Publikasjoner (8)

Utvalgte (8)

 • Ohnstad, Bente Marie; Holthe, Berit Marion (). Rettigheter og plikter som arbeidstakere, kommuneforvaltere og profesjonsutøvere.
 • Holthe, Berit Marion (). De Castbergske barnelover fra 1915 - et norsk førsteskritt i rettsutviklingen.
 • Holthe, Berit Marion; Lønneid, Svein Ivar (). Arbeidsrett i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205462977. 320 s.
 • Ohnstad, Bente; Holthe, Berit Marion (). Om lovgivinga som regulerer tilsetting i offentlig virksomhet.
 • Hirst, Marion Holte (). Livslang læring. Utdanning og arbeid : hånd i hånd.
 • Ohnstad, Bente; Hirst, Marion Holte (). Rettigheter og plikter som arbeidstakere, kommuneforvaltere og profesjonsutøvere.
 • Ohnstad, Bente; Hirst, Marion (). Helserett. Emne 3, Pasienters rettsstilling. 49 s.
 • Ohnstad, Bente; Hirst, Marion (). Rettigheter og plikter som arbeidstakere, kommuneforvaltere og profesjonsutøvere.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (4)

 • Ohnstad, Bente Marie; Holthe, Berit Marion (). Rettigheter og plikter som arbeidstakere, kommuneforvaltere og profesjonsutøvere.
 • Hirst, Marion Holte (). Livslang læring. Utdanning og arbeid : hånd i hånd.
 • Ohnstad, Bente; Hirst, Marion Holte (). Rettigheter og plikter som arbeidstakere, kommuneforvaltere og profesjonsutøvere.
 • Ohnstad, Bente; Hirst, Marion (). Rettigheter og plikter som arbeidstakere, kommuneforvaltere og profesjonsutøvere.

Bøker (2)

 • Holthe, Berit Marion (). De Castbergske barnelover fra 1915 - et norsk førsteskritt i rettsutviklingen.
 • Holthe, Berit Marion; Lønneid, Svein Ivar (). Arbeidsrett i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205462977. 320 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (1)

 • Ohnstad, Bente; Holthe, Berit Marion (). Om lovgivinga som regulerer tilsetting i offentlig virksomhet.

Annet (1)

 • Ohnstad, Bente; Hirst, Marion (). Helserett. Emne 3, Pasienters rettsstilling. 49 s.