Publikasjoner (35)

Utvalgte (35)

 • Kleiven, Jo; Kollstad, Marit; Dolva, Anne-Stine (). Venner og vennskap hos barn og unge; en selektiv gjennomgang av faglitteratur. 40 s.
 • Kollstad, Marit (). Stories of leisure – from adolescents with intellectual disability.
 • Kollstad, Marit (). Leisure activities for adolescent with Down syndrome – doing what and interacting socially with whom?.
 • Dolva, Anne-Stine; Kollstad, Marit; Kleiven, Jo (). Beretninger om fritid : fra ungdom med utviklingshemming.
 • Kollstad, Marit; Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo (). Independent and supported physical leisure activitites of adolescents with Down syndrome.
 • Kollstad, Marit; Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo (). Fritidsaktiviteter hos ungdom med Downs syndrom: aktive med hva og sosiale med hvem?.
 • Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Kollstad, Marit (). Actual leisure participation of Norwegian adolescents with Down syndrome.
 • Dolva, Anne-Stine; Kollstad, Marit; Kleiven, Jo (). Fritidsaktivitet for ungdom med utviklingshemming : hvilke muligheter blir brukt?.
 • Kollstad, Marit; Dolva, Anne-Stine; Dybvik, Bjarne; Johansen, Astrid Smedsrud (). Wheelchair handball.
 • Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Kollstad, Marit (). Independent and assisted leisure activity participation of adolscents with intellectual disability.
 • Kollstad, Marit; Dybvik, Bjarne; Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud (). Rullestolhåndball for alle.
 • Kollstad, Marit; Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Dybvik, Bjarne (). Prosjektpraksis på vernepleiestudiet – rullestolhåndball.
 • Kollstad, Marit (). Selvstendig fritid.
 • Kollstad, Marit (). Fritidens muligheter.
 • Kollstad, Marit (). Fritidens muligheter.
 • Kollstad, Marit (). Selvstendig fritid.
 • Kollstad, Marit (). Hva innebærer en selvstendig fritid for mennesker med utviklingshemming?.
 • Kollstad, Marit (). Selvstendig fritid for mennesker med utviklingshemming.
 • Kollstad, Marit (). Selvstendig fritid.
 • Kollstad, Marit (). "Å klare seg selv". Erfaringer med et selvstendig liv på fritid for unge jenter med funksjonshemming og lærevansker.
 • Kollstad, Marit (). "Å klare seg selv". Erfaringer med et selvstendig liv på fritid for unge jenter med funksjonshemming og lærevansker.
 • Kollstad, Marit (). Unge mennesker med funksjonshemming, lærevansker og et selvstendig liv på fritid.
 • Kollstad, Marit (). Et selvstendig liv i fritiden.
 • Kollstad, Marit (). Klare seg selv? : faglige utfordringer i arbeid med unge funksjonshemmede. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205329812. 137 s.
 • Bruun, Frank Jarle; Bruun, Frank Jarle; Kollstad, Marit; Kollstad, Marit; Aasen, Unni; Aasen, Unni (). Pedagogiske utfordringer knyttet til "Helsefag, omsorgsideologier og miljøarbeid" ved vernepleierutdanninga på Høgskolen i Lillehammer.
 • Fauske, Halvor; Kollstad, Marit; Nilsen, Sigrun; Nygren, Pär; Skårderud, Finn (). Utakter : om helse og sosialfaglig kompetanse i utdanning og praksis. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205326304. 238 s.
 • Fauske, Halvor; Kollstad, Marit; Nilsen, Sigrun; Nygren, Pär; Skårderud, Finn (). Profesjonelle handlingskompetanser - utakter mellom utdanning og yrkespraksis.
 • Kollstad, Marit (). I utakt med unge med funksjonshemming? : Kryssildprosjektet: utdanning og praksis i utakt?. 17 s.
 • Kollstad, Marit (). I utakt med brukerne.
 • Nygren, Pär; Fauske, Halvor; Kollstad, Marit; Nilsen, Sigrun (). Handlingskompetanse, person og profesjon - Fire uferdige innspill fra prosjektet ”I kryssilden mellom utdanning og praksisfeltets krav”.
 • Bergsvendsen, Trond; Dybvik, Bjarne; Nilsen, Astrid Holmgren; Johansen, Astrid Smedsrud; Kollstad, Marit (). Utvikling og utprøving av pedagogisk modell for studentbasert feed-back som erfaringsutveksling mellom grunnutdanning og praksisfelt.
 • Kollstad, Marit (). Ung-utviklingshemmet-fritid : selvstendiggjøring som problem og faglig utfordring i arbeid med unge med lettere utviklingshemming.
 • Kollstad, Marit (). Young - Disabled - everyday life. Demands on training of social work.
 • Aubert, Anne-Marie; Kollstad, Marit (). Studentveiledning i praksisfeltet. Fokus: Veiledningstimen. ISBN 8271842587. 53 s.
 • Kollstad, Marit (). Kulturelle skikker og tradisjoner i sykehus.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (9)

 • Dolva, Anne-Stine; Kollstad, Marit; Kleiven, Jo (). Beretninger om fritid : fra ungdom med utviklingshemming.
 • Kollstad, Marit; Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo (). Independent and supported physical leisure activitites of adolescents with Down syndrome.
 • Kollstad, Marit; Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo (). Fritidsaktiviteter hos ungdom med Downs syndrom: aktive med hva og sosiale med hvem?.
 • Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Kollstad, Marit (). Actual leisure participation of Norwegian adolescents with Down syndrome.
 • Dolva, Anne-Stine; Kollstad, Marit; Kleiven, Jo (). Fritidsaktivitet for ungdom med utviklingshemming : hvilke muligheter blir brukt?.
 • Kollstad, Marit; Dybvik, Bjarne; Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud (). Rullestolhåndball for alle.
 • Kollstad, Marit (). Fritidens muligheter.
 • Fauske, Halvor; Kollstad, Marit; Nilsen, Sigrun; Nygren, Pär; Skårderud, Finn (). Profesjonelle handlingskompetanser - utakter mellom utdanning og yrkespraksis.
 • Bergsvendsen, Trond; Dybvik, Bjarne; Nilsen, Astrid Holmgren; Johansen, Astrid Smedsrud; Kollstad, Marit (). Utvikling og utprøving av pedagogisk modell for studentbasert feed-back som erfaringsutveksling mellom grunnutdanning og praksisfelt.

Bøker (6)

 • Kleiven, Jo; Kollstad, Marit; Dolva, Anne-Stine (). Venner og vennskap hos barn og unge; en selektiv gjennomgang av faglitteratur. 40 s.
 • Kollstad, Marit (). Klare seg selv? : faglige utfordringer i arbeid med unge funksjonshemmede. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205329812. 137 s.
 • Bruun, Frank Jarle; Bruun, Frank Jarle; Kollstad, Marit; Kollstad, Marit; Aasen, Unni; Aasen, Unni (). Pedagogiske utfordringer knyttet til "Helsefag, omsorgsideologier og miljøarbeid" ved vernepleierutdanninga på Høgskolen i Lillehammer.
 • Fauske, Halvor; Kollstad, Marit; Nilsen, Sigrun; Nygren, Pär; Skårderud, Finn (). Utakter : om helse og sosialfaglig kompetanse i utdanning og praksis. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205326304. 238 s.
 • Kollstad, Marit (). I utakt med unge med funksjonshemming? : Kryssildprosjektet: utdanning og praksis i utakt?. 17 s.
 • Aubert, Anne-Marie; Kollstad, Marit (). Studentveiledning i praksisfeltet. Fokus: Veiledningstimen. ISBN 8271842587. 53 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (19)

 • Kollstad, Marit (). Stories of leisure – from adolescents with intellectual disability.
 • Kollstad, Marit (). Leisure activities for adolescent with Down syndrome – doing what and interacting socially with whom?.
 • Kollstad, Marit; Dolva, Anne-Stine; Dybvik, Bjarne; Johansen, Astrid Smedsrud (). Wheelchair handball.
 • Dolva, Anne-Stine; Kleiven, Jo; Kollstad, Marit (). Independent and assisted leisure activity participation of adolscents with intellectual disability.
 • Kollstad, Marit; Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Dybvik, Bjarne (). Prosjektpraksis på vernepleiestudiet – rullestolhåndball.
 • Kollstad, Marit (). Selvstendig fritid.
 • Kollstad, Marit (). Fritidens muligheter.
 • Kollstad, Marit (). Hva innebærer en selvstendig fritid for mennesker med utviklingshemming?.
 • Kollstad, Marit (). Selvstendig fritid for mennesker med utviklingshemming.
 • Kollstad, Marit (). Selvstendig fritid.
 • Kollstad, Marit (). "Å klare seg selv". Erfaringer med et selvstendig liv på fritid for unge jenter med funksjonshemming og lærevansker.
 • Kollstad, Marit (). "Å klare seg selv". Erfaringer med et selvstendig liv på fritid for unge jenter med funksjonshemming og lærevansker.
 • Kollstad, Marit (). Unge mennesker med funksjonshemming, lærevansker og et selvstendig liv på fritid.
 • Kollstad, Marit (). Et selvstendig liv i fritiden.
 • Kollstad, Marit (). I utakt med brukerne.
 • Nygren, Pär; Fauske, Halvor; Kollstad, Marit; Nilsen, Sigrun (). Handlingskompetanse, person og profesjon - Fire uferdige innspill fra prosjektet ”I kryssilden mellom utdanning og praksisfeltets krav”.
 • Kollstad, Marit (). Ung-utviklingshemmet-fritid : selvstendiggjøring som problem og faglig utfordring i arbeid med unge med lettere utviklingshemming.
 • Kollstad, Marit (). Young - Disabled - everyday life. Demands on training of social work.
 • Kollstad, Marit (). Kulturelle skikker og tradisjoner i sykehus.

Annet (1)