Publikasjoner (28)

Utvalgte (28)

 • Herstad, Sverre Johan; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Engen, Marit (). The imprints of urban location on human resources and innovation in knowledge intensive services.
 • Engen, Marit (). Frontline employees as participants in service innovation.
 • Engen, Marit; Magnusson, Peter (). Casting for service innovation: the roles of frontline employees.
 • Skålén, Per; Karlsson, Jenny; Engen, Marit; Magnusson, Peter (). Understanding public service innovation as resource integration and creation of value propositions.
 • Mehmetoglu, Mehmet; Engen, Marit (). ‘Pine and Gilmore's Concept of Experience Economy and its Dimensions: An Empirical Examination in Tourism’.
 • Engen, Marit (). Frontansattes betydning for innovasjonsarbeid i reiselivsbedrifter.
 • Engen, Marit; Røhnebæk, Maria; Eide, Trude Hella (). Value cocreation in service ecosystems – an analysis of refugee settlement and inclusion.
 • Bredvold, Randi; Engen, Marit; Amundsen, Stein (). Medarbeiderdreven innovasjon. Betydningen av tilhørighet.
 • Engen, Marit (). Public service Innovation: A Public Service Dominant View.
 • Engen, Marit (). Forsker: – Sjefen viktig for å få til innovasjon.
 • Engen, Marit (). Forsker: – Sjefen viktig for å få til innovasjon.
 • Engen, Marit (). Frontline employees as participants in service innovation processes : Innovation by weaving.
 • Engen, Marit; Magnusson, Peter (). Exploring the role of front-line employees as innovators.
 • Engen, Marit (). Medarbeidere som kilder til innovasjon.
 • Engen, Marit (). Frontline employees’ role in service innovation processes.
 • Engen, Marit; Karlsson, Jenny (). Frontline employees role in practice based service innovation.
 • Engen, Marit; Holen, Inger Elisabeth (). Radical Versus Incremental Innovation: The Importance of Key Competences in Service Firms.
 • Engen, Marit (). Medarbeidere som kilder til innovasjon, erfaringer fra servicevirksomheter.
 • Engen, Marit (). Nyskaping kommer fra "gølvet".
 • Engen, Marit; Holen, Inger Elisabeth (). Examining the influence of market- and internal based competences in service innovation and novelty.
 • Engen, Marit (). How to manage employee-driven service innovation.
 • Engen, Marit (). Exploring Frontline employees as a driver for Service Innovation.
 • Engen, Marit (). En eksplorativ studie av innovasjonsprosesser i reiselivsbedrifter.
 • Mehmetoglu, Mehmet; Engen, Marit (). Pine and Gilmore's Concept of Experience Economy and Its Dimensions: An Empirical Examination in Tourism.
 • Engen, Marit (). En eksplorativ studie av innovasjonsmønstre i reiselivsbedifter.
 • Engen, Marit; Mehmetoglu, Mehmet (). Opplevelsesdimensjoner og deres betydning for besøkendes tilfredshet i en reiselivskontekst.
 • Engen, Marit; Ellingsen, Kristen Albert; Mehmetoglu, Mehmet (). Betydningen av markedslæring.
 • Engen, Marit (). Markedslæring og markedstilpasning : hvordan påvirker markedskunnskapsprosesser organisasjonens yteevne. 115 s.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (9)

 • Engen, Marit; Magnusson, Peter (). Casting for service innovation: the roles of frontline employees.
 • Skålén, Per; Karlsson, Jenny; Engen, Marit; Magnusson, Peter (). Understanding public service innovation as resource integration and creation of value propositions.
 • Mehmetoglu, Mehmet; Engen, Marit (). ‘Pine and Gilmore's Concept of Experience Economy and its Dimensions: An Empirical Examination in Tourism’.
 • Engen, Marit; Magnusson, Peter (). Exploring the role of front-line employees as innovators.
 • Engen, Marit; Holen, Inger Elisabeth (). Radical Versus Incremental Innovation: The Importance of Key Competences in Service Firms.
 • Engen, Marit (). En eksplorativ studie av innovasjonsprosesser i reiselivsbedrifter.
 • Mehmetoglu, Mehmet; Engen, Marit (). Pine and Gilmore's Concept of Experience Economy and Its Dimensions: An Empirical Examination in Tourism.
 • Engen, Marit; Mehmetoglu, Mehmet (). Opplevelsesdimensjoner og deres betydning for besøkendes tilfredshet i en reiselivskontekst.
 • Engen, Marit; Ellingsen, Kristen Albert; Mehmetoglu, Mehmet (). Betydningen av markedslæring.

Bøker (2)

 • Engen, Marit (). Frontline employees as participants in service innovation processes : Innovation by weaving.
 • Engen, Marit (). Markedslæring og markedstilpasning : hvordan påvirker markedskunnskapsprosesser organisasjonens yteevne. 115 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (14)

 • Herstad, Sverre Johan; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Engen, Marit (). The imprints of urban location on human resources and innovation in knowledge intensive services.
 • Engen, Marit (). Frontline employees as participants in service innovation.
 • Engen, Marit (). Frontansattes betydning for innovasjonsarbeid i reiselivsbedrifter.
 • Engen, Marit; Røhnebæk, Maria; Eide, Trude Hella (). Value cocreation in service ecosystems – an analysis of refugee settlement and inclusion.
 • Bredvold, Randi; Engen, Marit; Amundsen, Stein (). Medarbeiderdreven innovasjon. Betydningen av tilhørighet.
 • Engen, Marit (). Public service Innovation: A Public Service Dominant View.
 • Engen, Marit (). Medarbeidere som kilder til innovasjon.
 • Engen, Marit (). Frontline employees’ role in service innovation processes.
 • Engen, Marit; Karlsson, Jenny (). Frontline employees role in practice based service innovation.
 • Engen, Marit (). Medarbeidere som kilder til innovasjon, erfaringer fra servicevirksomheter.
 • Engen, Marit; Holen, Inger Elisabeth (). Examining the influence of market- and internal based competences in service innovation and novelty.
 • Engen, Marit (). How to manage employee-driven service innovation.
 • Engen, Marit (). Exploring Frontline employees as a driver for Service Innovation.
 • Engen, Marit (). En eksplorativ studie av innovasjonsmønstre i reiselivsbedifter.

Annet (3)