Forskningsområder

Anvendt økologi og landbruk

Forskningsemner

Hjortevilt , Småvilt , Økosystemer

Publikasjoner (16)

Utvalgte (16)

 • Kjønsberg, Marius (). Erfaringer knyttet til arbeidet med kommunale retningslinjer i Stor-Elvdal.
 • Kjønsberg, Marius (). Fra ryper til opplevelser.
 • Kjønsberg, Marius (). Taksering av hønsefugl i Norge.
 • Vogler, Thomas; Kjønsberg, Marius (). Elgbeitetaksering Finnemarka 2017. 20 s.
 • Kjønsberg, Marius (). Kommunale retningslinjer for hjorteviltforvaltning.
 • Kjønsberg, Marius (). Taksering av hønsefugl.
 • Kjønsberg, Marius (). Kommunale retningslinjer for hjorteviltforvaltning i Stor-Elvdal.
 • Kjønsberg, Marius (). Predatorene har en stor del av skylda for nedgangen blant ryper og skogsfugl.
 • Kjønsberg, Marius (). Kommunale retningslinjer for hjorteviltforvaltning i Stor-Elvdal.
 • Kjønsberg, Marius (). Hva med rypa. Hønsefuglforvaltning en bærekraftig fremtid.
 • Kjønsberg, Marius (). Hønsefuglportalen.
 • Kjønsberg, Marius (). Distance Sampling – Hvorfor er dette den valgte takseringsmetoden for liryper og skogsfugl?.
 • Kjønsberg, Marius; Bakmann, Ole; Pedersen, Simen (). Driftsplan for småvilt i Spekedalen/Sølendalen. ISBN 978-82-7671-974-1. 39 s.
 • Kjønsberg, Marius (). Bærekraftig rypeforvaltning.
 • Kjønsberg, Marius; Bakmann, Ole (). Birkebeinerlandet: Innlandsvikingenes rike. Høgskolen i Hedmark. 35 s.
 • Kjønsberg, Marius; Bakmann, Ole; Skeie, Margrethe Fønhus (). Opplevelsesaktiviteter i Stor-Elvdal : Forstudie. ISBN 978-82-7671-900-0. 24 s.

Bøker (4)

Annet (12)

 • Kjønsberg, Marius (). Erfaringer knyttet til arbeidet med kommunale retningslinjer i Stor-Elvdal.
 • Kjønsberg, Marius (). Fra ryper til opplevelser.
 • Kjønsberg, Marius (). Taksering av hønsefugl i Norge.
 • Kjønsberg, Marius (). Kommunale retningslinjer for hjorteviltforvaltning.
 • Kjønsberg, Marius (). Taksering av hønsefugl.
 • Kjønsberg, Marius (). Kommunale retningslinjer for hjorteviltforvaltning i Stor-Elvdal.
 • Kjønsberg, Marius (). Predatorene har en stor del av skylda for nedgangen blant ryper og skogsfugl.
 • Kjønsberg, Marius (). Kommunale retningslinjer for hjorteviltforvaltning i Stor-Elvdal.
 • Kjønsberg, Marius (). Hva med rypa. Hønsefuglforvaltning en bærekraftig fremtid.
 • Kjønsberg, Marius (). Hønsefuglportalen.
 • Kjønsberg, Marius (). Distance Sampling – Hvorfor er dette den valgte takseringsmetoden for liryper og skogsfugl?.
 • Kjønsberg, Marius (). Bærekraftig rypeforvaltning.