Language: NOR | ENG

Marte Nordanger

Førsteamanuensis
Avd./Fakultet:
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet:
Institutt for humanistiske fag
Besøksadresse:
Rom: 2C257-1
Alf Prøysens Hus (Hovedbygg fløy C – nyeste del)
Holsetgata 31 N-2318 Hamar
Vis i kart
Postadresse:
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

Bakgrunn

 

2018-         : Associate professor in Norwegian language, Faculty of teacher education and pedagogics, Inland Norway University of Applied Sciences

2016 - 2017: Assistant professor in Norwegian as a second language, University of Oslo, Norway

2012 - 2016: Ph.D. scholar, Department of linguistic, literary and aesthetic studies, University of Bergen, Norway

2011 - 2012: Assistant professor in Norwegian as a second language, University of Bergen, Norway

2009 - 2011: Visiting Norwegian lecturer at Moscow State University, Russia

 

 

Ekspertområder

Research interests: Norsk som andrespråk/Norwegian as a second language, mulitlingual / second language / additional language development, usage-based and sociocultural approaches to language learning, language testing, complexity theory and dynamic systems theory in applied linguistics  

Research projects:

  • IMPECT: Linguistic Integration of Adult Migrants with Poor Eduacation and the Consequences of Migration Tests (project manager Edit Bugge, HVL)
  • The development of linguistic constructions in Norwegian as a second language: A usage-based perspective (Utvikling av språklige konstruksjoner i norsk som andrespråk: Et bruksbasert perspektiv) (project manager)
  • Digital deltakelse og sjenanse i koronaens tid (Såkornprosjekt med Nefise Özkal Lorentzen, prosjektleder, og Linn Terese Bern)
  • Language across time and space: Following UN-refugees from the Democratic Republic of Congo to Norway (project manager Guri Bordal Steien) 
  • Language contact and language change across three generations in Turkish families in Norway and France (completed)

Editorial experience

  • Co-editor of Nordand - Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning (Nordand: Nordic journal of second language research) from Jan. 2020

Research groups: 

Språkdidaktikk i flerspråklige kontekster, HINN (Language teaching and learning in multilingual contexts) 

Språk og samfunn, HINN (Language and Society) - associated member 

Publications:

Kulbrandstad, L. I, Ljung Egeland, B., Nordanger, M. & Olin-Scheller, C. (2020). Forskning på andrespråkslæreres oppfatninger. NOA Norsk som andrespråk, 36(2), 5-20. 

Horbowicz, P., Nordanger, M. & Randen, G. T. (2020). Variabilitet og endring i utviklingen av epistemiske konstruksjoner i norsk som andrespråk: et dynamisk bruksbasert perspektiv. NOA Norsk som andrespråk 36(1), 5–38.

Mannsåker, H., Nistov, I. & Nordanger, M. (2020). Andrespråkslæring - med vinkling frå kognitiv lingvistikk. & G. B. Steien (Red.). Språkreiser - festskrift til Anne Golden på 70-årsdagen 14. juli 2020. Oslo: Novus.   

Nordanger, M. & Tonne, I. (2018). Eksplisitt og implisitt kunnskap, læring og undervisning. Fra Krashenslæring og tilegnelse til avveiningen mellom det eksplisitte og det implisitte i moderne   andrespråksopplæring. I A-K. H. Gujord & G. T. Randen (Ed.). Norsk som andrespråk – perspektiver på læring og utvikling (pp. 164–189). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Nistov, I. & Nordanger, M. (2018). Kva er mellomspråk? Gjensyn med eit sentralt omgrep iandrespråksforskinga. I A-K. H. Gujord & G. T. Randen (Ed.). Norsk som andrespråk – perspektiver på læring og utvikling (pp. 261–288). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Nordanger, Marte. (2017). The encoding of definiteness in L2 Norwegian. A study of L1 effects and universals in narratives written by L1 Russian and L1 English learners. Upublisert doktoravhandling. Universitetet i Bergen, Bergen.

Nordanger, Marte, Ragnhildstveit, Silje & Vikøy, Aasne (Ed.). (2013). Fra grammatikk til språkpologikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap. Oslo: Novus.

Nordanger, Marte. (2012). Ferdighetsnivå og definitt referanse. I C. Carlsen (Ed.), Norsk profil: Det felles europeiske rammeverket spesifisert for norsk. Et første steg, (pp. 45–72). Oslo: Novus.

Publikasjoner og prosjekter

Se publikasjoner og prosjekter i Cristin