Faglige interesser

Marita Andreassen er høgskolelektor i psykologi. 

Når det kommer til faglige interesser er hun først og fremst opptatt av nevrokognitiv utvikling, da hos barn. For tiden er Marita involvert i et forskningsprosjekt som forsker på nevrokognitiv utvikling hos barn i Nepal, og hvilken betydning B-12 har i denne prosessen. Videre er Marita interessert i nevrokognitiv utvikling hos individer med autismespekterforstyrrelse, da spesielt i forhold til oppmerksomhetsprosesser og beslutningtsaking. 

Marita underviser og har undervist i følgende emner: Innføring i generell psykologi, og psykologiens historie; Forskningsmetode I; Utviklingspsykologi; Sosialpsykologi; Personlighetspsykologi; Kognitiv psykologi; Abnormal psykologi.

Marita har i dag emneansvar for Utviklingspsykologi (3. semester) og Abnormal psykologi (6. semester). 

Bakgrunn

Bachelor i Psykologi (BA) ved Høgskolen i Lillehammer.

Master of Philosophy, Cognitive Neuroscience (MPhil) ved Universitetet i Oslo. 

Marita har i mange år jobbet som miljøterapeut i Lillehammer kommune. 

Forskningsområder

Folkehelse

Forskningsemner

Psykisk helse

Ekspertområder

Nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser, Utviklingspsykologi, Autismespekterforstyrrelse, Kognitiv utvikling, Eye-tracking