjoner, ritualer og realiteter : forelesning i teori om planlegging.