Faglige interesser

Marita Andreassen er høgskolelektor i psykologi. 

Når det kommer til faglige interesser er hun først og fremst opptatt av nevrokognitiv utvikling, da hos barn. For tiden er Marita involvert i et forskningsprosjekt som forsker på nevrokognitiv utvikling hos barn i Nepal, og hvilken betydning B-12 har i denne prosessen. Videre er Marita interessert i nevrokognitiv utvikling hos individer med autismespekterforstyrrelse, da spesielt i forhold til oppmerksomhetsprosesser og beslutningtsaking. 

Marita underviser og har undervist i følgende emner: Innføring i generell psykologi, og psykologiens historie; Forskningsmetode I; Utviklingspsykologi; Sosialpsykologi; Personlighetspsykologi; Kognitiv psykologi; Abnormal psykologi.

Marita har i dag emneansvar for Utviklingspsykologi (3. semester) og Abnormal psykologi (6. semester). 

Bakgrunn

Bachelor i Psykologi (BA) ved Høgskolen i Lillehammer.

Master of Philosophy, Cognitive Neuroscience (MPhil) ved Universitetet i Oslo. 

Marita har i mange år jobbet som miljøterapeut i Lillehammer kommune. 

Forskningsområder

Folkehelse

Forskningsemner

Psykisk helse

Ekspertområder

Nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser, Utviklingspsykologi, Autismespekterforstyrrelse, Kognitiv utvikling, Eye-tracking

Publikasjoner (9)

Utvalgte (9)

 • Ask, Torvald; Lugo, Ricardo; Andreassen, Marita (). HRV, Cognition, and Development.
 • Poless, Pauline Georgees; Torstveit, Linda; Lugo, Ricardo; Andreassen, Marita; Sütterlin, Stefan (). Guilt and proneness to shame: Unethical behaviour in vulnerable and grandiose narcissism.
 • Pedersen, Siv Kristin Aas; Andersen, Per Normann; Lugo, Ricardo; Andreassen, Marita; Sütterlin, Stefan (). Effects of music on agitation in dementia: A meta-analysis.
 • Andreassen, Marita (). Konsekvens av skjermbruk for barns utvikling.
 • Andreassen, Marita (). Neurocognitive development.
 • Andreassen, Marita (). Når foreldre alltid er pålogget: Konsekvens av skjermbruk for barns utvikling.
 • Sætren, Sjur; Brechan, Inge; Andreassen, Marita; Lugo, Ricardo (). A further validation of the Resilience Scales for Children and Adolescents.
 • Poless, Pauline Georgees; Torstveit, Linda; Sütterlin, Stefan; Andreassen, Marita; Lugo, Ricardo (). Guilt and proneness to shame: Unethical behaviour in vulnerable and grandiose narcissism.
 • Andreassen, Marita; Tesfamichael, Hanne Bøe (). Utfordringer + endringer = muligheter.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (2)

Vitenskapelige konferansebidrag (4)

 • Andreassen, Marita (). Konsekvens av skjermbruk for barns utvikling.
 • Andreassen, Marita (). Neurocognitive development.
 • Sætren, Sjur; Brechan, Inge; Andreassen, Marita; Lugo, Ricardo (). A further validation of the Resilience Scales for Children and Adolescents.
 • Poless, Pauline Georgees; Torstveit, Linda; Sütterlin, Stefan; Andreassen, Marita; Lugo, Ricardo (). Guilt and proneness to shame: Unethical behaviour in vulnerable and grandiose narcissism.

Annet (3)

 • Ask, Torvald; Lugo, Ricardo; Andreassen, Marita (). HRV, Cognition, and Development.
 • Andreassen, Marita (). Når foreldre alltid er pålogget: Konsekvens av skjermbruk for barns utvikling.
 • Andreassen, Marita; Tesfamichael, Hanne Bøe (). Utfordringer + endringer = muligheter.